Vas cinerari
Campeny Estrany, Damià [Mataró, 1771 - Barcelona, 1855]
Tècnica: Marbre
Dimensions: 260 x 65 cm costat
Data: Primera meitat del segle XIX
Classificació genèrica: Escultura
Inventari general: S/N
Ubicació: Casa Llotja de Barcelona
Observacions:
El 1847 consta al catàleg de l’Acadèmia com d’autor desconegut. És l’única referència existent. Aquest gerro, i els dos amb bucranis, catalogats a continuació, figuren al catàleg de les obres del museu de l’acadèmia del 1847 com d’autor desconegut, al costat dels dos gerros de Campeny dedicats a Bacus i Hèrcules (Catàleg 1847, núms. 6 i 7). En canvi, en un contracte del 1844 hi consta que Campeny havia de fer-ne tres que hipotèticament podien haver estat els aquí catalogats. Però ni la forma, ni l’ornamentació ni el material coincideixen. A més, com argumenta Cid 1998, aquest catàleg del 1847 va imprimir-se en vida de Campeny i si els tres gerros haguessin estat també obra seva, de ben segur que hauria reclamat i probablement s’hauria corregit. Tot plegat indueix a pensar que aquestes tres peces potser no foren obra seva.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook