Fernández García, Rosa M.Doctora en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciada amb grau en Geografia i Història, especialitat de Musicologia per la Universitat d'Oviedo.

I. Activitat professional
. Assessora especialista de música a la Conselleria d'Educació i Ordenació Educativa de la Xunta de Galícia.
. Membre del grup d'investigació de música de la Universitat de Santiago de Compostel·la.
. Professora del curs de doctorat "Música y emigración" del Departament d'Arts de la USC.
. Comissionada per la Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia per a l'elaboració dels curricula d'educació primària: educació artística.
. Comissionada per la Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia per a l'elaboració dels curricula d'educació secundària de la matèria de Música.
. Comissionada per la Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària de la Xunta de Galícia per a l'elaboració del curriculum de la matèria d'Història de la música de Batxillerat.
. Membre de la Societat Espanyola de Musicologia.
. Professora titular amb destinació definitiva en comissió de serveis de cap del departament de Música a l'Institut de Batxillerat "Antonio Fraguas", de Santiago de Compostel·la.
. Assessoria musical de l'Ajuntament de Lugo (1996-1999).
. Directora de les "I Jornadas didácticas de música para niños" organitzades per l'Excm. Ajuntament de Lugo, abril de 1997.
. Directora del curs "Aproximación a la música clásica", Centre sociocultural de l'Excm. Ajuntament de Lugo, desembre de 1997.
. Directora del curs "Análisis de música clásica", Ajuntament de Lugo, març de 1998.
. Professora de llicenciats en pràctiques del "Curso de Adaptación Pedagógica", 1998, 2000 i 2001.
. Membre del "Seminario virtual transnacional sobre nuevas tecnologías aplicadas a la educación", març 1999.
. Col·laboradora del "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", editat pel Ministeri de Cultura-INAEM i la Societat General d'Autors d'Espanya.
. Crític i articulista del diari "El Progreso" de Lugo.
. Crític del VI Festival Internacional de Jazz de Lugo.
. Crític del VII Festival Internacional de Jazz de Lugo.
. Coordinadora a Espanya del programa Sócrates/Comenius titulat "Las ciudades y los ríos", en el qual hi estan treballant representants d'Anglaterra, Alemanya, França, Itàlia i Rússia.
. Col·laboradora amb l'"Obra Cultural" de la Caixa d'Estalvis d'Astúries per al projecte "Antología de Cuartetos españoles".
. Corresponsable del "Programa Arion: Enrichment programes for gifted childen".
. Coordinadora científica de la trobada internacional sobre cooperació al desenvolupament “Eliminant fronteres: els objectius del Mil·leni”, Palau de Congressos de Santiago de Compostel·la, novembre de 2009.
. Coordinadora científica del curs “Reformulación de conceptos en la música clásica”. Conselleria d'Educació, Santiago de Compostel·la, maig 2010.
. Professora del Curs per Internet de la Conselleria d'Educació de Galícia “Lenguaje musical; práctica y pedagogía”.
. Coordinadora científica del curs “La ópera en los siglos XIX, XX y XXI”, Conselleria d'Educació, Santiago de Compostel·la, juny 2010.
. Màster en Dret de la Unió Europea, realitzat a La Corunya, 2010.
. Responsable d'Innovació de la Conselleria d'Educació de Galícia, 2009 i 2010.
. Estança a les Institucions Europees a Brussel·les per realitzar un treball d'investigació sobre "Políticas europeas de evaluación e innovación en Educación al Desarrollo", juny de 2010.
. Agregada de Música a Andorra del Ministeri d'Educació i del Ministeri d'Afers Exteriors a l'Institut Espanyol d'Andorra, des de setembre de 2010.

II. Càrrecs directius i de responsabilitat ocupats
. Assessora especialista de temes transversals d'educació a la Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària.
. Membre del tribunal dels Premis Extraordinaris de Batxillerat de Galícia.
. Responsable del "Plan Galego de Fomento de la Lectura".
. Membre de la Comissió Interuniversitària de Galícia.
. Vicedirectora de l'Institut d'Ensenyament Secundari "A Nosa Señora dos ollos grandes" de Lugo.
. Cap del departament de música en aquest institut.
. Responsable del pla d'innovació educativa de "secció europea" al mateix institut.
. Responsable dels projectes "Sócrates" del centre entre els anys 1998-2000.
. Responsable de l'intercanvi amb Alemanya el curs 1998-1999.
. Organitzadora de l'"European week", que, amb seu al citat institut, preparà diverses activitats per a alumnes de sis països, el curs 1999-2000.
. Responsable de l'intercanvi amb Suècia el curs 2000-2001.

III. Llibres publicats
. "La obra pianística de Joan Guinjoan", Editorial Alpuerto, Madrid, 1996.
. "Historia de la música", Ed. Galinova, La Corunya, 2003.
. "Jesús Bal y Gay. O seu pensamento antes de 1933", Ediciós do Castro, La Corunya, 2005.
. "Andrés Gaos", Conselleria de Cultura i Esport, Santiago de Compostel·la, 2005.

IV. Articles i conferències
. "Las estéticas íntimas: Eduardo Toldrá y Gerardo Gombau", a "Antología del Cuarteto en España", Oviedo, 1995.
. "Conversaciones con Joan Guinjoan y Ernest Martínez Izquierdo", a "2n Festival de música del segle XX", Barcelona, Excm. Ajuntament de Barcelona, 1996.
. "El eclecticismo como concepción estética en la obra de Joan Guinjoan", conferència pronunciada al Teatre Fortuny, Reus, 1997.
. "Joan Guinjoan: la creación constante", a "Joan Guinjoan", Ed. Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, desembre 1997.
. "Conciliación de identidades extramusicales: en torno al nacionalismo", a "Actas del V Congreso Internacional 'El Discurso artístico Norte y Sur'", Servei de Publicacions de la Universitat d'Oviedo, Oviedo, 1998.
. "Joan Guinjoan: un acercamiento a su estética musical", Revista "Música d'ara", núm. 1, Ed. Associació Catalana de Compositors, Barcelona, 1998.
. "La italiana en Argel", programa de mà d'aquesta òpera de Rossini, Setmana del Corpus Lucense, Lugo, 1998.
. "El lenguaje cinematográfico de la música", a "Actas del VI Congreso Internacional sobre el discurso artístico 'El cine: otra dimensión del discurso artístico'", Servei de Publicacions de la Universitat d'Oviedo, Oviedo, 1999.
. "Pupils teach pupils on-line", conferència emmarcada en el "Seminari Comunet 99" d'altes tecnologies aplicades a projectes europeus, Barcelona, abril 1999.
. "Música de salón: el Círculo de las Artes de Lugo", conferència a les Jornades sobre Juan Montes, Conselleria de Cultura.
. "Música de salón: el Círculo de las Artes de Lugo", a "Actas del Congreso 'Juan Montes'", Xunta de Galícia, Santiago de Compostel·la, 1999.
. "Unsere stadt am Strom", ponència mantinguda a Alemannya, 1999, emmarcada en el programa Sócrates, el programa d'acció de la Unió Europea per a la cooperació en l'àmbit de l'educació.
. "Cien años sin Juan Montes", article publicat a l'"Anuario" del diari "El Progreso", Lugo, 2000.
. "La estética expresionista alemana", conferència celebrada a la Facultat d'Humanitats, Lugo, 2000.
. "Aproximación estética a la música de Guinjoan", a "Joan Guinjoan; testimonio de un músico", García del Busto (ed.), SGAE, 2001.
. "Jesús Bal y Gay: visión del exilio a través de sus cartas", a "Congreso Internacional 'O Exilio Galego'", Consell de Cultura Gallega, Santiago de Compostel·la, 2001.
. "Cuestións teóricas sobre a creación musical española na actualidade", a "Revista Galega do Ensino", núm. 36, Xunta de Galícia, Santiago de Compostel·la, 2002.
. "Música contemporánea catalana: aproximación metodológica", Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària, Santiago de Compostel·la, abril 2003.
. "Music education in Galicia", Cracòvia, gener 2003.
. "Visión de Bal y Gay en los intelectuales de su tiempo", Xornadas Bal y Gay, Lugo, 2003.
. "A música contemporánea catalana", Conselleria d'Educació i Ordenació Universitària, Santiago de Compostel·la, febrer 2004.
. "Jesús Bal y Gay; una generación en torno a un músico", Pontevedra, 2004.
. "Joan Guinjoan e Josep Soler; estéticas de contraste", Santiago de Compostel·la, Conselleria d'Educació, març 2005.
. "La programación musical en la época de Canalejas", a "Actas del Congreso Canalejas", Ferrol, 2005.
. "Historia da Música", material complementari d'aquesta matèria per a segon curs de Batxillerat, 2005.
. "Joan Guinjoan", a la revista "Sibila", Sevilla, 2005.

V. Beques d'investigació i premis rebuts
. Becària de col·laboració, beca concedida per la Universitat d'Oviedo el 1993 y 1994 (Beques de Formació de Personal Investigador - Subprograma de Formació de Professorat Universitari).
. Becada per la Fundació de Música Contemporània, organisme depenent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya pel treball d'investigació "Análisis y poética del compositor catalán contemporáneo Joan Guinjoan", 1994.
. Becada per la Fundació Monteleón (convocatòria 1994) pel projecte de treball "Estudio organológico en El Bierzo".
. Becada per la Fundació Monteleón (convocatòria 1995) pel projecte de treball "Ángel Barja: Obra camarística I".
. Becada per la Fundació Caixavigo (convocatòria 1999) pel projecte d'investigació "Jesús Bal y Gay a través de la Residencia de Estudiantes".
. Becada per la Comissió Europea per participar al Programa "Arion" d'educació per a nens amb sobredotació intel·lectual, Àustria, 2003.
. Elegida acadèmica corresponent per Santiago de Compostel·la (La Corunya) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 d'abril de 2006, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Joan Guinjoan i Gispert, i Cecília Colien Honegger.

VI. Idiomes i cursos realitzats
. Nivell avançat d'anglès, francès i gallec.
. Nivell mitjà de portuguès.
. Advanced English and Teaching Methodology for Music Teachers, 1999.
. Curs de Gestió Cultural, Conselleria de Cultura, Comunicació Social i Turisme, 2004.
. Curs de Conversa en anglès, Escola Gallega d'Administració Pública, 2005.
. Curs de Conversa en francès, Escola Gallega d'Administració Pública, 2005.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook