L'Avi
Montserrat Portella, Josep [L'Hospitalet de Ll., 1860 - Barcelona, 1923]
Tècnica: Guix
Dimensions: 55 x 48 x 28 cm
Data: 1884
Classificació genèrica: Escultura
Inventari general: 43 E
Ubicació: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Observacions:
Inscripcions: "J. MONTSERRAT sculpsit", al costat esquerre. Per manca de documentació la seva procedència fins avui esdevé desconeguda. Josep Montserrat fou un escultor dins de la línia verista, deixeble de Josep Reynés i mestre dels germans Oslè. D’aquest tema n’hi ha una versió en bronze al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC/MAM 10753), procedent de la cessió en dipòsit que l’any 1906 féu la Diputació Provincial (que l’havia adquirit el 1891 a l’Exposició de Belles Arts) als museus municipals.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook