Cañellas i Martínez, SílviaBarcelona, 29 de juliol de 1958.

Presentació
Historiadora de l'art català, especialitzada en l'art del vitrall. Com a investigadora s'ha centrat en les recerques entorn el vitrall català de diferents èpoques i vessants, qüestions sobre què ha escrit articles i ha impartit conferències. Ha format part de diferents projectes entorn aquests temes i ha participat en congressos i reunions internacionals dedicats a l'estudi de la història i la conservació dels vitralls històrics, en les quals ha presentat diverses ponències.
Actualment, jubilada com a catedràtica d'ensenyament secundari, es dedica de ple a les recerques del seu camp d'estudi des del Corpus Vitrearum de Catalunya i des d'ARCOVE (Asociación para la conservación y la restauración de vidrieras de España) i col·labora i atén consultes i dubtes d'altres investigadors i treballadors de l'àmbit dels vitralls.

Títols acadèmics
- "Títol de Doctora en Geografia i Història (Història de l'Art)" Cum laude, amb la tesi doctoral titulada "Aproximació a l'estudi de les vidrieres de la Catedral de Barcelona des dels orígens a la conclusió del cimbori". Estudis realitzats a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Títol expedit a Barcelona el 29 de juliol de 1992.
- "Títol Universitari Oficial de Llicenciat en Geografia i Història" per la secció d'Història de l'Art, expedit a Barcelona el 13 de juliol de 1988. Estudis realitzats a la secció d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Tesi de llicenciatura.
- "Mestre de Català" per la Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació, amb data 30 de gener de 1985.
- Obtingut el "Grau" del "Título de Licenciado en Geografía e Historia (Sección: Historia General y Geografía)" amb la qualificació d"excel·lent", amb la tesina (tesi de llicenciatura) titulada "Aportació documental per a l'estudi de les vidrieres de la Seu de Barcelona, s. XIV-XV", presentada al Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Títol reexpedit a Madrid el 13 de desembre de 1984.
- "Certificado de aptitud pedagógica" expedit el 30 de maig de 1981, per la Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació.
- "Título de Licenciado en Geografía e Historia (Sección Historia: Historia General y Geografía)" expedit a Madrid el 2 d'octubre de 1981. Estudis realitzats a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

Activitats
Docents
- Jubilada com a funcionària de carrera ocupant el càrrec de Catedràtica d'Ensenyament Secundari. Havia exercit, des de setembre de 1978 i fins agost de 2018, com a professora en diferents nivells d'ensenyament primari, secundari obligatori i Batxillerat, en aquest darrer com a professora d'Història Contemporània d'Espanya i d'Història de l'Art.
- Ha ocupat diversos càrrecs de responsabilitat dins dels centres docents on ha treballat (Sots-directora, Cap d'Estudis, Coordinadora Pedagògica del centre, Càrrec directiu Addicional, Cap del Departament d'Història i Geografia i de Ciències Socials, Vocal de centre en les proves de les PAAU, Coordinadora de Cicle, Membre de l'equip impulsor del PAC09, Representant del professorat al Consell Escolar).
- Direcció de diversos treballs de Recerca, alguns dels quals van aconseguir reconeixements en forma de premis per a joves investigadors del consell comarcal del Baix Llobregat.
- Participació com a professora del curs "La vidriera artística: història i iniciació a la seva conservació i restauració (60110/2100-1)" celebrat els dies 8, 11, 16, 18, 24 i 25 de novembre de 2011 (va impartir la classe del dia 11, 3 hores) organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i realitzat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Sant Cugat del Vallès (Resolució R/N:0678 G479, 30 de setembre de 2011).
- Membre del tribunal de la Tesi doctoral de Marta Segalès "De diversis artibus de Teòfil: edició, traducció al català i comentari", 2015, Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia, Departament de Filologia Llatina.

Visites
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Els vitralls de la Catedral” (diverses dates de finals del 2020 i principis del 2021 sota control COVID-19: 20-02-2021; 17-05-2021,... https://www.catalunyareligio.cat/ca/agenda/vitralls-catedral-barcelona-silvia-canyellas-nuria-0.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria; BONET, Jordi. “Obert per obres: els vitralls gòtics de la Catedral de Barcelona” (20-03-2021 i 8-05-2021).
- CAÑELLAS, Sílvia i DOMÍNGUEZ, Carmen “Visita comentada als vitralls de la Catedral de Barcelona, Sant Just i Pastor i Santa Maria del Mar” (17-II-2001). Activitat complementària de l'exposició "El Vitrall. L'art del color i de la llum" realitzada al Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” de Lleida.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carmen. “Visita als vitralls de la Catedral de Barcelona” (27-I-2001 i 3-II-2001). Activitat organitzada per la secció d'història de l'art del Centre Excursionista de Catalunya (c/ Paradís 10, pral, 08002 Barcelona). Presentació al Butlletí per als socis de gener 2001.

Inventaris de vitralls
- Codirectora del Registe i Inventari dels Vitralls Catalans (2016-2019), projecte assessorat per l'Institut d'Estudis Catalans (Dr. Francesc Fontbona i Dr. Joaquim Garriga †) i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya https://www.iec.cat/recerca/projecte1.asp?codi=PP2009-GIL_CANELLAS.
- Col·laboració en l'elaboració de l'Inventari dels vitralls del Presbiteri de la Catedral de Girona, amb Núra Gil, Antoni Vila i Anna Vila, 2017.
- Col·laboració en l'Inventari dels vitralls del Bisbat de Barcelona, amb Núria Gil, Antoni Vila i Anna Vila, 2018.
- Col·laboració en l'elaboració de l'Inventari dels vitralls per al Pla Director de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, amb Salvador Moreno i Núria Gil, 2006.

Conferències
- CAÑELLAS, Sílvia. "El Colegio de Pintores de Vidrieras de Barcelona (1662-1833). Exámenes de maestría". ARCOVE, 2020. A youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2Q4JWrUv26k&t=3279s.
- CAÑELLAS, Sílvia. "Els vitralls de l'Església de Sant Martí de Torrelles del Llobregat". Ajuntament de Torrelles de Llobregat, 2019. Resum penjat a la pàgina de l'Ajuntament a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=z5Akn2K1Gug&t=60s.
- CAÑELLAS, Sílvia. “Art visible, art amagat: vitralls gòtics a les esglésies catalanes”, 9 de novembre de 2015. Conferència del cicle "Gòtic a l'abast", IEC, AAR, 2015.
- CAÑELLAS, Sílvia. “Una mirada històrica a la conservació de vidrieres a Catalunya”. Jornades "El valor històric del vitrall i els seus problemes de conservació". Organitzades per Anna Santolaria, 17-X-2014, Girona.
- CAÑELLAS, Sílvia. “L'atelier Amigó et le “pre-modernisme” catalán (ses architectes et ses peintres)”. Dins la jornada «Réinventer la lumière». Février 2014, Université de Pau et des Pays de l'Addor – Universitat de Barcelona.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carmen. “Glass coverings in Catalonia in the 20th century”. Forum pour la conservation des vitreaux. Lisboa, setembre de 2011. https://moodle.fct.unl.pt/course/view.php?id=3546 (forumlx2011).
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme. “Consideracions sobre la vidriera hispanoflamenca”. (4-III-2003). Dins el cicle de conferències sobre "Bartolomé Bermejo i l'art gòtic hispanoflamenc" organitzat pel Museu Nacional d'Art de Catalunya.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme. “El gòtic a Barcelona. Els vitralls” (15-V-2001). Dins el cicle "El gòtic a Barcelona" organitzat per la secció d'història de l'art de l'Ateneu Barcelonès.
- DOMÍNGUEZ, Carme; CAÑELLAS, Sílvia. “La llum del gòtic: els vitralls de Catalunya” (6-II-2001). Activitat complementària de l'exposició "El Vitrall. L'art del color i de la llum" realitzada al Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” de Lleida.
- DOMÍNGUEZ, Carme; CAÑELLAS, Sílvia. "Els vitralls gòtics a Catalunya" (18-I-2001). Activitat organitzada per la secció d'història de l'art del Centre Excursionista de Catalunya. Presentació al Butlletí per als socis de desembre 2000.
- DOMÍNGUEZ, Carme; CAÑELLAS, Sílvia. "La llum del gòtic: els vitralls de Catalunya" (30-XI-2000). Activitat complementària de l'exposició "El vitrall. L'art del color i de la llum" realitzada al Centre Cultural de la Fundació “la Caixa” de Vic (Passeig de la Generalitat, 46. 08500 Vic).
- CAÑELLAS, Sílvia. Conferència sobre "Catedrals i vitralls" dins el cicle sobre "Les catedrals i la conservació de patrimoni" organitzat per l'Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA). Impartida a la seu de la Fundació “La Caixa” a Palma de Mallorca, el dia 24-V-1996.

Altres
- Membre i secretària del Corpus Vitrearum de Catalunya des d'abril de 2014.
- Membre de l'equip organitzador de la Reunió del XXXè Col·loqui Internacional del Corpus Vitrearum i de l'XIè Fòrum per a la Conservació de Vitralls. Actes ajornats al juliol de 2022. https://iccv.llocs.iec.cat/ca/.
- Vicepresidenta (2020-2024) de l'Asociación para la Restauración y Conservación de Vidrieras de España (ARCOVE). http://www.arcove.org.
- Coordinadora d'ARCOVE La Revista http://www.arcove.org/revista.html (des de gener de 2021).

Publicacions
Obres individuals
- CAÑELLAS, Sílvia (textos). "Vitralls. La llum de la Catedral de Girona", Museu d'Art de Girona-Generalitat de Catalunya, Girona, 2015, ISBN 978-84-393-9364-1.
- CAÑELLAS MARTÍNEZ, Sílvia. "Juan Vilaplana, pintor de vidrieras". La Gran Enciclopedia Vasca - Martín de Retana, editor, Bilbao, 2001, ISBN 84-2481155-0.
- CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. "Aproximació a l'estudi de les vidrieres de la Catedral de Barcelona". [Microforma] Barcelona, 1993. Publicacions de la Universitat de Barcelona. ISBN 84-475-0131-0. Ressenya publicada a la revista "Índice histórico espanyol", Universitat de Barcelona volum XXXV, núm. 108.

Parts del llibre i participació en obres col·lectives
- MUNDÓ, Anscari Manuel; BARRAL I ALTET, Xavier; VILA-GRAU, Joan; VILA I DELCLÒS, Antoni; CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme; BALASCH, Esther; ALCOY, Rosa; LLOBET, Josep M. "Els Vitralls de la Catedral de la Seu d'Urgell i de la Col·legiata de Santa Maria de Cervera" (Tom 1 del Corpus Vitrearum Medii Aevi: Catalunya, 5), Barcelona, 2014. IEC. CVMA Catalunya, 5. ISBN 978-84-9965-233-7.
- MUNDÓ, Anscari Manuel; BARRAL I ALTET, Xavier; VILA-GRAU, Joan; VILA I DELCLÒS, Antoni; CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme; BALASCH, Esther; ALCOY, Rosa; LLOBET, Josep M. "Estudis entorn del vitrall a Catalunya" (Tom 2 del Corpus Vitrearum Medii Aevi: Catalunya, 5), Barcelona, 2014. IEC. CVMA Catalunya, 5. ISBN 978-84-9965-234-4.
- CAÑELLAS, Sílvia. "El vitrall Barroc", dins FONTBONA, Francesc, dir. "Joies del Barroc", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2015, ISBN 978-06-3230-003-7.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Vidriera del príncep de Viana i vidriera de Pere el Catòlic i Maria de Montpeller”, dins FONTBONA, Francesc et alii. "Pintura històrica catalana. Art i memòria". Editorial Base, Barcelona, 2015. Col·lecció Apographa Historica Cathaloniae núm. 18. ISBN 978-84-16166-70-1.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL FARRÉ, Núria. "La llum del vitrall", dins FONTBONA, Francesc, dir. "Les Arts Aplicades a Barcelona", Àmbit - Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2018, ISBN Ajuntament: 978-84-9156-103-3, ISBN 978-84-96645-44-8.
- CAÑELLAS, Sílvia. “Joies del vitrall gòtic català”, dins PUIGFERRAT, Carles "Joies del Art Gòtic Català", Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2013, ISBN 1126900100004.
- CAÑELLAS, Sílvia. “Els vitralls”, dins PLADEVALL, Antoni. "L'art Gòtic a Catalunya. Arts de l'objecte". Enciclopèdia Catalana, p. 208-267, Barcelona, 2008, ISBN de l'obra complerta: 978-84-412-0887-2, del volum "Arts de l'objecte" 978-84-412-0897-1, Dipòsit legal B-16.700-2002.
- CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia; DOMÍNGUEZ I RODÉS, Carme. “Bartolomé Bermejo i el vitrall”. La pintura gòtica hispanoflamenca. Bartolomé Bermejo i la seva època, p. 62-67, MNAC – (Museo de Bellas Artes de Bilbao), Barcelona, 2003, ISBN 84-8043-106-7.
- AINAUD, Joan; MUNDÓ, Anscari Manuel; VILA-GRAU, Joan; ESCUDERO, M. Assumpta; CAÑELLAS, Sílvia; VILA, Antoni; ROCA, Ramon. "Els Vitralls de la Catedral de Barcelona i del Monestir de Pedralbes". IEC, Corpus Vitrearum Medii Aevi, Espanya núm. 9, Catalunya núm. 4, Barcelona, 1997, ISBN 84-7283-335-6.

Articles en solitari
- "Conversa amb Amadeu Isbert". A "Arcove La Revista", núm. 1, abril 2021, p. 10-20. ISSN 2792-1743 http://www.arcove.org/revista.html.
- "De Venècia a Barcelona: Els vidriers i la importació de vidres plans al segle XVIII". A "manuScrits Revista d'història moderna", volum 39, 2019, p. 181-204, UAB, Barcelona, 2021, ISSN paper 0213-2397 i electrònic 2014-6000 https://revistes.uab.cat/manuscrits/article/view/v39-40-canellas/237-pdf-ca.
- "Amb la vista posada en els vitralls gòtics". A "El temps de les Arts", 10 agost 2019. https://tempsarts.cat/amb-la-vista-posada-en-els-vitralls-gotics/
- "L'espill de Santes Creus o el joc de la reordenació iconogràfica". A "L'Edat Mitjana", núm. 56, p. 8-10. Barcelona, 2019. ISSN 0214-2953.
- "Una mirada històrica a la conservació de vidrieres a Catalunya". A "CRBMA Rescat", 27. Barcelona, Primavera-Estiu 2015, Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, p. 2-9. http://centrederestauracio.gencat.cat/web/.content/crbmc/pdf/arxiu/RESCAT_27.pdf.
- "Les vidrieres de la Catedral de Barcelona entre 1560 i 1679". A "Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura", p. 81-172, Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Núm 2, Lleida, 2000, ISSN 1575-7625.
- "Exàmens de mestratge dels pintors de vidrieres de Barcelona al final del segle XVIII". A "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols Barcelona", 1996, núm. XIV, p. 273-304. Col·legi de Notaris de Barcelona. ISSN 0211-5425.
- "Construcció i destrucció de les vidrieres de l'església de Santa Caterina del convent dels frares predicadors de Barcelona". A "Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016", p. 243-250. ISBN 2014-3524, DL B-33830-2012. https://issuu.com/arqueologia_barcelona/docs/anuari_arqueologia2016-baixa.
- “Les vidrieres de la Catedral de Barcelona entre 1560 i 1679”. A "Seu Vella. Anuari d'Història i Cultura". Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Núm. 2, p 81-172, Lleida, 2000, ISSN 1575-7625.
- “Vidrieres gòtiques catalanes”. Publicat dins el dominical "Avui diumenge" del dia 29 d'octubre de 2000. Núm. XXXIX del col·leccionable d'Art Gòtic.
- “El taller de vidrieres dels Rigalt i la Catedral de Barcelona (1892-1913)”. A "Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte", vol. II, p. 203-210. Barcelona, 1999. MNAC, IEC, Publicacions de l'Abadia de Montserrat. ISBN (obra complerta): 84-7826-964-9. ISBN (volum II) 84-7826-970-3.
- “Exàmens de mestratge dels pintors de vidrieres de Barcelona al final del segle XVIII”. A "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols", Barcelona, 1996, núm. XIV. Col·legi de Notaris de Barcelona. ISSN 0211-5425.
- “Vidrieres conservades del taller Amigó a la catedral de Barcelona”. A "Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catlaunya", p. 93-114, Barcelona, abril de 1996, núm. 2, ISBN 84-8043-013-3.
- “Notícies sobre les vidrieres gòtiques de l'absis de la seu”. A "D'ART", 1993, p. 107-119. Universitat de Barcelona. Departament d'Art, Barcelona, 1993, ISSN 0211-07-68.
- “Projectes per a vidrieres premodernistes de la Seu de Barcelona”. A "Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya", Barcelona, juliol de 1992, núm. 1, p. 171-196. ISBN 84-88045-84-0.

Articles en col·laboració
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. "Vidrieras: artesanas, artistas, empresarias". A "Arcove La Revista", núm. 1, abril 2021, p. 21-51. http://www.arcove.org/revista.html.
- GIL, Núria; CAÑELLAS, Sílvia. "La Vidriera de la Coronació Canònica de Nostra Senyora de la Mercè". A "Taüll", núm 50, p. 4-7, Barcelona, maig-juliol 2018, ISNN 0212-1956 i 2339-7411. https://www.cataloniasacra.cat/taull/browse/l_ca.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. "Els vitralls de la capella del Santíssim Sagrament de Santa Maria de Mataró i els seus artífexs". A "Fulls 122 del Museu Arxiu de Santa Maria", p. 5-17, Mataró, 2018. https://www.academia.edu/42766859/Els_vitralls_de_la_capella_del_Sant%C3%ADssim_Sagrament_de_Santa_Maria_de_Matar%C3%B3_i_els_seus_art%C3%ADfexs?email_work_card=title.
- CAÑELLAS, Sílvia; SANTOLÀRIA, Anna; PIÑA, Joan; TORRES, Gustavo. "Patrimoni. Una troballa singular. Inventari dels fragments de vitralls de la catedral de Girona". A "Revista de Girona", núm. 302, Diputació de Girona, Girona, juny 2017. Article: http://www.revistadegirona.cat/recursos/2017/0302_050.pdf.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria; GRAU, Dolors; VILA, Antoni; VILA, Anna. “Una peça singular i les vidrieres “Art Nouveau” a Can Nadal. La Vitrofania de Can Trinxeria”. A "Llumiguia. Revista de Cassà de la Selva", núm. 768, Any LXXVI, febrer, 2017. https://www.cassadigital.cat/en-paper/675/768-febrer-2017.
- VELASCO, Alberto; CAÑELLAS, Sílvia. “El pas per Tàrrega del Vitraller Jaume Carnoval (1608)”. A "URTX, Revista d'Humanitats de l'Urgell", núm 31, p. 166-177, Tàrrega, 2017. https://scholar.google.es/scholar?as_occt=title&as_q=El%20pas%20per%20T%C3%A0rrega%20del%20vitraller%20Jaume%20Carnoval.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Claudio Lorenzale Sugrañes (1814 o 1815-1889) Projectista de vidrieres/vitralls”. A "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Butlletí XXIX Barcelona 2015", Barcelona, 2016, p. 57-74. http://www.raco.cat/index.php/ButlletiRACBASJ/article/view/315063/405191.
- GIL, Núria; CAÑELLAS, Sílvia. "El vitrall noucentista". A (Coord: Vinyet Panyella) "El Noucentisme: Un nou discurs per al segle XXI. Actes del I Simposi Internacional sobre el Noucentisme 2014. Barcelona i Sitges, 28-30 de novembre de 2014", p. 423-432, Consorci del Patrimoni de Sitges - Diputació de Barcelona, Barcelona, 2018.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme; VALLDEPÉREZ, Pere. "Los Ravella, pintores de vidrieras del siglo XVIII". A "Cuadernos del vidrio", Real fábrica de cristales de La Granja, Fundación Centro Nacional del Vidrio, núm. 2, Desembre 2013.
- CORTÉS, Fernando; CAÑELLAS, Sílvia. “A Fifteenth-century Noli Me Tangere from Barcelona Cathedral”. A "Vidimus", April 6, 2011. Panel of the Month http://vidimus.org.
- CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia; DOMÍNGUEZ I RODÉS, M. Carme. “Els forns de vidre a Barcelona i la seva rodalia (segles XIV-XVI) / Kilns of Glass in Barcelona and its surroundings (14th-16th centuries)”. A "Anuario de estudios medievales", volumen 38, núm. 2, julio-diciembre 2008, p. 611-637, Barcelona, 2008. CSIC Institución Milá y Fontanals, Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e Innovación. ISSN:0066-5061.
- CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia; DOMÍNGUEZ I RODÉS, Carme. “El forn de vidre del Pla d'en Llull de Barcelona (1447-1640) en els protocols notarials”. En "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols", Barcelona, 2005, núm. XXIII, 141-172. Col·legi de Notaris de Barcelona. ISSN 0211-5425.
- DOMÍNGUEZ I RODÉS, Carme; CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. “La Casa Llotja de Mar de Barcelona: revisió del seu procés constructiu a través de la documentació (segles XIV-XVI).” A "Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols XIX", p. 67-84. Barcelona, 2001. Col·legi de notaris de Catalunya. ISSN 0211-5425.

Comunicacions i ponències (article)
En solitari
- "Agustí Rigalt (1836-1899). Pintor i projectista: la inspiració historicista en el vitrall". A "Rigalt, família d'artistes: dauradors, pintors i vitrallers, Dossier AEM", núm. 1 / gener 2021. www.estudidelmoble.com https://www.academia.edu/45060673/Agust%C3%AD_Rigalt_1836_1899_Pintor_i_projectista_la_inspiraci%C3%B3_historicista_en_el_vitrall.
- "Els vitrallers: entre els oficis del vidre i l'art de la pintura". A Pere MOLAS i Xavier CAZENEUVE (coordinadors) "Els Gremis de Barcelona". Seminari d'Història de Barcelona. Quaderns d'Història BQH24, p. 247-258, Barcelona, 2017. https://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/339894.
- "La conservation des vitraux: contrats permanents d'entretien passés avec les peintres verriers en Catalogne du XVe au XVIe siècle". A "Le vitrail: comment prendre soin d'un patrimoine fragile? 9e Forum sur la conservation et la technologie du vitrail. Stained-Glass: how to take care of a fagile heritage? 9th Forum for the conservation and technology of historic stained-glass", du 8 au 10 julliet 2015, Paris p. 19-23, Paris, 2015 ICOMOS France. ISBN 978-2-9543731-1-9.
- "Vidrieres postmedievals del Monestir de Santa Maria de Pedralbes". A "MUHBA Documents núm. 1", p. 38-49, Museu d'Història de la Ciutat, Barcelona, 2011.
- CAÑELLAS, Sílvia. “Les vidrieres postmedievals del Monestir de Santa Maria de Pedralbes”. A "Els Vitralls del Monestir de Pedralbes i la seva restauració", p. 41-49, Barcelona, 2011, Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura, MUHBA Documents, 4.
- “Historiografia i vitralleria gòtica i del Renaixement a Catalunya”. A "I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre. Actes". Barcelona, 2001. Museu d'Arqueologia de Catalunya - MNAC - Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Monografies 1. Museu d'Arqueologia de Catalunya, p. 291-304. ISBN 84-393-5597-1.
- “Els Fontanet: tradició i canvis en la vitralleria del darrer gòtic”. A "LAMBARD Estudis d'art medieval", Barcelona, 1997. Amics de l'Art Romànic, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, volum IX, 1996. ISSN 0214-4573. Ponència presentada al "Col·loqui sobre les Catedrals Catalanes. Arquitectura i Art Medieval", celebrat els dies 8, 9 i 10 de novembre de 1995 a l'Institut d'Estudis Catalans.

En col·laboració
- DOMÍNGUEZ RODÉS, Carme; CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. “Els vitralls a les façanes gòtiques catalanes”. A Francesc ESPAÑOL i Joan VALERO (ed) "Ianua Coeli Portalades Gòtiques a la Corona d'Aragó. Actes". Barcelona, 10-11 de desembre, 2012, p. 259-273, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2020.
- CAÑELLAS, Sílvia; VILA I DELCLÒS, Antoni. "Changements et tradition dans les vitraux catalans de XVIIe siècle". A "29th International Colloquium of the Corpus Vitrearum - Stained glass in the 17th century - Continuity, Invention, Twilight Antwerp, 2-6 july 2018", p. 63-69. Madeleina Manderyck, Isabelle Lecocq, Yvette Vanden Bemden, Antwerp, 2018, ISBN 978-2-930054-33-99. https://www.academia.edu/people/search utf8=%E2%9C%93&q=Changes+and+tradition+in+17th+century+stained+glass+windows+in+Catalonia (versions francesa i anglesa). https://www.academia.edu/38171073/Stained_glass_in_the_17th_century._Continuity_Invention_Twilight?email_work_card=title.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. "Foreign contributions to early twentieth century stained glass window of Catalonia". A "Folia Historiae Artium", Seria Nowa, t. 17: 2019 / PL ISSN 0071-6723, Cracòvia, 2019. http://pau.krakow.pl/index.php/en/publications/scientific-journals/folia-historiae-artium/the-current-issue.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria; SALTOLÀRIA, Anna. "L'art i els vitralls, bellesa pública de dins cap enfora". A Dolors GRAU i Rosa Maria GIL (coord.) "En l'espai llegim els temps. Arquitectures molt viscudes al Cassà del segle XX", p. 53-72, Ajuntament de Cassà de la Selva (Conferències de l'Arxiu 2), 2019. https://www.cassaarxiu.cat/images/Conferencies/en%20l'espai%20llegim%20temps.pdf.
- GIL, Núria; CAÑELLAS, Sílvia. "Elias Rogent i Claudio Lorenzale, promotors de l'art del vitrall a Catalunya". A "Elias Rogent i Barcelona. Arquitectura, patrimoni i restauració". Universitat de Barcelona - Ajuntament de Barcelona - Seminari Conciliar, Barcelona, 2019.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Les vidrieres de 1913 del cimbori de la Catedral de Barcelona: models gòtics i neogòtics”. A Rosa ALCOY (ed) "L'art medieval en joc", Barcelona, Universitat de Barcelona, Grup d'investigació EMAC Romànic i Gòtic (EMAC contextes 4), 2016, p. 265-174. Conferència: https://youtu.be/5It-dVgQ4M0.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme. “Medieval Speech Scrolls and Books in Catalan Stained-Glass Windows”. A "Corpus Vitrearum 27th International Colloquium, York 7-11 July 2014. Word and Image", p. 35-40, The British committee of the Corpus Vitrarum Medii Aevi, York, 2014.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “El taller Amigó: de la tradició al progrés. El camí cap al vitrall Modernista”. A "cdf Congrés internacional", organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona, a Barcelona 26-29 juny 2013.
CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Catalan medieval dynasty on stained glass window”. A "Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Dynastiche Repräsentation in der Glasmalerei", LXVI, 2012, heft 3/4, p. 468-477, Berger, Viena, 2012.
- CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carmen. “Intervenció de les institucions públiques en la producció de vidre a la ciutat de Barcelona (segles XIV-XVI)”. A "Seminari d'Història de Barcelona". Barcelona Quaderns d'Història núm. 18. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, p. 332-333, Barcelona, 2012. www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric, resum imprès a "Presència i lligams territotials de Barcelona. Vint segles de vida urbana”, ISSN 1135-3058, Dipòsit legal B-21 488-1995.
- GIL, Núria; DOMÍNGUEZ, Carmen; CAÑELLAS, Sílvia. “El poder civil i religiós com a motor de les innovacions artístiques en el vitrall català de l'Edat Mitjana fins al modernisme”. A "Seminari d'Història de Barcelona". Barcelona Quaderns d'Història núm. 18. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, p. 333, Barcelona, 2012. www.bcn.cat/arxiu/arxiuhistoric, resum imprès a "Presència i lligams territotials de Barcelona. Vint segles de vida urbana", ISSN 1135-3058, Dipòsit legal B-21 488-1995.
- CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia; DOMÍNGUEZ RODÉS, Carmen. “Verrières dans l'architecture civile de Catalogne (XIVème – XVIème siècle)”. A "Les panneaux de vitrail isolés. Die Einzelscheibe. The single stained-glass panel. Actes du XXIVe Colloque International du Corpus Vitrearum Zurich 2008", p. 45-54. Publications du Vitrocentre Romond. Peter Lang. Berna 2010.
- DOMÍNGUEZ RODÉS, Maria del Carmen; CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. “Materials for Stained-Glass Windows in Catalonian Documentation (14th and 15th centuries)”. A "GLASSAC-08 Glass Science in Art and Conservation Valencia-Spain, 5-7 March 2008". Publicat a “Journal of Cultural Heritage. A Multidiscuplinary Journal of Science and Technology for Conservation and Awareness”, 9S, 2008, ISSN 1296-2074, p. 85-88.
- BALASCH, Esther; CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme. “Sant Jaume, el camí de la llum. La representació de sant Jaume a les vitrieres gòtiques catalanes”. A "El Camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes del Congrès Internacional celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida, els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003", p. 365-372, Barcelona, 2007. Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, Sèrie Il·lustrada, 21). ISBN: 978-84-00-08554-4 (CSIC), ISBN: 978-84-8415-820-2.
- CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria. “Réintroductions techniques et innovations dans le vitrail catalan du XIXe siècle”. A "Les dossiers de l'IPW, 3. Techniques du vitrail au XIX siècle. Forum pour la conservation des vitreaux. Namur, 14-16 juin 2007", p. 45-54, Institut du Patrimoine wallon. Namur, 2007. Dépôt légal: D/2007/10.015/21.
- DOMÍNGUEZ RODÉS, Carme; CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. “Importància dels fons notarials per a la Història de l'Art: les vidrieres”. A "Documentació Notarial i Arxius. Els fons notarials com a eina per a la recerca històrica. Jornades celebrades els dies 5 i 6 d'octubre de 2006 a l'Arxiu Històric de Girona", p. 175-180, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació amb la col·laboració del Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona i la Université de Savoie-Chambéry (França). Dip. legal: B-23913-2007, Girona, 2006.
- BALASCH, Esther; CAÑELLAS, Sílvia; DOMÍNGUEZ, Carme. “Sant Jaume, el camí de la llum. Iconografia xacobea a la vitralleria gòtica catalana”. A "Congrès Internacional El Camí de Sant Jaume i Catalunya" organitzat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Institució Milà i Fontanals i celebrat a Barcelona, Cervera i Lleida els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003.
- FALOMIR VENTURA, Carmela; CAÑELLAS I MARTÍNEZ, Sílvia. “València-Catalunya, Catalunya-València. Mestres de vidrieres itinerants”. A "El Món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als Decrets de Nova Planta. XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó. Actes", Volum II, p. 607-620. Universitat de Barcelona. ISBN Volum II 84-475-2740-9, ISBN Obra complerta: 84-475-2742-5. Dipòsit legal B-17599-2003.

Presentació de pòsters (amb article)
CAÑELLAS, Sílvia; GIL, Núria; LÓPEZ, Fàtima. "Un jardin de lumière". A "Le vitrail dans la demeure des origines à nos jours. Vitrer et orner la fenêtre. Actes du XXVIIIe colloque international du Corpus Virearum. Troyes, Centre de congrès de l'Aube, 4-8 juillet 2016". Gand, 2018, Snoeck.
- GIL, Núria; CAÑELLAS, Sílvia. "Stained Glass Windows in Sant Pau Hospital Church, Barcelona. Forum pour la conservation des vitreaux". Lisboa, setembre de 2011. Lisboa 2011 (article penjat a https://moodle.fct.unl.pt/course/view.php?id=3546 (forumlx2011).
- CORTÉS, Fernando; DOMÍNGUEZ, Carmen; CAÑELLAS, Sílvia. “Autre utilisation, autres techniques. Vitrail et art funéraire en Catalogne”. A "Les dossiers de l'IPW, 3. Techniques du vitrail au XIX siècle. Forum pour la conservation des vitreaux. Namur, 14-16 juin 2007". Institut du Patrimoine wallon. Namur, 2007. Dépôt légal: D/2007/10.015/21, p. 225-232.

Assistència a congressos i seminaris
- Participació al “Congress International coupDefouet” celebrat a Barcelona els dies 25 al 29 de juny de 2013, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Signat per Mireia Freixa i Lluís Bosch, el 29 de juny de 2013.
- Participació al “Congress of Corpus Vitrearum" Forum for the Conservation of Stained Glass Window, Lisboa 26-28 setembre 2011 sobre “Stained glass after 1920: technology and conservation”. Signat per Pedro Redol en nom del Portuguese Committee of the Corpus Vitrearum, el 26 de setembre de 2011.
- 25th international Colloquium, St Petersburg, The State Hermitage Museum, 5-9 July 2010.
- Forum CV 2009: The Art of Collaboration, Stained Glass Conservation in the Twenty-First Century. Metropolitan Museum, New York, 2009.
- Congrés internacional del Corpus Vitrearum Medii Aevi, Tours, 2006.
- Participació a les Jornades “Documentació Notarial i Arxius. Els fons notarials com a eina per a la recerca històrica”, organitzades per l'Arxiu Històric de Girona (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya), amb la col·laboració del Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona i la Université de Savoie-Chambéry (França), els dies 5 i 6 d'octubre de 2006.
- Congrés internacional del Corpus Vitrearum Medii Aevi, Nüremberg i Regensburg, 2004.
- Participació en el congrès internacional "El Camí de Sant Jaume i Catalunya", organitzat per la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i el CSIC i realitzat els dies 16, 17 i 18 d'octubre de 2003. Ha presentat una comunicació.
- Assistència a les “Primeres Jornades Ensenyament-Arxius. Didàctica amb fons d'arxius”, realitzades a Barcelona, 5-7 setembre 2002. Activitat inclosa en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ICE de la Universitat de Barcelona. Certificat datat a Barcelona, 7 d'octubre de 2002.
- Congrés internacional del Corpus Vitrearum Medii Aevi, Brussel·les 2002.
- Assistència al curs “Gòtic i neogòtic a la ciutat de Barcelona”, organitzat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i celebrat entre el 17 d'octubre i el 13 de febrer de 2001.
- Participació (assistència i presentació d'una comunicació) en les “I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre”, celebrades a Barcelona i Sitges els dies 30-VI, 1 i 2-VII-2000, de 24 hores de duració.
- Participació al seminari "Pasado, presente y futuro de las Catedrales: el reto de un patrimonio en peligro" de 30 hores de duració, organitzat per la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Diploma datat a Santander el 28 de juny de 1996.
- Assistència al "Col·loqui sobre les Catedrals Catalanes. Arquitectura i Art Medieval", de 23 hores de durada. Organitzat per Amics de l'Art Romànic, Filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Certificat datat a Barcelona, novembre de 1995.
- Participació al seminari "Gravat de vidre a l'àcid", de 36 hores de durada, organitzat per l'Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. Certificació datada a Barcelona el 29 de novembre de 1994.
- Participació al seminari "Conservación de vidrieras históricas. Análisis y diagnóstico de su deterioro. Restauración", de 30 hores de duració, organitzat per la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Diploma datat a Santander el 8 de juliol de 1994.
- Assistència al "IV Col·loqui. Art Medieval a la Ciutat de Barcelona", organitzat pels Amics de l'Art Romànic, filial de l'Institut d'Estudis Catalans i celebrat a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de març de 1992.
- Assistència al "Colloque Ville de Narbonne. Atour des vitraux de Narbonne: l'essor du vitrail gothique dans le Sud de l'Europe", realitzat a Narbona del 30 de novembre a l'1 de desembre de 1990.
- Assistència al curs "El mal i la seva imatge a l'edat mitjana", organitzat pel Centre Cultural de la Caixa de Pensions. Certificat datat a Barcelona el maig de 1990.
- Assistència al cicle de conferències "El Barroc. Arts plàstiques, economia, indumentària, tèxtils", organitzat pel Museu Tèxtil i d'Indumentària de Barcelona, dependent de l'Ajuntament de Barcelona, del 12 al 24 de febrer de 1989.
- Assistència a les sessions de treball del "Vè Congrès Espanyol d'Història de l'art", organitzades pel Departament d'Història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Certificació datada a Barcelona el 5 de novembre de 1984.

Ajuts i premis rebuts
- Tutora del treball de PUIG I PUGÈS, Martí, "Les masies de Torrelles del Llobregat", premiat en la convocatòria de l'any 2007 dels “Premis de Recerca Jove del Baix Llobregat”. Resum publicat dins "Trobades de recerca jove 2007", Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
- Tutora del treball de LABOREO ROIG, Marina, "La postguerra a Torrelles de Llobregat", el resum del qual va ser premiat amb la publicació a "Trobades de recerca jove 2005", Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, ISBN 84-689-4223-5, Dipòsit legal B-7.130-2006.
- Contracte per tres anys per a la preparació per a l'edició del volum V de l'obra "Corpus Vitrearum Medii Aevi" amb l'Institut d'Estudis Catalans com a redactora i documentalista. Contracte signat a Barcelona, el 15 d'octubre de 1998.
- Menció d'honor del "Premi Ciutat de Barcelona" 1992 per la tesi doctoral titulada "Aproximació a l'estudi de les vidrieres de la Catedral de Barcelona des dels orígens a la conclusió del cimbori". Presentada a la Universitat de Barcelona, Departament d'història de l'Art de la Facultat de Geografia i Història.
- Ajut de l'Institut d'Estudis Catalans per a la recerca d'arxiu sobre les vidrieres de la Catedral de Barcelona que es va integrar a l'edició del "Corpus Vitrearum Medii Aevi de Catalunya".
- "Vot de gràcies" per la notòria tasca professional, concedit pel Departament d'Ensenyament, Serveis Territorials d'Inspecció d'Educació Bàsica de la Generalitat de Catalunya, datat el 15 de juny de 1985.

Més informació
https://dhac.iec.cat/dhac_p.asp?id_personal=466
https://sites.google.com/view/vitrallshistorics/
https://docs.google.com/document/d/1_T0xJ95hATPPqipYsutLcbEjXOfEm4gYfKSlnwCWuyo/edit?usp=sharing
En premsa: CAÑELLAS, Sílvia. "Pintors de vidrieres (del segle XVII a 1833)", SCM, Barcelona, 2021-2022.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook