Carles III posant en execució el projecte de poblar Sierra Morena
Lacoma i Sans, Francesc [Barcelona, 1784 - Madrid, 1812]
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 126 x 168 cm
Data: 1805
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 329
Ubicació: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Observacions:
Inscripcions: A l’angle inferior dret, en vermell: “11609". Al marc, en cartel.la metàl.lica gravada: “Depósito de la Real Academia/ Catalana de Bellas Artes de San Jorge”, i en etiqueta, amb tinta vermella i negra: “11609 FRANCISCO LACOMA 1784/ 1849". Al dors, pintat: "Original pintado por Frac. Lacoma y Sans, penc.do/ en el Concurso de premios generales/ celebrado en M[adrid el] 10 de julio de 1805". Al bastidor, en etiqueta impresa de l'Acadèmia, incompleta, s'hi pot llegir el número antic 396 i les mesures. Procedència: Obra de pensionat. Data ingrés: Octubre de 1805. Restauracions: Restaurat pel taller Balaguer i Grau el 1999. Exposicions: Pamplona-Vitoria-Bilbao-Madrid-Madrid, RACBASJ. Exposición antológica de pintura, 2000, núm. 32. Observacions: La data de mort de l’etiqueta del marc és errònia per la confusió que hi va haver durant molts anys entre Lacoma Sans i Lacoma Fontanet. Aquesta obra participà al concurs de premis generals de l’Academia de San Fernando de 1805, en la primera classe de pintura, sense obtenir cap vot. L’autor s’autoretrata a la part dreta del quadre. Estigué dipositada als Museus d’Art de Barcelona, on li fou assignat el número 11609. Fou retornada el 27 de novembre del 1980.
Consultar bibliografia general


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook