Ruiz Ortega, ManuelNeix a Jerez de la Frontera (Cadis) el 16 de febrer de 1951.

TÍTOLS ACADÈMICS
. Batxiller Superior. Universitat de Barcelona.
. Professor de Dibuix. Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi. 1975. Premi millor expedient acadèmic.
. Llicenciat en Belles Arts -amb grau-. 1981. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. Doctor en Belles Arts. Setembre 1986. Apte cum laude. Universitat de Barcelona.

LLOCS DOCENTS EXERCITS
. Escola de Belles Arts Sant Jordi. Barcelona. Professor Auxiliar en dedicació exclusiva de l'01.10.1974 al 30.09.1979.
. Facultat de Belles Arts de Barcelona. Professor Auxiliar en dedicació exclusiva de l'01.10.1979 al 21.10.1982.
. Professor col·laborador de docència i investigació en dedicació exclusiva del 21.10.1982 al 29.05.1987.
. Professor Titular Universitat. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, des del 29.05.1987.
. Catedràtic d'Universitat. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, des de l'01.07.1991.

ACTIVITAT DOCENT EXERCIDA
Pla d'estudis de 1942. Activitat desenvolupada ininterrompudament des de l'01.10.1974 a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. Curs 1974-1975: "Dibuix de l'Antic i Vestidures".
. Curs 1975-1978: "Dibuix del Natural 1r i 2n".
Comença el nou Pla 1978
. Curs 1978-1979: "Dibuix del Natural 1r i 2n".
. Curs 1979-1980: "Dibuix del Natural II".
. Curs 1980-1981: "Dibuix del Natural II". Organització i direcció del seminari sobre "Les tècniques del Dibuix".
. Curs 1981-1982: "Dibuix del Natural II".
. Curs 1982-1983: "Dibuix del Natural II".
. Curs 1983-1984: "Dibuix del Natural II". Organització i direcció del seminari sobre "Expressió i sentiment al Dibuix".
. Curs 1984-1985: "Dibuix del Natural II". Organització i direcció del seminari sobre "El dibuix com a base de la pintura". Professor col·laborador al curs de doctorat: "El dibuix de figura -nu-. Anàlisi individualitzat d'un procés de treball aplicat a la docència".
. Curs 1985-1986: "Dibuix del Natural II". Professor col·laborador al curs de doctorat: "El dibuix de figura -nu-. Anàlisi individualitzat d'un procés de treball en la docència".
. Curs 1986-1987: "Dibuix del Natural II". Direcció i impartició del curs de doctorat: "Les cartilles de dibuix com a models d'ensenyament acadèmic", Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Organització de la conferència: "Una introducció a la perspectiva artística al segle XVI", impartida pel professor Lino Cabezas Gelabert de l'Escola d'Arquitectura, Universitat Politècnica de Barcelona. Direcció i impartició del curs de doctorat: "L'ensenyament acadèmic", Facultat de Belles Arts, Universitat del País Basc, Bilbao. Organització de la conferència: "Màquines perspectogràfiques dels artistes", impartida pel professor Lino Cabezas de l'Escola d'Arquitectura, Universitat Politècnica de Barcelona.
. Curs 1987-1988: "Dibuix del Natural II", Professor Titular de l'assignatura. Curs de doctorat: "L'ensenyament del dibuix als tallers i a l'Acadèmia", Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Organització d'una conferència sobre "L'art de la pintura. Francisco Pacheco i l'acadèmia sevillana", a càrrec del professor Ventura Bassegoda de la Universitat Autònoma de Barcelona.
. Curs 1988-1989: "Dibuix del Natural II", Professor Titular de l'assignatura. Curs de doctorat: "L'ensenyament del dibuix acadèmic". Direcció i organització de la taula rodona sobre "La percepción y representación gráfica", adreçada als alumnes de Tercer Cicle i amb la participació de les professores de la Facultat de Ciències de la Intel·ligència Genoveva Sastre, Montserrat Moreno i Anna M. Tuset.
. Curs 1989-1990: "Dibuix del Natural II", Professor Titular de l'assignatura. Curs de doctorat: "L'ensenyament del dibuix acadèmic". Direcció i organització del cicle de conferències sobre el pintor Ramón Gaya i muntatge de l'exposició sobre l'obra literària i imatges fotogràfiques de l'artista.
. Curs 1990-1991: "Dibuix del Natural II", Professor Titular de l'assignatura. Curs de doctorat: "L'ensenyament acadèmic. Valors vigents". Organització i participació a la conferència "Alguns llocs de la pintura" al voltant de l'obra de l'escriptora María Zambrano i amb la participació del professor Josep Garganté de l'Escola de Disseny Elisava de Barcelona.
. Curs 1991-1992: "Dibuix del Natural II", Professor Titular de l'assignatura. Cursos de doctorat: "El primer Ramón Gaya: la continuïtat de la pintura" i "L'ensenyament acadèmic: crítiques vigents" (2a part). S'imparteixen les següents conferències: "L'obra poètica i literària de Ramón Gaya" pel professor i crític literari Luís Maristany; i "Tècniques de conservació del dibuix", per la restauradora de documents de l'Arxiu de la Corona d'Aragó Mariona Herrera Gay.
. Curs 1992-1993: "Dibuix", Catedràtic de l'assignatura. Curs de doctorat: "La formació acadèmica de Picasso".
. Curs 1993-1994: "Dibuix", Catedràtic de l'assignatura. Curs de doctorat: "L'ensenyament del dibuix al segle XVIII". Director del curs de postgrau: "El dibuix com a instrument científic"; el curs es planteja com una activitat paral·lela a l'exposició que sobre el mateix tema organitza al Museu de la Ciència de Barcelona. És un curs que desenvolupa onze temes sobre el dibuix, impartits per dotze professors de procedència molt diversa. Curs teòric-pràctic per a tots aquells llicenciats que utilitzin el dibuix com una forma de coneixement i com a instrument de treball. Director del seminari: "El Dibuix de moviment" per als cursos 2n i 3r i organització amb els resultats del seminari d'una exposició a la Facultat de Psicologia.
. Curs 1994-1995: "Dibuix", Catedràtic de l'assignatura. Col·laboració als programes de doctorat: "Noves teories, metodologies i tecnologies del dibuix" i "Educació de les arts visuals: coneixement i representació a les arts visuals". El curs de doctorat "Història de l'ensenyament del dibuix" s'imparteix en dos anys; el primer és eminentment teòric. El segon (curs 1995-1996) una experimentació pràctica sobre les tècniques del dibuix i la seva aplicació didàctica, així com l'anàlisi pràctica utilitzant els models i els mètodes acadèmics. Director del curs de postgrau: "El dibuix com a instrument científic" (gener a maig de 1995), és un curs teòric-pràctic adreçat tant als llicenciats en Belles Arts com a totes aquelles facultats que utilitzen el dibuix com una forma de coneixement i com un instrument de treball. Les classes s'imparteixen a la Facultat de Belles Arts, al Museu de Zoologia, al Museu d'Art Modern, al Jardí Zoològic i als parcs i jardins botànics de la ciutat. Director del curs d'extensió universitària: "Del llibre de models al quadern de notes" (gener a maig 1995), és un curs teòric-pràctic adreçat als alumnes de 2n cicle de totes aquelles facultats que utilitzen el dibuix com a forma de coneixement i com a instrument de treball. Director del curs de postgrau i d'extensió universitària: "Funcions del dibuix als processos de la moda", és un curs teòric-pràctic adreçat als llicenciats en Belles Arts i alumnes de les escoles de disseny de moda; la durada del curs és de febrer a juny, amb 152 hores i 15 crèdits.

ACTIVITAT INVESTIGADORA EXERCIDA
. Any 1983. "El dibuix de figura humana a les Escoles Superiors de Belles Arts espanyoles" en col·laboració amb el Dr. Francesc Crespo de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona mitjançant la concessió d'una beca del FIU. Es realitzaren catalogacions dels fons de dibuixos dels segles XVIII, XIX i principis del XX en la seva majoria pertanyents a les proves de la Beca de Roma. Aquest treball no es va poder realitzar totalment quedant limitat als fons de les Escoles de Sevilla i Còrdova i Museus Provincials de Sevilla i Còrdova, per manca d'una dotació econòmica més important.
. Any 1984. Anàlisi sobre els mètodes pedagògics utilitzats a l'opció A (pintura-dibuix) de la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de la Universitat de Barcelona mitjançant la concessió d'una beca del FIU. Catalogació dels dibuixos acadèmics dels fons del Museu d'Art Contemporani, Museu Marès i Reial Acadèmia de Belles Arts que formarà part de la Tesi Doctoral.
. Any 1985. Concreció de la investigació al voltant de l'ensenyament del dibuix al segle XVIII a Barcelona, utilitzant com a organisme l'Escola Gratuïta de Disseny de 1775 a 1808, centrant les investigacions en els lligalls de documents de la Junta Particular de Comerç conservats a la Biblioteca de Catalunya.
. 1986. Lectura de la tesi doctoral a la Facultat de Belles Arts Sant Jordi de la Universitat de Barcelona sobre "La pedagogia del dibuix utilitzada a l'origen de l'Escola Gratuïta de Disseny de Barcelona. 1775-1808", obtenint el grau de qualificació "Cum Laude".
. Any 1987. Continuació de les investigacions sobre "La classe de flors" a l'Escola Gratuïta de Disseny, centrant-se en la indústria d'estampació sobre teixits coneguts popularment com a "indianes" a Catalunya.
. Any 1989. Amb motiu del descobriment d'un original de la Cartilla de Rivera, inici d'una investigació al voltant de "Les cartilles de dibuix com a model als ensenyaments acadèmics" que conclourà amb la publicació d'un facsímil d'aquesta cartilla el 1990. Col·laboració en l'elaboració de l'exposició "Fortuny-Picasso i els models acadèmics d'ensenyament", amb l'edició del catàleg del mateix títol.
. Any 1991-1992. Projecte per a una exposició sobre els models acadèmics de l'ensenyament del dibuix, que abasta des del segle XVII amb l'estampa calcogràfica com a model d'ensenyament, a la fotografia a principis del segle XX. Realització d'una investigació sobre l'ensenyament públic a través de les Acadèmies i Escoles Públiques de Dibuix als segles XVII-XIX. Aquesta investigació es concreta en un capítol ("El aprendizaje de los operarios en el siglo XVIII español") per al catàleg de l'exposició inaugurada a Saragossa i Madrid el 1992 que porta per títol "Belleza, razón, orden y artificio".
. Any 1992. Amb motiu de la inauguració de les noves sales del MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya) de Barcelona, es prepara una important exposició sobre la col·lecció Casella per mostrar-la a Barcelona i al Museu del Prado de Madrid. Per encàrrec, realització de l'estudi de vuit dibuixos de diversos autors. Aquests treballs s'inclogueren al catàleg que s'edità per a l'exposició en català i en castellà.
. Any 1993. Comença el projecte per a l'exposició sobre el dibuix científic al Museu de la Ciència de Barcelona. L'exposició se centra en els dibuixos del científic i etòleg Dr. J. Sabater Pi que realitzà als anys 1950 a Guinea Equatorial i serviren de base a les seves investigacions i descobriments. Aquesta exposició fou una col·laboració de la UB amb el Museu de la Ciència. Coordinador i responsable del contingut de l'exposició i l'edició del catàleg "L'art d'un naturalista. Sabater Pi". Escriptura a més de l'article "Apunte sobre el dibujo naturalista". L'exposició es realitza a Madrid el 1995. S'edita un nou catàleg amb la mateixa catalogació d'obres i s'amplia la participació de nous autors. Posteriorment la Fundació Cultural de "la Caixa" la converteix en itinerant pels seus diversos centres a Catalunya.
. Any 1994. Projecte per a l'exposició de pintura i textos literaris del pintor i escriptor Ramón Gaya, per realitzar-la a Barcelona (al MNAC, amb la col·laboració del director del gabinet de dibuixos Sr. Ventura Bassegoda), a Roma (a l'Acadèmia Espanyola, en col·laboració amb el seu director Dr. Jorge Lozano), i a París (a l'Institut Cervantes).
. Any 1995. Projecte d'edició en facsímil d'un manuscrit amb dibuixos del segle XVII, realitzat per Vicente Salvador Gómez per ser gravats i formar així una cartilla de dibuix. La seva importància rau en què representa com a mètode d'ensenyament.
. Any 1999. Director del grup d'investigació que realitza el projecte "L'ensenyament del dibuix en la formació artística superior desde la modernitat".

PUBLICACIONS
. "Epílogo: La enseñanza oficial del dibujo", a "Fortuny-Picasso y los modelos académicos de enseñanza". Junta de Castella i Lleó. Conselleria de Cultura i Benestar Social. Valladolid, 1989.
. "Cartilla para aprender a debuxar sacada por las obras de Joseph de Ribera, llamado (bulgarmente) el Españoleto". Edició, introducció i notes, de 1.500 exemplars en facsímil, de l'edició espanyola gravada a Madrid per Barcelón el 1774, Universitat de Barcelona, 1990.
. "Ramón Gaya en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona". Direcció, edició i notes. Universitat de Barcelona, 1990.
. "La col·lecció Raimon Casella, dibuixos i gravats del barroc al modernisme a Barcelona", MNAC. Barcelona, 1992. Amb V. Bassegoda i altres.
. "El aprendizaje de los operarios en el siglo XVIII español", a "Dibujo, belleza, orden y artificio". Diputació de Saragossa, Fundació Cultural Mafre Vida. 1992. Pàgs. 247-259. ISBN 84-86947-47-2. Amb Gómez Molina i altres.
. "Casanova (Academia de Tramullas)", pàgs. 118-120. "Montaña (Cristo lavando los pies a un apóstol) (Santo Tomás) (Alegoría de la paz de Basilea)", pàgs. 122-124. "F. Agustí (academia masculina)", pàgs. 124-125. "B. Ametller (Dos figuras escorzadas)", pàgs. 136-137. A "La colección Raimón Casella. Dibujos y estampas del barroco al modernismo del M.N.A.C.", 1993. Catàleg de l'exposició realitzada al Museu del Prado. Amb V. Bassegoda, Pérez Sánchez i altres. ISBN 84-87317-21-9.
. "La Escuela Gratuita de Diseño de Barcelona. 1775-1808". Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 1999. ISBN 84-7845-107-2.
. "La cartilla y fundamentales reglas de pintura de Vicente Salvador Gómez. 1674". En projecte.
. "Picasso y la Academia". En procés.

EXPOSICIONS INDIVIDUALS
. 1979. Galeria Febo, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
. 1980. Galeria Noucents. Barcelona.
. 1981. Galeria Febo, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
. 1981. Exposició cultural organitzada per la Caixa Postal. Barcelona.
. 1983. Galeria Rua. Santander.
. 1983. Galeria Bruc. Barcelona.
. 1983. Galeria María Blanchard. Santander.
. 1983. Palau Meca (Museu Picasso). Barcelona. Organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
. 1983-1984. Exposició cultural itinerant (sis mesos) patrocinada per la Comissió de Cultura de la Caixa d'Estalvis de Madrid. La mostra fou exhibida a sales de Jerez de la Frontera, Granada, Huelva, Almeria i Badajoz.
. 1985. Galeria Aida, Terrassa (Barcelona).
. 1985. Galeria Febo, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
. 1985. Galeria Kreisler, Barcelona.
. 1987. Sala Vayreda, Olot (Girona).
. 1988. Galeria Maria Salvat, Barcelona.
. 1989. Galeria Opernring, Viena (Àustria).
. 1990. Universitat de Barcelona. Amb motiu de l'exposició "Ciència i cultura a Barcelona", exposició d'una col·lecció d'olis sobre el tema "Les biblioteques" a la Universitat de Barcelona.
. 1990. Sala d'Art "Paraninfo", Universitat de la Laguna, Vicerrectorat d'Extensió Universitària. La Laguna.
. 1991. Galeria Maria Salvat, Barcelona.
. 1991. Galeria Can Norat, Girona.
. 1992. Castell de Perelada, Girona.
. 1993. Setubal, Lisboa (Portugal).
. 1993. Interart, Galeria Zaguan, València.
. 1993. Galeria Maria Salvat, Barcelona.
. 1994. Galeria Chys, Múrcia.
. 1994. Galeria Torre Palau, Girona.
. 1995. Galeria Rusiñol, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
. 1997. Ajuntament de Jerez de la Frontera (Cadis). Programa cultural "Sala de Arte Pescadería Vieja".
. 1997. Sala Vayreda, Girona.
. 1997. Galeria Singulart, Barcelona.
. 1998. Galeria Artnou, Girona.
. 1999. Galeria Maria Salvat, Barcelona.
. 2000. Exposició itinerant per Andalusia (Jerez de la Frontera al gener; Sevilla al febrer; Cadis al març).
. 2000. Galeria Ansorena, Madrid.
. Obres al Museu d'Art Modern de Barcelona i a la Diputació Provincial de Santander, així com a diferents col·leccions privades.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES
. 1971. Escola di Belle Arti Pietro Vanucci, Perúgia (Itàlia).
. 1973. Direcció General de Belles Arts, Torreón de Lozoya, Segòvia.
. 1975. Palau de la Virreina, Barcelona. (Dibuix).
. 1982. Excm. Ajuntament d'Osca.
. 1982. Palau de la Virreina, Barcelona. (Dibuix).
. 1982. Galeria Febo, Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
. 1982. Galeria Bruch, Barcelona.
. 1983. Palau Meca (Museu Picasso), Barcelona.
. 1990. FAF, París (França).
. 1992. Expo'Art, Barcelona.
. 1992. Europ'Art, Ginebra (Suïssa).
. 1993. Interart, Galeria Zaguan, València.
. 1998. Sala Nuevo Santi Petri, Antonio Marín, Cadis.
. 1998. Art-Expo, Barcelona.
. 1999. Art-Expo, Barcelona.

DIRECCIÓ TESIS DOCTORALS
. 1988. "El problema del dibujo como lenguaje en la pintura de los años 80". Doctorand: Carlos E. Martínez Volpatti.
. 1988. "El dibujo del natural en la Escuela Superior de Bellas Artes: su evolución". Doctorand: Jaume Camats Petanas.
. 1988. "La relació interdisciplinar dels camps musical i plàstic". Codirigida amb el professor Xosé Aviñoa Pérez.
. 1989. "Els dibuixants d'estampats a les fàbriques d'indianes barcelonines durant el segle XVIII". Doctoranda: Anna Jové Melero.
. 1989. "Les Escoles d'Art de la Generalitat als anys 1930". Doctoranda: Isabel Taixés. Tesi codirigida amb la Dra. Alícia Suárez.
. 1990. "Piranesi (Las cárceles)-Kafka: Un romanticismo crítico". Codirigida amb la professora Estela Ocampo. Doctoranda: Nora Alcarola.
. 1990. "El pintor Francesc d'Assís Galí: Nova visió pedagògica en l'ensenyament artístic". Doctoranda: Roser Massip Boladeras.
. 1990. "La ergonomía del juguete como elemento escultórico". Tesi codirigida amb la professora de Didàctica de l'Escola del Professorat d'EGB Maria de Borja Solé. Doctoranda: María José Numes de Brito.
. 1990. "Procedimientos y técnicas pictóricas del siglo XX. Problemas de conservación". Tesi codirigida amb el professor de Restauració de la Facultat de Belles Arts Antoni Palet. Doctoranda: Sílvia Noguer Torrell.

DIRECCIÓ TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
. 1986. "Uso de las estampas y cartillas en la enseñanza actual de E.G.B., B.U.P., C.O.U., Estudios, Talleres y Academias". M. Teresa Pérez i Ángela Ubasart. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1986. "Los músculos faciales y las expresiones del rostro humano según Duchenne". Jaume Camats. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1986. "Fisiognomía y el arte". M. V. Gutiérrez del Amo. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1987. "Didáctica en el libro de arte de Cenino Cennini". E. José Antúnez Neto. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1987. "La problemàtica de la conservació-restauració als museus locals i comarcals de Catalunya". Anna M. José Melero. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1987. "Materials emprats pels restauradors espanyols al segle XIX". Gemma Camp Francés. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Estudio técnico sobre las estampas de José García Hidalgo". Eva Figueras. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Escuela Taller de Pintura y Escultura en Tarragona". Isabel Taixés. I "Catalogación de obras". Clara Oliveras. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "El dibujo en el Bachillerato". Sacristán Alonso. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Estudio para un curso experimental de la enseñanza del dibujo artístico en la especialidad de ilustración". María del Carmen Galorera. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Conservación preventiva. Proyecto para un museo de Etnología". Ana Jové. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Principios auxiliares en restauración y conservación arqueológica". Montserrat Pugé. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988. "Relación entre campos pedagógicos músico-plásticos". Roser Baeza. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1989. "Domingo Antonio Sequeira. La Academia de Bellas Artes en Portugal durante el siglo XVIII". M. José Nunes de Brito. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1989. "Aproximación al problema del dibujo como lenguaje en la pintura española de los 80". Carlos Martínez Volpatti. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SUBVENCIONATS
. 1982. "Análisis del dibujo en el Renacimiento y Barroco e incidencias para la concepción pedagógica en el dibujo actual". Programa de Foment a la Investigació. MEC.
. 1983. "El dibujo de figura humana en las Escuelas Superiores de Bellas Artes españolas", en col·laboració amb el Dr. Francesc Crespo de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Foment d'Investigació Universitària.
. 1984. "Análisis sobre los métodos pedagógicos utilizados en la opción 'A' (pintura-dibujo) de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona".
. 1999. Director del grup d'investigació que realitza el projecte sobre "L'ensenyament del dibuix en la formació artística superior des de la modernitat".

COMUNICACIONS I PONÈNCIES PRESENTADES A CONGRESSOS
. 1987. "Una lliçó d'anatomia", a càrrec dels pintors Francesc Artigau, Antonio López García, Josep Roca-Sastre i Manuel Ruiz Ortega. Centre Cultural de la Fundació Caixa d'Estalvis, amb motiu de l'exposició "Leonardo Da Vinci, estudis de la natura a la Biblioteca Reial del Castell de Windsor". Març. Barcelona.
. 1988. Jornada "Espai per a la creació artística". Invitat a la celebració del debat al voltant d'"Els nous ensenyaments artístics", amb Victòria Combàlia, Jordi Pericot, Pilar Figueres i Joaquim Dolç. Palau de la Virreina, Ajuntament de Barcelona. Abril.
. 1989. Organització i direcció d'un cicle de conferències amb exposició sobre l'obra literària del pintor Ramón Gaya. Participen: Dr. José María Valverde, Dr. Rafael Santos Torroella, Sr. Salvador Moreno i el mateix pintor Ramón Gaya. Maig.
. 1989. Conferència sobre el tema "Fortuny-Picasso y los modelos académicos" a l'Academia der Bildennen Künte de Viena, invitat amb motiu de l'exposició inaugurada a la Galeria Opernring d'aquesta ciutat. Octubre.
. 1989. Biennal d'Arts Plàstiques. Universitat de la Laguna (Tenerife). Presentació de la ponència "El taller de pintura", amb el Dr. Àlex Nogué de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Octubre.
. 1990. Paranimf de la Universitat de la Laguna (Tenerife). Conferència sobre "El natural, motivaciones y tratamiento de un tema en mi pintura", amb motiu de l'exposició realitzada a la sala del Paranimf d'aquesta universitat, invitat pel Vicerrectorat d'Extensió Universitària.
. 1990. Universitat de Valladolid. Palau de Santa Cruz. Amb motiu de l'exposició "Fortuny-Picasso y los modelos académicos de enseñanza", participació a la taula rodona sobre el tema de la mostra. Desembre.
. 1993. Pintors murcians a l'Exposició Universal de París. Museu Ramón Gaya. Múrcia.

CURSOS I SEMINARIS IMPARTITS
. 1980-1981. Sobre "Técnicas del dibujo". Seminari. Organització i direcció. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1983-1984. "Expresión y sentimiento en el dibujo". Seminari. Organització i direcció. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1984-1985. "El dibujo como base de la pintura". Seminari. Organització i direcció. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Acaba amb una exposició dels treballs de l'alumnat a la Sala d'Exposicions de la mateixa Facultat. Edició i catàleg del Dr. José María Valverde.
. 1985-1986. "El dibujo como creación". Seminari. Organització i direcció. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Acaba amb una exposició dels treballs de l'alumnat a la Sala d'Exposicions de la mateixa Facultat. Catàleg a càrrec de Josep M. Subirachs.
. 1984-1985. Professor col·laborador al curs de doctorat "El dibujo de la figura -desnudo-. Análisis individualizado de un proceso de trabajo aplicado a la docencia". Dirigit pel Dr. Francesc Crespo. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1985-1986. Professor col·laborador al curs de doctorat "Dibujo del natural, nivel superior, didácticas preparatorias". Dirigit pel Dr. Francesc Crespo. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1986-1987. Director curs de doctorat "Las cartillas de dibujo utilizadas en la clase de 'Principios' de las Reales Academias". Professors invitats al curs com a participants amb dues conferències: Drs. Lino Cabezas Gelaberet de la Universitat Politècnica de Barcelona i Ventura Bassegoda de la Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1986-1987. Director del curs de doctorat "Modelos utilizados en las enseñanzas académicas. Metodología. Análisis de la vigencia de estas enseñanzas". Direcció i impartició. Universitat del País Basc. Facultat de Belles Arts de Bilbao.
. 1987-1988. Director del curs de doctorat "La enseñanza del dibujo en los talleres y en la Academia". Direcció i impartició. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1988-1989. Director del curs de doctorat "La enseñanza del dibujo académico". Direcció i impartició. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Direcció i organització de la taula rodona sobre "Percepción y representación gráfica", amb la participació de les professores de la Facultat de Ciències de la Intel·ligència Dres. Genoveva Sastre, Montserrat Moreno i Anna Tuset.
. 1989-1990. Director del curs de doctorat "La enseñanza académica. Valores vigentes". Direcció i impartició. Col·laboració del professor Josep Garganté de l'Escola de Disseny Elisava de Barcelona a la conferència sobre l'obra de María Zambrano "Algunos lugares de la pintura".
. 1989-1990. Participació com a professor col·laborador al curs de doctorat "Los artistas escritores de Vasari a Pacheco", amb la conferència sobre "Las cartillas barrocas españolas", al Departament d'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona.
. 1990-1991. Director del curs de doctorat "El pintor Ramón Gaya: la continuidad de la pintura". Direcció e impartició. Amb la participació amb la conferència "La obra poética y literaria de Ramón Gaya" del professor i crític literari Luis Maristany.
. 1990-1991. Director del curs de doctorat "La enseñanza académica. Valores vigentes. (2ª parte)". Direcció i impartició. Amb la conferència "Técnicas de conservación de los dibujos" impartida per la Sra. Mariona Herrera, restauradora de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
. 1992-1993. Director del curs de doctorat "La formación académica de Picasso".
. 1993-1994. Director del curs de doctorat "La enseñanza del dibujo en el siglo XVIII".
. 1993-1994. Director del curs de doctorat "El dibujo como instrumento científico". El curs es planteja com a activitat paral·lela a l'exposició sobre el mateix tema organitzada al Museu de la Ciència de Barcelona. Curs impartit per dotze professors de molt diversa procedència. Curs teòric-pràctic per a tots els llicenciats que utilitzen el dibuix com a forma de coneixement i com a instrument de treball.
. 1993-1994. Director del seminari "Dibujo de movimiento", per als cursos de 2n i 3r. Posterior exposició amb els resultats a la Facultat de Psicologia.
. 1994-1995. Col·laboració al programa de doctorat "Nuevas teorías, metodologías y tecnologías del dibujo", al curs de doctorat "Historia de la enseñanza del dibujo", desenvolupat en dos anys. El primer eminentment teòric i el segon una experimentació pràctica sobre les tècniques del dibuix i la seva aplicació didàctica, així com l'anàlisi pràctica utilitzant els models i mètodes acadèmics.
. 1994-1995. Director del curs de postgrau "El dibujo como instrumento científico". Curs teòric-pràctic adreçat tant a llicenciats en Belles Arts com a totes aquelles facultats que utilitzen el dibuix com una forma de coneixement i com un instrument de treball. Les classes s'imparteixen a la Facultat de Belles Arts, al Museu de Zoologia, al Museu d'Art Modern, al Jardí Botànic i als parcs i jardins de la ciutat.
. 1995. Director del curs d'extensió universitària "Del libro de modelos al cuaderno de notas". Curs teòric-pràctic adreçat als alumnes de 2n cicle de totes aquelles facultats que utilitzen el dibuix com una forma de coneixement i com un instrument de treball.
. 1995. Director del curs de postgrau i d'extensió universitària "Funciones del dibujo en los procesos de la moda". Curs teòric-pràctic adreçat als llicenciats en Belles Arts i als alumnes de les escoles de disseny de moda.
. 1999-2000. Col·laboració al programa de doctorat "El dibuix, expressió i comunicació visual".

CURSOS I SEMINARIS REBUTS
. 1981-1982. Curs de doctorat "Pensamiento y forma en poesía", impartit pel Dr. José María Valverde. Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, de la Universitat de Barcelona.
. 1982-1983. Cursos de doctorat a la Facultat de Geologia. Departament de Paleontologia. Realització de dos cursos de doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona.
. 1983-1984. Curs de doctorat "El valor del dibujo hoy", impartit pel Dr. Francesc Crespo, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

BEQUES, AJUDES I PREMIS REBUTS
. 1970. Primer Premi de Pintura. Direcció General de Belles Arts. Barcelona.
. 1971. Beca curs de pintura. Escola Pietro Vannucci. Perúrgia (Itàlia).
. 1971. Beca curs de pintura mural. Monestir de Sant Cugat del Vallès.
. 1972. Primer Premi de Dibuix. Direcció General de Belles Arts. Barcelona.
. 1973. Beca sobre "Pintura del paisaje". El Paular (Segòvia). Direcció General de Belles Arts.
. 1973. Premi Santiago Barceló. Sala Parés. Barcelona.
. 1974. Premi Fundació Güell. Barcelona.
. 1982. MEC. Programa de foment a la investigació.
. 1982. Premi de Dibuix Fundació Ynglada-Guillot. Barcelona.
. 1983. Beca del Ministeri d'Universitats i Investigació. Foment a la investigació.
. 1984. Beca del MEC. "Fondo de investigación universitaria".
. 1986. Primer Premi de Pintura. Sala Clarà. Olot (Girona).
. 1990. "Ibérico 2 mil. Catálogo Nacional de Arte Contemporáneo". Seleccionat edició 1989-1990.

ACTIVITAT EN EMPRESES I PROFESSIÓ LLIURE
. 1985. CCP. Cicle de quatre conferències sobre "Acercamiento a la pintura". Barcelona.
. 1987. Fundació Caixa de Pensions. Dins el cicle de conferències organitzat amb motiu de l'exposició de dibuixos de la col·lecció de la Biblioteca Reial de Windsor, pertanyents a Leonardo Da Vinci, participació a l'activitat "Classe de dibuix de figura al natural. Una lliçó d'anatomia", en col·laboració amb els artistes Francesc Artigau, Antonio López García i Josep Roca-Sastre.
. 1987. CCP. "La pintura claroscurista y colorista de Velázquez a Morandi". Cicle de sis conferències-col·loqui.
. 1994. Museu Ramón Gaya.
. 1996. Col·laboració en la creació del curs internacional de pintura de Jerez de la Frontera (Cadis) que organitza el seu Ajuntament, amb la participació de les universitats de Cadis, Sevilla, Madrid i Barcelona.
. 1997-2000. Curs internacional de pintura a Jerez de la Frontera (Cadis).

ALTRES MÈRITS
. 1979-1980. Coordinador d'estudis de primer curs. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1980. Designat membre de la Comissió de Contractació per adjudicar una plaça de Professor-Encarregat de Curs del Departament de Pintura. I una altra del Departament de Dibuix i Disseny.
. 1981-1982 i 1982-1983. Vocal de la Comissió d'Investigació de la Universitat de Barcelona, per elecció del Claustre.
. 1983-1984. Elegit per votació membre del Claustre Constituent de la Universitat de Barcelona.
. 1984-1985. Coordinador d'estudis de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1985-1986. Membre de la Comissió Docent de la Facultat de Belles Arts Sant Jordi.
. 1986. Membre del Tribunal de la tesi doctoral "La pintura de Ángeles Santos y su obra anterior a la Guerra Civil española". Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.
. 1986-1987. Membre de la Comissió per a la redacció de la "Encuesta del Profesorado".
. 1986-1987. Col·laborador del programa d'intercanvi "Brethen Colleges Abroad" (EUA).
. 1986-1991. Tutor per al Tercer Cicle del Departament de Representació i Anàlisi Compositiu. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.
. 1987-1991. Membre de la Comissió de Doctorat, coordinador de tercer cicle, elegit pel Departament.
. 1988. Membre del Tribunal de la tesi doctoral "Reflexión de imágenes sobre espejos planos. Implicaciones en la representación del espacio gráfico-pictórico", per M. Dolores Vidal Alamar. Facultat de Belles Arts. Universitat Politècnica de València.
. 1988. Membre del Tribunal de la tesi doctoral "Arte y cultura de los pastores. Grupos castellano-leoneses y extremeños", per Antonio Leonardo Platón. Facultat de Belles Arts. Universitat de Salamanca.
. 1988. Membre de diversos concursos del Cos de Professors Titulars d'Universitat, àrea de Dibuix, a la Universitat de Barcelona, Universitat Complutense de Madrid, Universitat de Salamanca, Universitat de la Laguna, Universitat Politècnica de València i Universitat de Granada.
. 1988-1991. Forma part del Consell de Divisió, elegit pel Departament.
. 1989. Membre del Tribunal de la tesi doctoral "Consideraciones pedagógicas en mi pintura", per José Vilasierra. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona.
. 1989-1991. Representant de la Facultat a la Comissió de Doctorat de la Divisió.
. 1991-1992. Forma part del Comitè Organitzador de la III Biennal Europea de Facultats i Escoles d'Art.
2000. Elegit acadèmic corresponent per Jerez de la Frontera (Cadis) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de desembre, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Fontbona i de Vallescar, Jaume Muxart i Domènech, i Pilar Vélez i Vicente.

CRÍTIQUES DE PREMSA REBUDES
. "El Noticiero Universal", Rafael Santos Torroella, 04.12.1980.
. "Mundo Diario", Francesc Galí, 27.11.1980.
. "Diario de Barcelona", J. Iglesias Marquet, 06.12.1980.
. "La Vanguardia", Fernando Gutiérrez, 13.10.1980.
. "El Correo Catalán", Francesc Galí, 05.12.1983.
. "Alerta" (Santander), 16.04.1983.
. "El Correo Catalán", Francesc Galí, 05.03.1983.
. "El Noticiero Universal", Fernando Gutiérrez, març 1983.
. "Diari de Terrassa", Félix Riaza, 20.02.1985.
. "Canigó", Modesto Rodríguez, 05.03.1983.
. "Revista Club 23", Francesc Galí.
. "El Periódico", Josep M. Cadena, 18.11.1985.
. "Revista Gal-Art", Francesc Galí, maig 1985.
. "Revista Gal-Art", J. Llop i Francesc Galí, novembre 1985.
. "Revista Goya", Jaime Socias, maig-juny 1988.
. "El Punto", 1989.
. "El Periódico", Josep M. Cadena, 1990.
. "El Periódico", Josep M. Cadena, 1991.
. "La renovada tradició", Jaume Socias, 05.04.1991.
. "La Vanguardia", Francesc Miralles, 1991.

TEXTOS DEDICATS
. José Ramón Ripoll, poeta: Presentació catàleg.
. Francesc Galí, crític: Poema.
. Rafael Santos Torroella: Poema.
. Ángel Conte: Presentació catàleg.
. Diccionari enciclopèdic il·lustrat de la província de Cadis.
. Catàleg Nacional d'Art Contemporani. Selecció de 26 pintors espanyols. "Ibérico 2 mil". Barcelona.
. José María Galiana, crític del diari "La Verdad" de Múrcia.
. Antonio Parra, director de cultura de "Prensa Murciana": "Un pintor apasionado".
. Juan Ballester, crític del diari "La Opinión".
. "Enciclopèdia Vivent de la Pintura i l'Escultura Catalana. Darreries segle XX", dirigida per Rafael Santos Torroella. Editorial Àmbit.
. Francesc Fontbona, historiador, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
. Bonaventura Bassegoda Hugas, historiador, catedràtic d'art de la Universitat Autònoma de Barcelona.
. Martín Cruz, crític d'art.
. Bernardo Palomo, crític d'art.
. Juan Ballester, historiador i crític d'art.
. Antonio Parra, escriptor.
. José María Galiana, crític d'art.
. Dolors Massot, crítica d'art.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook