Uriach i Marsal, JoanAcadèmic de número protector, elegit el 24 d'abril de 1991, acceptant aíxí la proposta presentada pels acadèmics de número Francesc Fontbona i de Vallescar, Montserrat Gudiol i Corominas, Enric Jardí i Casany, Josep Roca-Sastre i Moncunill, i Rafael Santos i Torroella. Llegí el seu discurs d'ingrés el 17 de març de 1993, sobre "Art i ciències de la salut". D'ençà de 1997 és el tresorer de la Corporació. L'any 2000 va encarregar l'elaboració de la present pàgina web, de la qual n'és el patrocinador.

El Dr. Joan Uriach i Marsal va néixer a Barcelona el 9 de juliol de 1929 en una família de gran tradició farmacèutica. Pertany a la quarta generació del Grupo Uriach S.A., dedicada a l’elaboració de productes farmacèutics. Fundada l’any 1838 i amb seu a Barcelona, actualment n’és el seu president.

Va estudiar la carrera de farmàcia a la Universitat Central de Barcelona durant el període 1948-1953, obtenint la llicenciatura amb la qualificació d’excel.lent i premi extraordinari. L’any 1954 va seguir els cursets monogràfics per a l’obtenció del títol de Doctor en Farmàcia, aconseguint en les quatre assignatures la qualificació d’excel.lent amb matrícula d’honor. L’any 1965 li va ser atorgat el títol de Doctor per la Universitat de Barcelona. La seva tesi doctoral, llegida el 3 de juny, titulada "Aportación al estudio de soluciones de Nitrofurazona y Furaltadona", obtingué la qualificació d’excel.lent cum laude.

Els anys 1965 i 1966 gaudí de les beques atorgades pel Consell Superior d’Investigacions Científiques, "Patronato Ramón y Cajal" per a la realització d’estudis sobre "Nitrofuranos". La seva estimació per la indústria farmacèutica el portà a realitzar estudis a l'"Instituto de Estudios Superiores de la Empresa" (IESE) durant el període 1963-1964.

Per la seva activitat industrial fou nomenat vicepresident de l’Agrupació de Laboratoris Farmacèutics de Barcelona, càrrec que ocupà de l’any 1962 al 1967 i va formar part de la Comissió Organitzadora de les Biennals de la Indústria Farmacèutica.

Membre fundacional de Farmaindústria, en fou president en dues ocasions i posteriorment passà a formar part de la Comissió de Govern i Junta directiva. Fundà la revista "Ciencia e Industria Farmacéutica".

De 1986 a 1988 fou vicepresident del Comité Executiu de l'EFPIA i de 1989 a 1991 vicepresident de FEIQUE.

El 23 de febrer de 1968 va ingressar a l’Acadèmia de Doctors del Districte Universitari de Barcelona.

Del 1966 al 1974 va ser vicepresident segon de l'"Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears", ocupant també el càrrec de president de l'Associació de Farmacologia d’aquesta entitat. També pertany a la "Societat de Farmacotècnia" d'ençà de la seva fundació i des de 1955 és soci numerari de la "Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino".

L’any 1973 va ser ponent de les "I Jornades de la Direcció General de Sanitat dels Laboratoris", celebrades a Madrid. També va ser president nacional del subgrup de Productes Químico-Farmacèutics de l’Agrupació Farmacèutica del Sindicat d’Indústries Químiques.

És membre de l'"Associació Europea de Diabetologia" i de la "Federació Internacional Farmacèutica".

L’any 1963 el Govern Espanyol li atorgà la "Cruz de la Orden Civil de Sanidad" i l’any 1974 li va ser concedida "la encomienda" amb la placa d’aquesta ordre. El 3 de desembre de 1987 se li va concedir la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

El 30 de novembre de 1971 va llegir el seu discurs com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. El gener de 1976 va ser nomenat vicepresident de l'esmentada institució fins que va finalitzat el seu mandat, l’any 1979.

L’any 1985 va ser elegit acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i va llegir el seu discurs d’ingrés el 7 de maig de 1987.

Des de l’any 1987 és acadèmic corresponent de l'"Académie Nationale de Pharmacie de Paris", de l'"Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México" -on llegí el seu discurs d’ingrés el juny de 1988-, de la "Real Academia de Medicina de Salamanca". I de l'"Academia Nacional de Medicina del Trabajo de Río de Janeiro" d'ençà de 1993.

El 12 de març de 1996 va ingressar com a acadèmic numerari a l'"Academia Iberoamericana de Farmacia de Sevilla".

El febrer de 1993 va ser nomenat president del "Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona", càrrec que ocupà fins el març de 1997.

De 1998 a 2002 va formar part del "Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya", depenent de la Conselleria de Medi Ambient.

En l'actualitat és Conseller del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

Té publicats nombrosos treballs científics a revistes nacionals i estrangeres.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook