Sobrino Sánchez, Ramón. Naixement: 20 de desembre de 1961 a Oviedo (Astúries).
. Professor titular del Departament d'Història de l'Art i Musicologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat d'Oviedo.

TÍTOLS ACADÈMICS
. 1976. Professor de piano pel Conservatori de Música d'Oviedo.
. 1977. Professor d'Harmonia pel Conservatori de Música d'Oviedo.
. 1983. Professor de Solfeig, Teoria de la Música, Repentització i Acompanyament pel Conservatori Superior de Música de Madrid.
. 1984. Professor Superior de Solfeig, Teoria de la Música, Repentització i Acompanyament pel Conservatori Superior de Música de Madrid.
. 1985. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat d'Oviedo.
. 1987. Llicenciat en Geografia i Història, especialitat d'Història de l'Art, secció de Musicologia, per la Universitat d'Oviedo.
. 1992. Doctor en Geografia i Història, secció Història de l'Art, especialitat de Musicologia, per la Universitat d'Oviedo. Director de la tesi: Emilio Casares Rodicio. Qualificació: Apte cum laude per unanimitat.
. 1995. Certificat d'Habilitació per exercir les funcions de Metge de Medicina General al Sistema Nacional de Salut Espanyola, així com als Sistemes Públics de Seguretat Social dels altres Estats membres de les Comunitats Europees, pel Ministeri de Sanitat i Consum.

LLOCS DOCENTS EXERCITS
. 05-11-1984/30-09-1987. Professor contractat del Conservatori Professional de Música d'Oviedo.
. 01-10-1987/31-10-1987. Professor Funcionari Interí del Conservatori Professional de Música d'Oviedo.
. 01-11-1987/07-06-1989. Professor Funcionari Interí del Conservatori Professional de Música de Gijón.
. 14-02-1988/07-06-1989. Col·laborador d'Honor de la Universitat d'Oviedo.
. 08-06-1989/30-09-1989. Professor Ajudant de Facultat Tipus 1 de la Universitat d'Oviedo.
.01-1-1989/30-11-1992. Professor Associat de Facultat Tipus 2 de la Universitat d'Oviedo.
. 01-12-1992/26-06-1994. Professor Associat de Facultat Tipus 3 de la Universitat d'Oviedo.
. 06-06-1994. Professor Titular d'Universitat de la Universitat d'Oviedo.

ACTIVITAT DOCENT IMPARTIDA
Docència en Conservatoris de Música
. Curs 1984-1985. Conservatori Professional de Música d'Oviedo. Professor de Solfeig i Piano.
. Curs 1985-1986. Conservatori Professional de Música d'Oviedo. Professor de Solfeig, Piano i Harmonia.
. Curs 1986-1987. Conservatori Professional de Música d'Oviedo. Professor de Solfeig, Piano i Repentització i Transposició.
. Curs 1987-1988. Conservatori Professional de Música de Gijón. Professor de Repentització i Acompanyament i Formes Musicals.
. Curs 1988-1989. Conservatori Professional de Gijón. Professor de Repentització i Acompanyament.

Docència al Segon Cicle de la Universitat
. Curs 1989-1990. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76).
. Curs 1990-1991. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 76).
. Curs 1991-1992. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 76).
. Curs 1992-1993. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 76).
. Curs 1993-1994. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 76).
. Curs 1994-1995. Universitat d'Oviedo. Història de la Música I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 76).
. Curs 1995-1996. Universitat d'Oviedo. Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals I (Pla 76), Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals II (Pla 76), Últimes Tendències de la Música (Pla 96).
. Curs 1996-1997. Universitat d'Oviedo. Anàlisi i Pedagogia de les Formes Musicals II (5r, Pla 76), Metodologia de l'Anàlisi Musical (4t, Pla 96), Metodologia i Anàlisi de les Músiques Populars (4t, Pla 96), Tecnologia Musical (4t, Pla 96), Informàtica Musical (2n cicle, Pla 96).
. Curs 1997-1998. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I, Metodologia de l'Anàlisi Musical (Pla 96), Mètodes i Tècniques d'Investigació Musicològica (Pla 96), Anàlisi Musical III (Pla 96), Anàlisi Musical IV (Pla 96), Tecnologia Musical (Pla 96), Informàtica Musical (Pla 96).
. Curs 1998-1999. Universitat d'Oviedo. Metodologia de l'Anàlisi Musical (Pla 96), Anàlisi Musical II, Anàlisi Musical III (Pla 96), Mètodes i Tècniques d'Investigació Musicològica (Pla 96), Anàlisi Musical IV (Pla 96), Informàtica Musical (Pla 96).
. Curs 1999-2000. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 96), Anàlisi Musical II (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Anàlisi Musical IV (Pla 96), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).
. Curs 2000-2001. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 99), Anàlisi Musical II (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).
. Curs 2001-2002. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).
. Curs 2002-2003. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).
. Curs 2003-2004. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).
. Curs 2004-2005. Universitat d'Oviedo. Anàlisi Musical I (Pla 99), Anàlisi Musical III (Pla 99), Tecnologia Musical (Pla 99), Informàtica Musical (Pla 99).

Docència a Tercer Cicle (Doctorat) a la Universitat d'Oviedo, Departament d'Història de l'Art i Musicologia
. 1993-1994. Programa de doctorat: "Arte, Ciencia y Técnica". Curs de doctorat: "Música y tecnología informática". 2 crèdits.
. 1994-1995. Programa de doctorat: "La esfera privada en la Historia y las Artes". Curs de doctorat: "Asociacionismo y música sinfónica". 2 crèdits.
. 1995-1996. Programa de doctorat: "La ciudad y el arte". Curs de doctorat: "Ciudad e infraestructura musical". 2 crèdits.
. 1996-1997. Programa de doctorat: "El papel de lo artístico en la historia". Curs de doctorat: "Mentalidad musical en la España decimonónica: la crítica y el sinfonismo". 2 crèdits. Amb Emilio Casares Rodicio.
. Bienni 1996-1998. Coordinador del programa de doctorat: "El papel de lo artístico en la Historia". Departament d'Història de l'Art i Musicologia.
. 1997-1998. Programa de doctorat: "El arte como lenguaje". Curs de doctorat: "El lenguaje musical romántico: Europa y España". 2 crèdits.
. 1998-1999. Programa de doctorat: "Arte y significado". Curs de doctorat: "Música y texto: hacia una retórica musical en el siglo XIX español". 4 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 1999-2000. Programa de doctorat: "Centros y periferias en el arte". Curs de doctorat: "Madrid, centro de la vida musical romántica". 3 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 2000-2001. Programa de doctorat: "Recepción y difusión de las artes". Curs de doctorat: "Creación, recepción y difusión de la zarzuela grande (1849-1868): Barbieri, Arrieta y Gaztambide". 3 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 2001-2001. Programa de doctorat: "Arte y artistas en la sociedad y el mercado". Curs de doctorat: "Música y músicos en el XIX español". 3 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 2002-2003. Programa de doctorat: "Arte y artistas en la sociedad y el mercado". Curs de doctorat: "Música y músicos en el XIX español". 4 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 2003-2004. Programa de doctorat: "Arte y artistas en la sociedad y el mercado". Curs de doctorat: "Música y músicos en el XIX español". 3 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. 2003-2004. Programa de doctorat: "Arte y artistas en la sociedad y el mercado". Curs de doctorat: "Música y músicos en el XIX español". 5 crèdits. Amb María Encina Cortizo.

Docència de Tercer Cicle a altres universitats
. Abril 1996. Universitat de Valladolid. Programa de doctorat: "Música y espectáculo en la España del siglo XIX". Coordinadora del programa: Maria Antònia Virgili Blanquet. Curs de doctorat: "Metodologías del Análisis Musical". 3 crèdits. Amb María Encina Cortizo.
. Març 1999. Universitat Autònoma de Barcelona. Curs de doctorat: "El simfonisme espanyol del segle XIX". Coordinador del programa: Francesc Bonastre. 2 crèdits.
. 1997-1999. Universitat Politècnica de València. Curs de doctorat: "Metodologías del Análisis Musical". 4 crèdits cada curs acadèmic.
. Abril 2001. Universitat del Litoral, Santa Fe (Argentina). Xarxa Temàtica "Contrapunto". Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Coordinador del programa: Omar Corrado. Curs de doctorat: "Metodología del Análisis Musical. Estado de la cuestión".
. 2003-2004. Universitat de Navarra. Programa de doctorat: "Educación Musical y Cultura Visual". Coordinador del programa: Marcos Andrés Vierge. Curs de doctorat: "El Análisis Musical en la Educación especializada". 4 crèdits.
. Març-abril 1993. Universitat Complutense de Madrid. Institut Complutense de Ciències Musicals. Màster en Gestió Cultural. Curs: "La música en el Período Clásico". Director del màster: Emilio Casares Rodicio. 1 crèdit.
. Gener-juny 2004. Universitat de València. Màster: "Estética y Creatividad Musical". 4a edició. Curs: "Nuevas metodologías del análisis de la música tonal". 3 crèdits.

CÀRRECS ACADÈMICS EXERCITS
. 01-11-1987/07-06-1989. Cap de Seminari de Repentització, Transposició i Acompanyament. Conservatori de Música de Gijón.
. 01-11-1987/30-09-1988. Cap d'Estudis. Conservatori de Música de Gijón.
. 12-09-1995/04-06-1996. Secretari del Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Universitat d'Oviedo.
. 22-05-1996/23-06-2000. Director de l'Àrea d'Investigació en Humanitats. Universitat d'Oviedo.
. 11-06-1996/23-06-2000. Membre de la Comissió d'Investigació. Universitat d'Oviedo.
. 11-06-1996/23-06-2000. Membre del Patronat de la FICYT (Fundació per a la Investigació, Ciència i Tecnologia del Principat d'Astúries) en representació de la Universitat d'Oviedo.
. 11-06-1996/23-06-2000. Membre de la Comissió Regional d'Investigació del Principat d'Astúries en representació de la Universitat d'Oviedo. II Pla Regional d'Investigació. Govern del Principat d'Astúries.
. 09-09-1996/23-06-2000. Membre de la Comissió del Premi Junta General del Conveni de Col·laboració amb la Junta General del Principat d'Astúries.
. Convocatòria 1997. Membre del Comitè de Selecció del Programa de Cooperació Interuniversitària per a l'establiment de Xarxes Temàtiques de Docència, en representació de la CRUE. Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Ministeri d'Afers Exteriors.
. 22-12-1997/31-12-2004. Ponent de la Comissió Assessora de Convalidacions. Universitat d'Oviedo.
. 20-01-1998/23-06-2000. Membre del Jurat de Selecció Universitària de Becaris de la Convocatòria General d'Ajuts a l'Estudi. Universitat d'Oviedo. Ministeri d'Educació i Ciència.
. 30-03-2000/06-06-2002. Membre del Claustre Universitari en representació del Col·lectiu de Catedràtics, Professors Titulars i Investigadors. Claustre Universitari.
. 11-06-1996/23-06-2000. Vicedegà de la Facultat de Geografia i Història. Universitat d'Oviedo.
. 11-11-2002/31-12-2004. Coordinador ECTS de la Facultat de Geografia i Història. Universitat d'Oviedo.
. 07-11-2003/30-09-2004. Coordinador del Comitè d'Autoavaluació de la Llicenciatura d'Història de la Universitat d'Oviedo. Programa d'Avaluació Institucional de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONATS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
. 01-1990/12-1992. "El sinfonismo en la España del XIX: Madrid, zona norte y las dos Castillas". Entitat finançadora: DGCYT. Investigador principal: Emilio Casares Rodicio.
. 1992-1993. "Documentación para una historia de la música asturiana". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigador principal: Ángel Medina.
. 03-1996/12-1996. "La vida musical en Llanes en el siglo XIX: paradigma de una villa burguesa". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigadora principal: María Encina Cortizo.
. 01-11-1996/01-11-1998. "El teatro lírico en la España decimonónica. La zarzuela grande (1830-1880): Centro y periferia". Entitat finançadora: DGES. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 1996. "Prácticas de laboratorio para nuevas enseñanzas". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 01-1990/12-1992. "Laboratorio de electrónica e informática musical". Entitat finançadora: Principat d'Astúries, II Pla Regional d'Investigació. Investigador principal: Ángel Medina.
. 09-03-1998/01-11-1998. "La ópera en España desde la Restauración a 1990: el Nacionalismo". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigador responsable: Ramón Sobrino Sánchez.
. 01-11-1998/30-09-2001. "La ópera en España desde la Restauración a 1990: el Nacionalismo". Entitat finançadora: DGE. Investigador responsable: Ramón Sobrino Sánchez.
. 2000-2002. "Investigación de las propiedades físicas de la gaita asturiana". Entitat finançadora: Ajuntament de Santo Adriano. Investigador principal: José María Alameda Maestro (Departament de Física), Carlos Santolaria Morros (Departament d'Energia), Ramón Sobrino Sánchez (Departament d'Història de l'Art i Musicologia).
. 2001. "Laboratorio de sonido, electrónica e informática musical". Entitat finançadora: Pla Regional d'Investigació del Principat d'Astúries. Investigador principal: Miguel Lorente (Departament de Física), Ramón Sobrino i Ángel Medina (Departament d'Història de l'Art i Musicologia).
. 2001. "La música lírica en España: 1830-1849". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 28-12-2001/27-12-2004. "La música lírica en España: 1830-1849". Entitat finançadora: DGE. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 2001-2003. "Las imágenes de la música. Estudio de la iconografía del teatro lírico español en la Restauración alfonsina". Entitat finançadora: PRI. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 12-2002/12-2005. "La música lírica y la canción en España. Creación, modelos y recepción entre 1881 y 1906". Entitat finançadora: BHA. Investigador principal: María Encina Cortizo.
. 2005-2008. "El teatro lírico en España: 1849-1868". Entitat finançadora: HUM/ARTE. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.

ALTRES PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONATS
. 01-1988/12-1989. "Estudio y catalogación de fondos musicales de la SGAE". Entitat finançadora: Societat General d'Autors d'Espanya. Investigador principal: Emilio Casares Rodicio.
. 06-1989/12-1992. "Vaciado informático e índices científicos de revistas musicales españolas del siglo XIX y comienzos del XX". Entitat finançadora: Universitat d'Oviedo. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. 01-1990/11-1992. "Catalogación de los fondos líricos del archivo de la SGAE". Entitat finançadora: Societat General d'Autors d'Espanya. Investigador principal: Emilio Casares Rodicio.

PREMIS D'INVESTIGACIÓ REBUTS (AMB POSTERIORITAT A LA LLICENCIATURA)
. Premi d'Investigació Musical de la Junta d'Andalusia. Pel projecte "Vaciado de noticias sobre música y músicos andaluces en la prensa musical especializada (1900-1920)". Període 1993-1995. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. Premi d'Investigació Musical de la Junta d'Andalusia. Pel projecte "Recuperación y edición de la producción orquestal del compositor Manuel García". Període 1996-1997. Investigador principal: Ramón Sobrino Sánchez.
. Premi d'Investigació Musical de la Junta d'Andalusia. Pel projecte "Estudio y edición de la obra orquestal de Ángel Barrios: 'Zambra en el Albaicín. Zambra gitana. Canciones sinfónicas'". Període 1997-1998. Investigadora principal: María Encina Cortizo.

EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ I AVALUACIÓ ACADÈMICA
. Director de l'Àrea d'Investigació de la Universitat d'Oviedo (1996-2000).
. Membre de la Comissió d'Investigació de la Universitat d'Oviedo (1996-2000).
. Membre del Patronat de la Fundació per a la Ciència i la Tecnologia (FICYT) del Principat d'Astúries (1996-2000).
. Membre de la Comissió Executiva del II Pla Regional d'Investigació del Principat d'Astúries, en representació de la Universitat d'Oviedo (1996-2000).
. IV Jornades de Vicerectors d'Investigació de les Universitats Públiques (Toledo, novembre de 1999).
. Jornada de Formació dels Comitès Interns de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) per a responsables d'Autoavaluació (2003).
. Coordinador d'Autoavaluació de la Titulació d'Història, Facultat de Geografia i Història, de la Universitat d'Oviedo (2003-2004).
. Membre del comitè d'avaluació d'Humanitats 2 A (H2A) de l'Agència de Qualitat, Acreditació i Prospectiva de les Universitats de Madrid (ACAP).

PUBLICACIONS: LLIBRES COMPLETS I EDICIONS CRÍTIQUES
. "Jesús de Monasterio. Concierto en si menor para violín y orquesta". Música Hispana. Música Instrumental, 1. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1991. ISBN: 84-604-1424-8.
. "Adolfo Núñez. Catálogo de su obra". Madrid, Societat General d'Autors d'Espanya, 1991.
. "Tomás Bretón. Sinfonía nº 2 en mi bemol mayor". Música Hispana. Música Instrumental, 3. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1992. ISBN: 84-451-0487-X.
. "Música sinfónica alhambrista: J. de Monasterio, T. Bretón, R. Chapí". Música Hispana. Música Instrumental, 4. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1992. ISBN: 84-604-3339-0.
. "Pedro Miguel Marqués. Sinfonía nº 1 en si bemol". Música Hispana. Música Instrumental, 5. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1992. ISBN: 84-604-6956-5.
. "Joaquín Rodrigo. El Hijo Fingido". Música Hispana. Música Lírica, 2. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1993. ISBN: 84-600-9746-8.
. "José Serrano. La canción del olvido". Música Hispana. Música Lírica, 3. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1993. ISBN: 84-604-7705-3. Amb Miguel Roa.
. "Federico Chueca. El bateo". Música Hispana. Música Lírica, 4. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1993. 153 pàgs. ISBN: 84-600-8745-X. Amb María Encina Cortizo.
. "Francisco Asenjo Barbieri. El barberillo de Lavapiés". Música Hispana. Música Lírica, 5. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1994. 383 pàgs. ISBN: 84-8048-100-5. Amb María Encina Cortizo.
. "Zulema de la Cruz. Catálogo de su obra". Madrid, Societat General d'Autors d'Espanya, 1994. ISBN: 84-8048-063-7.
. "Pedro Miguel Marqués. Sinfonía nº 2 en mi bemol mayor". Música Hispana. Música Instrumental, 6. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1995. ISBN: 84-8004-125-0.
. "Pedro Miguel Marqués. Sinfonía nº 3 en si menor". Música Hispana. Música Instrumental, 7. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1995. ISBN: 84-8048-108-0.
. "Emilio Arrieta. El dominó azul". Música Hispana. Música Lírica, 11. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1995. 287 pàgs. ISBN: 84-8048-136-6. Amb María Encina Cortizo.
. "Federico Chueca: la Gran Vía". Música Hispana. Música Lírica, 15. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1996. 207 pàgs. ISBN: 84-8048-209-5. Amb María Encina Cortizo.
. "Ruperto Chapí y Gerónimo Giménez: Preludios e Intermedios de Zarzuela". Música Hispana. Música Instrumental, 11. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1997. ISBN: 84-8048-217-6.
. "Federico Chueca: La Gran Vía. Reducción para canto y piano". Música Hispana. Reduccions, 1. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1997. 186 pàgs. ISBN: 84-8048-227-3. Amb María Encina Cortizo.
. "Antonio Torrandell: Réquiem". Música Hispana. Música Instrumental, 12. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1997. ISBN: 84-8048-231-1.
. "Tomás Bretón: Zapateado, escenas andaluzas, polo gitano". Música Hispana. Música Instrumental, 14. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1998. ISBN: 84-8048-229-X.
. "Francisco Asenjo Barbieri: El barberillo de Lavapiés. Reducción para canto y piano". Música Hispana. Reduccions, 4. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1998. 193 pàgs. ISBN: 84-8048-276-1. Amb María Encina Cortizo.
. "Joaquín Gaztambide: El Juramento. Reducción para canto y piano". Música Hispana. Reduccions, 6. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1999. ISBN: 84-8048-338-5.
. "Ruperto Chapí: Sinfonía en re". Música Hispana. Música Instrumental, 18. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1999. ISBN: 84-8048-350-4.
. "Francisco Asenjo Barbieri: Jugar con fuego. Reducción para canto y piano". Música Hispana. Reduccions, 7. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 1999. 247 pàgs. ISBN: 84-8048-356-3. Amb María Encina Cortizo.
. "Joaquín Gaztambide: El Juramento". Música Hispana. Música Lírica, 30. Madrid, Institut Complutense de Ciències Musicals/SGAE, 2000. ISBN: 84-8048-338-5.
. "Emilio Arrieta / Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión. Marina". Edicions Iberautor/ICCMU (Institut Complutense de Ciències Musicals), Madrid, 2001. 289 pàgs. ISBN: 84-8048-384-9. Amb María Encina Cortizo.
. "Antonio Torrandell. Concierto en si menor para piano y orquesta". Edicions Iberautor/ICCMU (Institut Complutense de Ciències Musicals), Madrid, 2001. XXVI + 227 pàgs. ISBN: 84-8048-373-3.
. "Las sociedades musicales en España. Siglos XIX y XX". Monogràfic "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 8 i 9. ICCMU/SGAE. Madrid. ISSN: 1136-3536. Amb María Encina Cortizo.
. "Pedro Miguel Marqués. Sinfonía nº 4 en mi mayor". Edicions Iberautor/ICCMU. Música Hispana, Música Instrumental, Orquestra, 22. Madrid, 2002. ISBN: 84-8048-367-9.
. "Jesús de Monasterio. Música orquestal". Ediciones Iberautor/ICCMU. Música Hispana, Música Instrumental, Orquestra, 23. Madrid, 2003. ISBN: 84-8048-395-4.
. "Pedro Miguel Marqués. Sinfonía nº 5 en do menor". Edicions Iberautor/ICCMU. Música Hispana, Música Instrumental, Orquestra, 25. Madrid, 2003. ISBN: 84-8048-359-8.

PUBLICACIONS: CAPÍTOLS DE LLIBRES
. "Soledad Bengoechea", a "New grove's dictionary of women composers". Londres, 1994.
. "La correspondencia entre Antonio Torrandell y Manuel de Falla: crónica de un 'aislamiento' y una injusta marginación en el Conservatorio de Palma", a "Miscel·lània Oriol Martorell". Barcelona, Universitat de Barcelona, 1998, pp. 405-420.
. "Relationships between verbal intonation and gregorian melody in the first mode introiti", a "Actas del II Convegno Europeo di Analisi Musicale". Universitá de Trento, 1991, pp. 189-201. Amb María Encina Cortizo.
. "José Inzenga, ¿un zarzuelista fracasado?", a "Actualidad y futuro de la zarzuela". Madrid, Fundació Caixa de Madrid/Alpuerto, 1993, pp. 215-234.
. "Perception & Falsification of the tonal music form", a "Actas del III International Conference for Music Perception and Cognition". Lieja, Université de Liège, 1994, pp. 273-276. Amb María Encina Cortizo.
. "El barberillo de Lavapiés: la tonadilla idealizada de Barbieri", a "Homenaje a Emilio Arrieta y Corera y Francisco Asenjo Barbieri". Madrid, SGAE, 1994, pp. 11-21. Amb María Encina Cortizo.
. "Jacinto Guerrero, hacia un estilo lírico musical en el siglo XX", a "Jacinto Guerrero. De la zarzuela a la revista. Libro homenaje en el centenario del nacimiento de Jacinto Guerrero". Madrid, Edicions SGAE, 1995, pp. 69-87. Amb María Encina Cortizo.
. "La música clásica en los discos de Pizarra", a "Catálogo de discos de 78 y 80 rpm". Centre de Documentació Musical d'Andalusia. Granada, Junta d'Andalusia, 1995. Amb María Encina Cortizo.
. "La música sinfónica en el siglo XIX", a "La música española en el siglo XIX". Oviedo, Universitat d'Oviedo, 1995.
. "Manuel de Falla y la música teatral de principios de siglo", a "Manuel de Falla. Siete espacios para la escena". Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1996, pp. 17-23.
. "Joaquín Gaztambide. La necesidad de una recuperación", a "Mito y realidad en la historia de Navarra. Actas del IV Congreso de Historia de Navarra", vol. II. Pamplona, Societat d'Estudis Històrics de Navarra, 1998, pp. 455-466.
. "Ópera para el tercer milenio. Esperanzas de futuro para la temporada ovetense", a "50 aniversario de la ópera de Oviedo". Oviedo, Casaprima editor, 1998, pp. 179-184. Amb María Encina Cortizo.
. "El alhambrismo en la música española hasta la época de Manuel de Falla", a "Manuel de Falla. Latinité et Universalité". París, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 33-45. ISBN: 2-84050-142-2.
. "La música en España a la llegada de Glinka", a "Relaciones Musicales entre España y Rusia". Madrid, Centre de Documentació de Música i Dansa, Ministeri d'Educació i Cultura, 1999, pp. 57-76. ISBN: 84-87583-29-6.
. "La música española a finales del XIX", a "España entre dos siglos: XIX-XX". (Director, José Girón). Oviedo, Eujoa, Fundació Hidroelèctrica del Cantàbric, 2000, pp. 329-336. ISBN: 84-920201-4-8.
. "L'accueil de la musique symphonique française dans l'Espagne du dernier tiers du XX siècle à travers la Sociedad de Conciertos de Madrid", a "Échanges musicaux franco-espagnols". París, Klincksieck et Cie, 2000, pp. 235-295. ISBN: 2-252-03299-5.
. "Leopoldo Alas 'Clarín' y los problemas de la música española de finales del siglo XIX", a "Clarín y su tiempo. Exposición conmemorativa del centenario de la muerte de Leopoldo Alas (1901-2001)". Oviedo, 2001, pp. 199-220. ISBN: 84-7925-183-2. Amb María Encina Cortizo.
. "Aguilar, Enmanuel Abraham"; "Aguilar Martínez, Manuel"; "Aguirre, Julián"; "Alejandro, Valentín"; "Alonso Poncela, Jorge"; "Altamira, José"; "Álvarez Beigbeder, Germán"; "Amézola, José de"; "Amo, Cirilo del"; "Amorós Sirvent, Amancio"; "Anievas [Aniebas], Jesús"; "Argemí [Arguemí] Casamada, Francisco de Asís"; "Arjona, Joaquín". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 1. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, pp. 688-689. ISBN: 84-8048-303-2.
. "Babiloni de Castro, Miguel"; "Bagier, Carlos Próspero"; "Balart Sobrevals, Gabriel"; "Balart, José"; "Ballester de Belmonte, Tomás"; "Baraibar [Baraybar]"; "Bengoechea y Gutiérrez de Cabiedes de Cármena, Soledad"; "Blanco Camarón, Manuel"; "Boladeres, Guillermo de"; "Botey Badía, Antonio"; "Bru y Albiñana, Enrique"; "Caballero del Saz [Sax], José"; "Cadencia andaluza"; "Calvo, Manuel"; "Calvo García, Julián"; "Calvo López, José"; "Caminals, Julio". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, p. 958. ISBN: 84-8048-303-2.
. "Carnerero, José María"; "Carreras y González, Miguel"; "Casamitjana y Alsina, Juan"; "Cascante y Cusí, Ignacio"; "Catalina, Manuel"; "Coll, Agustín"; "Coma, Abelardo"; "Conde y Aznal, José". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 3. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, p. 867. ISBN: 84-8048-303-2.
. "Cortizo Rodríguez, Mª Encina"; "Coupaud Villarubia, René de"; "Cuarteto Armadás"; "Dalmau Mayol, Juan Bautista"; "Daroca Velasco, Victoriano"; "Davalillo, Mª Esperanza"; "Díez Ortigas, Juan"; "Dordal, Manuel"; "Echeverría [Echevarría] Urruzola, José María"; "Escala andaluza"; "Espín y Guillén, Joaquín"; "Espín y Pérez de Colbrand, Joaquín"; "Espín y Pérez de Colbrand, Julia"; "Espino Iglesias, Felipe"; "Espino y Teisler [Theysler], Casimiro"; "Espinosa de los Monteros y Jiménez, Gaspar"; "Esquerra, Ramón"; "Falquina y Valero, Vicente". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, p. 921. ISBN: 84-8048-303-2.
. "Fernández de la Retana Ruiz de Azúa, Pedro"; "Fernández, José"; "Ferrán, Eusebio"; "Ferrer Rodrigo, Enrique"; "Ferrer, Ignacio"; "Fresno: Vázquez del Fresno, Luis"; "Fons Marimont, José"; "Font, Antonio"; "Font, Luis"; "Forns Sabater, Francisco"; "Fraile [Frayle], Nicomedes"; "Fuentes, Juan Alfonso"; "Funoll Alpuente, Francisco"; "Gallego, Pedro Luis"; "García Coronel, Tomás"; "García Velasco, Joaquín"; "García Vilamala [de Villanueva, Villamala], Francisco"; "Garganta Calbo, Guillermo"; "Garreta, Melchor"; "Gastero Serrano, M."; "Gaztambide Garbayo, Joaquín Romualdo"; "Genovés Lapetra, Tomás"; "Gil, Francisco de Asís"; "Gil Llagostera Boguet, Cayetano"; "Gil Navarro, José"; "Giménez, Ricardo"; "Gómez, Manuel"; "González de la Riva Mallo, Francisco [Marqués de Villa Alcázar]"; "González, Dolores"; "González, Juan Gualberto"; "González Delgado, Vicente"; "González Merino, José Antonio"; "González Prats, Antonio"; "Grassi Techi, Carlos". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, p. 877. ISBN: 84-8048-303-2.
. "Guelbenzu, José Ramón"; "Guitart, Ramón"; "Guiu Roquer, Antonio"; "Hernández, Alfredo"; "Hernández Mojo, Francisco"; "Herrero Mata, Pedro"; "Horta Lleopart, Anastasio"; "Ibarra Llorente, José"; "Incenga [Inzenga, Ynzenga], Ángel [Angelo]"; "Inzenga [Incenga] y Castellanos, José"; "Jardín, Magín"; "Lahoz Otal, Manuel"; "Lestán González, Tomás [Plo]"; "Longás Torres, Federico"; "Lubet y Miarons, Joaquín". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 6. Madrid, Societat General d'Autors i Editors, 1999, p. 1071. ISBN: 84-8048-303-2.
. "La música en Madrid entre 1848-1939", a "Madrid. Atlas Histórico de la Ciudad. 1850-1939". Lunwerg editors i Fundació Caixa Madrid, Madrid, 2001, pp. 370-389. Amb María Encina Cortizo Rodríguez.
. "La ópera española entre 1850 y 1874: bases para una revisión crítica", a "La Ópera en España e Hispanoamérica. Actas del Congreso Internacional La Ópera en España e Hispanoamérica. Una creación propia". Madrid, 29-11/03-12-1999. Vol. II. ICCMU, Madrid, 2001, pp. 77-142. ISBN: 84-89457-18-2.
. "Malats y Miarons, Joaquín"; "Mancinelli, Luis"; "Mañas Orihuel, Vicente"; "Marcos, Juan de"; "Marín Medina, Eloy"; "Marqués, Pedro Miguel"; "Marqués Puig, Antonio"; "Martín Rovira, Ezequiel"; "Martínez, Isabel"; "Marzo y Feo, Enrique"; "Mas Sanz, Sinibaldo de"; "Massiá Prats, Juan"; "Melliez [Melliers] Cariot, Camilo"; "Méndez-Vigo de Echagüe, Mercedes"; "Mendizábal de Sagastume, Manuel A."; "Mercé Fondevila, Antonio"; "Miré, Manuel"; "Mirecki [Mireski] Larramet [Laramal], Víctor"; "Miró y Anoria, José"; "Mondéjar Brocal, Luis"; "Monfort, Benito de"; "Montalbán, Robustiano"; "Morales, Jenaro"; "Moreno, Francisco"; "Moreno García Pérez, Isidro"; "Mosquera, Isidro"; "Muntó Pujadas, Juan"; "Navas, Ventura"; "Net, Blas [Blai]"; "Núñez Pérez, Adolfo". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 7. Madrid, SGAE/Anaya/ICCMU, 2000, ISBN: 84-8048-303-2.
. "Obiols Tramullas, Mariano"; "Ocal Mas, Manuel Pedro"; "Odero, Luis"; "Oliver D'Aymauri, Francisco"; "Osoro Hierro, Sixto"; "Osorio Bernard, Manuel"; "Parera, Andrés"; "Parra Gil, Eloísa de la"; "Pasodoble"; "Pérez de Albéniz, Mateo Antonio"; "Pérez de Viñaspre Ortiz, Francisco"; "Pérez López, Juan"; "Pericote"; "Piqué Cerveró, José María"; "Porcell Guardia, Francisco"; "Preciado, Fernando"; "Price, Thomas"; "Quesada Hore, Adolfo de"; "Quesada Mora, Joaquín Nicolás"; "Quijada Azcona, Ignacio"; "Quílez Segura, Ángel"; "Quintanal Sánchez, Inmaculada". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 8. Madrid, SGAE/Anaya/ICCMU, 2000, ISBN: 84-8048-303-2.
. "Agua, azucarillos y aguardiente"; "La alegría de la huerta"; "Alvira y Almech, José María"; "Amor y arte"; "Amores nacionales"; "Amorós Sirvent, Amancio"; "Anarquía conyugal"; "El anillo de hierro"; "El año pasado por agua"; "El arca de Noé"; "Arche Bermejo, Luis Vicente"; "Arche Bermejo, José Vicente"; "Los arrastraos"; "Balart, Gabriel"; "Banda"; "El barberillo de Lavapiés"; "El bateo"; "Bazar de novias"; "Bengoechea y Gutiérrez de Cabiedes, Soledad"; "Boda, tragedia y guateque o El difunto de Chuchita"; "Bru Albiñana, Enrique"; "Buenas noches, señor don Simón"; "El campamento"; "La canción de la Lola o Celos engendran desdichas"; "El capote de paseo"; "Caramelo"; "Carreras González, Miguel"; "Catalina"; "La caza del oso o El tendero de comestibles"; "Chueca Robles, Federico"; "La cisterna encantada"; "Coma, Abelardo"; "Los comuneros"; "El cornetilla"; "De Madrid a París"; "Los descamisados"; "El diamante rosa"; "¡En las astas del toro!"; "Escala andaluza"; "Espín y Guillén, Joaquín"; "Espino y Teisler, Casimiro"; "Espinosa de los Monteros y Jiménez, Gaspar"; "El estreno de una artista"; "Fiesta Nacional"; "Gaztambide Garbayo, Joaquín Romualdo"; "Gastambide, Javier"; "Genovés Lapetra, Tomás"; "La Gran Vía". A "Diccionario de la Zarzuela", vol. 1. Madrid, ICCMU, 2002, ISBN: 84-89457-22-0.
. "Rafols Fernández, Antonio"; "Retes, Juan Nepomuceno"; "Ribera Miró, Cosme"; "Rius, Antonio"; "Robles, Teodoro"; "Rodajo, Teresa"; "Rodríguez, Felipe"; "Rodríguez Falcón de Preciado, María Cristina Joaquina"; "Rogel, Mariano"; "Romo, Ramiro"; "Rovira, Antonio"; "Sabater, Baudilio"; "Sáenz Canell, Víctor"; "Saltó Viciana, José"; "Sánchez Jiménez, Antonio"; "Santamarina Guijarro, Clemente"; "Sarmiento Verdejo, Pedro"; "Sbarbi Osuna, José María"; "Schotis"; "Segura Escolano, Antonio"; "Silvestre, Manuel"; "Simó Moranta, Gabriel"; "Simó Escanaverino, Bartolomé"; "Sisi Maestres, Juan"; "Sociedades. España". A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9 Madrid, SGAE/Anaya/ICCMU, 2000, ISBN: 84-8048-303-2.
. "El ballet 'Hercule et Omphale'", a "Estudios sobre Fernando Sor". Luis Gásser (ed.). Col·lecció Música Hispana. Textos. Biografies. Madrid, ICCMU, 2003, pp. 203-216.
. "Tres sinfonías de Fernando Sor", a "Estudios sobre Fernando Sor". Luis Gásser (ed.). Col·lecció Música Hispana. Textos. Biografies. Madrid, ICCMU, 2003, pp. 275-284.
. "Pintoresquismo y andalucismo en Tomás Bretón: las 'Escenas Andaluzas' (1894)", a "La musique entre France et Espagne. Interactions stylistiques 1870-1939". París, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 215-230. ISBN: 2-84050-217-8.
. "Soria González, Marino David", pp. 9-10; "Toledo Miranzo, Nicolás", p. 335; "Torrandell Jaume, Antonio", pp. 374-379; "Tubau Albert, Manuel", p. 495; "Urrutia Cruz, Pedro", pp. 599-600; "Valle, Antonio del", p. 692; "Vázquez Palos, José", p. 768; "Velasco Esquerra, Ramón", pp. 793-794; "Vélez Camarero, Esteban", p. 800; "Verguilla, Estanislao", p. 834; "Vicente Bermejo Arche, Luis", pp. 847-848; "Viglietti Dotta, Pedro y Luis", p. 876; "Vilanova Barrera, Ramón", pp. 896-897; "Viñals Ribas, Francisco", p. 955; "Zamacois Soler, Joaquín", p. 1080; "Zapater de Otal, Rosario", p. 1117. A "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10. Madrid, SGAE/Anaya/ICCMU, 2000, ISBN: 84-8048-303-2.
. "Inzenga Castellanos, José", pp. 41-45; "El joven Telémaco", pp. 72-74; "El Juramento", pp. 84-88; "Los Magyares", pp. 206-209; "Malagueña", p. 213; "Marcha", pp. 227-229; "Marqués García, Pedro Miguel", pp. 244-249; "Mazurka", pp. 283-284; "Memorias de un estudiante", pp. 291-293; "La mensajera", pp. 295-297; "El molinero de Subiza", pp. 326-329; "El monaguillo", pp. 332-334; "Monfort, Benito de", pp. 335-337; "Moreto", pp. 368-370; "Orquesta", pp. 435-439; "Oudrid, Cristóbal", pp. 444-451; "Panaderos", p. 473; "Pasodoble", pp. 492-493; "El plato del día", pp. 536-537; "Polka", pp. 539-541; "El postillón de la Rioja", pp. 544-546; "Redowa", pp. 591-592; "El reloj de Lucerna", pp. 597-599; "Ribera Miró, Cosme", pp. 616-617; "Rovira, Antonio", p. 668; "Santoja Cantó, Miguel", pp. 731-733; "Schottisch", pp. 740-743; "Sevillanas", pp. 763-764; "¡Si yo fuera Rey!", pp. 765-766; "Tango", pp. 820-824"; "¡Tribulaciones!", pp. 879-880; "El último mono", pp. 886-887; "Una vieja", pp. 894-896; "El valle de Andorra", pp. 908-912; "Vals", pp. 914-918; "Vázquez Palos, José"; p. 929; "Vela Marqueta, Cayo", pp. 934-936; "Vito", pp. 982-983; "Zapateado", pp. 1014-1016; "Zavala Arambarri, Cleto", pp. 1041-1042"; "Zortzico", p. 1043". A "Diccionario de Zarzuela Española e Hispanoamericana". Vol. 2. Madrid, ICCMU, 2003. ISBN de l'obra completa: 84-89457-30-1. ISBN del volum: 84-89457-22-0.
. "La disolución de la Sociedad de Conciertos de Madrid y la creación de la Orquesta Sinfónica (1903-1904). Cambios en la infraestructura orquestal madrileña a comienzos del siglo XX", a "Sulcum sevit. Estudios en homenaje a Eloy Benito Ruano". Vol. II, pp. 939-971. Oviedo, Gofer, Universitat d'Oviedo, 2004. ISBN: 84-95791-07-2.
. "Balart, Gabriel"; "Blanco Camarón, Manuel"; "Brull Ayerra, Apolinar"; "Casamitjana y Alsina, Juan"; "Espín y Guillén, Joaquín"; "Espino y Teisler, Casimiro"; "García Leoz, Jesús"; "Gaztambide Garbayo, Joaquín"; "Genovés Lapetra, Tomás"; "Giner Vidal, Salvador"; "Guelbenzu Fernández, Juan María"; "Hernández Salces, Pablo"; "Inzega Castellanos, José"; "Marqués García, Pedro Miguel"; "Masarnau Fernández, Santiago"; "Monasterio Agüeros, Jesús"; "Pérez de Albéniz, Pedro"; "Quesada, Adolfo de". A "MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart". Bärenreiter und Metzler.

PUBLICACIONS: ARTICLES
. "Catálogo de las obras españolas del archivo de la Sociedad de Conciertos de Madrid", a "Anuario Musical". Barcelona, CSIC, 1990.
. "José Inzenga", a "Cuadernos de Música". Madrid, SGAE, 1992.
. "Informática musical. La música callada", a "Intermedia", 1. Madrid, 11-1993.
. "Metodoloxia da analise musical", a "Revista Galega do Ensino", 9. La Corunya, Junta de Galícia, 1995, pp. 17-38. Amb María Encina Cortizo.
. "La crisis del género lírico español en la primera década del siglo XX: una revisión de las fuentes hemerográficas", a "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 2-3, 1996-1997, pp. 213-233.
. "Un estudio de la prensa musical española en el siglo XIX: Vaciado científico e índices informáticos de la prensa musical española", a "Revista de Musicología", vol. XVI, núm. 6, 1993, pp. 3510-3518.
. "Antonio Torrandell. Una imprescindible reivindicación", a "Revista de Musicología", vol. XX, núm. 1, 1997, pp. 639-654.
. "El epistolario inédito de Tomás Bretón e Isaac Albéniz (1890-1908): nuevos documentos sobre la música española en torno al 98", a "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 5, 1998, pp. 163-183.
. "El Conde de Morphy (1836-1899), protagonista musical de una época. Epistolarios de Albéniz y Pedrell", a "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 7, 1999, pp. 61-102.
. "'Ohimè, se tanto amate'. Algunas consideraciones sobre la relación texto-música en el manierismo tardorrenacentista. Hacia una nueva expresividad barroca", a "Boletín Informativo de la Federación Coral Asturiana", núm. 20, maig 1999, pp. 6-11. Amb María Encina Cortizo.
. "Nuevas ediciones de zarzuela", a "La Zarzuela, Revista de la Fundación de la Zarzuela Española", núm. 1, febrer 2000, pp. 52-55.
. "Asociacionismo musical en España", a "Cuadernos de Música Iberoamericana". Monogràfic "Las Sociedades musicales en España. Siglos XIX y XX", vol. 8 i 9, ICCMU/SGAE, Madrid, 2001, pp. 11-16. Amb María Encina Cortizo Rodríguez.
. "La Sociedad de Conciertos de Madrid, un modelo de sociedad profesional", a "Cuadernos de Música Iberoamericana". Monogràfic "Las Sociedades musicales en España. Siglos XIX y XX", vol. 8 i 9, ICCMU/SGAE, Madrid, 2001, pp. 125-147.

ALTRES PUBLICACIONS
NOTES AL PROGRAMA DE REPRESENTACIONS LÍRIQUES
. "El barberillo de Lavapiés: La tonadilla idealizada de Barbieri". Homenatge a Francisco Asenjo Barbieri. "El barberillo de Lavapiés". SGAE. La Corunya, 10 de novembre; Vigo, 11 de novembre de 1994. Amb María Encina Cortizo.
. "Federico Chueca y 'El bateo'". Notes al Programa d'"El Bateo". Temporada de sarsuela 1994. Teatre de la Zarzuela. Madrid, Ministeri de Cultura, 1994. Amb María Encina Cortizo.
. "En torno a 'La Gran Vía' y 'Gigantes y cabezudos'", a II Festival de Teatre Líric Espanyol d'Astúries. Oviedo, Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 1995.
. "'El juramento' de Gaztambide: Zarzuela grande italianizada en España". "El juramento". Òpera cómica de Madrid. Madrid, Fundació Caixamadrid, 1995.
. "'La montería': El estilo lírico de una época". Temporada de sarsuela 1995. Teatre de la Zarzuela. Madrid, Ministeri de Cultura, 1995. Amb María Encina Cortizo.
. "'La Gran Vía': Una edición crítica". Notes al programa del Concert extraordinari en homenatge a Federico Chueca en el sesquicentenari del seu naixement. Madrid, Cicles musicals de la Comunitat de Madrid a l'Auditori Nacional, 1996. Amb María Encina Cortizo.
. "La Montería". Notes al Programa del III Festival de Teatre Líric Espanyol d'Astúries. Oviedo, Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 1996. Amb María Encina Cortizo.
. "Adriana Lecouvreur". "XLIX Festival de Ópera de Oviedo". Oviedo, Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 1996.
. "'El barberillo de Lavapiés'. La zarzuela grande, recreación de un lenguaje musical castizo". "El barberillo de Lavapiés". Notes al programa. Madrid, Teatre de la Zarzuela - Ministeri d'Educació i Cultura, 1998, pp. 23-35. Amb María Encina Cortizo.
. "'La Gran Vía'. Una revista de actualidades hoy". Notes al programa, Teatre de la Zarzuela, Madrid, 1998. Amb María Encina Cortizo.
. "'El caserío': Hacia la zarzuela vasca del siglo XX". Notes al programa del V Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 1998.
. "Pablo Sorozábal y la última etapa de esplendor del género chico". "La tabernera del puerto". Notes al programa del VI Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 1999.
. "Estructuras morfológicas de la zarzuela grande, el género bufo y el género chico". Notes al programa del III Festival de Teatre Líric Espanyol "Otoño Lírico Jerezano". Fundació Teatre Villamarta, Jerez, 1999.
. "Jugar con fuego". Notes al programa del Teatre de la Zarzuela. Temporada 1999-2000. Madrid, INAEM-Ministeri de Cultura, 2000. Amb María Encina Cortizo.
. "'El juramento' de Gaztambide: La recuperación de un injusto olvido". "El juramento". Notes al programa. Madrid, Teatre de la Zarzuela-Ministeri d'Educació i Cultura, 2000, pp. 19-35.
. "'Fausto', una ópera sacra católica". Notes al programa de la LII temporada de l'òpera d'Oviedo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2000.
. "El asombro de Damasco". Notes al programa del VII Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 2000. Amb María Encina Cortizo.
. "'La calesera', un ejemplo del último período de la zarzuela grande". Notes al programa del VII Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 2000.
. "'Anna Bolena', la conciencia del triunfo donizettiano". Notes al programa de la LIII temporada de l'òpera d'Oviedo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2000.
. "Hacia un neocasticismo lírico en la obra de Joaquín Rodrigo: 'El Hijo Fingido'". Notes al programa d'"El Hijo Fingido". Temporada 2000-2001. Teatre de la Zarzuela, 2001, pp. 23-41.
. "'Don Manolito' de Pablo Sorozábal. Cuando el sainete se va a la sierra...". Notes al programa del VIII Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 2001.
. "'La canción del olvido': El triunfo de la zarzuela italianizante a comienzos del siglo XX". Notes al programa del VIII Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 2001.
. "'Agua, azucarillos y aguardiente', emblema del sainete lírico". Notes al programa de "Los claveles. Agua, azucarillos y aguardiente". X Temporada del Festival de Teatre Líric Espanyol d'Astúries. Ajuntament d'Oviedo, 2003.
. "'La rondine', una 'golondrina' de difícil vuelo". Notes al programa de "La rondine". LVI Temporada de l'òpera d'Oviedo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2003. Amb María Encina Cortizo.
. "'Lakmé': Un intuído exotismo hindú". Notes al programa de "Lakmé". LVI Temporada de l'òpera d'Oviedo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2003.
. "'Ildegonda'. La partitura, las fuentes, la edición". Notes al programa de "Ildegonda". Teatre Real. Temporada 2003-2004, pp. 47-66. Amb María Encina Cortizo.
. "Jacinto Guerrero". Notes al programa del XI Festival Líric d'Astúries. Fundació de Cultura de l'Ajuntament d'Oviedo, 2004.
. "'Elektra': Guía para la audición". LVII Temporada de l'òpera d'Oviedo. 2004-2005. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2004.
. "'Lucrecia Borgia': Guía para la audición". LVII Temporada de l'Òpera d'Oviedo. 2004-2005. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2004.
. Selecció i traducció de textos sobre 'Elektra': S. Múgica: "'Elektra', Drama lírico de Richard Strauss". "Revista Musical", Bilbao, II-1909; Alexander Dillmann, "Münchner Neuesten Nachrichten", 16-II-1909; Ernestine Schumann-Heinch: entrevista a Nova York. Id. sobre "Las bodas de Fígaro": Extracte de "Memorie" de Lorenzo Da Ponte; Extracte de les memòries de O'Kelly: "Reminiscenses", Londres, 1826; "Wiener Realzeitung", 11-VII-1786; Stendhal: "Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase", París, Calmann-Lèvy, 1817. Id. sobre "Lucrezia Borgia: Explicación de los censores de Nápoles sobre la prohibición de representar 'Lucrezia Borgia' (allí presentada con el título de 'La cena della vendetta')"; "El Entreacto", núm. 29, 7-VII-1839; Carmena i Millán, Id. sobre "'Aída': Contrato para la composición de 'Aída'"; "La España Musical", any VII, núm. 289, 11-I-1872; Antonio Peña i Goñi: "Aída"; "La Crítica", núm. 10, 17-XII-1874. LVII Temporada de l'Òpera d'Oviedo. 2004-2005. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera, 2004.

NOTA AL PROGRAMA DE CONCERTS SIMFÒNICS
. "Jesús de Monasterio y la música instrumental española: de la época isabelina a la Restauración". Llibre del Festival Internacional de Música i Dansa. Universitat d'Oviedo, 1992, pp. 162-173.
. Notes al Programa del Concert celebrat a l'Auditori de Galícia per l'Orquestra Filarmònica d'Israel, dirigida per Zubin Mehta. Compostel·la 93. Santiago de Compostel·la, IV-1993 (11 pàgs.).
. Notes al Programa del Concert de la temporada 1995-1996 de l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, celebrat a Valladolid el 14 i 15 de febrer de 1996, i al Palau de la Música de València el 21 de febrer de 1996, en el qual s'interpretà la "Sinfonía nº 3" de Marqués.
. Notes al Programa del Concert celebrat al Teatre Campoamor per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Maximiano Valdés. Temporada 1997-1998, 7 de novembre de 1997. Obres de Cruz de Castro, Rodrigo i Beethoven.
. Notes al Programa núm. 16 de la temporada 1997-1998 de l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, celebrat a Oviedo el 4 de juny i a Gijón el 5 de juny de 1998. Obres de Marqués ("Sinfonía nº 2") i Brahms.
. Notes al Programa del Concert extraordinari "74 Día Universal del Ahorro" celebrat al Teatre Jovellanos de Gijón i al Campoamor d'Oviedo per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Uwe Mund. 30 i 31 d'octubre de 1998. Obres de Monasterio, Bretón i Beethoven.
. Notes al Programa del Concert celebrat a Avilés i a l'Auditori Príncep Felip per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Maximiano Valdés. Temporada 2001-2002, 28 de febrer i 1 de març de 2002. Obres de Liszt, Beethoven i Haydn.
. Notes al Cicle de Concerts d'Estiu de Cajastur oferits per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Maximiano Valdés, Roberto Bongiovanni i David Hernando. Agost 2002, 10 concerts. Obres de Mendelssohn, Mozart, Schumann, Carreras, Franck i Marqués.
. Notes al Cicle "Conciertos Estivales en La Granda", 26, 27 i 30 d'agost de 2002. Música espanyola del segle XIX per a vent fusta, amb obres d'Eslava, Soler, Francisco González, Carnicer, Arrieta, Romero i Obiols. El repertori vocal al segle XIX, amb obres de Gomis, Iradier, Pedrell, Albéniz, Granados i Falla. Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, amb obres de Carreras, Franck i Marqués.
. Notes al concert "2 Cuentos Sinfónicos". Fundació Magistralia. Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries. Auditori Príncip Felip d'Oviedo, 29 de març de 2003. Obres de J. S. Bach, Poulenc i E. Aragón.
. Notes al Cicle "Veranos Musicales de Valdediós 2003. Atardeceres en la vieja Europa". Associació Ciutadana Cercle de Valdediós, juliol i agost de 2003. Obres de Monasterio, Narváez, Andel, Naderman, Parish Alvars, Prokofiev, Tournier, Guridi i Chopin.
. Notes al Cicle de Concerts d'Estiu de Cajastur oferits per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Maximiano Valdés i Lorenzo Ramos. Agost 2003, 9 concerts. Obres de Rossini, Mozart, Schumann, T. Marco, Turina i Rodrigo.
. Notes als programes números 7, 8 i 9 de l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, temporada 2003-2004. Obertures de Manuel García i José Melchor Gomis.
. Notes al programa núm. 17 de la temporada 2003-2004 de l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, celebrat a Gijón el 29 d'abril i a Oviedo el 30 d'abril de 2004. Obres de Gerhard, Monasterio i Marqués ("Sinfonía nº 5").
. Notes al Cicle "Conciertos Estivales en La Granda", 23, 24 i 27 d'agost de 2004. Sarsuela del segle XX, amb obres de Vives, Serrano, Soutullo i Vert, Jiménez, Calleja i Barrera, Moreno Torroba, Luna i Sorozábal. Sarsuela barroca espanyola (segles XVII i XVIII), amb obres de Ferrer, Anònim, Durón i Milans. Quartet Divertimento, amb obres d'Arriaga i del Campo.
. Notes al Programa del Concert extraordinari "Día de Asturias 2004" celebrat a l'Auditori Príncep Felip d'Oviedo per l'Orquestra Simfònica d'Astúries, dirigida per Maximiano Valdés. 7 de setembre de 2004. Obres de J. Cue, R. Prada, Monasterio i J. Muñiz.
. Notes al Programa del Concert "Jesús de Monasterio y su entorno" celebrat a la Fundació Marcelino Botín de Santander el 13 de desembre de 2004. Manuel Guillén, violí, María Jesús García, piano. Obres de Monasterio, Arbós, Quiroga i Sarasate.
. "Música para el fin de un milenio. Festival Internacional de Música y Danza". Universitat d'Oviedo, 1993, pp. 91-95.

NOTES I COMENTARIS A CD
. "Madrid. Música sinfónica". Ref. CD: Madrid. Música Simfònica. Orquestra Simfònica de Madrid. Violí solista: Ángel Jesús García. Director: Rafael Frühbeck de Burgos. Obres de Jesús de Monasterio, Julio Gómez i L. Boccherini. Kirios. Madrid, Capital Europea de la Cultura, 1992. D. L. M-23507-1992.
. "El pintoresquismo musical. El alhambrismo". Ref. CD: Alhambrisme simfònic: Obres de Chapí, Bretón, Monasterio i Carreras. Orquestra Ciutat de Granada. Director: Juan de Udaeta. Almaviva. Sevilla, Junta d'Andalusia, 1993. D.L. SE-568-93.
. "Textos y comentarios". Ref. CD: Cor Universitari d'Oviedo (1967-1983). Director: Luis Gutiérrez Arias. Fono Astur. Oviedo, 1994. 2 CDs. D.L. AS-2863-94.
. "'El Barberillo de Lavapiés', cumbre de la Zarzuela Grande". Ref. CD: Fracisco Asenjo Barbieri. "El Barberillo de Lavapiés". María Bayo, Lola Casariego, Manuel Lanza, Juan Pons, José A. Sempere, Stefano Palatchi, Orquestra Simfònica de Tenerife. Director: Víctor Pablo Pérez. Auvidis-Valois. 1995, Auvidis France. Amb María Encina Cortizo.
. "Tomás Bretón (1850-1923): 'Symphony nº 2 in E Flat Major. Salamanca: Symphonic Poem'". Ref. CD: Tomás Bretón: "Symphony nº 2 in E Flat Major. Salamanca. Symphonic Poem". Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, Max Bragado-Darman, conductor. 1995 Newport Classic. NPD 85604.
. Notes al CD "La Revoltosa, La Gran Vía". Ref. CD: "La Revoltosa. La Gran Vía". Plácido Domingo, Orquestra i Cor de la Comunitat de Madrid. Director: Miguel Roa. RNE i segell AUTOR. Col·lecció RTVE-Música. NPD 65150. D.L. M-44907-2001. Amb María Encina Cortizo.
. Jesús de Monasterio: "Concierto para violín y orquesta, Adiós a la Alhambra, Fantasía Original Española, Scherzo Fantástico, Grande Fantaisie Nationale...". Ref. CD: Jesús de Monasterio. Obres per a violí i orquestra. Orquestra Arsian; Jesús Reina, violí; Juan de Udaeta, director. Santander, 2004. 2 CDs. OP-2324-2.

REVIEWS
. "La música orquestal de Carles Baguer. 1768-1808". Vol. I: Simfonia núm. 1 en Do M, Simfonia núm. 2 en Do m, Simfonia núm. 3 en Re M. Revisió i edició: Josep Maria Vilar. Barcelona, Tritó Edicions, núm. 28. Ferrán Sor (1778-1839).
. "Obertura del ballet Alphonse et Léonore ou L'amant peintre". Revisió i edició: Sergi Casademunt. Barcelona, Tritó Edicions, núm. 35. A "Revista de Musicología".
. Drabkin, Pasticci, Pozzi. "Analisi schenkeriana. Per un'interpretazione organica della struttura musicale". Quaderni di Musica/Realtà, 32. Lucca, Libreria Musicale Italiana, 1995.

TRADUCCIONS
Amb María Encina Cortizo, ha realitzat totes les traduccions a l'espanyol dels abstracts i pròlegs de la revista "Musicae Scientiae", editada per l'ESCOM. Des del seu inici, a la primavera de 1997, i fins ara, novembre de 2005, se n'han publicat 25 volums.

CRÍTIQUES MUSICALS A DIARIS
Ha col·laborat com a crític musical al diari "La Nueva España" entre 1993 i 1996, publicant en aquest període unes 50 crítiques musicals i articles d'opinió sobre la situació musical a Astúries i a Espanya.
Segueix col·laborant habitualment amb aquest diari.

CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS
. "L'analyse musicale en Espagne. Points de recherche", a "I Congrès Europeen d'analyse musicale", Colmar (França), 1989.
. "Introducción al análisis schenkeriano", a "I Jornadas de análisis musical: Análisis schekeriano", Universitat de Valladolid, maig 1990.
. Coordinador "I Jornadas de análisis musical: Análisis schenkeriano", Universitat de Valladolid, maig 1990.
. "Del análisis motívico al análisis psicológico", a "II Jornadas de análisis musical. Sociedad Española de Análisis Musical", Universitat de Valladolid, juny 1990.
. Coordinador "II Jornadas de análisis musical. Sociedad Española de Análisis Musical", Universitat de Valladolid, juny 1990.
. "Una pretendida recuperación de nuestro pasado árabe: el alhambrismo. Elementos estilísticos", a "Simposio musical El Cancionero de Palacio. Cien años de la edición de Barbieri", Palau Reial, Madrid, desembre 1990.
. "Percepción de unidades sintagmáticas. Elementos de coherencia tonal", a "I Symposium internacional de análisis musical", Universitat d'Oviedo, maig 1990.
. Diretor "I Symposium internacional de análisis musical", Universitat d'Oviedo, maig 1990.
. "Accentuazione naturale e costruzione modale nel canto gregoriano", a "II Convegno europeo di analisi musicale", Trento (Itàlia), octubre 1992. Publicació: "Actas del II Convegno Internazionale di Analisi Musicale", Universitat de Trento, Itàlia, 1991. Amb María Encina Cortizo.
. "Investigaciones sobre José Inzenga", a "Actualidad y futuro de la zarzuela", Madrid, novembre 1991. Publicació: "Actualidad y futuro de la zarzuela. Actas de las jornadas celebradas en Madrid del 7 al 9 de noviembre de 1991", Madrid, Alpuerto/Caixa de Madrid, 1993.
. "La prensa musical española en el siglo XIX", a "XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología", Madrid, abril 1992. Publicació: "Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología. 'Culturas musicales del Mediterráneo y sus ramificaciones'. Madrid, abril de 1992. Revista de Musicología". Vol. XVI, 1993, núm. 4, pp. 2017-2027.
. "Analyse et phenomenologie du style musical", a "1er Colloque internacional d'epistemologie musicale", Tel Aviv (Israel), desembre 1992.
. "Los archivos musicales en la universidad española", a "Jornadas sobre conservación del patrimonio musical español", Trujillo (Càceres), gener 1993.
. "El piano español en el primer romanticismo: 1830-1848", a "Symposium 'El piano en España'", Universitat d'Oviedo, febrer 1994.
. Director "Symposium 'El piano en España'. III Jornadas Internacionales Piano", Universitat d'Oviedo, febrer 1994.
. "Perception & falsification of the tonal music form", a "Third International Conference for Music perception and Cognition", ESCOM, Universitat de Lieja (Bèlgica), juliol 1994. Publicació: "Proceedings of IIIrd International Conference for Music Perception and Cognition", Lieja, ESCOM, 1994. Amb María Encina Cortizo.
. "Chapí y la música sinfónica española del siglo XIX", a "I Simposium nacional 'Chapí y la música de su tiempo'", Villena (Alacant), 29 d'abril de 1995.
. "La crisis del género chico y la 'restauración' de la zarzuela grande", a "Congreso internacional la zarzuela en España e Hispanoamérica", Societat General d'Autors/ICCMU, Madrid, 22 de novembre de 1995. Publicació: "Cuadernos de música iberoamericana. Actas del congreso internacional: 'La zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y periferia, 1800-1950", vols. 2 i 3, 1996-1997.
. Coordinador "Congreso internacional 'La zarzuela en España e Hispanoamérica: 1800-1950'", Societat General d'Autors/ICCMU, Madrid, novembre 1995.
. "El alhambrismo en la música española hasta Manuel de Falla", a "Colloque international 'Manuel de Falla. Latinité et universalité'", Universitat de París-Sorbonne, 18 de novembre de 1996.
. "Antonio Torrandell: Una imprescindible reivindicación", a "IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Madrid, Conservatori Superior, maig 1997. Publicació: "Revista de Musicología. Actas del IV Congreso Español de Musicología", vol. XX, núm. 1, 1998, pp. 639-654.
. "Joaquín Gaztambide, compositor navarro", a "IV Congreso de Historia de Navarra", Museu de Navarra (Pamplona), setembre 1998. Publicació: "Mito y realidad en la historia de Navarra. Actas del IV Congreso de Historia de Navarra", 2 vols., Pamplona, 1998.
. "L'accueil de la musique symphonique française dans l'Espagne du dernier tiers du XiXèmie siècle à travers de la Sociedad de Conciertos de Madrid", a "Colloque franco-espagnol. Les rapports musicaux entre la France et l'Espagne du XVIIème au XXème siècles", Acadèmia de Música de Villecroze (França), octubre 1998. Publicació: "Les rencontres de Villecroze", núm. 4, 1999, París, Kliensik, 2000.
. "La obra de Ángel Barrios: Relaciones con Lorca", a "Federico García Lorca y la música", Granada, gener 1999.
. "La ópera desde mediados del siglo XIX a la Restauración", a "Congreso internacional 'La ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia'", Societat d'Autors i Editors/ICCMU, novembre-desembre 1999. Publicació: "La Ópera en España e Hispanoamérica. Actas del Congreso Internacional 'La Ópera en España e Hispanoamérica. Una creación propia', 20.XI/03.XII de 1999", vol. II, Madrid, ICCMU, 2001, pp. 77-142.
. Coordinador "Congreso internacional 'La ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia'", Societat d'Autors i Editors/UCCMU, novembre-desembre 1999. Publicació: "La Ópera en España e Hispanoamérica. Actas del Congreso Internacional 'La Ópera en España e Hispanoamérica. Una creación propia', 20.XI/03.XII de 1999", Madrid, ICCMU, 2001, 2 vols.
. "El contexto hispánico en torno a Lamotte de Grignon", a "Congreso Internacional 'La música catalana entre 1875-1936. A l'entorn de les commemoracions de Joan i Ricard Lamotte de Grignon'", Auditori de Barcelona, desembre 1999.
. "El alhambrismo orquestal en la música española decimonónica", a "La musique entre France et Espagne. Interactions stylistiques: 1870-1939", Universitat de París-Sorbona, maig 2001.
. "Nuevas perspectivas en la investigación sobre la zarzuela grande del XIX", a "Simposio 'Presente y futuro de la zarzuela'", Auditori Príncep Felip d'Oviedo, febrer 2003.
. "'La inutil precauzione' o la influencia de Rossini en los compositores españoles en la primera mitad del siglo XIX", a "En torno a Rossini y al Rossinismo", Teatre Reial, Madrid, abril 2004. Amb María Encina Cortizo.
. "Análisis musical. De las metodologías de análisis al análisis de las metodologías", a "VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Palau de Congressos Auditori Príncep Felip d'Oviedo, novembre 2004. Publicació: "Revista de Musicología".

PARTICIPACIONS EN COMITÈS I REPRESENTACIONS INTERNACIONALS
. Títol del Comitè: "Musicae Scientiae", depenent d'European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM). Tema: "Ciencias cognitivas de la música. Análisis musical". Des de 1997.

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES
. "El piano romántico español: 1830-1855". Doctoranda: Gemma María Salas Villar. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història i Arts. Data: 06-03-1998. Qualificació: Apte cum laude per unanimitat.
. "El compositor Manuel Quiroga". Doctoranda: María de los Ángeles Pidal Fernández. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 07-05-1999. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat.
. "La obra lírica de Tomás Bretón". Doctorand: Víctor Sánchez Sánchez. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 11-06-1999. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat. Premi Extraordinari de Doctorat.
. "El clarinetista Antonio Romero y Andía (1815-1886)". Doctorand: Alberto Veintimilla Bonet. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 17-06-2002. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat.
. "La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico". Doctorand: José Ignacio Suárez García. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 25-10-2002. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat.
. "El violinista y compositor Jesús de Monasterio: Estudio biográfico y analítico". Doctoranda: María Mónica García Velasco. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 21-11-2003. Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat.

TREBALLS/MEMÒRIES D'INVESTIGACIÓ DIRIGIDES
. "Estudio y catalogación del repertorio pianístico romántico español". Autora: Gemma María Salas Villar. 1994.
. "Estudio y catalogación del repertorio pianístico español desde la Retauración hasta 1920". Autora: Eva María García Fernández. 1994.
. "La enseñanza de los instrumentos de viento madera en el siglo XIX español". Autora: María del Pilar Hernández Nanclares. 1995.
. "La obra musical de Tomás Bretón". Autor: Víctor Sánchez Sánchez. 14.06.1996.
. "Antonio Romero y Andía: Su almacén de música, fábrica de instrumentos musicales y editorial". Autor: Alberto Ventimilla Bonet. 02.07.1997.
. "La epístola de las melodías de Ibn Baya (Avampace)". Autor: Alsudig Mohamed Manita. 04.07.1997.
. "La canción comercial en España". Autor: Gustavo Moral Álvarez. 15.09.1997.
. "La recepción del wagnerismo en España hasta la muerte de Wagner". Autor: José Ignacio Suárez García. 22.12.1998.
. "La obra musical de Jesús de Monasterio". Autora: Mónica García Velasco". 22.12.1998.
. "La actividad orquestal en Madrid, 1914-1918". Autor: Eduardo Suárez Vega. 22.12.1998.
. "La Sociedad Nacional de Música, constitución y sus cuatro primeras temporadas artísticas". Autor: José Ramón González Fernández. 22.12.1998.
. "El pianista Joaquín Malats (1872-1912)". Autora: Paula García Martínez. 21.09.2001.
. "El pianista y compositor español José Tragó y Arana (1856-1934)". Autora: María Almudena Sánchez Martínez. 21.09.2001.
. "La Escuela Municipal de Música de Pamplona". Autora: Maite Larrea Urtasun. 21.09.2001.
. "Introducción a la música para la imagen de Jesús García Leoz". Autora: Clara de Biurrun Baquedano. 15.09.2002.
. "Métodos para guitarra publicados en España". Autor: Carlos Feijóo Alonso. 15.09.2002.
. "Iconografía de la zarzuela a través de las cubiertas de partituras en la restauración alfonsina: 1874-1900". Autor: Miguel Blanco Pérez. 11.09.2003.
. "Ataúlfo Argenta y su actividad concertística en Madrid (1939-1952)". Autor: Juan González-Castelao Martínez-Peñuela. 11.09.2003.
. "La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias". Autor: Miguel Ángel Cuesta. Junio 2004.
. "El compositor Mariano Rodríguez de Ledesma. Estudio y análisis de su obra: las misas". Autor: Joaquín Valdeón Menéndez. Septiembre 2004.

TESIS DOCTORALS INSCRITES
. "El pianista y compositor Juan María Guelbenzu". Doctoranda: Eva García Fernández. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 19-04-1996.
. "La enseñanza de la flauta en el siglo XIX en España". Doctoranda: María del Pilar Hernández Nanclares. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 06-03-2000.
. "El compositor Miguel Ángel Samperio (1936-2000)". Doctorand: Gustavo Moral Álvarez. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 24-07-2000.
. "La actividad orquestal en Madrid: 1904-1925". Doctorand: Eduardo Suárez Vega. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 28-00-2001.
. "La Sociedad Nacional de Música". Doctorand: José Ramón González Fernández. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 28-09-2001.
. "El pianista y compositor José Tragó". Doctoranda: María Almudena Sánchez Martínez. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 1o-12-2001.
. "El pianista y compositor Joaquín Malalts". Doctoranda: Paula García Martínez. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 03-10-2003.
. "El director Ataúlfo Argenta y su huella en la música española". Doctorand: Juan González-Castelao Martínez-Peñuela. Universitat d'Oviedo. Departament d'Història de l'Art i Musicologia. Data: 03-10-2003

DIRECCIÓ DE BECARIS PREDOCTORALS
. Gemma María Salas Villar. Beca predoctoral. II Pla Regional d'Investigació. Principat d'Astúries. FICYT. 1993-1995.
. José Ignacio Suárez García. Beca FPI. Ministeri d'Educació i Cultura. 1997-2000.
. María Mónica García Velasco. Beca predoctoral. Universitat d'Oviedo. 1997-1998.
. María Mónica García Velasco. Beca FPI. Ministeri d'Educació i Cultura. 1998-2001.
. Miguel Blanco Pérez. Beca predoctoral. II Pla Regional d'Investigació. Principat d'Astúries. FICYT. 01.07.2002/13.09.2004.
. Gloria Araceli Rodríguez Lorenzo. Beca predoctoral. Universitat d'Oviedo. 01.06.2004/31.12.2007.
. Nerea Barrena de la Rúa. Beca predoctoral. Govern Basc. 01.10.2005/30.09.2009.

CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS
. "I Curso de Iniciación a la Música". Basílica de Llanes. Llanes, 31 juliol-13 agost 1984. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Análisis musical: Música instrumental no sinfónica". Conservatori Professional de Música de Gijón. Gijón, abril-maig 1988. Director-coordinador i professor. 64 hores lectives.
. "Curso de perfeccionamiento de profesorado: Curso práctico de análisis musical. La forma sonata clásica". Conservatori Professional de Música de Gijón. Gijón, 18, 19, 25 i 26 febrer 1989. Coordinador i professor. 20 hores lectives.
. "Seminario de análisis musical. Introducción a la polifonía medieval: Historia, análisis y estudio notacional". Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Biscaia. Bilbao, 23-25 febrer 1989. Professor. 16 hores lectives.
. "Didáctica de la música". Universitat d'Oviedo, Institut de Ciències de l'Educació (Coordinador: Dr. Ángel Medina). Oviedo, abril 1989. Professor.
. "Música y tecnología: Informática aplicada a la musicología. Creación musical mediante técnicas contemporáneas". Universitat d'Oviedo. Oviedo, febrer-març 1990. Director-coordinador i professor. 30 hores lectives.
. "Música y tecnología: Síntesis sonora". Universitat d'Oviedo. Gijón, 9-13 juliol 1990. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Música y tecnología: Edición de partituras mediante ordenador". Universitat d'Oviedo. Gijón, 16-20 juliol 1990. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Análisis de la música del siglo XVIII". Universitat Antonio Machado. Baeza, 27 agost-1 setembre 1990. Professor.
. "Música y tecnología: Edición de partituras con ordenador". Institut Complutense de Ciències Musicals. Societat General d'Autors d'Espanya. Madrid, 15-19 febrer 1991. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Aproximación metodológica al análisis de la sonata clásica". Conservatori de Música de Gijón. Gijón, 15-18 març 1991. Director i professor. 24 hores lectives.
. "Análisis de la sonata clásica". Conservatori Superior de Música de la Corunya. La Corunya, 18-21 abril 1991. Director i professor. 24 hores lectives.
. "XXII Curso Manuel de Falla: Investigación musical (musicología)". Festival Internacional de Música i Dansa. Granada, 17-30 juny 1991. Professor.
. "Curso ACD de música: análisis musical, informática y música". Centre d'Ensenyament de Professors de Madrid. Madrid, juliol i setembre 1991. Professor.
. "Emergencias sanitarias en Geriatría". Creu Roja Espanyola, Assemblea Autonòmica d'Oviedo. Oviedo, juliol 1991. Professor i director-coordinador.
. "Curso ACD de música: música e informática". Centre d'Estudis de Professors de Gijón. Gijón, novembre-desembre 1991. Professor.
. "Metodología de análisis". Conservatori Estatal de Música de Tarazona. Tarazona, 21-24 abril 1992. Professor i coordinador.
. "Análisis de la música del primer tercio del siglo XX". Conservatori Professional de Música de Gijón. Gijón, 30 abril-3 maig 1992. Professor i director.
. "Música y tecnología: Grabación digital". Universitat d'Oviedo. Gijón, 29 juny-3 juliol 1992. Coordinador. 35 hores lectives.
. "Música y tecnología: Aplicaciones informáticas en la pedagogía musical". Universitat d'Oviedo. Oviedo, 6-10 juliol 1992. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Metodología y análisis formal en musicología". Universitat d'Oviedo. Gijón, 13-17 juliol 1992. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Análisis musical I. Introducción a la metodología del análisis musical". Universitat de Cantàbria. Laredo, 10-14 agost 1992. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Análisis musical: La forma sonata clásica". Conservatori de Música de Nalón. Langreo, 10-13 març 1993. Director i professor. 20 hores lectives.
. "I Curso de análisis musical". Conservatori Superior de Música de Saragossa. Saragossa, 2-6 abril 1993. Director i professor. 20 hores lectives.
. "Análisis de la música contemporánea". Universitat d'Oviedo. Gijón, 5-9 juliol 1993. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Grafía musical por ordenador". Universitat d'Oviedo. Gijón, 12-16 juliol 1993. Director i professor. 30 hores lectives.
. "Actividad musical en la España del siglo XIX: Nuevas aportaciones". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 9-11 agost 1993. Professor.
. "Análisis musical II: Relaciones texto-música". Universitat de Cantàbria. Laredo, 16-20 agost 1993. Professor i coordinador amb María Encina Cortizo. 20 hores lectives.
. "Retórica y forma en el análisis musical (II curso de análisis musical)". Conservatori Superior de Música de Saragossa. Saragossa, 26-28 novembre 1993. Director i professor. 15 hores lectives.
. "Análisis del repertorio para piano en el Romanticismo". Conservatori de Música de Nalón. Langreo, 13-16 abril 1994. Director i professor. 15 hores lectives.
. "El nacionalismo musical español e hispanoamericano". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 8-12 agost 1994. Professor.
. "Análisis musical III: Actualización metodológica". Universitat de Cantàbria. Laredo, 22-26 agost 1994. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 20 hores lectives.
. "La música en la Educación Secundaria: propuestas metodológicas". Universitat d'Oviedo. Gijón, 17-21 juliol 1995. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Grafía musical por ordenador: Utilización práctica del programa Finale". Universitat de Cantàbria. Laredo, 31 juliol-4 agost 1995. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "La música en España (1900-1927): Hacia una nueva estética". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 7-11 agost 1995. Professor i codirector amb María Encina Cortizo.
. "El sinfonismo en España durante la visita de Glinka". XXVII Curs Internacional Manuel de Falla. Seminari 150 aniversari del viatge de Glinka a Espanya. Les relacions musicals entre Espanya i Rússia. Granada, juny 1996. Professor.
. "El movimiento romántico y su proyección en la creación musical contemporánea". Universitat de Valladolid. Villafranca del Bierzo, 7-12 de juliol 1996. Professor.
. "Música y nuevas tecnologías". Universitat de Cantàbria. Laredo, 29 juliol-2 agost 1996. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Manuel de Falla". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 10-14 agost 1996. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Curso ACD La música en el Bachillerato". Universitat d'Oviedo - Ministeri d'Educació i Cultura. Oviedo, octubre 1996-abril 1997. Director i professor. 70 hores lectives.
. "Informática y electrónica musical. Dispositivos y programas". Universitat d'Oviedo. Oviedo, 10-11 març 1997. Director.
. "Educación musical (especialización)". Conveni MEC-Universitat d'Oviedo. Oviedo, setembre 1996-setembre 1997. Professor.
. "Metodologías del análisis musical". Conservatori Superior de Música de València. València, 16-17 maig 1997. Director i professor.
. "Tallers sobre la sarsuela 'Marina' d'Emilio Arrieta". Fundació "La Caixa". Barcelona, juny 1997. Professor.
. "Encuentros con la creación musical contemporánea en España. Teoría y análisis de propuestas". Universitat d'Oviedo. Gijón, 8 juliol 1997. Professor.
. "Sociedades musicales en España. Siglos XIX y XX". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 4-8 agost 1997. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Tallers sobre la sarsuela 'Marina' d'Emilio Arrieta". Fundació "La Caixa". Granollers, 12 novembre 1997. Professor.
. "La gestión de la ópera". Universitat d'Oviedo. Gijón, juliol 1998. Professor.
. "Encuentros de Música Electroacústica". Ajuntament de Gijón. Associació de música electroacústica d'Espanya. Gijón, 14 octubre 1997. Professor.
. "Música y músicos españoles en torno al 98". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 3-7 agost 1998. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Encuentros con la creación musical contemporánea (III). La música del siglo XXI: Nuevas perspectivas sonoras". Universitat d'Oviedo. Oviedo, 8 juliol 1999. Professor.
. "Análisis de la obra de Francisco Guerrero. IV curso de dirección coral". Federació Coral Asturiana. Oviedo, juliol 1999. Professor.
. "Teatro lírico español". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 2-6 agost 1999. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Metodología del análisis musical". Euroforum Escorial. San Lorenzo del Escorial, març, abril i maig 2000. Professor.
. "Análisis de la musica antigua". III Setmana de Música Antiga. Ajuntament de Gijón. Gijón, 17-21 juliol 2000. Professor.
. "Johannes Sebastian Bach: el estudio de su música y sus implicaciones hispánicas". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 7-11 agost 2000. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Beethoven a través de las sonatas para piano". Fundació Universitat d'Oviedo. Oviedo, novembre 2000. Professor.
. "Nuevas metodologías para el análisis de la música tonal". Real Musical. Musical Astúries. Oviedo, 15-17 desembre 2000. Director i professor.
. "Encuentros con la creación contemporánea (V): Músicas del mundo actual". Universitat d'Oviedo. Oviedo, juliol 2001. Professor.
. "Verdi y su recepción en España. La interpretación". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 27-31 agost 2001. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Los regionalismos musicales en España". Festival Internacional d'Orquestres Joves de Múrcia. Múrcia, març 2002. Professor.
. "Música instrumental en España en el siglo XIX". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 26-30 agost 2002. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "Análisis musical. La música popular en la composición del siglo XX: antecedentes, evolución y técnicas". Cursos Manuel de Falla. Música espanyola entre dos guerres. Granada, 21-24 novembre 2002. Professor.
. "La ópera como lenguaje. Estudio y análisis". Universitat d'Oviedo. Novembre 2002-març 2003. Professor.
. "Mujeres que hicieron historia: la mirada de la narrativa, el cine y las artes escénicas". Universitat d'Oviedo. Oviedo, 7-11 juliol 2003. Professor.
. "Imágenes de España en música". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 25-29 agost 2003. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "La ópera como lenguaje (II): Ópera europea de los siglos XIX y XX". Universitat d'Oviedo. Octubre 2003-març 2004. Professor.
. "La ópera. Estética y pensamiento en su contexto y en su lectura contemporánea". Universitat de Cadis. Cadis, 14-16 juliol 2004. Professor.
. "Música española: la zarzuela". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. La Granda, 23-27 agost 2004. Professor i codirector amb María Encina Cortizo. 30 hores lectives.
. "La Alhambra en música. La Alhambra en las artes y la música". Arxiu Manuel de Falla. X Trobades Manuel de Falla. Granada, 27 novembre 2004. Professor.

ALTRES CONFERÈNCIES IMPARTIDES
. "Nuevas aportaciones al análisis interpretativo del canto gregoriano". Amics del Cant Gregorià. Caixa d'Estalvis d'Astúries. Monestir de San Pelayo, Oviedo, 21 març 1991.
. "La sinfonía en Madrid". Fundació Universitària Espanyola. Madrid, 6 abril 1991.
. "F. Liszt. El genio del piano y la orquesta". II Jornades Internacionals de piano "Ciudad de Oviedo". Oviedo, 25 gener 1993.
. Cicle de conferències "Música para el fin de un milenio". Universitat d'Oviedo. Coordinador del cicle. Participants: Diego Manrique, Alfredo Aracil, Adolfo Núñez, Ana Vega Toscano i José Luis Temes. Paranimf de la Universitat d'Oviedo, 10-17 maig 1993.
. "La música instrumental en el siglo XIX español". Conservatori del Nalón. Langreo, 10 març 1995.
. "Las nuevas tecnologías aplicadas a la recuperación del patrimonio musical español: Informatización de archivos y edición de partituras". Ponent amb Emilio Casares Rodicio. Societat General d'Autors i Editors. SIMO-TCI, Madrid, 17 novembre 1995.
. Taula rodona "La dramaturgia en la zarzuela". Amb Emilio Casares Rodicio, J. García Navarro, Miguel Roa i Emilio Sagi. Teatre de la Zarzuela. Madrid, juny 1999.
. "La música de los siglos XIX y XX". Ateneu Jovellanos de Gijón. Cicle de conferències "Historia contemporánea de Asturias". Gijón, 5 abril 2000.
. Taula rodona "La influencia de la música de Bach". Conservatori del Nalón. Amb Carlos González, Pilar Montoya, Adolfo Gutiérrez i María Encina Cortizo. Langreo, 18 desembre 2000.
. "Tancredi". Amb María Encina Cortizo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera. Temporada d'òpera d'Oviedo 2004-2005. Auditori Príncep Felip. Oviedo, 8 octubre 2004.
. "Lucrezia Borgia". Amb María Encina Cortizo. Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera. Temporada d'òpera d'Oviedo 2004-2005. Auditori Príncep Felip. Oviedo, 16 desembre 2004.

CURSOS I SEMINARIS D'ESPECIALITZACIÓ REBUTS
. "Curso de pedagogía de solfeo". Prof. Encarnación López Arenosa. Lleó, desembre 1983.
. "I Curso de canto gregoriano". Prof. Francisco J. Lara. Monestir de San Pelayo. Oviedo, febrer 1984.
. Curs "Filología de la teoría musical y fuentes olvidadas del análisis musical". Prof. Jacques Chailley. Madrid, febrer-març 1984.
. Curs de perfeccionament "La enseñanza de la música en B.U.P.". Prof. Emilio Casares. ICE. Oviedo, març 1984. 40 hores lectives.
. Curs "El desarrollo urbano en la orla cántabro-atlántica durante la Edad Media". Prof. Ignacio Ruiz de la Peña. Llanes, juliol 1984.
. Curs d'interpretació d'orgue i retòrica musical. Prof. H. Meisster. Lleó, octubre 1984.
. "III Curso de canto gregoriano". Prof. Francisco J. Lara. Monestir de San Pelayo. Oviedo, octubre 1984.
. Curs de laserteràpia. Oviedo, novembre 1984.
. "II Encuentro Iberoamericano de educación musical. Curso de musicología". Prof. Curt Lange. Madrid, desembre 1984.
. Curs de medicina crítica. Oviedo, desembre 1984.
. "V Curso de antibioterapia". Prof. J. M. Arribas. Oviedo, desembre 1984.
. "IV Curso de canto gregoriano". Prof. Francisco J. Lara. Monestir de San Pelayo. Oviedo, febrer 1985.
. Certificat d'Aptitud Pedagògica (didàctica especial de música). ICE. Oviedo, maig 1985.
. "Curso de perfeccionamiento de lenguaje musical". Prof. Ángel Recasens. Avilés, març 1985.
. "Curso de análisis musical". Prof. Jacques Chailley. Madrid, abril 1985.
. "Curso sobre vértigo: Diagnóstico y tratamiento". Prof. C. Suárez, B. Blázquez. Oviedo, juny 1985.
. "Curso de perfeccionamiento de solfeo". Prof. Encarnación L. Arenosa. Oviedo, juliol 1985.
. "II Curso intensivo de medicina del deporte". Prof. B. Marín. Oviedo, juliol 1985.
. Curs "Fundamentos medievales de las comunidades históricas hispánicas (I)". Prof. I. Ruiz de la Peña. Llanes, juliol 1985.
. Curs "Fundamentos medievales de las comunidades históricas hispánicas (II)". Prof. I. Ruiz de la Peña. Llanes, juliol 1986.
. "XI curso de canto gregoriano: El gregoriano en España. Notación aquitana". Prof. Francisco J. Lara. Monestir de San Pelayo. Oviedo, març 1987.
. "Curso de formación continuada en cardiología: Infarto de miocardio (fase post-hospitalaria)". Oviedo, octubre 1987.
. "Curso de formación continuada en cardiología: Valvulopatías". Oviedo, novembre 1987.
. "XIII Curso de canto gregoriano". Prof. Jean Jeanneteau. Monestir de San Pelayo. Oviedo, març 1988.
. "I Encuentro de profesores: La enseñanza del solfeo y teoría de la música en los conservatorios". Prof. S. Seguí, J. Carbonell. Gijón, juny 1988.
. "XIX Curso Manuel de Falla. Curso de musicología". Prof. J. Jeanneteau, H. van der Werf, J. Griffiths. Granada, juliol 1988.
. "Curso de musicología de la Universidad de Verano Antonio Machado". Prof. A. Martín Moreno, J. López Calo, M. Querol, J. Griffiths. Baeza, agost-setembre 1988.
. "Curso práctico: Armonía tradicional y clave americana". Prof. Santiago Vera. Gijón, maig 1989.
. "Curso de musicología de la Universidad de Verano Antonio Machado". Prof. A. Martín Moreno, C. Palisca, M. Querol, F. Bonastre. Baeza, agost-setembre 1989.
. Curs "Chant gregorien: Analyse note par note de la mélodie grégorienne selon neuf paramètres principaux". Prof. Jean Claire, Jean Jeanneteau. París, 27 novembre-1 desembre 1989.
. Curs sobre "Sociología de la música". Prof. Luigi Pestalozza. Cercle de Belles Arts. Madrid, 18-30 març 1990.
. "Mozart". Universitat d'Oviedo i Escola d'Estudis Hispànics. La Granda, 16-18 agost 1991.
. "La promoción de los patrimonios musicales populares y tradicionales de Europa". Conferència Europea de la Música, Ministeri de Cultura. Toledo, novembre 1991.
. "1º Seminario internacional sobre música y ordenadores". Conca, 5-7 desembre 1991.
. "Música medieval". Villafranca del Bierzo (Lleó), setembre 1993.
. "Dirección orquestal". Prof. Elena Herrera. Universitat d'Oviedo. Oviedo, desembre 1993.
. "Curso de perfeccionamiento docente universitario: La metodología en las aulas". Universitat d'Oviedo, ICE. Gener 1996.
. "I Seminario sobre el proceso de creación de empresas tecnológicas". Pla Nacional d'I+D, Fundesco. Universitat Politècnica de Madrid, 22-23 gener 1998.

ACTIVITAT INTERPRETATIVA
. Concert de piano. Residència-Llar de Pensionistes de la Seguretat Social d'Oviedo. 4 gener 1981.
. Concert de cant i piano. Col·legi Major Universitari Amèrica. Sopranos: Begoña García i Ana Cristina Tolivar. Oviedo, 1 desembre 1983.
. Concert amb el Quartet Vocal d'Astúries. Sopranos: Ana Santamarina i Ana Cristina Tolivar. Tenor: Eloy Noval. Baríton: Juan Uría. Oviedo, 4 maig 1984.
. Concerts amb el Quartet Vocal d'Astúries. Soprano: Ana Santamarina. Mezzosoprano: Ana Cristina Tolivar. Tenor: Eloy Noval. Baríton: Juan Uría. Activitats complementàries dels Cursos d'Estiu de la Universitat d'Oviedo. Llanes, 23 juliol 1984. Gijón, Teatre de l'Antiga Universitat Laboral, 24 juliol 1984.
. Recital de violí i piano. Violí: Marcos Fernández. Col·legi Major Universitari Amèrica. Oviedo, 29 novembre 1984.
. Concerts de cant i piano dins el III Cicle de Joves Intèrprets Asturians. Sopranos: Begoña García i M. Jesús Iglesias. Aller, Pravia i Cangas de Onís. Abril-maig 1985.
. Concert de cant i piano dins les Primeres Jornades de Música Clàssica de Luanco. Sopranos: Begoña García i M. Jesús Iglesias. Luanco, juny 1985.
. Concert d'orgue a la Basílica de Santa Maria (Llanes). 3 gener 1965.
. Concert d'alumnes del Curs Internacional d'Orgue. Església de San Lorenzo de Gijón, 23 gener.
. Concert de cant i piano. Sopranos: Ana Cristina Tolivas i Begoña García. Conservatori de Música d'Avilés, 24 febrer 1987.
. Concert de cant i piano. Sopranos: Ana Cristina Tolivar i Begoña García. Palau de la Ferreria, 20 juny 1987.
. Concert. Cançoner de Manuel del Fresno. Soprano: Carmen Calero. Tenor: Eloy Noval. Baríton: Juan Uría. Homenatge a Manuel del Fresno. Paranimf de la Universitat d'Oviedo, 1987.
. Concert. Cançó lírica asturiana. Universitat d'Oviedo. Simposi Internacional "Clarín y 'La Regenta' en su tiempo". Soprano: Ana Santamarina. Tenor: Eloy Noval. Baríton: Juan Uría. Oviedo, 1987.
. Concert d'orgue. Jornades de música sacra. Església de Sant Pere, Gijón. 13 abril 1987.
. Concert de cant i piano. I Cicle d'activitats musicals del Conservatori de Música de Gijón. Soprano: Carmen Calero. 16 març 1988.
. Concert de música sacra. Tenor: Joaquín Pixán. Cor "La Ferrería". Director: José Manuel Ovín de la Vega. Església de San Tirso. Oviedo, 29 març 1988.
. Concert de cant i piano. Joves Intèrprets. Soprano: Carmen Calero. Casa de la Cultura de Candàs. Juny 1988.
. Concert d'orgue. Basílica de Llanes. 15 agost 1988.
. Concert d'orgue. Església de San Juan El Real. Oviedo, 14 setembre 1988.
. Concert, com a pianista acompanyant, amb el Cor Universitari d'Oviedo. Director: Miguel Ángel Campos. Oviedo, 26 gener 1989.
. Recital de lieder i sarsuela. Soprano: Ana Cristina Tolivar. Casa Municipal de Cultura de Llanes.
. Recital de sarsuela. Tenor: José Luis Noriega. Soprano: María José Losada. Ajuntament de Llanes, 9 agost.
. Concert de cant, guitarra i piano al Museu de Belles Arts de la Corunya. "Grupo Siglo XIX". Soprano: María Encina Cortizo. Guitarra: Javier Suárez Pajares. Maig 1991.
. Concert de cant i piano. Mezosoprano: Belén Genicio. Cursos de la Granda. Universitat d'Oviedo. Agost 1991.
. Concert "La canción española y la música culta", al "Simposio Europeo 'La promoción de los patrimonios musicales populares y tradicionales en Europa', de la Conferencia Europea de la Música". Toledo. Soprano: María Encina Cortizo. 28 novembre 1991.
. Concert a favor de Mans Unides a la Casa de la Cultura de Ponferrada (Lleó). Soprano: María Encina Cortizo. 8 maig 1992.
. Concert d'orgue. Parròquia de San Juan El Real. Oviedo, 24 juny 1992.
. Concert a les "Jornadas de guitarra" de Còrdova. "Grupo Siglo XIX". Soprano: María Encina Cortizo. Guitarra: Javier Suárez Pajares. Juliol 1992.
. Concert de cant i piano a l'Arxiu d'Indians de Colombres. Solistes: Francisco González, Juan A. López-Brañas i Antonio P. Agustí (del Quartet Asturiania). 3 agost 1992.
. Concert inauguració del cicle de música de la Casa de la Cultura de Llanes (Astúries). Soprano: María Encina Cortizo. Juny 1993.
. Concert al cinquantenari de la Confraria de Jesús Nazarè de El Silencio. Parròquia de Sant Pere Apòstol. Ponferrada (Lleó). Soprano: María Encina Cortizo. Març 1994.
. Concert a la XIX Assemblea Nacional de Cercles i Casinos Culturals d'Espanya. Casino de Ponferrada (Lleó). Soprano: María Encina Cortizo. 11 juny 1994.
. Concert al Centre de Documentació Musical d'Andalusia (Granada), de cançons i capricis lírics de Manuel García. Soprano: María Encina Cortizo. 28 juny 1994.
. Organista en el concert "Alfonso II el Casto y su época". Soprano: María Encina Cortizo. Baríton: Ángel Izquierdo. Cor: "Alfonso II el Casto". Director: Joaquín Valdeón. S. I. Catedral Basílica Metropolitana d'Oviedo, 22 març 1995.
. Conferència-recital: "La canción española en el primer cuarto del siglo XX". Soprano: María Encina Cortizo. Curs "La música en España (1900-1927): Hacia una nueva estética". Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de la Cultura d'Avilés, 9 agost 1995.
. Concert a benefici de Mans Unides. Soprano: María Encina Cortizo. Teatre Municipal Bérgidum. Ponferrada, 24 octubre.
. Pianista acompanyant en el concert del Cor Universitari d'Oviedo. Directora: María Encina Cortizo. Paranimf de la Universitat de Valladolid, 22 març 1996.
. Conferència-recital: "Canción romántica española". Curs: "El movimiento romántico y su proyección en la creación musical contemporánea". Soprano: María Encina Cortizo. Teatre Villafranquino. Villafranca del Bierzo, 10 juliol 1996.
. Concert. Antecedents de les "Siete canciones españolas" de Manuel de Falla en els cançoners espanyols del segle XIX. Soprano: María Encina Cortizo. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de la Cultura d'Avilés, 13 agost 1996.
. Repertori cançoner i societats en el XIX espanyol. Soprano: María Encina Cortizo. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de la Cultura d'Avilés, 4 agost 1997.
. Homenatge a Lorca. Les "Canciones populares" en el seu aniversari. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de la Cultura d'Avilés, 5 agost 1998.
. Concert a l'Església del Convent de Sant Francesc de Silos (Burgos). Organitzat per l'Associació d'Amics de Silos. Soprano: María Encina Cortizo. 22 maig 1999.
. Concert a benefici de l'Associació Familiars Alzheimer Bierzo. Soprano: María Encina Cortizo. Teatre Municipal Bérgidum. Ponferrada, 15 octubre 1999.
. Concert homenatge a Purita de la Riva. Soprano: María Encina Cortizo. Auditori Príncep d'Astúries d'Oviedo, 29 desembre 1999.
. Concert a l'Església de Santa Maria Reina de Barcelona, en el marc del XII seminari de barroc hispànic organitzat per la UAB, dirigit per Francesc Bonastre. 29 juny 2000.
. Concert "El barroco hispánico", com a clavecinista, en el marc del curs "Juan Sebastián Bach y sus implicaciones hispánicas". Sopranos: Begoña López, María Encina Cortizo i María José Sánchez. Baríton: Luis Álvarez. Grup instrumental. Director: Francesc Bonastre. Casa de Cultura d'Avilés, 8 agost 2000.
. Concert "Fragmentos de cantatas de Bach", com a clavecinista i organista, en el marc del curs "Juan Sebastián Bach y sus implicaciones hispánicas". Sopranos: Begoña López, María Encina Cortizo i María José Sánchez. Baríton: Luis Álvarez. Grup instrumental. Director: Francesc Bonastre. Casa de Cultura d'Avilés, 9 agost 2000.
. Concert de cloenda del curs "Juan Sebastián Bach y sus implicaciones hispánicas". Sopranos: Begoña López, María Encina Cortizo i María José Sánchez. Baríton: Luis Álvarez. Grup instrumental. El clau: Ramón Sobrino. Director: Francesc Bonastre. La Granda, 11 agost 2000.
. Concert com a clavecinista en el "Simposi Internacional Johann Sebastián Bach. Mapa Harmonico". Director: Francesc Bonastre. Auditori de Barcelona, 29 novembre 2000.
. Concert com a organista del grup de música antiga "Mapa Harmónico". Any J. S. Bach. Àmbit Cultural, El Corte Inglés, 30 novembre 2000, Barcelona.
. Concert homenatge a Verdi. Soprano: María Encina Cortizo. Baríton: Luis Álvarez. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de Cultura d'Avilés, 27 agost 2001.
. Concert homenatge a Verdi. Tenor: David Castañón. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de Cultura d'Avilés, 29 agost 2001.
. Concert. Música espanyola del segle XIX per a vent fusta. Flauta: Mª Pilar Hernández. Oboè: Vicent Llimerá. Clarinet: Alberto Veintimilla. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de Cultura d'Avilés, 26 agost 2002.
. Concert. El repertori vocal en el segle XIX. Soprano: Begoña López. Piano: Francesc Bonastre i Ramón Sobrino. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de Cultura d'Avilés, 27 agost 2002.
. Concert. Imatges d'Espanya en el repertori líric. Sopranos: María Encina Cortizo i Begoña López. Escola Asturiana d'Estudis Hispànics. Casa de Cultura d'Avilés, 25 agost 2003.
. Concert. Antecedents de les "Siete canciones españolas" de Manuel de Falla en els cançoners espanyols del segle XIX. Soprano: María Encina Cortizo. II Festival de Música Espanyola de Cadis. Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Cadis, 26 novembre 2004.

COMPOSICIONS, ORQUESTRACIONS I ADAPTACIONS
. Autors: Luis Díaz García i Ramón Sobrino. Títol: "Misa Llanisca" (Kyrie, Glòria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Estrena: Basílica de Santa Maria de Llanes, 15 agost 1993. Plantilla: Solistes, cor, violins 1, violins 2, viola, violoncel, orgue. Basada en temes populars llaniscos, reelaborats. S'interpreta regularment per la festivitat de Nostra Senyora (15 agost) a la Basílica de Llanes. Gravada i emesa per emissores de ràdio i televisió locals.
. Autors: Rodobaldo Ruisánchez. Ramón Sobrino (adapt.). Títol: "Padre nuestro". Estrena: S. I. Catedral Basílica de Buenos Aires, Argentina, 1993. Plantilla: Cor, orgue. Dedicat al cardenal Primatesta.
. Títol: "Magnificat". Estrena: Basílica de Santa Maria de Llanes, 15 agost 1994. Plantilla: Cor, violins 1, violins 2, viola, violoncel, orgue. S'interpreta regularment en la festivitat de Nostra Senyora (15 agost) a la Basílica de Llanes.
. Autors: Robaldo Ruisánchez. Ramón Sobrino (adapt.). Títol: "¡Que resuenen tus cañones!" Pasdoble de Santa Anna. Estrena: Llanes, 16 juliol 1996. Plantilla: Banda. Basat en temes populars llaniscos, reelaborats. S'interpreta regularment en la festivitat de Santa Anna (26 juliol) a Llanes.
. Autors: Germans Velado Graña (lletra). María Encina Cortizo i Ramón Sobrino (música). Títol: "Dios de bondad". Himne de Sant Antoni. Estrena: Església de Sant Antoni de Ponferrada, 4 juny 1996. Plantilla: Cor, orgue. S'interpreta regularment en la Novena i en la festivitat de Sant Antoni, a Ponferrada.
. Autors: Federico Chueca i Joaquín Valverde. Ramón Sobrino (orquestració). Títol: Preludi, o inici de la Introducció, del núm. 1 de la Revista madrileña "La Gran Vía", de Chueca i Valverde. Estrena: Teatre de la Zarzuela, 23 gener 1998. Plantilla: Flautí, 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, fagot, 2 trompes, 2 trompetes, 3 trombons, timbals, caixa, bombo i plats, corda. Reorquestració dels compassos 15-45, "Tiempo de Vals", conservats en una versió manuscrita de l'obra, per a la plantilla del Teatre Felipe.
. Autors: Emilio Arrieta. Ramón Sobrino (orquestració). Títol: Romança d'Idelbene, núm. 10 de l'òpera "Ildegonda", d'Emilio Arrieta. Estrena: Teatre Real de Madrid, 17 juny 2004. Plantilla: 2 flautes, 2 oboès, 2 clarinets, 2 fagots, 2 trompes, 2 trompetes, 3 trombons, tuba, timbals, Idelbene (soprano), corda. Orquestració de Ramón Sobrino, a partir d'una reducció per a veu i piano.

ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS
. Informes sobre Drets d'Autor. Realització d'informes tècnics analítics sobre Drets d'Autor, en casos de litigi entre parts. Entitat sol·licitant: Societat General d'Autors i Editors. Informes sobre obres de repertori clàssic i de pop. No s'indiquen les obres, per estar subjecte a secret professional.
. Comissariat de l'exposició "Jesús de Monasterio". Organitzada pel Govern de Cantàbria. Comissaris: Gustavo Moral i Ramón Sobrino. Exposada a:
- Potes. Oratori de Sant Felip Neri, 28 septembre-12 octubre 2003.
- Santander. Saló d'Actes del Conservatori Jesús de Monasterio, 17 octubre-10 novembre 2003.
- Madrid. Biblioteca del Reial Conservatori Superior de Música, 14 novembre-10 desembre 2003.
- Cabezón de la Sal. Casa de la Cultura, 15 desembre 2003-10 gener 2004.

ALTRES TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
Preparació de les preedicions crítiques que a continuació es relacionen, per a la seva publicació, interpretació o gravació.
. "Emilio Arrieta / Tesmistocle solera. Ildegonza". S'ha utilitzat per a la reestrena mundial de l'obra al Teatre Real de Madrid, els dies 17 i 19 de juny de 2004, sota la direcció de Jesús López Cobos. Existeix una gravació, a punt de ser comercialitzada, en el segell RTVE. Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU. Amb María Encina Cortizo.
. "Miguel Carreras: Al pie de la reja". S'ha utilitzat per a la gravació de l'obra el 1993, dins el CD "Alhambrismo Sinfónico", per l'Orquestra Ciutat de Granada, sota la direcció de Juan de Udaeta.
. "Gabriel Balart: Concepción" (Obertura). S'ha utilitzat per a la reestrena mundial de l'obra al Festival Internacional de Música i Dansa de la Universitat d'Oviedo, per l'Orquestra Simfònica del Principat d'Astúries, sota la direcció d'Elena Herrera. Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU.
. "Gabriel Balart: Edita" (Obertura). Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU.
. "Ramón Carnicer: Adela de Luisignian" (Obertura). S'ha utilitzat per a la reestrena mundial de l'obra al Festival Internacional de Música de Santander, per l'Orquestra Nacional d'Espanya, sota la direcció de Rafael Frühbeck de Burgos. Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU.
. "Ramón Carnicer: La Inés" (Obertura). Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU.
. "Pedro Miguel Marqués: En la Alhambra" (Poema Simfònic). Està prevista la seva gravació el febrer de 2005, per l'Orquestra Arsian, sota la direcció de Juan de Udaeta.
. "Ángel Barrios: Zambra en el Albaicín". Està prevista la seva gravació el febrer de 2005, per l'Orquestra Arsian, sota la direcció de Juan de Udaeta.
. "Canciones de Ángel Barrios". Està prevista la seva publicació a la Col·lecció Música Hispana, de l'ICCMU. Amb María Encina Cortizo.
. "Antonio Torrandell. Symphonie nº 1, op. 28, para violín y orquesta". Està prevista la seva interpretació a la temporada 2005-2006, per l'Orquestra Simfònica de Balears.

ALTRES MÈRITS
. Membre de la Societat General d'Autors d'Espanya (Secció Dramàtics).
. Membre de la Societat General d'Autors d'Espanya (Secció Simfònics).
. Membre fundador de l'Acadèmia de la Música.
. Membre fundador de l'ESCOM, European Society for the Cognitive Sciences of Music.
. Membre fundador de l'Associació Amics del Cant Gregorià d'Astúries.
. Membre fundador de l'Associació Asturiana d'Amics de l'Orgue.
. Membre fundador de la Societat Espanyola d'Anàlisi Musical.
. Membre de la Societat Espanyola de Musicologia.
. Membre de l'Associació Espanyola de Professors de Música d'Universitat.
. Coordinador de la sèrie "Música Instrumental" de la col·lecció "Música Hispana" de l'Institut Complutense de Ciències Musicals.
. Autor de la base de dades que ha servit de suport informàtic al "Diccionario de Música Española e Hispanoamericana" de la SGAE.
. Autor de la base de dades que serveix de suport informàtic al "Vaciado informático e índices científicos de Revistas Musicales del siglo XIX y comienzos del XX", que s'ha realitzat a l'especialitat de musicologia de la Universitat d'Oviedo.
. Autor de la base de dades que ha servit de suport informàtic inicial al "Catálogo de los archivos lírico y sinfónico de la Sociedad General de Autores de España".
. Elegit acadèmic corresponent per Oviedo (Astúries) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 d'abril de 2006, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Joan Guinjoan i Gispert, i Cecília Colien Honegger.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook