Marcos Vallaure, EmilioLloc i data de naixement: Cayés (Llanera-Astúries), 1941.

ESTUDIS REALITZATS
. Llicenciat en Dret per la Universitat d'Oviedo el 1963.
. Estudis de Filosofia i Lletres, secció d'Història i de Filologia a la mateixa Universitat.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
- Secretari del “Tabularium Artis Asturiensis”, institució privada per a l'estudi de l'art i l'arqueologia asturianes, des de 1962.
- Preparador d'originals i director artístic de les col·leccions d'art i turisme de l'Editorial Everest, de Lleó: 1966-1976.
- Cofundador i director de publicacions de l'Editorial Biblioteca Popular Asturiana, d'Oviedo: 1976-1983.
- Director General del Patrimoni Artístic, de la Conselleria de Cultura i Esports del Consell Regional d'Astúries: 1979-1980.
- Tècnic Artístic del Museu de Belles Arts d'Astúries des de la seva fundació: 1980-1995.
- Vocal de la Comissió Provincial del Patrimoni Historicoartístic d'Astúries: 1980-1982.
- Cofundador i vocal del consell de redacció de la revista d'estudis asturians ASTURA, 1983-2001.
- Col·laborador del Museu Etnogràfic de Grandas de Salime: 1984.
- Col·laborador de José Miguel Caso González en la preparació de les Obres Completes, de Jovellanos: 1985.
- Vocal de la Junta del Centre d'Escultura “Museo Antón”, de l'Ajuntament de Carreño: 1988-1990.
- Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de la Història: 1993.
- Director del Museu de Belles Arts d'Astúries des de 1995.
- Vocal del Patronat del Museu Nacional d'Escultura de Valladolid: 1997-2008.
- Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de la Puríssima Concepció de Valladolid: 2008.
- Conseller de Cultura i Esport del Principat d'Astúries: 2011.
- Elegit acadèmic corresponent per Oviedo (Astúries) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 16 de novembre de 2011, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Fontbona i de Vallescar, Mireia Freixa i Serra, i Leopoldo Gil Nebot.

BIBLIOGRAFIA
És autor de les següents publicacions:
- "Dos fundaciones de D. Juan Ruiz de Villar, segundo Rector de la Universidad Literaria de Oviedo", a la Revista de La Balesquida, 1964.
- "Notas de epigrafía asturiana", a ARCHIVUM, t. XV, Universitat d'Oviedo, 1965, pp. 321-327.
- "Juan Alonso de Villabrille y Ron, escultor asturiano", a BOLETÍN DEL SEMANARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA, Universitat de Valladolid, t. XXXVI, 1970, pp. 147-158.
- "Nuevas lápidas vidinienses de la provincia de León", a TIERRAS DE LEÓN, Diputació Provincial de Lleó, núm. 14, 1971, pp. 69-78.
- "Juan Alonso Villabrille y Ron o Juan Ron", a BOLETÍN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA, Universitat de Valladolid, t. XL-XLI, 1975, pp. 403-414.
- "Dos retablos de Juan Fernández en la iglesia de Santa María del Azogue, de Valderas", a TIERRAS DE LEÓN, núm. 21, 1975.
- "Notas bibliográficas: Simón Gavilán Tomé en León", ibídem, núm. 22, 1975.
- "La Aparición de la Madre de Dios a San Antonio, de Alonso Cano, en León", ibídem, núm. 26, 1977.
- "El V Conde de Toreno", pròleg a la reedició dels DISCURSOS DEL CONDE DE TORENO, Oviedo, 1978, pp. 7-62.
- "Patrimonio Artístico, Archivos y Museos", a DATOS E INFORMES PARA UNA POLÍTICA CULTURAL EN ASTURIAS, Consell Regional d'Astúries, 1980, pp. 161-307.
- "Tres poemas en bable de Marcelino Flórez del Prado", a LLETRES ASTURIANES, núm. 1, Oviedo, 1982, pp. 42-56.
- "¿Menéndez o Meléndez?. Al hilo de la exposición de “Luis Meléndez, bodegonista español del siglo XVIII”", a ASTURA, núm. 1, 1983.
- "El Patrimonio Monumental de Asturias. Datos para la historia de una destrucción", a ASTURA, núm. 2, 1984.
- "El Museo Etnográfico de Grandas de Salime", ibídem.
- "Los protagonistas de la Revolución del 34 vistos por Quintanilla", a ASTURA, núm. 3, 1985.
- "El primer poema en bable publicado en la prensa de Oviedo", a ASTURA, núm 4, 1985.
- "El primer viaje del pintor José Robles a Asturias, narrado por él mismo", a ASTURA, núm. 6, 1987.
- "El propietario del boceto de la Inmaculada de Goya (Prado, nº 3260)", a BOLETÍN DEL MUSEO DEL PRADO, núm. 24, Madrid, 1987.
- "Personajes Asturianos. Retratos para la Historia (1750-1936)", Catàleg de l'exposició celebrada al Museu de Belles Arts d'Astúries el 1988, per la Comissió Organitzadora del V Centenari del Principat d'Astúries.

Ha comissariat al voltant de 300 exposicions en més de 30 anys al Museu de Belles Arts d'Astúries i ha escrit els texts de nombrosos catàlegs i publicacions d'aquest, en col·laboració amb diferents autors, entre altres els següents:
- "Nicolás Soria (1882-1933). Exposición Antológica", 1983.
- "Museo de Bellas Artes de Asturias. Antecedentes históricos y memoria 1980-1982", 1983.
- "Juan Carreño de Miranda y la pintura barroca madrileña", 1985.
- "Museo de Bellas Artes de Asturias. Catálogo-Guía", 1986.
- "Pintura asturiana en la colección del Banco Herrero (1850-1950)", 1986.
- "Arte e Industria en Gijón (1844-1912). La Fabrica de Vidrios de Cifuentes, Pola y Cª", 1991.
- "Alejandro Mon. Hacienda y Política en la España Isabelina", 2003.
- "Una mirada singular. Pintura española de los siglos XVI a XIX (Colección Placido Arango)", 2006.
- "Pintores del occidente asturiano en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Siglo XIX", 2009.

Ha publicat, també, nombrosos articles de divulgació històrica i artística en publicacions de caràcter popular i en la premsa local, per entendre que és un deure de tota persona relacionada amb la cultura aquest tipus de participació. En aquest sentit citem els publicats a l'àlbum de festes de Cayés (Llanera):
- "La “villa” romana de Cayés" (1978).
- "La parroquia de Cayés a principios del siglo XIX" (1979).
- "D. Arias Díaz de Campomanes y Omaña" (1980).
- "La Casa de la Vega" (1981).
- "El escudo de Cayés: los Gayos" (1982).
- "Los padrones de hidalguía del concejo de Llanera" (1983).

I als de Mieres i Grado:
- "El busto de Shulz del Ayuntamiento de Mieres" (1982).
- "Las murallas de la villa de Grado" (1982).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook