Vas cinerari amb bucranis
Campeny Estrany, Damià [Mataró, 1771 - Barcelona, 1855]
Tècnica: Marbre blanc i gris (peu)
Dimensions: 198 cm (tot el conjunt) x 45 cm diàm.
Classificació genèrica: Escultura
Inventari general: S/N
Ubicació: Casa Llotja de Barcelona
Observacions:
El 1847 consta al catàleg de l’Acadèmia com d’autor desconegut. És l’única referència existent. Aquest gerro i els dos anteriors figuren al catàleg de les obres del Museu de l’acadèmia del 1847 com d’autor desconegut, al costat dels dos gerros de Campeny dedicats a Bacus i Hèrcules (Catàleg 1847, núms. 6 i 7). En canvi, en un contracte del 1844 hi consta que Campeny havia de fer-ne tres que hipotèticament podien haver estat els aquí catalogats. Però ni la forma, ni l’ornamentació ni el material coincideixen. A més, com argumenta Cid 1998, aquest catàleg del 1847 va imprimir-se en vida de Campeny i si els tres gerros haguessin estat també obra seva, de ben segur que hauria reclamat i probablement s’hauria corregit. Tot plegat indueix a pensar que aquestes tres peces potser no foren obra seva. Actualment aquesta obra forma part del patrimoni escultòric de la Cambra de Comerç, com l’Acadèmia, també, entitat hereva de la Junta de Comerç setcentista que fou qui donà vida a la Casa Llotja.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook