Cap de la germana del pintor. Estudi per “la Puríssima”
Genovart i Alsina, Vicenç [Barcelona, 1851 - 1914]
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 39 x 25 cm
Data: 1871
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 440
Ubicació: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Observacions:
Signatura: “V. Genovart y A. 1871”(al cartró suport, en etiqueta amb tinta). Inscripcions: Al cartró suport, en paper i amb tinta: “En Vicenç Genovart Alsina, naix a Barcelona en 10-IX-1851. / En 1872 o sea als 21 any vá pintar "La Purísima" i aquesta / figura es la seva germana Josefa Genovart Alsina nascuda á Barcelona en 31-V de 1857 que va servirli de model qüant / aquesta tenia 15 anys. Es natural que l’Artista pintor s’inspirés / amb la seva germana, i tot seguit vá pintar la Assenció als Cels / signada als 1872. El artista va morir en 1914 i la germana / Josefa vá morir en 13-IX-1937 en plena guerra, als 80 anys. / Aquesta pintura no pot separarse del cuadro la "Purísima" / C La má que está sobre del cap de la nena es un estudi de la má / del cuadro, "El pintor y la seva obra" que esta a la Llibreria”. Procedència: Llegat del fill de l’artista, Manuel Genovart i Boixet (Barcelona, 1894 - 1980), per voluntat testamentària, a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Data ingrés: 28 de gener de 1981. Observacions: La Puríssima, de què aquesta obra és l’estudi preparatori, figura també al Museu de l’Acadèmia amb el número d’inventari 770.
Consultar bibliografia general


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook