Gallego Gallego, AntonioNasqué a Zamora el 21 d'abril de 1942. Es crià a Aldeanueva de la Vera (Càceres) on ha adquirit i restaurat la casa que fou dels seus besavis i avis materns. Casat, amb tres fills i cinc néts.

CÀRRECS ACTUALS
. Director dels Serveis Culturals de la Fundació Juan March (1980).
. Secretari del Consell del Patronat de la Fundació Arxiu Manuel de Falla, d'ençà la seva fundació (1988).
. Vocal del Patronat de la Fundació Jacinto e Inocencio Guerrero (2000).
. Ha estat catedràtic numerari de Musicologia del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid (1982; actualment en excedència voluntària).

HONORS
. És membre de l'Acadèmia d'Art i Història de San Dámaso, de l'Arquebisbat de Madrid (1979).
. Pertany com a membre de número a l'Institut d'Estudis Zamorans (CSIC).
. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando (1995).
. És acadèmic numerari de la Reial Acadèmia d'Extremadura de les Lletres i les Arts (2002).
. Elegit acadèmic corresponent per Madrid de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 22 de juny de 2005, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Joan Guinjoan i Gispert, i Josep Maria Mestres i Quadreny.

FORMACIÓ I ESTUDIS
. Estudià Música als Conservatoris de Salamanca i Valladolid, obtenint el títol professional de piano (1970), actualment equivalent "a tots els efectes" a una Llicenciatura universitària. Completà la seva formació amb nombrosos cursos nacionals i estrangers. Principals mestres: Federico Sopeña, José Subirá, Samuel Rubio, etc.
. Llicenciat en Dret per la Universitat de Salamanca (1965). Principals professors: Joaquín Ruiz-Giménez, Antón Oneca, Marino Barbero, Enrique Tierno Galván, Beltrán de Heredia, Hernández Gil, García de la Concha, etc.
. Llicenciat en Filosofia i Lletres (secció d'Art) per la Universitat Complutense de Madrid (1972). Principals professors: Xavier de Salas, Pérez Sánchez, Caamaño, Buendía, de la Morena, Tovar, etc.
. La seva tesi de llicenciatura ("Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional"), dirigida per Alfonso Pérez Sánchez, fou publicada per la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, primer en diversos números de la seva revista "Academia" i després en llibre apart.

PRINCIPALS ACTIVITATS PROFESSIONALS
. A partir de 1966 treballà a 'Organería Española, S.A.', a les ordres de Ramón González de Amezúa, iniciant-se en la investigació a arxius històrics.
. Ha estat Oficial Major de la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i, a proposta d'Enrique Lafuente Ferrari, secretari tècnic de la Calcografia Nacional (1969-1978), període en el qual començà la catalogació sistemàtica dels seus fons, organitzà diverses exposicions amb els seus corresponents catàlegs, va escriure nombrosos assaigs i el seu llibre "Historia del grabado en España".
. Professor no numerari d'Estètica i Història de la Música del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid (1971-1978).
. Professor no numerari de l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB "Santa Maria" de la Universitat Autònoma de Madrid (1974-1978).
. El 1978 guanyà la càtedra d'Estètica i Història de la Música del Conservatori Superior de Música de València, amb el núm. 1 i les màximes qualificacions (10 punts sobre 10) davant un tribunal presidit per Ernesto Halffter i format per Samuel Rubio, Federico Sopeña i Antón García Abril.
. Ha estat subdirector del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid (1978-1980), centre en el qual impartia classes com a catedràtic en comissió de serveis substituint Federico Sopeña, llavors a Roma.
. El 1982 guanyà per concurs de trasllat la càtedra de Musicologia del Reial Conservatori de Madrid (actualment en excedència voluntària).
. Membre fundador de la Societat Espanyola de Musicologia, va pertànyer a la seva primera Junta Directiva i dirigí la "Revista de Musicología", òrgan d'aquesta societat.
. Ha participat en nombrosos congressos d'Història de l'Art i de Musicologia, tant a Espanya com a l'estranger, en molts casos amb ponències encarregades per l'organització i després publicades en les actes del congrés. Ha pronunciat al voltant de mig miler de conferències tant a Espanya com a Itàlia, França, Portugal, Bèlgica, Alemanya, Xile i Argentina.
. Ha participat com a professor en cursos de la Universitat Menéndez Pelayo (Santander, Burgos, Sevilla), Universitat Complutense de Madrid (Madrid, El Escorial), Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Granada, Universitat del País Basc, Universitat d'Alcalá de Henares, Universitat de Saragossa, Universitat de Castella i Lleó, Universitat Alfons VIII de Sòria, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Reial Acadèmia Espanyola de Belles Arts a Roma, Col·legi Lliure d'Emèrits ("Llegat cultural d'Espanya al segle XXI"), Reial Acadèmia de la Història, Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Institut d'Espanya, etc., així com als Cursos de Música Barroca i Rococó d'El Escorial des de la seva fundació.

ACTIVITAT BIBLIOGRÀFICA
. Ha escrit més de dues dotzenes de llibres, ha intervingut en altres molts, i és autor de més d'un centenar d'assaigs i articles publicats en llibres col·lectius i revistes especialitzades.
. Ha escrit alguns centenars d'articles, cròniques, recensions i crítiques a la premsa periòdica, principalment a "Cambio 16", "Ya", "El Sol" (diari del qual fou crític musical) i "ABC", al suplement cultural què col·laborà molts anys portant seccions setmanals amb el títol de "Cartas músicas" i "Entre pitos y flautas".
. Ha escrit alguns centenars de notes al programa de concerts per a tot tipus d'institucions: Orquestra Nacional d'Espanya, Orquestra Simfònica de RTVE, Orquestra Simfònica de Madrid, gran part de les orquestres espanyoles, Teatre de la Zarzuela, Cicle de Cambra i Polifonia de l'INAEM, Fundació Albéniz, Fundació Juan March, Festival Internacional de Granada, Setmanes de Música Religiosa de Conca, Festival Mozart, Teatre Real, etc.
. Com a director de la col·lecció discogràfica d'Etnos, SA, i assessor de la col·lecció de discs de l'antiga Caixa de Zamora, ha produït més d'una dotzena de discs d'autors espanyols en primeres gravacions mundials, acompanyades d'amplis assaigs introductoris. També ha redactat notes per a carpetes discogràfiques de múltiples marques espanyoles i estrangeres (Harmonia Mundi, Emi, Nuova Era, Sony, etc.).
. Ha col·laborat amb freqüència a Ràdio Nacional d'Espanya, per a la qual ha escrit i presentat nombrosos programes a Ràdio-2 Clàssica, en especial les sèries titulades "Las óperas de Monteverdi", "Introducción a la música", "En una misma lira" (octubre 1991-juny 1992) i "Letras filarmónicas" (gener-juny 1998).

ACTIVITAT ARTÍSTICA
. Amb partitures per ell preparades han tornat a sonar diverses obres musicals espanyoles com, per exemple:
- "Clementina", sarsuela en dos actes de Luigi Boccherini, text de Ramon de la Cruz (Teatre Espanyol, II Festival de Tardor, Madrid, 1986; i en diversos concerts posteriors). La partitura fou publicada pel Consorci Madrid 92.
- "El amor brujo", primera versió reconstruïda a partir dels manuscrits originals (1915), texts de Martínez Sierra i música de Manuel de Falla (La Fenice, Venècia, 1987; Festival Olimpico, Vicenza, 1988; Teatre Lliure, Barcelona, 1989; Festival de Granada, 1989; Festival Itàlia-Espanya, Madrid, 1990; etc.), de la qual n'existeixen actualment quatre versions discogràfiques al mercat: Virgin Classics (Londres, 1989), Nuova Era (Milà, 1989), Harmonia Mundi France (Arles, 1991) i Telarc (Nova York, 1993). La partitura ha estat publicada per Chester.
- "El amor brujo", versió orquestral de 1916 (Madrid, Teatre Monumental, 1992), i una versió discogràfica de RTVE (1993).
- "El gran teatro del mundo", de Calderón, amb música incidental de Manuel de Falla (Festival Olimpico, Vicenza, 1988), i una versió discogràfica a Harmonia Mundi France (Arles, 1993).
- "Charlot", òpera en tres actes de Salvador Bacarisse, amb llibret de Ramón Gómez de la Serna (Fundació Juan March, octubre 1988), amb publicació del facsímil.
- "Fantochines", òpera de cambra en un acte de Conrado del Campo, amb llibret de Tomás Borrás (Fundació Juan March, abril 1990), amb publicació del facsímil.
- "Sinfonía primera en Re menor" de Ruperto Chapí (Teatre Monumental de Madrid, VIII Festival de Tardor, octubre 1991), amb publicació del facsímil pel Reial Conservatori Superior de Música de Madrid.
. I ha intervingut en l'edició de més de 60 obres musicals espanyoles, des del segle XVI fins als nostres dies (Tribuna de Joves Compositors de la Fundació Juan March).
. Ha estrenat com a "llibretista" al Teatre Líric Nacional La Zarzuela, el 15 de maig de 1992, l'òpera en un acte i quatre quadres "Belisa", amb música de Miguel Ángel Coria i llibret basat en "Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín" de Federico García Lorca.

ALTRES ACTIVITATS
. Tant en la seva etapa com a subdirector del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid com, sobre tot, en els vint-i-dos anys de director cultural de la Fundació Juan March, ha organitzat més de dos milers de concerts tant en cicles monogràfics, homenatges a destacades figures de la composició i la interpretació (Mompou, Montsalvatge, Rodolfo, Ernesto i Cristóbal Halffter, Petrassi, Luis de Pablo, Tomás Marco, Antón García Abril, Miguel Ángel Coria, Claudio Prieto,...) així com concerts per a escolars, dels quals se n'han beneficiat uns 25.000 alumnes per any: més de 500.000 estudiants en total. Actualment, i ja fa anys, organitza directament un concert diari, llevat els diumenges (sis setmanals), alguns d'ells repetits fora de Madrid: aquesta activitat no només ha tingut lloc a Madrid sinó a la majoria de les capitals espanyoles, amb especial incidència en operacions culturals tan emblemàtiques com "Cultural Albacete", "Cultural Rioja" o "Ciclos de órganos históricos españoles" (Albacete, Zamora, Valladolid, Salamanca, etc.). De tot en queda constància en multitud de programes de mà (alguns de més d'un centenar de pàgines), en els que, sota la seva coordinació i en molts casos revisió, han col·laborat pràcticament tots els escriptors musicals espanyols i molts estrangers, i que formen avui una veritable biblioteca musical molt apreciada per investigadors i aficionats.
. Ha organitzat a la Fundació Juan March el Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània (1982), avui Biblioteca de Música Espanyola Contemporània, en la qual ha aconseguit reunir més de 20.000 partitures, moltes inèdites, i en les activitats públiques de les quals (catàlegs, edicions, concerts, "Tribuna de joves compositors", "Aules de reestrenes i d'estrenes",...) ha intervingut en la presentació, edició i gravació de més d'un centenar d'obres noves i de nombrosíssimes obres desconegudes o poc conegudes de múltiples compositors espanyols dels segles XIX i XX, com pot veure's a l'Arxiu de Música Espanyola Contemporània a la següent adreça d'Internet: http://www.march.es
. Als cicles de conferències (Cursos Universitaris) de la Fundació Juan March per ell organitzats hi han participat els noms més il·lustres de la cultura espanyola i universal (més de dues dotzenes de Premis Nobel, per exemple), majoritàriament presentats per ell.
. Així mateix, com a membre del Comitè de direcció de la Fundació Juan March, ha participat en nombroses exposicions artístiques, tant d'artistes espanyols com estrangers (Monet, Matisse, Mondrian, Picasso, Kokoschka, Klimt, Schiele, així com la que reuní per primera vegada al món la totalitat dels gravats i litografies de Goya), amb programació de cursos paral·lels i de cicles de "concerts per a una exposició de...".
. Ha format part del Comitè Acadèmic de la Fundació Isaac Albéniz, organitzant la secció de Teoria, Estètica i Història de l'Escola Superior de Música Reina Sofia.

PUBLICACIONS
I. LLIBRES, CATÀLEGS I EDICIONS DE MÚSICA
. "La música en el Museo del Prado" (en col·laboració amb Federico Sopeña Ibáñez), Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció General de Belles Arts (Patronat Nacional de Museus, col·lecció Art d'Espanya, 2), 1972, 308 p.
. "XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. Exposición Antológica de la Calcografía Nacional", Granada, Universitat de Granada, Col·legi Major San Jerónimo, 1973, 90 p. (Presentació de Javier Lasarte; "Breve Historia de la Calcografía Nacional", d'A.G.; "Catálogo", d'A. G. i Teresa Pellicer).
. "(Juan Bautista) Adsuara (1891-1973). Exposición Antológica", Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció General de Belles Arts (Comissaria General d'Exposicions, Patronat Nacional de Museus), 1974. Sense paginar: 86 p. (Biografia: "Adsuara, escultor"; "Bibliografía básica"; "Catálogo").
. "Exposición Antológica de la Calcografía Nacional", Madrid, Fundació Juan March, 1975, 68 p. ("Presentación" d'Enrique Lafuente Ferrari; selecció, catàleg i bibliografia d'A.G.).
2a edició, Barcelona, Capella de l'Antic Hospital de la Santa Creu, 1976, 72 p.
3a edició, Bilbao, Museu de Belles Arts, 1976, 72 p.
4a edició, Santa Cruz de Tenerife, Museu de Belles Arts, 1976, 72 p.
5a edició, Valladolid, Museu Nacional d'Escultura, 1976, 72 p.
6a edició, Salamanca, Universitat de Salamanca, Col·legi Major Arquebisbe Fonseca, 1976, 72 p.
. "Música y sociedad" (en col·laboració amb Jacinto Torres i Luis Álvarez), Madrid, Reial Musical Editors, 1976, 403 p.
2a edició, corregida i augmentada, Madrid, Reial Musical Editors, 1978.
3a edició, corregida, Madrid, Reial Musical Editors, 1980.
4a edició, Madrid, Reial Musical Editors, 1981.
5a edició, Madrid, Reial Musical Editors, 1984.
6a edició, Madrid, Reial Musical Editors, 1987.
7a edició, Madrid, Reial Musical Editors, 1991.
. "Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional", Madrid, Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, 1978, 162 p. Edició conjunta d'allò publicat per la pròpia Reial Acadèmia en cinc lliuraments de la seva revista "Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", núm. 40 (1975), pàgs. 36-96; núm. 41 (1975), pàgs. 61-94; núm. 42 (1976), pàgs. 41-72; núm. 43 (1976), pàgs. 117-142; i núm. 45 (1977), pàgs. 17-38.
. "Historia del grabado en España", Madrid, Edicions Càtedra (Quaderns Art Càtedra, 7), 1979, 540 p.
2a edició, corregida, Madrid, Edicions Càtedra, 1990, 542 p.
. "Picasso. Obra gráfica original 1930-1971", Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General del Patrimoni Artístic, Arxius i Biblioteques - Centre de Promoció de les Arts Plàstiques i Investigació de noves formes expressives, 1980. Sense paginar, 236 p. (Amb un assaig preliminar de Santiago Amón: "Pablo Picasso: el grafista más grande de la historia"). Catàleg de l'exposició itinerant de 104 gravats inaugurada al Museu de Belles Arts de Màlaga el maig de 1980, després exhibida a València, Roma (Acadèmia Espanyola de Belles Arts), Barcelona, Terrassa, Santander, Palma de Mallorca, Maó, Eivissa, Burgos, Washington, Sevilla (Museu de Belles Arts), Jerez de la Frontera i Badajoz.
. "Picasso. Obra gráfica original 1904-1971", Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General de Belles Arts, Arxius i Biblioteques, Sales d'Exposicions de la Subdirecció General d'Arts Plàstiques, 1981. Dos volums: 514 p. (Conté breus assaigs d'Enrique Lafuente Ferrari, Ricardo Olmos Romera, Enrique Azcoaga, Santiago Amón i Catherine Coleman). Catàleg de l'exposició de 1980, augmentada fins a 213 gravats del propi Ministeri de Cultura, Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i Biblioteca Nacional de Madrid.
. "Picasso y los toros", Madrid, Ministeri de Cultura - Ajuntament de Màlaga, 1981, 82 p.
. "Catálogo de Obras 1984", Madrid, Fundació Juan March (Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània), 1984, 70 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. (Exhaurit).
. "Catálogo de Obras 1985", Madrid, Fundació Juan March (Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània), 1985, 94 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Javier Maderuelo (Exhaurit).
. "Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XX", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Teatre Espanyol Contemporani), 1985, 442 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Ma del Carmen Pérez de Arenaza, revisió d'Andrés Amorós.
. "Catálogo de Obras 1986", Madrid, Fundació Juan March (Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània), 1986, 139 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Javier Maderuelo. (Exhaurit).
. "Catálogo de Obras de Teatro Español del siglo XIX", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Teatre Espanyol Contemporani), 1986, 234 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Ma del Carmen Pérez de Arenaza, revisió d'Andrés Amorós.
. "Catálogo de Obras de Manuel de Falla", Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General de Belles Arts i Arxius (Guies de Fonts del Centre d'Informació Documental d'Arxius), 1987, 294 p. Presentació de María Isabel de Falla. (Exhaurit).
. "Catálogo de Obras 1988", Madrid, Fundació Juan March (Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània), 1988, 175 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i José Luis Nieto Pallás. (Exhaurit).
. "La música en tiempos de Carlos III. Ensayo sobre el pensamiento musical ilustrado", Madrid, Alianza Editorial (Alianza Música, 41), 1988, 292 p.
. "Salvador Bacarisse: Charlot, ópera en tres actos, Op. 15", Llibret de Ramón Gómez de la Serna, Madrid, Fundació Juan March (Centre de Documentació de la Música Espanyola Contemporània), 1988, 176 p. Primera edició del llibret i edició facsímil de la partitura, amb una "Nota previa" a cura d'A. G.
. "Catálogo de Obras 1990", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Música Espanyola Contemporània), 1990, 238 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Juan Carlos Asensio.
. "Manuel de Falla y El amor brujo", Madrid, Alianza Editorial (Alianza Música, 49), 1990, 320 p.
. "Conrado del Campo: Fantochines, ópera de cámara en un acto". Llibret de Tomás Borrás, Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Música Espanyola Contemporània), 1990, 136 p. Pròleg i edició facsímil de la partitura manuscrita i del llibret a cura d'A. G.
. "Armonía. Álbum musical de S.A.R. la Srma. Infanta Doña Isabel de Borbón". Edició facsímil amb un assaig preliminar d'A. G., Madrid, Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, 1990. (Amb motiu de la inauguració de la nova seu del Conservatori al pabelló Sabatini). Músiques d'Emilio Arrieta, Baltasar Saldoni, Valentín Zubiaurre, Manuel Fernández Caballero, Antonio Llanos, Juan María Guelbenzu, Mariano Vázquez, Rafael Hernando, Antonio López Almagro, Jesús de Monasterio, Teobaldo Power, Ruperto Chapí, Pedro Miguel Marqués, Emilio Serrano, Antonio Romero Andía, Celestino Vila de Forns, José Inzenga, Tomás Bretón i Francisco Asenjo Barbieri.
. "Manuel de Falla: Cuatro piezas españolas", edició facsímil de l'únic manuscrit original, incomplert ("Montañesa" i "Andaluza"), amb introducció, estudi i reconstrucció de dos finals diferents de la "Montañesa", Granada, Excm. Ajuntament, 1991.
Reedició a "Cinco años del Archivo Manuel de Falla en Granada", Granada, 1996, pàgs. 37-46.
. "Manuel de Falla: Mazurca para piano", introducció i edició a cura d'A. G., Madrid, Manuel de Falla Edicions, 1991.
. "Manuel de Falla: Cantares de nochebuena", introducció i edició a cura d'A. G., Madrid, Manuel de Falla Edicions, 1991.
. "Catálogo de libretos españoles del siglo XIX", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Música Espanyola Contemporània), 1991, 120 p. Sense signar, edició a cura d'A. G., Juan Carlos Asensio i María del Carmen Pérez de Arenaza. (Exhaurit).
. "Ruperto Chapí: Primera Sinfonía en Re menor (1878)", introducció i edició facsímil de la partitura de l'antiga Societat de Concerts de Madrid, confrontada amb la partitura autògrafa de la Biblioteca Nacional de Madrid, Madrid, Reial Conservatori Superior de Música, 1992, 208 p.
. "Belisa", òpera en un acte i quatre quadres, música de Miguel Ángel Coria, llibret d'A. G. basat en "Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín", de Federico García Lorca, Madrid, Teatre Líric Nacional La Zarzuela, 1992. (Al programa de l'estrena).
. "Clementina", sarsuela en dos actes de Ramón de la Cruz i Luigi Boccherini (1786). Edició de Jacinto Torres (llibret) i Antonio Gallego (música). Madrid, Consorci de Madrid 92, 1992, 356 p.
. "Catálogo de obras 1993", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Música Espanyola Contemporània), 1993, 548 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i Juan Carlos Asensio. (Exhaurit).
. "Catálogo de Libretos españoles. Siglos XIX y XX", Madrid, Fundació Juan March (Biblioteca de Teatre Espanyol Contemporani), 1993, 290 p. Sense signar, edició a cura d'A. G., Juan Carlos Asensio i María del Carmen Pérez de Arenaza.
. "Noche serena: Glosas contemporáneas a Fray Luis", Madrid, Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, 1996, 56 p. (Discurs d'ingrés d'A. G. i contesta de Carlos Romero de Lecea).
. "Historia de la Música II", Madrid, Historia 16 (Col·lecció Conocer el Arte), 1997, 264 p. (El volum I és d'Ismael Fernández de la Cuesta).
. "La vida breve". Facsímil del manuscrit XXXV A1 de l'Arxiu Manuel de Falla, Granada, Publicacions de l'AMF, 1997, XIII + 168 p. Pròleg i edició d'A. G.
. "La Biblioteca de Música Española Contemporánea", Madrid, Fundació Juan March, 2001, 760 p. Sense signar, edició a cura d'A. G. i María del Carmen Pérez de Arenaza.
. "La música en los poetas asturianos (De Campoamor a Víctor Botas)", Oviedo, Reial Institut d'Estudis Asturians, 2001, 40 p. (Lliçó d'apertura del curs 2000-2001).
. "El arte de Joaquín Rodrigo", Madrid, Fundació Autor, 2003.
. "Gerardo Diego, Obras completas, vol. IX. Prosa musical", edició a cura d'A. G., Madrid, Ed. Alfaguara.
. "Gerardo Diego, Poesía musical", edició a cura d'A. G., Madrid, Ed. Càtedra.

II. ASSAIGS I ARTICLES ESPECIALITZATS (Revistes, Diccionaris, Enciclopèdies i llibres col·lectius)
. "Una polémica musical dieciochesca (Colegiata de Toro, 1795)", a "Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", 32 (1971/1), pàgs. 49-76.
. "Afinación", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. I, Madrid, Edicions Rialp, 1971, pàgs. 280-281.
. "Arpa", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. III, Madrid, Edicions Rialp, 1971, pàg. 22.
. "Clave", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. V, Madrid, Edicions Rialp, 1971, pàgs. 766-767.
. "Clavicordio", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. V, Madrid, Edicions Rialp, 1971, pàgs. 767-768.
. "Sobre colecciones españolas de grabado", a "Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", 36 (1973), pàgs. 41-55.
. "El Greco y la música", a "Bellas Artes. Revista editada por la Dirección General de Bellas Artes / Ministerio de Educación y Ciencia", IV, 26 (octubre 1973), pàgs. 12-15.
. "Órgano (Música)", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. XVII, Madrid, Edicions Rialp, 1973, pàgs. 430-431.
. "Organología", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. XVII, Madrid, Edicions Rialp, 1973, pàgs. 431-435.
. "La música en la estética de Platón", a "Revista de Ideas Estéticas", 125 (1974), pàgs. 15-28.
. "Música, Canto, Rítmica y Danza", a "Enciclopedia de Didáctica Aplicada" (Adolfo Maíllo, director), vol. III, Barcelona, Editorial Labor, 1974, cap. VII, pàgs. 891-963. Signat, per error, Antonio Gállego Gállego.
. "Eslava y la cuestión de la ópera nacional", a "Bellas Artes", revista editada pel Patronat Nacional de Museus / Direcció General de Patrimoni Artístic i Cultural, VI, 47 (novembre 1975), pàgs. 11-14.
. "Revistas musicales españolas (I)", a "Música y Arte, I", 1 (1975), pàgs. 12-16.
. "Revistas musicales españolas (II). I. La 'Revista musical' de Bilbao (1909-1913)", a "Música y Arte, I", 2 (1975), pàgs. 13-17.
. "Los comienzos de Rubinstein en España", a "Música y Arte", I, 2 (1975), pàgs. 24-25. 2a edició (sense citar procedència), a "Rubenstein y España", exposició homenatge a Arturo Rubenstein, Madrid, Fundació Isaac Albéniz, 1987, pàgs. 31-32.
. "Revistas musicales españolas (III). II. La 'Revista Musical Hispano-Americana' (1914-1917)", a "Música y Arte, I", 3 (1975), pàgs. 29-33.
. "Revistas musicales españolas (IV). III. La revista 'Música' (1952-1955)", a "Música y Arte, I", 4 (1975), pàgs. 24-27.
. "Violín", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. XXIII, Madrid, Edicions Rialp, 1975, pàgs. 581-583.
. "Violonchelo", a "Gran Enciclopedia Rialp", vol. XXIII, Madrid, Edicions Rialp, 1975, pàgs. 583-584.
. "Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional (I)", a "Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", 40 (1975), pàgs. 36-96.
. "Música. Documento 1. BUP primer curso" (en col·laboració amb Jacinto Torres i Luis Álvarez), Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional de Batxillerat a Distància, 1976, 32 pàgs.
. "Música. Documento 2. BUP primer curso" (en col·laboració amb Jacinto Torres i Luis Álvarez), Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional de Batxillerat a Distància, 1976, 134 pàgs.
. "Música. Documento 3. BUP primer curso" (en col·laboració amb Jacinto Torres i Luis Álvarez), Madrid, Ministeri d'Educación i Ciència, Institut Nacional de Batxillerat a Distància, 1976, 70 pàgs.
. "Música. Documento 4. BUP primer curso" (en col·laboració amb Jacinto Torres i Luis Álvarez), Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional de Batxillerat a Distància, 1976, 74 pàgs.
. "El lenguaje musical (Guía para la audición)" (en col·laboració amb Jacinto Torres, Luis Álvarez i el Seminari de Música de l'INBAD), Madrid, Ministeri d'Educació i Ciència, Institut Nacional de Batxillerat a Distància, 1976, 30 pàgs. i una cinta de casset.
. "Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional (III)", a "Academia. Boletín de la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando", 42 (1976), pàgs. 41-72.
. "Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional (IV)", a "Academia. Boletín de la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando", 43 (1976), pàgs. 117-142.
. "Catálogo de los dibujos de la Calcografía Nacional (y V)", a "Academia. Boletín de la Real Acadèmia de Bellas Artes de San Fernando", 45 (1977), pàgs. 17-38.
. "Datos sobre la música en la Colegial de Calatayud (siglos XVIII y XIX)", a "Tesoro Sacro Musical", 644 (1978/2), pàgs. 45-52.
. "Un siglo de música en Valdemoro", a "Revista de Musicología", I, 1-2 (1978), pàgs. 243-253.
. "Eslava y la Ópera", a "Varios: Monografía de Hilarión Eslava", per l'Equip Misikaste-Eresbil, Pamplona, Diputació Foral de Navarra, Institució Príncep de Viana, 1978, pàgs. 177-197. (Llibre col·lectiu en col·laboració amb Vicente Galbete Guerendiain, José Luis Ansorena, José López-Calo, Samuel Rubio, Joaquín Pildain, Dionisio Preciado, Antonio Martín Moreno i José Antonio Arana Martija).
. "Introducción a la Calcografía musical en el Madrid decimonónico", a "Revista de Musicología", II, 1 (1979), pàgs. 109-120.
. "El grabado en la Academia de Roma", a "Exposición Antológica de la Academia Española de Bellas Artes de Roma (1873-1979)", Madrid, Ministeri de Cultura, Direcció General del Patrimoni Artístic, Arxius i Museus, Palau de Velázquez, Parc del Retiro, 1979, pàgs. 55-63. (Presentacions de Javier Tusell, Giulio Carlo Argan i Federico Sopeña).
. "Funciones del grabado en el siglo XIX", a "Museo Municipal. Técnicas tradicionales de estampación 1900-1980", Madrid, Ajuntament de Madrid-Delegació de Cultura, (abril-maig) 1981, 35-41. (Catàleg de l'exposició coordinada per Maria Corral, amb escrits de Juan Carrete Parrondo, Rosa Queralt, Maria Corral i Doroteo Arnáiz. Presentació de Mercè Agulló i Cobo).
. "Picasso grabador", a "Varios: Picasso 1881-1981", Madrid, Taurus, 1981, pàgs. 119-135. Llibre col·lectiu dirigit per Antonio Bonet Correa amb escrits de Rosa Maria Subirana, Pierre Daix, Francisco Calvo Serraller, Josep Palau i Fabre, Alexandre Cirici Pellicer, Julián Gállego, Natacha Seseña, Eduardo Westerdahl i Antonio Martínez Cerezo.
. "La música fuera del ámbito escolar", a "I Congreso Nacional de Pedagogía musical, 'La enseñanza musical en España'", Madrid, Societat Espanyola de Pedagogia Musical (Butlletí núm. 3, extraordinari, novembre) - Institució Cultural El Brocense, 1981, pàgs. 83-93. (Ponència al Congrés celebrat a Càceres a l'octubre de 1981).
. "La Estética y la Historia en la formación técnica y humana del músico", a "II Congreso Nacional de Pedagogía musical, 'La formación humana a través de la música'", Madrid, Societat Espanyola de Pedagogia Musical (Butlletí núm. 4, extraordinari, novembre) - Institució Cultural El Brocense, 1982, pàgs. 41-51. (Ponència al Congrés celebrat a Càceres a l'octubre de 1982).
. "Introducción al estudio de la ópera española en el siglo XIX", a "El Romanticismo musical español" (Jacinto Torres Mulas, director), monogràfic de "Cuadernos de Música" (Editor: Antonio Rodríguez Moreno - Ritmo), I, 2 (sense data), pàgs. 93-103.
. "La música de nuestros días", a "Avances del Saber", vol. VI, Barcelona, Editorial Labor, 1984, pàgs. 537-562.
. "Les instruments de musique dans l'art et la literature" (traducció de D. Schaub), a "Varios: Instruments de musique espagnols du XVI au XIX Siècle", Europàlia 85-Espanya, Exposition organisée par la Générale de Banque, Bruxelles, 1985, pàgs. 21-30. (Catàleg amb col·laboracions de René de Maeyer, Juan José Rey, Paul Becquart, Louis Jambou, Antonio Corona Alcalde, John Hanchet i Cristina Bordas).
. "Dulcinea en el prado (verde y florido)", a "Revista de Musicología", X, 2 (1987), pàgs. 685-699. (Ponència al Symposium internacional "La música para teatro en España" celebrat a Conca, Institut Juan de Valdés, a l'octubre i el novembre de 1986).
. "'La Clementina' de Boccherini", a "Revista de Musicología", X, 2 (1987), pàgs. 633-639. (Comunicació al Symposium internacional "La música para teatro en España" celebrat a Conca, Institut Juan de Valdés, a l'octubre de 1986).
. "El 'género chico artístico' (primera aproximación)", a "Revista de Musicología", X, 2 (1987), pàgs. 661-665. (Comunicació al Symposium internacional "La música para teatro en España" celebrat a Conca, Institut Juan de Valdés, a l'octubre de 1986).
. "El público ante las nuevas propuestas", a "II Semana de Música Española. 'El pasado en la música de nuestro tiempo'", Madrid, Comunitat de Madrid, Festival de Tardor, 1988, pàgs. 143-157. (Ponència a la "Semana", coordinada per Alfredo Aracil i José Luis García del Busto, celebrada a Madrid, Sala Villanueva del Museu del Prado, a l'octubre de 1985 durant el II Festival de Tardor).
. "Música y poesía en la segunda mitad del siglo XVI", a "III Semana de Música Española. 'El Ranacimiento'", Madrid, Comunitat de Madrid, Festival de Tardor, 1988, pàgs. 47-74. (Ponència a la "Semana", coordinada per José Luis Rey Marcos, celebrada al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, a l'octubre de 1986 durant el III Festival de Tardor).
. "La Música", a "Carlos III y la Ilustración", Madrid, Ministeri de Cultura - Comissió Nacional organitzadora del Bicentenari, 1988, vol. I, pàgs. 361-374. Catàleg de l'Exposició dirigida por M. Carmen Iglesias, Madrid, Palau de Velázquez - Barcelona, Palau de Pedralbes, novembre 1988 - abril 1989.
. "Manuel de Falla: Música per 'El gran teatro del mundo' di Calderón" (traducció de Laura Cardaci), a Pedro Calderón de la Barca - Manuel de Falla: "El gran teatro del mundo", a cura de Paolo Pinamonti, Vicenza (Olimpico Vicenza Festival 1988) - Venezia, Marsilio Ed., 1988, pàgs. 195-217. Texts de Paolo Pinamonti, Franco Meregalli, Miquel Querol-Gavaldà i Ignacio Delogu. En ocasió del muntatge escènic de l'obra de Calderón amb música de Falla: "Revisione critica di Antonio Gallego".
. "Manuel de Falla folklorista: 'Cantares de nochebuena'", a "Ritmo", LX, 593 (novembre 1988), suplement especial 60è aniversari), pàgs. 229-231. 2a edició ampliada a "Manuel de Falla, Cantares de Nochebuena", edició a cura d'A. G., Madrid, Manuel de Falla Edicions, 1992, pàgs. 5-9.
. "Los inéditos de Manuel de Falla (Notas para el catálogo completo de su obra musical)", a "Manuel de Falla tra la Spagna e l'Europa", Atti del Convegno Internazionali di Studi (Venezia, 15-17 maggio 1987), a cura di Paola Pinamonti, Società Italiana di Musicologia (Quaderni della Rivista Italiana di Musicologia, 21) - Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1989, pàgs. 87-106.
. "Felipe Pedrell y Manuel de Falla: Crónica de una amistad", a "CADUP Estudis 1989", Tortosa, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Centre Associat de Tortosa, 1989, pàgs. 181-217.
. "Triana: Un ballet de Antonia Mercé 'Argentina'", a "Scherzo", IV, 34 (maig 1989), pàgs. 70-72. 2a edició a "Antonia Mercé 'La Argentina', 1890-1990. Homenaje en su centenario", Madrid, Ministeri de Cultura-INAEM, 1990, pàgs. 153-159.
. "Isaac Albéniz y el editor Zozaya", a "Notas de Música. Boletín de la Fundación Isaac Albéniz", 2-3 (abril-juny 1989), pàgs. 6-21.
. "Pei sentieri del piacer. (Breve introducción al análisis del figuralismo al tresbolillo, o cómo perpetrar una nota erudita a pie de página que impresione -favorablemente, a ser posible- al tribunal de oposiciones", a "Da Capo. Panfleto Musical Independiente del País", I (maig 1989), pàgs. 9-12.
. "Breve nota sobre el festero y la festería", a "Nasarre. Revista Aragonesa de Musicología", V, 1 (1989), pàgs. 27-57.
. "Grabado e Ilustración", a "Historia del Arte Valenciano", vol. IV, "Manierismo, Barroco y Rococó", València, Biblioteca Valenciana - Consorci d'Edicions Valencianes, 1989, pàgs. 179-191.
. "Eugenio Gómez y sus Melodías para piano. Datos para el estudio del romanticismo musical en España", a "Varios: De Música Hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. D. José López-Calo, S. J., Santiago de Compostela", Universitat de Santiago de Compostel·la, 1990, vol. II, pàgs. 119-159.
. "Luces y sombras del grabado español contemporáneo / Light and Shade in Contemporary Spanish Engraving" (traducció d'Everett Rice), a "Arte y Trabajo. Colección de arte gráfico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social", Madrid, Ministeri de Treball i Seguretat Social, 1990, pàgs. 11-17.
. "Un álbum para la Infanta", a "Armonía. Álbum musical de S.A.R. la Srma. Sra. Infanta Doña Isabel de Borbón", edició facsímil amb un assaig d'A. G., Madrid, Reial Conservatori Superior de Música, 1990, pàgs. XI-XXXIII.
. "La música española en los años 20 (Un intento de visión sincrónica)", a "Ínsula", XLVI, 529, (gener 1991), pàgs. 10-12.
. "Evolución de 'El Corregidor y la Molinera' a 'El sombrero de tres picos'", a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla", 8 i 9 de març de 1991, Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 21-40. 2a edició abreujada a "Ciclo conferencias y conciertos en torno a la exposición Picasso: El sombrero de tres picos", Madrid, Fundació Juan March, (maig) 1993, pàgs. 17-29. 3a edició augmentada i corregida a "Los Ballets Rusos de Diaghilev y España", Madrid, Fundació Arxiu Manuel de Falla i Centre de Documentació de Música i Dança-INAEM, Madrid, 2000, pàgs. 65-72.
. "El amor brujo, primera versión", a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla", 8 i 9 de març de 1991, Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 111-129.
. "La obra para piano de Ernesto Halffter", a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla", 8 i 9 de març de 1991, Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 166-175.
. "Manuel de Falla: un nuevo manuscrito de las 'Pièces espagnoles'", a "Manuel de Falla, Piezas españolas. Montañesa (Paisaje) y Andaluza", edició facsímil amb un pròleg d'Antonio Jara Andreu, Alcalde de Granada, Granada, Ajuntament de Granada, 1991, pàgs. 1-6.
. "Aspectos sociológicos de la música en la España del siglo XIX", a "Revista de Musicología", XIX, 1-2 (1991), pàgs. 13-31. (Ponència al III Congrés Nacional de Musicologia, Granada, 1990).
. "Nuevas obras de Falla en América: El Canto a la Estrella, de 'Los Pirineos' de Pedrell", a "Inter-American Review", XI, 2 (Spring-Summer 1991), pàgs. 85-101. (Homenatge a Robert Stevenson en el seu jubileu).
. "La Música (en Madrid). Quinientos años de música para acabar el siglo", a "La Capital" (Madrid capital europea de la Cultura), 1, (gener 1992), pàgs. 8-22.
. "Imagen de Farinelli", a "Carlos Broschi Farinelli, Fiestas Reales", amb pròlegs d'Antonio Bonet Correa i A. G., Madrid, Consorci per a l'organització de Madrid capital europea de la Cultura 1992 - Patrimoni Nacional, 1992, pàgs. XXV-XXXV.
. "La primera sinfonía de Chapí", a "Ruperto Chapí, Primera Sinfonía en re menor", edició facsímil, Madrid, Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, 1992.
. "Manuel de Falla y el Conservatorio", a "Varios, Cuatro lecciones magistrales", Madrid, Reial Conservatori Superior de Música de Madrid", 1992, pàgs. 37-48. (Lliçó inaugural de la nova seu del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid al pavelló Sabatini, el 12 de desembre de 1990).
. "Música y poesía", a "Actas del Simposio Nacional 'La Educación Musical en la Sociedad del futuro'", Madrid, Isme Espanya-Fundació Caixa de Madrid, 1992, pàgs. 31-38. (Comunicació a la primera taula redona, sobre "Música y Cultura", amb Joaquín Ruiz-Giménez, Jesús Bermejo i Miguel Martínez).
. "Mi experiencia como libretista", al programa de mà de l'estrena de "Belisa", òpera en un acte i quatre quadres, música de Miguel Ángel Coria, llibret d'A. G., basat en "Amor de Dom Perlimplín con Belisa en su jardín", de Federico García Lorca, Madrid, Teatre Líric Nacional La Zarzuela, 1992, pàgs. 73-76. 2a edició a "50 óperas en Madrid", Madrid, Fundació Central Hispano, 1994, pàgs. 480-483.
. "El sinfonismo en la época de la Restauración", a "Scherzo", VII, 66 (juliol-agost 1992), 130-132 (dossier "Madrid, Villa y Corte").
. "Luna llena. Reflexión melancólica en el cincuentenario de Pablo Luna", a "Scherzo", VII, 69 (novembre 1992), 152-156 (dossier "La Zarzuela sigue viva").
. "El Escorial, gran piedra lírica", a "La Música en el Monasterio del Escorial. Actas del Simposium", San Lorenzo del Escorial, 1/4 de setembre de 1992, San Lorenzo del Escorial, Edicions Escurialenses (Col·lecció de l'Institut Escurialense d'Investigacions Històriques i Artístiques núm. 2), 1993, pàgs. 123-143.
. "Los grabados de Eduardo Naranjo", a "Eduardo Naranjo. Retrospectiva 1954-1993", Madrid, Ajuntament de Madrid-Centre Cultural de la Villa, 1993, pàgs. 339-398. (Catàleg de l'exposició, amb escrits d'Antonio García Berrio, José Hierro, Eduardo Naranjo i Carlos García Osuna). 2a edició a "Eduardo Naranjo. Retrospectiva", Badajoz, Junta d'Extremadura, 1993.
. "Penella en la encrucijada", a "Teatro de la Zarzuela, El gato montés", Madrid, Ministeri de Cultura-INAEM, 1993, pàgs. 15-29.
. "La guitarra española", a "El legado cultural de España al siglo XXI, 3. Las Artes", Barcelona, Col·legi Lliure d'Emèrits-Círculo de Lectores, 1993, pàgs. 171-186. Amb altres escrits de Fernando Chueca Goitia, Antonio Fernández-Alba, Antonio Fernández-Cid, Julián Gállego, Domingo García-Sabell, Juan José Martín González, Joaquín de la Fuente i José Manuel Pita Andrade.
. "Granada en la música", a "Granada en el arte y la literatura", Granada, Universitat/Banc Bilbao-Vizcaya, 1993.
. "Manuel de Falla", a "Gran Enciclopedia Española", vol. II, Saragossa, 1993.
. "Música i exili", a "Catalunya Música. Revista musical catalana", 108 (octubre 1993), pàgs. 32-34.
. "Imagen pública de la zarzuela", a "Actas del simposio 'Actualidad y futuro de la Zarzuela'", dir. Ramón Barce, Madrid, Fundació Caixa Madrid, 1994, pàgs. 183-199.
. "La música en las catedrales del Antiguo Régimen". (Resum de la conferència inaugural del "III Ciclo de 'Música en la catedral'"), a "Catedral, Revista de los Amigos de la Catedral de Astorga", 3 (1994), pàgs. 24-28.
. "Barbieri académico", a "Scherzo", IX, 89 (novembre 1994), pàgs. 111-113 (dossier "Centenario de Barbieri").
. "Las zanfonas de La Tour", al catàleg de l'exposició "Los músicos de Georges de La Tour (1593-1652). Alegoría y realidad en la pintura barroca francesa", Madrid, Museu del Prado, juny-octubre 1994, pàgs. 59-67. (Amb textes de Juan J. Luna, Julián Gállego i Michel Sylvestre).
. "Guerrero en el pianola, o la cresta de la ola", al llibre col·lectiu sobre el centenari de Jacinto Guerrero, Madrid, Fundació Jacinto e Inocencio Guerrero, 1995.
. "Relaciones musicales entre Venecia y España. Siglo XVI", a "Diferencias, Revista del Conservatorio Superior de Música de Sevilla". (Ponència al curs "Relaciones culturales entre Venecia y España", dirigit per Francisco Jarauta i Carlo Ossola, Universitat Complutense de Madrid, El Escorial, juliol 1994). A "Diferencias, Revista del Conservatorio de Sevilla", 1995.
. "Sin novedad en la enseñanza", a "Scherzo, Diez años de música en España", XI (desembre 1995), pàgs. 6-7.
. "Joan Miró grabador", a "Catálogo de la exposición itinerante" realitzada pel Centre d'Art Reina Sofia, Madrid, 1996.
. "La vida breve", a "Manuel de Falla: El sombrero de tres picos. La vida breve", Madrid, Teatre Real (programa d'inauguració), 1997, pàgs. 58-69.
. "Poesía y música en el 27", a "Ínsula", LII, 612 (desembre 1997), pàgs. 28-29.
. "La Celestina en la música", a "La Celestina, ballet de Carmelo Bernaola", Madrid, Teatre Real, juny-juliol 1998, pàgs. 68-77.
. "La letra y el punto", a "Scherzo", dossier "Francisco Guerrero 1528-1599", XIV, 139 (novembre 1999), pàgs. 128-132.
. "Federico Sopeña y la musicología española en la segunda mitad del siglo XX", a "Federico Sopeña y la España de su tiempo", Fundació Isaac Albéniz, 2000, pàgs. 60-63. Reeditat, amb variants: "Federico Sopeña y la musicología española", a "Homenaje a Federico Sopeña", Santander, UIMP, 2000, pàgs. 35-44. (Juntament amb Paloma O'Shea, Antonio Lago Carballo, José Manuel Riancho i José Luis García Delgado).
. "Contestación", a "Ismael Fernández de la Cuesta, 'Cantaré con el corazón (Corde canam)'", discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Madrid, 2000, pàgs. 51-57.
. "Contestación", a "Ramón Barce Benito, 'Naturaleza, símbolo y sonido'", discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, Madrid, 2001, pàgs. 31-38.
. "De los álamos vengo, madre. Corona lírica para Joaquín Rodrigo", a "Centenario Joaquín Rodrigo", Madrid, Ed. Sinsentido, 2001, pàgs. 51-63.
. "Carmelo Bernaola, a su aire", a "IX Premio de Música Fundación Guerrero 2001. Carmelo Bernaola", Fundació Jacinto e Inocencio Guerrero, Madrid, 2002, pàgs. 13-17.
. "La música en España", a "Veinticinco años del Reinado de S. M. Don Juan Carlos I", Madrid, Reial Acadèmia de la Història-Espasa Calpe, 2002, pàgs. 881-895.
. "Un siglo de música en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", a "Memoria académica de un siglo" (a dins: "Memoria académica del siglo XX"), Madrid, Institut d'Espanya, 2002, pàgs. 97-105.
. "La Música", a "La Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la historia intelectual del siglo XX", Santander, UIMP, 2003, pàgs. 97-114.
. "Ángel González, músico", a "Litoral", núm. 233, monogràfic coordinat per Susana Rivers i Luis García Montero.
. "Noche, música y jardín. Sonidos y perfumes nocturnos en las lecturas de Manuel de Falla", a Alfredo Aracil (ed.), "Música y jardines", Granada, Arxiu Manuel de Falla, 2003, pàgs. 103-123.
. "Correspondencias entre prosa y poesía: Gabriel Fauré", a F. J. Díez de Revenga i J. L. Bernal Salgado (eds.), "Memoria y Literatura. Estudios sobre la Prosa de Gerardo Diego", Càceres, Universitat d'Extremadura, 2003, pàgs. 123-130.
. "La Biblioteca de Música Española Contemporánea de la Fundación Juan March", a B. Lolo i A. Aracil (eds.), "Musicología y Música Contemporánea. Actas del Encuentro. Septiembre 2002", Madrid, Societat Espanyola de Musicologia, 2003, pàgs. 91-94.
. "Manuel de Falla y el Ateneo de Madrid", a D. Pacheco, A. R. Díez Torre i A. Sanz (eds.), "Ateneistas ilustres", Madrid, Ateneu de Madrid, 2004, pàgs. 271-284.
. "Preludio para Antonio Colinas" i "Posludio. La poesía en la Fundación Juan March", a A. G. (ed.), "Antonio Colinas. Poética y poesía 1", Madrid, Fundació Juan March, 2004, pàgs. 5-10 i 53-60, respectivament.
. "Preludio para Antonio Carvajal", a A. G. (ed.), "Antonio Carvajal. Poética y poesía 2", Madrid, Fundació Juan March, 2004, pàgs. 5-12.
. "Preludio para Guillermo Carnero", a A. G. (ed.), "Guillermo Carnero. Poética y poesía 3", Madrid, Fundació Juan March, 2004, pàgs. 5-11.
. "Preludio para Álvaro Valverde", a A. G. (ed.), "Álvaro Valverde. Poética y poesía 4", Madrid, Fundació Juan March, 2004, pàgs. 5-13.
. "Fragmentos de una Suite: El primer y definitivo Rodrigo", a "El Mono-Gráfico, Revista literaria", 16 (2004), pàgs. 11-16.
. "Preludio para Carlos Marzal", a A. G. (ed.), "Carlos Marzal. Poética y poesía 5", Madrid, Fundació Juan March, 2005, pàgs. 3-10.
. "Preludio para Luis Alberto de Cuenca", a A. G. (ed.), "Luis Alberto de Cuenca. Poética y poesía 6", Madrid, Fundació Juan March, 2005, pàgs. 5-13.
. "Los ballets de Xavier Montsalvatge", Madrid, Fundació Autor.
. "Preludio para Eloy Sánchez Rosillo", a A. G. (ed.), "Eloy Sánchez Rosillo. Poética y poesía 7", Madrid, Fundació Juan March.
. "Preludio para Julio Martínez Mesanza", a A. G. (ed.), "Julio Martínez Mesanza. Poética y poesía 8", Madrid, Fundació Juan March.
. "Preludio para Luis García Montero", a A. G. (ed.), "Luis García Montero. Poética y poesía 9", Madrid, Fundació Juan March.
. "Lirio entre espinas: Un antecedente de 'El amor brujo'", a "Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid".
. "Matemáticas y Música: El número sonoro", al cicle "Música y...", Universitat d'Oviedo, Facultat de Ciències Econòmiques, Departament d'Economia Quantitativa (2003).
. "La Música en las Artes y en las Letras", ponència a la taula VII del VI Congrés de la Societat Espanyola de Musicologia (Oviedo, 2004). Actes.
. "Las canciones en la música religiosa en el contexto de la música actual", ponència al Simposi "La música religiosa en la actualidad" organitzat per la Comissió d'Art i Patrimoni de la Conferència Episcopal Espanyola (Burgos, 2004). Actes.

III. EDICIONS DE TEXTS I TRADUCCIONS
. "José Herrera: Instrucción de Apuntadores (1643)", edició i notes d'A. G., a "Revista de Musicología", II, 2 (1979), pàgs. 357-386.
. "Epistolario Falla-Rodrigo", a "Homenaje a Joaquín Rodrigo", Madrid, Fundació Juan March, (9 desembre) 1981, 56 pàgs. Sense signar. Presentació, programació i edició de l'epistolari a cura d'A. G. 2a edició a "Dulcinea en el prado y otros escritos sobre Falla".
. "Homenaje a Xavier Montsalvatge", Madrid, Fundació Juan March, (10 febrer) 1982, 40 pàgs. Esquema de la seva vida, per Enrique Franco. Sense signar: Presentació, Bibliografia essencial, Catàleg de la seva obra i Antologia crítica i edició a cura d'A. G.
. "Homenaje a Goffredo Petrassi", Madrid, Fundació Juan March, (2 juny) 1982, 36 pàgs. Sense signar: Presentació, Cronologia bàsica, Catàleg de la seva obra, Bibliografia essencial, Antologia (auto)crítica i edició a cura d'A. G.
. "Homenaje a Ernesto Halffter" (en col·laboració amb Manuel Halffter), Madrid, Fundació Juan March, (14 desembre) 1983, 40 pàgs. Sense signar: Presentació, Dades biogràfiques, Catàleg de la seva obra, Biografia, Discografia essencial, Epistolari inèdit (Falla, Ravel, Pau Casals, José Mª Hernández Suárez) i Escrits d'Ernesto Halffter, a cura d'A. G.
. "La Traviata. Libreto de F. M. Piave. Música del maestro G. Verdi, caballero de la Legión de Honor de Francia, que ha de ejecutarse en el Real Teatro de Oriente, de Madrid, en Febrero de 1958. Madrid, Imprenta de los señores Matute y Compagni, calle de Carretas, 8, 1858". Edició facsímil amb una Nota de l'Editor, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 1), 1984, 72 pàgs.
. "Francisco Asenjo Barbieri: La Zarzuela". Edició facsímil de diversos fullets i articles de Barbieri, amb una Nota de l'editor, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 2), 1985, 88 pàgs.
. "I due Foscari, Opera en tres actos del Maestro Verdi / Los dos Foscari. Tragedia lírica en tres actos, música del Maestro J. Verdi, para representarse en el Gran Teatro del Liceo Filarmónico-dramático barcelonés. Barcelona, Imprenta de Tomás Gorch / Madrid, Librería de los Sres. Viuda e Hijos de D. José Cuesta, 1873". Edició facsímil amb una Nota de l'editor, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 3), 1985, 56 pàgs.
. "Tomás Bretón: La Ópera Nacional". Edició facsímil de diversos fullets de Bretón, amb una Nota de l'editor, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 4), 1985, 96 pàgs.
. "Macbeth. Drama fantástico en cuatro actos. Música del Maestro José Verdi, Barcelona, Imprenta de Tomás Gorchs / Madrid, Librería de los Sres. Viuda é hijos de D. José Cuesta, 1866". Edició facsímil amb una Nota de l'editor, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 5), 1985, 68 pàgs.
. "Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela lírica nacional motivadas por la Trilogía (tres cuadros y un prólogo) Los Pirineos, poema de D. Víctor Balaguer, música del que suscribe, y expuestas por Felipe Pedrell. Barcelona, 1891. Imprenta de Henrich y Cª, en comandita, sucesores de N. Ramírez y Cª, Pasaje de Escudillers, 4". Edició facsímil, Madrid, Editorial Música Mundana (sèrie "Una cosa rara", 6), 1985, 136 pàgs.
. "Don Carlo. Libro de Joseph Méry y Camille du Locle. Música de Giuseppe Verdi". Edició del text italià segons la partitura de Ricordi, Nota dels traductors, traducció i notes de l'Equip tècnic d'Editorial Música Mundana dirigit per A. G., Madrid, Teatre de la Zarzuela, 1985. Sense paginar, pàgs. 51-123.
. "Andrea Chenier. Libro de Luigi Illica, Música de Umberto Giordano". Edició del text italià i traducció de l'Equip tècnic d'Editorial Música Mundana dirigit per A. G., Madrid, Teatre de la Zarzuela, 1985. Sense paginar, pàgs. 59-125.
. "Otello. Libro de Arrigo Boito, Música de Giuseppe Verdi". Edició del text italià, traducció i notes de l'Equip tècnic d'Editorial Música Mundana dirigit per A. G., Madrid, Teatre de la Zarzuela, 1985. Sense paginar, pàgs. 59-130.
. "Ciclo integral Mompou: Música para piano", Madrid, Fundació Juan March, (febrer) 1988, 64 pàgs. Sense signar: Presentació, cronologia bàsica i edició d'un text inèdit de Gerardo Diego: "Presentación de Federico Mompou", per A. G. Notes al programa d'Antonio Iglesias. 2a edició: Madrid, Cultural Albacete, (febrer) 1988, 64 pàgs.
. "La Gaceta Ilustre. Año I, nº 1, Otoño 1988: Los Papeles del Gallego. Miscelánea musical periódica e independiente", Madrid, Tomás Vidales Ed., 1988, 80 pàgs. Presentacions i edició facsímil d'Antonio Peña i Goñi: "Bocetos musicales. Los musicastros", imatges i cròniques sobre Isaac Albéniz, "Fantasía morisca" (texts i partitures d'inspiració alhambrista), "Música y Teatro" (texts i imatges dels s. XVIII i XIX), i M. Fernández Caballero - Álvarez Puente: cançó "La pecadora".
. "Músicas para Gerardo Diego", Madrid, Fundació Juan March, (febrer) 1990, 72 pàgs. Fullet programa del cicle de concerts en homenatge a Gerardo Diego, amb Introducció, programació i selecció de texts del poeta, tant poemes com escrits en prosa, i d'aquests dos inèdits: "Manuel de Falla" i "La noche y la música", a cura d'A. G. 2a edició, Madrid, Cultural Albacete, (febrer) 1990, 72 pàgs. 3a edició, Madrid, Cultural Rioja, (febrer) 1990, 72 pàgs.
. Gregorio Martínez Sierra: "El amor brujo" (argument imprès, Madrid, R. Velasco, 1915), a "Manuel de Falla y El Amor brujo", Madrid, 1990, pàgs. 186-187.
. Gregorio Martínez Sierra: "El amor brujo" (llibret imprès, Madrid, R. Velasco, 1915), al programa de mà de la reestrena al Teatre de la Fenice, Venècia, 1987. 2a edició a "Manuel de Falla y El Amor brujo", Madrid, 1990, pàgs. 187-196.
. Gregorio Martínez Sierra: "El Corregidor y la Molinera" (argument, inèdit), a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla, 8 y 9 de marzo de 1991", Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 68-72. 2a edició a "Ciclo Conferencias y Conciertos en torno a la Exposición Picasso: El sombrero de tres picos", Madrid, Fundació Juan March, (maig) 1993, pàgs. 31-34.
. Gregorio Martínez Sierra: "El Corregidor y la Molinera" (llibret, parcialment inèdit), a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla, 8 y 9 de marzo de 1991", Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 73-102.
. María Lejárraga de Martínez Sierra: "Anotaciones en la novela de Pedro Antonio de Alarcón, 'El sombrero de tres picos'", inèdites, a "Conciertos de inauguración del Archivo Manuel de Falla, 8 y 9 de marzo de 1991", Granada, Arxiu Manuel de Falla, 1991, pàgs. 101-107.
. Gregorio Martínez Sierra: "El sombrero de tres picos" (argument), a "Ciclo Conferencias y Conciertos en torno a la Exposición Picasso: El sombrero de tres picos", Madrid, Fundació Juan March, (maig) 1993, pàgs. 36-43.
. "Manuel de Falla: Cartas a Picasso", a "Ciclo Conferencias y Conciertos en torno a la Exposición Picasso: El sombrero de tres picos", Madrid, Fundació Juan March, (maig) 1993, pàgs. 45-48.
. "Liszt en España", Madrid, Fundació Juan March, (desembre) 1994, 64 pàgs. Introducció general, cronologia i estudi de l'obra de Liszt influïda per Espanya, notes al programa i edició d'una antologia de crítiques i ressenyes dels concerts de Liszt durant el seu viatge per la península ibèrica (1844-1845).
. "Gerardo Diego. Cinco poemas a Falla", a "RevistAtlántica", 11 (1996), pàgs. IX-XX.
. "Pascua florida. Un proyecto poético de María Lejárraga para Manuel de Falla", a "RevistAtlántica", 11 (1996), pàgs. XXXIII-LV.
. "Manuel de Falla. La vida breve", facsímil de la 1a versió, Granada, Pub. Arxiu Manuel de Falla, 1997, XIII + 168 pàgs.
. Gerardo Diego: "Obras completas. IX-Prosa musical", edició a cura d'A. G., Madrid, Ed. Alfaguara, 2002.
. Gerardo Diego: "Poesía musical", edició d'A. G., Madrid, Càtedra, 2003.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook