Paisatge al capvespre (Briançon)
Hénault Bassols, Auguste [Barcelona, 1886 - La Croix d'Idoux, França, 1914]
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 55 x 72 cm
Data: 1909
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 732
Ubicació: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Observacions:
Signatura: “A. Henault Bassols/ 1909” (angle inf. dret). Inscripcions: A l’angle inferior esquerre, en etiqueta circular, amb tinta: “4”. Al dors del marc, en etiqueta amb tinta: “Donación/ año 1940/ Autor: Augusto Henault Bassols”; en etiqueta impresa de la “VI Exposición Internacional de Arte” celebrada a Barcelona el 1911 amb tinta: “Auguste Henault Bassols/ Pintura/ "Paisaje"/ ...(il•legible)/ obtuvo mención honorífica”. Procedència: Obra inclosa a la donació que realitzà el pare de l’artista a l’Acadèmia de Sant Jordi el 1940, consistent en setze quadres del seu fill, dels quals només es conserven deu. Data ingrés: 1940. Restauracions: Restaurat per La Pinacoteca el 1994. Exposicions: Barcelona, VI Exposición Internacional de Arte, 1911, núm. 464; Barcelona, Exposició A. Hénault Bassols, Sala Parés, 9-16 maig 1914, núm. 4 o 8 (?); Barcelona, Banca Jover, juny-agost 1994. Observacions: al catàleg de 1999 aquesta obra va ser catalogada com Paisatge de Briançon, títol de la pintura que tingué una menció honorífica a l’exposició de 1911, a la qual va participar aquesta obra segons ens indiquen les inscripcions del dors. Però, en concloure que els dos paisatges d’Hénault existents a la col•lecció acadèmica retraten llocs de l’entorn d’aquesta població situada als Alps, hem optat per incorporar el títol donat a l’obra al llistat de pintures del llegat efectuat pel pare de l’autor a l’Acadèmia, “Paisaje al atardecer”. En qualsevol cas, la pintura núm. d’inv 733, que recull també un paisatge de Briançon, no va poder participar a l’exposició de 1911 ja que està datada per l’autor l’any 1913.
Consultar bibliografia general


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook