Vives i Piqué, Maria RosaManresa, 1949.
Llicenciada en Belles Arts, especialitat de Pintura i diploma de Gravat i Estampació (UB, Facultat de Belles Arts, 1973) i en Història de l'Art (UB, Facultat de Geografia i Història, 1983). El 1985 obtingué el títol de Doctora en Belles Arts, Universitat de Barcelona, amb la tesi "Fortuny gravador, aportacions al coneixement de la seva obra", dirigida pel Dr. José Milicua i qualificada amb Excel·lent cum laude.
Des de 1975 és professora de Gravat i Estampació de la Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, primer com a catedràtica interina i a partir de 1987 com a catedràtica numerària de Pintura-Gravat, càrrec que exerceix actualment. Com a docent i especialista en temes de teoria, història i pràctica del gravat ha impartit cursos de formació continuada, postgrau i extensió universitària a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, entre altres.
També ha dirigit i ha col·laborat en projectes de recerca competitius (II) relacionats amb l'experimentació artística, especialment en l'àmbit de l'obra gràfica, de la qual, a part de la relació curricular que segueix, se'n dóna testimoni en el web www.neoartgraf.com. El resultat d'aquestes recerques són les publicacions (I) i experiències pràctiques que es detallen a continuació, i on destaquen els estudis sobre els gravats de Marià Fortuny Marsal i Mariano Fortuny Madrazo -dels quals ha confeccionat el catàleg raonat de la seva obra gravada-: "Fortuny gravador. Estudi crític i catàleg raonat", Reus, Associació d'Estudis Reusencs, 1991 i "Grabados de Mariano Fortuny Marsal. Grabados de Mariano Fortuny Madrazo. Mariano Fortuny Marsal. Mariano Fortuny Madrazo. Grabados y dibujos", Madrid, Biblioteca Nacional i Electa, 1994, pp. 12-222; Piranesi, Goya, Picasso i Rafael Estrany entre altres, així com els llibres sobre teoria del gravat: "Del cobre al papel. La imagen multiplicada", Barcelona, Icaria, 1994, i "Guía para la identificación de grabados", Madrid, Arco Libros, 2003.
Paral·lelament ha desenvolupat la pràctica artística, pintura i gravat, que ha mostrat en les diferents exposicions que es descriuen en l'apartat IV d'aquest curriculum vitae, i que es pot veure més abastament amb referències crítiques i imatges de les obres a la pàgina web.
Elegida acadèmica de número per la secció de pintura de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de març de 2012, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Fontbona i de Vallescar, Mireia Freixa i Serra, i Jaume Muxart i Domènech. Ingressà el 20 de febrer de 2013, amb la lectura del discurs "Observatori de trames"; l'acadèmic de número Francesc Fontbona i de Vallescar va ser l'encarregat de fer-li la resposta. Secretària general de la Corporació el 18 de juny de 2014.

I. PUBLICACIONS, DOCUMENTS CIENTÍFICS I TÈCNICS
. "Implementación de los plásticos en el grabado y la estampación". 211941 - "El Artista", pp. 98-119. (Colòmbia): Grupo Investigaciones en Música y Artes Plásticas. Universitat Distrial F.J.C. Colciencias, 2010. ISSN 1794-8614. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Panorámicas en negro, azul y sepia", "Panorámicas en negro, azul y sepia", pp. 5-8 (Estats Units d'Amèrica): Lulu Inc. 2010. ISBN 978-1-4457-3371-5. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "La llarga repercussió plàstica de les estampes de la 'Bíblia Natalis'". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 28-31. (Espanya): 2008. ISNN 0037-2501. DL B.555-1959. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Evocación de los orígenes. Joya-grabada, grabado-joya". 207898 - "Grabado y Edición", pp. 42-46. (Espanya): 2008. ISSN 1886-2306. DL M.9.858-2006. En col·laboració amb I. Gibert. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Mariano Fortuny, aguafortista experimental". 207898 - "Grabado y edición", pp. 6-14. (Espanya): 2008. ISSN 1886-2306. DL M.9.858-2006. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Nuevos aspectos de la relación artística entre Rogelio de Egusquiza y Mariano Fortuny Madrazo". 209354 - "Trasdós", pp. 52-71. (Espanya): Museo de Bellas Artes de Santander, 2008. ISSN 1576-0677. DL SA-900-2008. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "El arte del grabado auxiliar y testigo del arte de curar". 007154 - "Matèria. Revista d'Art", pp. 125-157. (Espanya): 2008. ISSN 1579-2641. DL B-14-481-2002. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Bellesa i experimentació en el gravat de Marià Fortuny". "Marià Fortuny. Gravats", pp. 8-127. (Espanya): Obra Social i Cultural 'Sa Nostra', 2008. ISBN 978-84-95352-93-4. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Bellesa i experimentació en el gravat de Marià Fortuny", pp. 8-127. (Espanya): Obra Social i Cultural 'Sa Nostra', 2008. ISBN 978-84-95352-93-4. DL PM333-2008. Tipus de producció: Llibre.
. "Rembrandt Harmenszoon Van Rijn". "Obras maestras del Museo de Montserrat", pp. 100-103. (Espanya): Fundació BBVA, 2008. ISBN 978-84-935133-5-1. DL M-43542-2008. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Giovanni Antonio da Brescia". "Obras maestras del Museo de Montserrat", pp. 78-79. (Espanya): Fundació BBVA, 2008. ISBN 978-84-935133-5-1. DL M-43542-2008. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Escultura-grabado, tramas y otras lecturas". "Dopo il museo", pp. 8-15. (Espanya): Biblioteques de Barcelona, 2008. ISBN 978-84-612-7277-8. DL B-47.799-2008. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Un dibujo inédito de Rogelio de Egusquiza, copia del dibujo preparatorio de la Sibila Líbica de Miguel Ángel". 000492 - "Archivo Español de Arte", LXXX, pp. 103-106. (Espanya): Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2007. ISSN 0004-0428. DL B.12459/89. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Fortuny, un cognom català per a la història del gravat universal. Fortuny Gravats". "Marià Fortuny Marsal. Mariano Fortuny Madrazo", pp. 7-20. (Espanya): Albert Martí Palau ed., 2007. DL 53885-2007. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "The Landscape Tradition in the Picasso's Prints". 206128 - "Artciencia.com. Revista de Arte, Ciencia e Comunicaçao", pp. 1-18. (Portugal): 2006. ISSN 1646-3463. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "El policarbonato base idónea para el monotipo. Barcelona". "Plásticos Universales", pp. 102-106. (Espanya): 2006. ISSN 0303-4011. DL B.12459/89. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Study of old master prints with portable EDXRF spectometry". "Radiation Phisics for Preservation of the Cultural Heritage", pp. 149-156. (Itàlia): Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna, 2005. ISBN 88-491-2447-3. En col·laboració amb J.L. Ferrero, C. Roldan, D. Juanes, J. Carballo, M. Ardid i J.L. Lluch. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Giovanni Battista Piranesi. Arte en el papel. Dibujos y Grabados. Siglos XV-XVIII". "Colección Museo de Bellas Artes de Bilbao", pp. 66-79. (Espanya): Museo de Bellas Artes de Bilbao, 2005. ISBN 84-87184-82-8. DL BI-1767-05. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Nuevos usos de los plásticos en el campo del grabado". Barcelona. "Plásticos Universales", 2004. 003980 - Plásticos Universales, pp. 76-79. (Espanya): 2004. ISSN 0303-4011. DL12459/89. En col·laboració amb C. Porta i I. Gibert. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Study of inks on paper engravings using portable EDXRF spectometry". 204669 - "Nuclear Instruments and Methods in Phisics Research (NIMB)", pp. 729-734. (Estats Units d'Amèrica): 2004. ISSN 0168-583X. En col·laboració amb J.L. Ferrero, C. Roldan, D. Juanes, J. Carballo, J. Pereira, M. Ardid i J.L. Lluch. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Desing of EDXRF equipament for the nondestructive study of prints". 907385 - "Advances in X-Ray Analysis", 47, pp. 70-75. (Estats Units d'Amèrica): 2004. ISSN 0376-0308. En col·laboració amb M. Ardid, J.L. Ferrero, C. Roldan, D. Juanes, J.L. Lluch i P. Punter. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Litografía. Pablo Ruiz Picasso". "Colección Jan Lohn. Selección de 51 litografías". (Espanya): 2004. ISBN 84-96055-04-3. DL MA-676-2004. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Bondades y riesgos del arte del grabado". "El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales", pp. 17-39. (Espanya): 2004. ISBN 84-475-2810-3. DL B-35.490-2004. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Guía para la identificación de grabados", pp. 1-319. (Espanya): 2003. ISBN 84-7635-542-4. DL M-2.910-2003. Tipus de producció: Llibre.
. "Apuntes sobre los elementos vanguardistas en la obra de Fortuny". "Fortuny (1838-1874)", pp. 377-385. (Espanya): 2003. ISBN 84-8043-112-1. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "Pintura y escultura derivas del grabado", pp. 5-51. (Espanya): 2003. DL B.52090-2003. Tipus de producció: Llibre.
. "Como fragmento de obsidiana". "Patricio Reig. Documento", pp. 5. (Espanya): 2002. DL B.20386-2002. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "Estampas de quietud y silencio". "Joan Hernández Pijuan. Obra gráfica III (1991-2002)", pp. 9-10. (Espanya): 2002. ISBN 84-343-1010-4. DL B.34074-2002. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "Model d'un aglutinant per a la pintura actual". "Guia de nous materials en la pintura i el gravat. Text-Guia", pp. 85-88. (Espanya): 2002. ISBN 84-8338-348-9. DL B.40.180-2002. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Model d'un diluent de menor toxicitat". "Guia de nous materials en la pintura i el gravat. Text-Guia", pp. 89-91. (Espanya): 2002. ISBN 84-8338-348-9. DL B.40.180-2002. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Model de planxa de PVC per al gravat". "Guia de nous materials en la pintura i el gravat. Text-Guia", pp. 93-105. (Espanya): 2002. ISBN 84-8338-348-9. DL B.40.180-2002. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Model d'adhesió pictòrica sobre la planxa de gravat". "Guia de nous materials en la pintura i el gravat. Text-Guia", pp. 107-112. (Espanya): 2002. ISBN 84-8338-348-9. DL B.40.180-2002. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Fortuny, mestre del dibuix", pp. 1-46. (Espanya): 2001. DL B.27.722-2001. Tipus de producció: Llibre.
. "Mariano Fortuny Marsal. Grabados y Dibujos", pp. 1-32. (Espanya): Centro de Escultura de Candás. Museo Antón, 2001. DL M-36790-2001. Tipus de producció: Llibre.
. "Fortuny visto por Van Gogh". 002483 - "Goya", pp. 10-16. (Espanya): Fundación Lázaro Galdiano, 2000. ISSN 0017-2715. DL M-921-1958. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Mariano Fortuny Marsal". "Mariano Fortuny Marsal. Grabados. Dibujos", pp. 5-30. (Espanya): 2000. DL M-26454-2000. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Dª Elena Páez 'In Memoriam'". 000492 - "Archivo Español de Arte". LXXII, pp. 239-240. (Espanya): Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1999. DL M-555-1958. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Paisajes en blanco y negro". "Picasso. Paisaje interior y exterior", pp. 27-39. (Espanya): 1999. DL M-38.281-1999. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Reflexos de l'estampa japonesa en l'art català". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 53-59. (Espanya): 1998. DL B.555-1959. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Rembrandt: maestro de maestros". "De lo divino a lo humano. Rembrandt en la Biblioteca Nacional", pp. 18-29. (Espanya): 1998. DL BI-703-98. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Rafael Estrany gravador". "Rafael Estrany", pp. 13-44. (Espanya): 1997. DL B-16578-1997. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Desafío en la hoja de papel. Picasso". "La formación de un genio 1890-1904", pp. 27-45. (Espanya): 1997. DL B-41796-1997. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Un reusenc gravador universal". "Marià Fortuny. Dibuixos i gravats al Museu Salvador Vilaseca", pp. 57-71. (Espanya): 1997. DL B-44058-1997. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Remarques sobre els llibres d'artista". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 53-56. (Espanya): 1996. DL B.555-1959. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Picasso o la vida gravada", pp. 1-55. (Espanya): 1996. DL B-38214-1996. Tipus de producció: Llibre.
. "Mariano Fortuny à la Bibliothèque Nationale de France: deux estampes inédites". 003735 - "Nouvelles de l'Estampe", pp. 13-21. (França): 1995. ISSN 002948. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Entre París i Barcelona. Vint-i-cinc anys de gravat català (1915-1940)", pp. 1-36. (Espanya): 1995. DL B-13112-95. Tipus de producció: Llibre.
. "Antologia zoogravada". "Un bestiari", pp. 3-9. (Espanya): 1995. DL B-8606-95. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Estampas de quietud y silencio". "Joan Hernández Pijuan. Recorrido 1958-1995", pp. 3-4. (Espanya): 1995. DL CS-227-1995. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Llibre.
. "Del cobre al papel. La imagen multiplicada", pp. 1-236. (Espanya): 1994. DL B-21-179-1994. Tipus de producció: Llibre.
. "Grabados de Mariano Fortuny Marsal. Grabados de Mariano Fortuny Madrazo". "Mariano Fortuny Marsal. Mariano Fortuny Madrazo. Grabados y Dibujos", pp. 12-222. (Espanya): 1994. DL 30694019-1. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Picasso, Miró, Clavé i Tàpies. De la tradició a la innovació en el gravat". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 58-63. (Espanya): 1993. ISSN 0037-2501. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Hokusai como modelo. Precisiones sobre dibujos de Fortuny". 000492 - "Archivo Español de Arte". LXVI, pp. 23-33. (Espanya): Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1993. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Carceri de Piranesi". "Carceri de Piranesi", pp. 7-11. (Espanya): 1993. DL GI-780-93. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Gravats i Estampes: problemàtica del seu tractament i conservació". "La Imatge i la Recerca Històrica", pp. 120-141. (Espanya): 1992. DL GI.2172/92. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Sculptura o gravat/escultura. Una fusió de l'estampa del segle XX". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 43-48. (Espanya): 1991. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Escultor-Gravador o del cisell al burí", pp. 1-70. (Espanya): 1991. DL B-1943-91. Tipus de producció: Llibre.
. "Fortuny gravador. Estudi crític i catàleg raonat", pp. 1-256. (Espanya): 1991. Tipus de producció: Llibre.
. "Amar es grabar. La imagen de Jacqueline en los grabados de Picasso". "Picasso. Los retratos de Jacqueline". Fundació Juan March, pp. 27-37. (Espanya): 1991. DL M.1729-1991. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Arrels i ressons d'una obra excepcional. Les estampes de Fortuny". "El gravat en el temps", pp. 39-44. (Espanya): 1991. DL GI-943-91. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Giambattista Piranesi, una obertura a la modernitat". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 83-87. (Espanya): 1990. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Fortuny grabador, ecléctico y experimental". 006410 - "Pausa". Revista d'Art. Facultat Filosofia i Lletres. Tarragona, pp. 35-54. (Espanya): 1990. DL T-1526.1990. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "La imatge de Jacqueline als gravats de Picasso". "De Pablo a Jacqueline". Ajuntament de Barcelona, pp. 23-27. (Espanya): 1990. DL B-35659-1990. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Francisco de Goya. Disparate Furioso". "Obras Singulares". A. Ramón Ed., pp. 37-41. (Espanya): 1990. DL 21406-1990. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Edvard Munch. La cena". "Obras Singulares". A. Ramón Ed., pp. 45-48. (Espanya): 1990. DL 21406-1990. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Pablo Picasso. La bacanal". "Obras Singulares". A. Ramón Ed., pp. 57-60. (Espanya): 1990. DL 21406-1990. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Giovanni Battista Piranesi, 1720-1778". A. Ramón Ed., pp. 8-70. (Espanya): 1990. DL B-9886-90. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Virtuosisme i tradició en la I triennal del gravat de Sabadell". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 72-74. (Espanya): 1989. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Fortuny gravador - Fortuny painter - Etcher". 001707 - "Del Museu", pp. 18-21. (Espanya): 1989. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Fortuny Gravador". 003265 - "L'Arada", pp. 3-5. (Espanya): 1988. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "Mestres del Gravat Modern. París, 1865-1940", pp. 1-70. (Espanya): 1988. DL 35493-88. Tipus de producció: Llibre.
. "Picasso Linograbador". Ajuntament de Barcelona, pp. 1-4. (Espanya): 1988. DL B.3263-1989. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Fortuny gravador, un avantguardista del vuit-cents". 005261 - "Serra d'Or". Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 59-63. (Espanya): 1987. Tipus de producció: Article. Tipus de suport: Revista.
. "El estudio de las estampas. Propuesta para una guía sistemática", pp. 1-11. (Espanya): 1986. Tipus de producció: Llibre.
. "Bibliografía sobre el grabado contemporáneo catalán". "Grabado contemporáneo catalán". Ed. La Caixa, pp. 204-205. (Espanya): 1983. DL 40630-83. Tipus de producció: Capítols de llibres. Tipus de suport: Llibre.
. "Picasso y el grabado", pp. 1-25. (Espanya): 1981. DL 40355-1981. En col·laboració amb M. Balada. Tipus de producció: Llibre.
. "Bibliografía crítica clasificada sobre las artes de la estampación", pp. 1-11. (Espanya): 1980. DL 33992-1981. Tipus de producció: Llibre.

ALTRES PUBLICACIONS
. "Picasso, cobre, piedra y madera". "El País", 13.12.1985; 1 pàg.
. "L'art del gravat de Marià Fortuny. Una obra recuperada a Barcelona". "Diari de Barcelona", 1987.
. "Un gran colorista en blanco y negro: M. Fortuny". "La Vanguardia", 07.02.1989.
. "Exposició Fortuny: Una nota sobre bibliografia". "Reus Diari", 19.06.1989. (Tarragona).
. Gravats segle XX. Calendari "Serra d'Or". Montserrat, 1991.

II. ACTIVITAT CIENTÍFICA O TECNOLÒGICA
Participació en projectes de I+D+i finançats en convocatòries competitives d'Administracions o entitats públiques i privades.
. Denominació del projecte: "Reactivació crítica aplicada a la docència de l'art". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 6. Entitat finançadora: ICE-UB. Data d'inici: 2008, 3 anys. Quantia total: 4.000 €.
. Denominació del projecte: "Bases per a una nova Teoria de l'Art Gràfic (Gravat i Estampació". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 5. Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència. Cod. segons finançadora: HUM2007-61816/ARTE. Data d'inici: 2007, 4 anys. Quantia total: 22.300 €.
. Denominació del projecte: "Tècniques no destructives d'anàlisi d'objectes historicoartístics". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: José Lorenzo Ferrero. Nombre d'investigadors: 6. Entitat finançadora: Generalitat Valenciana. Cod. segons finançadora: Ajudes grups I+D+I. Data d'inici: 2005, 2 anys. Quantia total: 5.000 €.
. Denominació del projecte: "Organització Primeres Jornades sobre gravat no tòxic". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 6. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Data d'inici: 2003, 1 any. Quantia total: 2.404,05 €.
. Denominació del projecte: "Tècniques no destructives d'anàlisi d'objectes historicoartístics". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: José Lorenzo Ferrero. Nombre d'investigadors: 6. Entitat finançadora: Generalitat Valenciana. Cod. segons finançadora: Ajudes grups I+D+I. Data d'inici: 2003, 2 anys. Quantia total: 8.000 €.
. Denominació del projecte: "Materials industrials no tòxics i reciclables en la realització i presentació de l'obra gràfica". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 4. Entitat finançadora: Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT). Cod. segons finançadora: BHA2001-3607. Data d'inici: 2001, 4 anys. Quantia total: 24.040,48 €.
. Denominació del projecte: "Incidències dels nous materials i la seva tecnologia en la pintura i el gravat". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Dr. D. Corbella. Nombre d'investigadors: 6. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Data d'inici: 2000, 2 anys. Quantia total: 1.202,02 €.
. Denominació del projecte: "Processos gràfics alternatius de creació d'imatge. Els seus diferents usos en el desenvolupament de l'estampa original". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 4. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Data d'inici: 1991, 2 anys. Quantia total: 7.512,65 €.
. Denominació del projecte: "Fortuny gravador. Aportacions al coneixement de la seva obra". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 1. Entitat finançadora: Direcció General d'Universitats. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Data d'inici: 1985. Quantia total: 901,52 €.
. Denominació del projecte: "Història i noves tecnologies del gravat". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 1. Entitat finançadora: Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica de la Generalitat de Catalunya (CIRIT). Data d'inici: 1984. Quantia total: 901,52 €.
. Denominació del projecte: "Guia analítica per a la descripció i classificació d'una estampa". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Nombre d'investigadors: 1. Entitat finançadora: Universitat de Barcelona. Data d'inici: 1981. Quantia total: 450,76 €.

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE I+D+i NO COMPETITIUS AMB ADMINISTRACIONS O ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES
. Denominació del projecte: "Nous clixés i manipulacions fotogràfiques en el lito-offset". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Entitat finançadora: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Data d'inici: 1987.
. Denominació del projecte: "Història, teoria i pràctica de les noves formes de gravat als EUA". Entitat de realització: Universitat de Barcelona. Investigador responsable: Maria Rosa Vives Piqué. Entitat finançadora: Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Data d'inici: 1981. Quantia total: 2.103,54 €.

III. TESIS, TESINES I TREBALLS DIRIGITS
. Títol: "El reporte en la litografía". Doctorand: Anna Comellas. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 1986. Qualificació: Excel·lent cum laude i PE. Clau: Tesi de Llicenciatura. Situació: Direcció.
. Títol: "El llibre d'artista a Catalunya". Doctorand: Sol Fabrega Cano. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 1987. Qualificació: Notable. Clau: Tesi de Llicenciatura. Situació: Direcció.
. Títol: "Estudi crític analític de la bibliografia espanyola sobre la tècnica del gravat calcogràfic". Doctorand: Eva Figueras. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 1991. Qualificació: Apte cum laude i PE. Clau: Tesi Doctoral. Situació: Direcció.
. Títol: "Obra gravada de Joaquim Sunyer. Catàleg raonat". Doctorand: Roser Sindreu. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 1992. Qualificació: Apte cum laude. Clau: Tesi Doctoral. Situació: Direcció.
. Títol: "La xilografia sota el mestratge d'A. Gelabert". Doctorand: Rosa Blanca Gelabert. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 1992. Qualificació: Excel·lent. Clau: Tesi de Llicenciatura. Situació: Direcció.
. Títol: "El llibre-art. Concepte i procés d'una creació contemporània". Doctorand: Bibiana Crespo Marín. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 2000. Qualificació: Excel·lent cum laude. Clau: Tesi Doctoral. Situació: Direcció.
. Títol: "Presència i aproximació de la tridimensionalitat en el gravat". Doctorand: Anna Comellas. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 2000. Qualificació: Excel·lent cum laude. Clau: Tesi Doctoral. Situació: Direcció.
. Títol: "Realitat del gravat". Doctorand: Chieh Wang. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 2002. Qualificació: Notable. Clau: Treball d'investigació. Situació: Direcció.
. Títol: "Tendències no agressives i dialèctica pictòrica al gravat". Doctorand: Marta Rich Vilallonga. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 2002. Qualificació: Aprovat. Clau: Treball d'investigació. Situació: Direcció.
. Títol: "La figura humana en el món de Zush. Anàlisi d'un paradigma". Doctorand: Carme Porta Salvia. Universitat de Barcelona. Facultat de Belles Arts. Any: 2003. Qualificació: Excel·lent cum laude. Clau: Tesi Doctoral. Situació: Direcció.

IV. OBRA ARTÍSTICA. EXPOSICIONS INDIVIDUALS
. 1972. "Pintura". Sala Maricel, Sitges (Barcelona).
. 1980. "Pintura". Espai 10, Fundació Joan Miró, Barcelona.
. 1980. "Sala 3". Acadèmia de Belles Arts de Sabadell.
. 1982. "Obra gràfica". Sala de l'Escola Taller d'Art, Reus (Tarragona).
. 1983. "Fruges in mente (pintura)". Galeria Dau al Set, Barcelona.
. 1984. "Gravats". Sala Gili i Roig, Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida.
. 1985. "Últimes obres". Galeria Yolanda Rios, Sitges (Barcelona).
. 1987. "Pintura i gravat". Fundació Caixa de Barcelona, Manresa.
. 1987. "Obra sobre paper". Piscolabis, Barcelona.
. 1989. "Obra gráfica". Sala Zurbarán, Ateneo, Sevilla.
. 1990. "Obra sobre paper". Sala Vayreda, Olot (Girona).
. 1991. "Pintura". Castell de Peralada (Girona).
. 1995. "Pintura". Escuela de Artes. Zaragoza.
. 1995. "Llibres d'Artista". Universitat Pompeu Fabra. Facultat d'Humanitats, Barcelona.
. 1996. "Obra gráfica. Trabajos de Taller". Taller Mayor 28, Madrid.
. 1998. "Plom. Dibuixos i llibres d'artista". Pati Llimona, Barcelona.
. 2001. "Papeles rizomáticos". Galería Mordiente, Bilbao.
. 2002. "Im-presion". Galeria Segovia Issacs, Barcelona.
. 2007-2008. "Rosa Vives. Una mirada als darrers deu anys". Centre d'Art el Marçó Vell, Centelles (Barcelona).

PARTICIPACIÓ EN EXPOSICIONS COL·LECTIVES
. 1977. "Biennale Internationale de l'Image". Epinal, França.
. 1977. "Exposition Graphique". Creteil, París (França).
. 1978. "V Graphik Biennale". Frechen (Alemanya).
. 1980. "Ibizagrafic 80". Eivissa.
. 1982. "Arteder". Bilbao.
. 1982. "El Blau". (Comissària V. Combalia). Caixa de Pensions, Barcelona.
. 1982. "Colectiva Grabado". Sala Costa, Zaragoza.
. 1983. "El Gravat de Creació. Calcografia contemporània a Catalunya". La Caixa, Barcelona.
. 1984. "Supermercart". Galeria "El fos", Barcelona i Lleida.
. 1986. "Art dels anys vuitanta". Catalunya Centre d'Art, Girona.
. 1986. "Mini-Print International". Richards Gallery, Northastern, University of Boston.
. 1986. "L'Arc". Piscolabis, Barcelona.
. 1987. "Galeria Piscolabis". Barcelona.
. 1988. "I Biennale Internationale de l'estampe". Palais de Rois de Majorque, Perpinyà (França).
. 1989. "Grans Mestres en Petit Format". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 1989. "Col·lectiva de pintura". Galeria Manuel Barbié, Barcelona.
. 1989. "Art Català Contemporani". Palais de Rois de Majorque, Perpinyà (França).
. 1990. "9 grabadores catalanes". Museo Bello Piñeiro, el Ferrol.
. 1990. "Col·lectiva pintura". Sala Vayreda, Olot (Girona).
. 1991. "Obra gràfica". Galeria Palma XII, Vilafranca del Penedès (Barcelona).
. 1992. "De Bonnard a Baselitz. Dixans d'enrichissements du Cabinet des 1992. Estampes". Bibliothèque Nationale de France, París (França).
. 1992. "Col·lectiva de gravat". Konsthögskolan Mejan, Estocolm (Suècia).
. 1993. "The First International Print Biennal". Maastricht (Holanda).
. 1993. "Bibliofilia transformista". Sala Balmes 21, Barcelona.
. 1994. "Bibliofilia transformista". Universitat Jaume I, Castelló.
. 1994. "Bibliofilia transformista". Museu Nacional d'Art Contemporani, Lisboa (Portugal).
. 1994. "Donaciones de Obra Gráfica a la Biblioteca Nacional". Madrid.
. 1994. "Un Bestiari". Sala Balmes 21, Barcelona.
. 1994. "Biblos". Escola Massana, Barcelona.
. 1994. "Un Bestiari". Sala Transcurs, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.
. 1994. "Un Bestiari gravat". Sala de l'Om, Fundació Caixa Manresa, Manresa (Barcelona).
. 1994. "Bibliofilia transformista". Universitat de Lleida.
. 1994. "La Balance". Bibliothèque Municipale, Alès (França).
. 1994. "Nagoya '95". Museu Provincial d'Aichi, Japó.
. 1996. "Grans mestres en petit format". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 1996. "Tendències actuals". Aula de Lletres, Barcelona.
. 1996. "Un bestiari". Sa Nostra, Inca.
. 1996. "Barcelona/Nagoya '96". Casa Golferics, Barcelona.
. 1996. "Estampa". Galeria Blade & Designios, Madrid.
. 1997. "Artexpo 97". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 1997. "5ème Biennale du Livre d'artiste". Saint-Yrieix La-Perche (França).
. 1998. "Artexpo 98". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 1998. "II Trienal de Arte Gráfico. La Estampa Contemporánea". Gijon.
. 1999. "Artexpo 99". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 1999. "Transfiguració del paisatge". Balmes 21, Barcelona.
. 2000. "100 gravats. Col·lecció Daniel Giralt-Miracle". Museu de Valls (Tarragona).
. 2000. "Artexpo 2000". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.
. 2000. "Colectiva de grabado". Galería Mordiente, Bilbao.
. 2001. "Gráfica de Bolsillo". Galería Mordiente, Bilbao.
. 2001. "Creació gràfica. Gravats de la col·lecció Daniel Giralt-Miracle". Lleida.
. 2002. "Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional de España 1993-1997". Biblioteca Nacional, Madrid.
. 2002. "Catalunya país de vins". Museu de Vilafranca. Museu del Vi, Vilafranca del Penedès (Barcelona).
. 2004. "Exposició inaugural Centre d'Art El Marçó Vell". Centelles (Barcelona).
. 2004. "Lessedra World Art Print Annual". Sofia (Bulgària).
. 2005. "Lessedra World Art Print Annual". Sofia (Bulgària).
. 2006. "Summer Show 2006". Artur Ramon Art Contemporani, Barcelona.
. 2007. "Lessedra World Art Print Annual". Sofia (Bulgària).
. 2008. "Donaciones de obra gráfica a la Biblioteca Nacional 1998-2002". Biblioteca Nacional, Madrid.
. 2010. "Art d'avantguarda i contemporani. Obra gràfica de l'Abadia de Montserrat". Museu d'Art de Montserrat, Montserrat (Barcelona).
. 2010. "Panoràmiques en negre, blau i sèpia". Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, Barcelona.
. 2011. "Col·lectiva de Gravat". Sala d'Art Artur Ramon, Barcelona.

V. LLIBRES D'ARTISTA EN COL·LABORACIÓ AMB ALTRES AUTORS
. "L'Ajourée" amb Michel Butor. La Balance. Sauveterre (França). 1990.
. "S'il plait aux Sources" amb Marc Alyn. La Balance. Sauveterre (França). 1992.
. "7 Haikus" amb Genís Cano. Barcelona. 1996.
. "Veles de capvaixell" amb Jordi Sarsanedas. Sibi et amicis. Barcelona. 1998.
. "Taula parada" amb Jordi Sarsanedas. Sibi et amicis. Barcelona. 1999.
. "Riu de soletat" amb Jordi Sarsanedas. Sibi et amicis. Barcelona. 2000.
. "Ulls buits" amb Jordi Sarsanedas. Sibi et amicis. Barcelona. 2001.

VI. OBRA EN INSTITUCIONS I COL·LECCIONS PRIVADES
Biblioteca de Catalunya; Biblioteca Nacional de Madrid; Bibliothèque Nationale de París; Cabinet d'Estampes del Musée d'Art et d'Histoire de Ginebra; Museu d'Art de Nagaski (Japó); Konsthögskolan d'Estocolm (Suècia); Universitat de Barcelona; Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona); Fundació La Caixa; Banc Sabadell; Caixa Sa Nostra (Palma de Mallorca); Centre d'Art Santa Mònica de la Generalitat de Catalunya (Barcelona); Museu de Valls; Col·lecció Daniel Giralt-Miracle (Valls); Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Barcelona); Biblioteca del Monestir de Montserrat; Biblioteca de l'Ateneu de Barcelona; ES Bernaldo de Quirós, Mieres; Casino Castell de Peralada; El Periódico, Primera Plana.

VII. BEQUES I GUARDONS OBTINGUTS
. Finalista amb Medalla de Bronze II Biennal d'Oviedo. 1979.
. Finalista en el XXI Premi Internacional de Dibuix Joan Miró. 1982.
. Finalista en el Primer Premi de la International Print Exhibit. Taiwan. 1983.
. Beca del Ministeri de Cultura per estudiar al Pratt Graphic Institut, New York, Estats Units d'Amèrica. 1981.
. Beca de la CIRIT, Generalitat de Catalunya, per estudiar a la Bibliothèque Nationale de París. 1984.
. El 1990 seleccionada per "Iberico 2Mil" com una dels setze artistes més rellevants de la temporada.
. Seleccionada i convidada a la Praha Graphic'91 de Praga (República Txeca). 1991.
. Convidada a l'exposició per la pau al Museu de Nagasaki, Japó. 1991.
. Premi "Espais a la Crítica d'Art Girona". 1994.
. Special Prize Lessedra World Art Print Annual, Sofia (Bulgària). 2007.
. Com a responsable d'un grup d'innovació docent és copartícep del premi Jaume Vicens Vives a la qualitat docent atorgat per la Generalitat de Catalunya al Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona en la convocatòria de l'any 2007.

VIII. DARRERS COMISSARIATS, ASSESSORAMENTS I JURATS
. 1994-1995. Comissària de l'exposició "Mariano Fortuny Marsal y Mariano Fortuny Madrazo. Grabados y Dibujos", celebrada a la Biblioteca Nacional de Madrid.
. 1994. Membre del Comitè Tècnic Assessor d'Estampa, Madrid.
. 2002. Membre del jurat de la I Biennal Internacional del Gravat Contratalla. Tarragona.
. 2007. Assessora científica del Museu Picasso per a l'exposició permanent del fons de gravats de Picasso. I autora dels textos de l'exposició "Linòleums".
. 2007-2009. Comissària científica de l'exposició "Marià Fortuny. Gravats", de l'Obra Social Sa Nostra, a Eivissa, Maó, Ciutadella i Palma de Mallorca.

Més informació a la pàgina web www.rosavives.es


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook