Retrat d’Enric III, comte de Nassau
Mabusse, (Jan Gossaert) (atribuït) [Manbeuge, c. 1478 - Breda, 1532]
Tècnica: Oli sobre taula
Dimensions: 44 x 33 cm
Data: Primera meitat segle XVI
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 936
Ubicació: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Observacions:
Inscripcions: A l’angle inferior esquerre, en vermell: “24187". Procedència: Museu de l’antiga Junta de Comerç. Exposicions: Barcelona, Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos, 1910, sala I, núm. 20 (com a Retrat de tipus alemany); Bruges, L’art flamand dans les collections espagnoles, 1958, cat. 42; Pamplona-Vitoria-Bilbao-Madrid, RACBASJ. Exposición antológica de pintura, 2000, núm. 3. Documentació: Arxiu Acadèmia, Acta Sessió Plenària Ordinària del 18 de juny de 1958. Bibliografia: Cat. Expo. Barcelona 1910, p. 7; Barcelona 1910. Exposició de retrats. Segon quadern, Ed. La Ilustració Catalana, Barcelona 1910, làm. 65; "Ilustració Catalana" (Barcelona), núm. 366 (12 juny 1910), p. 380 (reproduït); Guia 1915, p. 19; Cat. MAC 1936, núm. 28, p. 138; Bruges 1958, p. 76; GUIA ART GOTIC, p. 241; CAT. EXPO. ACADEMIA 2000, núm. 3, p. 48 i 49 (reproduït). Catàleg [1833], sala 1ª, núm. 30(?); Catàleg 1837, Gal. núm. 48 (?); Catàleg 1847, núm. 90; nventari 1851, núm. 90; Catàlegs 1866, 1867 i c. 1872, núm. 40; Catàleg 1999 , p. 65 (reproduït). Observacions: El retratat ha estat identificat com Enric III, comte de Nassau-Breda, per l’existència d’un retrat atribuït a Josse van der Beke - que l’any 1958 es trobava an la col•lecció von Anhalt de Wörlitz – ,i per una miniatura en la qual una inscripció ens diu qui és el personatge. Fins l’any 2005, que el MNAC va atribuir l’obra a Mabusse, estava catalogat com del Cercle de Bernard Van Orley (Anvers, 1ª meitat del segle XVI). També pot ser el que als catàlegs antics consideraven com a retrat anònim de Dürer. A aquest respecte, a la col•lecció Correa de Madrid es conserva una estampa que reprodueix aquest retrat, dibuixada i gravada per Francesc Fontanals i que fou premiada per la Junta de Comerç al concurs de 1803, a la qual s’especifica que es tracta del Retrat d’Antonio Pérez (atribuït a Durero) (vegeu el catàleg de l’exposició “La formación del artista. De Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes”, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando/Calcografía Nacional, Madrid 1989, p. 99, reproduït làm. 45). El 1958 n’hi havia un segon exemplar a la col•lecció von Anhalt, de Wörlitz, atribuït a Josse van der Beke. Dipositat als Museus d’Art de Barcelona des del 1906, on té el número d’inventari MNAC 24187.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook