Calmell i Piguillem, CèsarNascut el 2 de setembre de 1950.

Doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi "Eduard Toldrà, compositor".

Com a comentarista de novetats discogràfiques a la revista "CD Compact", revista espanyola de compact disc, publicà entre 1986 i 1993 més de 300 ressenyes discogràfiques.
En qualitat de crític i comentarista musical al diari "El Periódico de Catalunya" publicà entre el 5 de gener i el 23 de juny de 1987 uns 50 comentaris i ressenyes crítiques.
En qualitat de comentarista musical i responsable de redacció a Barcelona de "Sherzo. Revista de Música" publicà entre el mes de gener de 1987 i el de desembre de 1988 unes 40 ressenyes crítiques i comentaris discogràfics.
En qualitat de crític musical del diari "La Vanguardia" ha publicat, entre el 29 de juny de 1987 i el 10 de juny de 1996, més de 700 comentaris o ressenyes crítiques.

En el càrrec de gerent del Consell Català de la Música participà en l'organització i coordinació de nombrosos actes, entre els quals destaquem:
. 27.10.1993. Sala de Música de Cambra del Palau de la Música Catalana. Organització d'una conferència preparatòria a la celebració del "I Congrés de Música a Catalunya".
. 19.11.1993. Sala de Música de Cambra del Palau de la Música Catalana. Organització d'una conferència preparatòria a la celebració del "Congrés de Música a l'Escola i a les Escoles de Música".
. 20.06.1994. Sala de Música de Cambra del Palau de la Música Catalana. Organització i coordinació d'una taula rodona en torn a "Els dres d'autor i el lloguer de partitures".
. 06.07.1994. Sala d'Actes del Conservatori Superior de Música del Liceu. Organització i coordinació d'una taula rodona en torn a la "Incidència de la LOGSE en l'ensenyament musical en l'àmbit privat".
. 02.02.1995. Auditori del CERC - Centre d'Estudis i Recursos Musicals de la Diputació de Barcelona. Organització i coordinació de la taula rodona "La música creativa als mitjans de comunicació".
. 10.02.1996. Sala Lluís Millet del Palau de la Música Catalana. Organització de l'acte de presentació del llibre "Actes del I Congrés de Música a Catalunya".
. 21.02.1996. Auditori CERC. Organització i coordinació de la taula rodona "Els joves intèrprets i la seva situació laboral i fiscal".
. 21.11.1996. Auditori CERC. Organització i coordinació de la taula rodona "Les subvencions públiques a la música. Política pressupostària i sistemes d'aplicació".
. 07.03.1999. Sala Lluís Millet del Palau de la Música Catalana. Organització de l'acte de presentació del llibre "Actes del Congrés de Música a l'Escola i a les Escoles de Música".
. 1997-1999. Responsable de l'elaboració dels dossiers així com de l'organització, coordinació i coproducció -juntament amb l'emissora radiofònica "Catalunya-Música"- del programa d'emissió setmanal "La música a debat".

Ha participat en els següents projectes d'investigació finançats:
. "La pràctica musical a l'antiga Corona d'Aragó en els segles XVII-XIX. Vies per a la recuperació del patrimoni musical històric. Catalunya i València", anys 2002-2005.
. "La música lírica i la cançó a Espanya: creació, models i recepció entre 1881 i 1906", anys 2002-2005.
. "Formació didàctica sobre la música del segle XX d'un col·lectiu de professors", anys 2002-2004.
. "Formació del professorat assistent als espectacles musicals de l'Auditori", anys 2001-2004.

Ha publicat articles sobre la música a diferents països europeus, Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Ricard Lamote de Grignon, Francesc Taverna-Bech, Xavier Montsalvatge, Felip Pedrell i Apel·les Mestres, entre altres.

Ha estat coordinador dels congressos:
. "I Congrés de Música a Catalunya".
. "II Congrés Internacional de Música a Catalunya".
. "Jornadas Iberoamericanas de Etnomusicología".
. "Congrés de Música a l'Escola i a les Escoles de Música".
. "La música del 98: entre tradició i modernitat".

Ha participat en altres actes i congressos:
. "Homenatge al P. Irineu Segarra".
. "Des del modernisme al noucentisme musicals".
. "Els postulats crítics musicals en el Glossari d'Eugeni d'Ors".
. "Innovar: facilitat i resistències".
. "Conservatori del Liceu: tres segles al servei de la música".
. "Felip Pedrell, compositor i musicòleg".
. "Apel·les Mestres, creador de cançons".

Ha impartit dos cursos de doctorat: 1994-1995, Universitat de Barcelona, "Analogies i contrastos entre Modernisme i Noucentisme a la música catalana"; i 2003-2004, Universitat Autònoma de Barcelona, "La música en el context de la cultura i les arts del segle XX".

Ha participat com a membre del jurat en la lectura de diverses tesis doctorals: "Didàctica de la música en la formació musical dels mestres i especialistes de música a l'ensenyament primari" d'Assumpta Valls; "Estudis dels oratoris de Francesc Queralt (1740-1825). Fonaments de la Història de l'Oratori a Catalunya al segle XVIII", de Xavier Daufí; "L'obra del compositor Joan Guinjoan" de Rosa M. Fernández García; "El Cercle Manuel de Falla de Barcelona (1947-1957). L'obra musical i el seu context", de Miquel Alsina; i "La Banda Municipal de Barcelona, 1886-1944" de Josep M. Almacellas.

Elegit acadèmic de número per la secció de música el dia 16 de novembre de 2005, aprovant la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Joan Guinjoan i Gispert, i Josep Maria Mestres i Quadreny. Ingressà llegint el discurs "Apel·les Mestres, músic de la cançó, del dibuix i la poesia" el 15 de novembre de 2006.
Vocal de música a la junta de govern d'ençà el 18 de setembre de 2019.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook