Olària i Puyoles, Carme RosaNeix a Castelló de la Plana, l'11 de desembre de 1948.

FORMACIÓ ACADÈMICA
. Llicenciatura secció història antigua. Facultat Filosofia i Lletres. Universitat de Barcelona, el 26.06.1972.
. Diplomatura École des Hautes Etudes en Sciences Socials. Universitat de la Sorbona, París-Toulouse, 1971-1972.
. Doctorat secció història antigua. Facultat Filosofia i Lletres. Universitat de Barcelona, el 05.03.1982. Dirigeix la seva tesi Joan Maluquer de Motes Nicolau.

ACTIVITATS DE CARÀCTER FORMATIU
. Pràctiques d'excavació realitzades a la colònia grega de Rhode (Roses, Girona), sota la direcció del Prof. M. Oliva del Servei Arqueològic de Girona, 1968.
. Pràctiques d'excavació, classificació de materials, epigrafia, numismàtica i conferències sobre temes de colonitzacions i món romà. XXIII Curs Internacional d'Arqueologia d'Emporion. Curs 1969.
. Assistència al X Congrés Nacional d'Arqueologia celebrat a Maó, Menorca, el 1969.
. Col·laboració a les excavacions dels poblats ibèrics de La Escudilla i Los Cabañiles, sota la direcció de Dr. F. Gusi, 1968.
. Pràctiques d'excavació al poblat ibèric de Mas Boscà (Badalona, Barcelona), sota la direcció del Prof. Maluquer de la Universitat de Barcelona, 1969.
. Pràctiques de museu: catalogació, inventari i dibuix arqueològic. Dibuix dels 'kálathos' dipositats al Museu Arqueològic de Barcelona. Cursos 1969 i 1970.
. Pràctiques d'excavació a la necròpolis ibèrica de Mianes (Amposta, Tarragona), sota la direcció del Prof. Maluquer de la Universitat de Barcelona, 1970.
. Pràctiques d'excavació a la cova prehistòrica de Murisechs (Pontós, Lleida), sota la direcció del Prof. Maluquer de la Universitat de Barcelona, 1970.
. Pràctiques d'excavació al poblat ibèric de Roques de Sant Formatge (Serós, Lleida), sota la direcció del Prof. Maluquer de la Universitat de Barcelona, 1970.
. Pràctiques d'excavació, classificació de materials, epigrafia, numismàtica i conferències sobre temes de colonitzacions i món romà. Becària de l'Excma. Diputació de Barcelona. XXIV Curs Internacional d'Arqueologia d'Emporion. 1970.
. Col·laboració a l'excavació del poblat ibèric del Torrelló (Onda, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1971.
. Visita del Museu i Institut Arqueològic de Friburg, entrevista amb el Prof. Sangmeister, 1972.
. Col·laboració a l'excavació del poblat calcolític de Terrera Ventura (Tabernas, Almeria), sota la direcció del Dr. Gusi, 1972.
. Assistència al VII Symposium de Prehistòria Peninsular, celebrat a Badalona (Barcelona) el 1973.
. Assistència al Col·loqui de Ciències Protohistòriques celebrat a Nimes, França, el 1973.
. Col·laboració a l'excavació del poblat calcolític de Terrera Ventura (Tabernas, Almeria), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1973.
. Assistència al I Col·loqui Internacional de Prehistòria celebrat a Morella (Castelló) el 1974.
. Assistència al L Aniversari de la fundació del Laboratori d'Arqueologia de la Universitat de València, el 1974.
. Assistència al I Col·loqui de Prehistòria de Puigcerdà el 1974.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la vil·la romana de Benicató (Nules, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, director del Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de Castelló, 1974.
. Assistència al II Col·loqui de Numismàtica celebrat a Salamanca el 1974.
. Col·laboració a l'excavació del poblat calcolític de Terrera Ventura (Tabernas, Almeria), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1974.
. Curs de restauració de materials ceràmics. Pràctica de restauració: plats ibèrics procedents dels poblats ibèrics de Sant Josep i la Punta d'Orleig (Vall d'Uixó). Taller de restauració del Museu Arqueològic de Barcelona. Becària de l'Excma. Diputació de Castelló. Curs 1975.
. Col·laboració a l'exposició del poblat ibèric de la Punta d'Orleig (Vall d'Uixó, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Visita del Museu Arqueològic de Londres, entrevista amb la Dra. S. Frankestein, 1975.
. Col·laboració a l'excavació de l'abric prehistòric del Cingle de l'Ermita (Albocasser, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Assistència al II Col·loqui Internacional de Prehistòria, celebrat a Morella el 1975.
. Col·laboració a l'excavació del poblat calcolític de Terrera Ventura (Tabernas, Almeria), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Visita al Museu de Gales, entrevista amb els Profs. Savory i Harden, 1975.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat iberoromà de Sant Josep (Vall d'Uixó, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Visita del Museu i Centre d'Estudis Arqueològics de Ventimiglia, entrevista amb el Prof. Lamboglia i la Dra. Pallarés, 1975.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la vil·la romana de Benicató (Nules, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Assistència al I Col·loqui de Ruscino, Perpinyà, França, 1975.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la cova del Bronze Forat de Cantallops (Ares, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Visita al British Museum i visita dels magatzems guiats pel Dr. Harrison, 1975.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la cova del Bronze de Mas d'Abat (Coves de Vinromà, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1975.
. Assistència al II Col·loqui Internacional de Prehistòria de Puigcerdà, 1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Visita del Museu des Antiquités Nationales de St. Germain-en-Laye, París, entrevista amb el Prof. Delporte, 1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat iberoromà de Sant Josep (Vall d'Uixó, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Assistència al IX Congrés Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques, celebrat a Niça, 1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la cova del Bronze Forat de Cantallops (Ares, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Visita dels Museus Arqueològics de Munic i Friburg, entrevista amb els Profs. Schüle i Von der Driesch, 1975-1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la cova prehistòrica de l'Abric de les Cinc (Almenara, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions de la vil·la romana de Benicató (Nules, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Castell d'Almenara (Almenara, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1976.
. Assistència al III Col·loqui Internacional de Prehistòria celebrat a Puigcerdà, 1977.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1977.
. Assistència al XV Congrés Nacional d'Arqueologia, celebrat a Lugo, 1977.
. Col·laboració a l'excavació de la cova prehistòrica de la Puntassa (Coraxar, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1977.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1977.
. Aplicació de càlculs estadístics i tipologia analítica del material lític. Curs Internacional dirigit pels Profs. G. Laplace i Lesage del CNRS. Museu i Centre d'Estudis Prehistòrics d'Arudy (França). Curs 1978.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1978.
. Assistència al VIII Symposium de Valcamònica, Ponte di Legno, 1979.
. Visita a museus i jaciments del nord d'Itàlia, entrevista amb el Prof. Anati, 1979.
. Curs de Tipologia analítica i anàlisi morfotècnic dirigit pel Prof. Laplace, CNRS, Museu i Centre d'Estudis Prehistòrics d'Arudy (França). Curs 1979.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1979.
. Curs de pràctiques arqueològiques dirigit pel Dr. O. Arteaga de l'Institut Arqueològic Alemany de Madrid. Organitzat per l'Associació Arqueològica de Castelló, del 8 al 12 de juliol de 1980.
. Visita del Museu de l'Home de París, entrevista amb el Prof. Lumley i la Dra. M. A. de Lumley, 1980.
. Assistència a la taula rodonda sobre Tartessos, celebrada a Huelva, 1980.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1980.
. Visites als museus i jaciments d'art quaternari de la Dordogne (Les Eyzies), entrevista amb el Dr. M. de la Fitte, Comissari Departamental d'Arqueologia, 1980.
. Visita dels jaciments de Kènia: Llac Turkana, Olergesaili, Boobi Fora, Kariandusi i Hyrix Hill. Entrevista amb el Prof. Leakey, director del National Museum of Nairobi, 1981.
. Col·laboració a l'excavació de la cova prehistòrica de la Puntassa (Coraxar, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1981.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de paleolític inferior de Cau d'en Borràs (Orpesa, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1981.
. Curs d'Estadística aplicada a la tipologia lítica, dirigit pels Profs. G. Laplace i J. Lesage, CNRS, Centre d'Estudis Prehistòrics d'Arudy (França). Curs 1982.
. Assistència a la Reunió sobre Economia Antiga, dirigida pel Prof. Maluquer, Institut de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, 1982.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1982.
. Visita del Musée de Prehistoire de Les Eyzies, entrevista amb el seu director, 1982.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de paleolític mitjà del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1982.
. Jornada d'Egiptologia. Cinc conferències dictades pel Dr. J. Padró de la Universitat de Barcelona i pel Dr. J. G. Lizana de la Universitat de Saragossa, del 3 al 7 de maig de 1982.
. Assistència al V Col·loqui Internacional de Prehistòria, celebrat a Puigcerdà, 1982.
. Participació al "Primer Encuentro de Arqueología Andaluza", Granada, 1982.
. Jornades d'Arqueologia i Estudis Bíblics. Cicle de cinc conferències dictades pel Dr. G. del Olmo Lete del Museu Arqueològic Nacional, Dr. E. Llobregat del Museu Arqueològic d'Alacant, Dr. J. Padró de la Universitat de Barcelona i Dr. F. Marcos Simón de la UNED de Madrid, del 2 al 6 de maig de 1983.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de paleolític mitjà del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1983.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1983.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de pliopleistocènic de Casablanca I (Almenara, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1983.
. Visita a l'Institut de Palentologia Humana de Marsella, entrevista amb els Profs. Lumley i M. A. de Lumley, 1983.
. Assistència al "I Symposium Internacional de Archéologie Africaine et Sciencies de la Nature appliquées a l'Archéologie. Ecole International de Bordeaux", Burdeus, 1983.
. Visita dels jaciments arqueològics i Museu de Prehistòria de Mònaco, 1983.
. Assistència a les "Primeres jornades d'arqueologia de les ciutats actuals", celebrat a Saragossa, 1983.
. Visita als Instituts i Museus de Prehistòria i Arqueologia d'Amsterdam, Dinamarca, Estocolm, Leningrad, Moscou, Kiev, Budapest i Viena, estiu de 1983.
. Visita de l'exposició "Les prémieres hommes europénnes", Museu de l'Home, París, 1983.
. Visita als Museus i Instituts de Prehistòria de Siena i Florència, entrevista amb membres de la Universitá degli Studi di Siena. Dipartamento di Archeologia e Storia delle Arti, 1983.
. Assistència al VI Col·loqui Internacional de Prehistòria, celebrat a Puigcerdà, 1984.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del poblat ibèric del Puig (Benicarló, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1984.
. Visita del Museu Arqueològic de Tetuan i visites dels jaciments de Lixus i Bolubilis, 1984.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de paleolític mitjà del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1984.
. Assistència i participació a la V Reunió de Paleolistes Espanyols, celebrada a Penyíscola, Castelló, 1984.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de pliopleistocènic de Casablanca I (Almenara, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1984.
. Visita a l'Institut de CNRS de París, entrevista amb el Prof. Chavaillon, 1984.
. Assistència a les Jornades arqueològiques sobre el món ibèric, Universitat Popular i Junta d'Andalusia, Jaén, 1985.
. Col·laboració a l'excavació de la cova prehistòrica de la Puntassa (Coraxar, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1985.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de paleolític mitjà del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1985.
. Col·laboració a la campanya d'excavacions del jaciment de pliopleistocènic de Casablanca I (Almenara, Castelló), sota la direcció del Dr. F. Gusi, 1985.
. Invitació per participar a la "Reunión de unificación de criterios metodológicos en el uso de la informática en arqueología", celebrada a Bilbao del 31 d'octubre al 2 de novembre de 1994.
. Assistència al XVII Curset d'Arqueologia "El registre d'excavació i la seva explotació informàtica" celebrat a la Universitat de Lleida, de l'11 al 14 d'abril de 1994.
. Assistència i participació amb el tema "Aplicaciones específicas de la investigación arqueológica con Macintosh" al Primer Cicle d'Arqueologia i Informàtica, celebrat a Bilbao del 19 al 24 de setembre de 1994.
. Assistència i participació a les taules rodones d'arqueologia amb el tema "Models d'ocupació, transformació i explotació del territori entre el 1.600 i el 500 a. n. e. a la Catalunya meridional i zones limítrofes de la depressió de l'Ebre", celebrades a Sant Feliu de Codines, Barcelona, els dies 18 i 19 de novembre de 1995.

BEQUES DE VIATGE
. 1983. Borsa de viatge França. Generalitat Valenciana.
. 1984. Borsa de viatge Gran Bretanya. Generalitat Valenciana.
. 1990. Borsa de viatge St. Martin de Treviers, Montpellier (França). Generalitat Valenciana.
. 1992. Borsa de viatge París. Universitat Jaume I.
. 1992. Borsa de viatge San Francisco (EUA). Generalitat Valenciana.
. 1995. Borsa de viatge Carcassonne (França). Generalitat Valenciana.
. 1996. Borsa de viatge Grenoble (França). Generalitat Valenciana.

ACTIVITATS DE CARÀCTER ACADÈMIC
. 1976-1978. Directora encargada Biblioteca Col·legi Universitari Castelló.
. 1980-1991. Representant de la Comissió. Col·legi Universitari de Castelló d'Investigació de la Universitat de València.
. 1980-1993. Secretària Consell de Redacció de la revista "Millars", Col·legi Universitari-Universitat Jaume I, Castelló de la Plana.
. 1981-1982. Membre de la Junta de Centre, Col·legi Universitari, Castelló de la Plana.
. 1982-1983. Directora Departament de la Secció de Geografia i Història. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1982-1985. Membre de Tribunals d'Accés. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1983-1990. Membre de Comissió de Contratació. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1983-1990. Membre Junta de Govern. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1983-1990. Membre del Claustre de la Universitat de València. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1985-1986. Vicedirectora Economia. Col·legi Universitari de Castelló. Universitat de València.
. 1982-1987. Representant Divisió de València. Comissió Investigació. Universitat de Lletres. Col·legi Universitari de Castelló.
. 1990-1997. Coordinadora del Tercer Cicle Ciències Humanes i Socials. Departament Humanitats, Geografia i Història.
. 1992-1993. Representant Comissió Lingüística. Universitat Jaume I de Castelló.
. 1993-1997. Representant Comissió Econòmica. Universitat Jaume I de Castelló.
. 1993-1997. Delegada de Tribunals Proves Accés Universitat (PAU). Departament Humanitats. Universitat Jaume I Castelló.

IDIOMES
. Francès: Parla i llegeix correctament, escriu bé.
. Anglès: Parla i escriu regular, llegeix correctament.
. Italià: Parla, llegeix i escriu correctament.
. Català: Parla, llegeix i escriu correctament.
. Portuguès: Parla i escriu regular, llegeix bén.

ACTIVITATS DE CARÀCTER PROFESSIONAL
. 1967-1970. Contractada laboral al Departament de Publicacions, Facultat Filosofia i Lletres, Universitat Central de Barcelona. Institut de Prehistòria. Dr. Maluquer.
. 1971. Contractada laboral a l'Institut de Prehistòria del CSIC, Museu Arqueològic Nacional, Madrid. Servei de Publicacions. Dr. Martín Almagro Basch.
. 1973. Contractada laboral a la Diputació Provincial d'Almeria. Museu Arqueològic "Luis Siret", direcció i coordinació de la remodelació museística.
. 1975-1979. Professora encarregada al Col·legi Universitari de Castelló de l'assignatura de Prehistòria.
. 1979-1982. Professora encarregada al Col·legi Universitari de Castelló de les assignatures de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga.
. 1982-1985. Adjunta contractada a la Universitat de València, Col·legi Universitari de Castelló, assignatures de Prehistòria i Arqueologia.
. 1985. Titular d'Universitat. Universitat de València, Col·legi Universitari de Castelló. Assignatures de Prehistòria i Arqueologia.
. 1990-1995. Titular Universitat. Universitat Jaume I de Castelló. Assignatures de Prehistòria i Arqueologia.
. D'ençà 1996. Catedràtica Universitat. Universitat Jaume I de Castelló. Assignatures de Prehistòria i Arqueologia.

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D'INVESTIGACIÓ FINANÇATS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES
. "Culturas magdalenienses en Cova Matutano (Vilafamés, Castellón)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1981-1982.
. "El meso-neolítico en el paleohábitat de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1982.
. "El poblado ibérico de La Punta de Orleig (Vall d'Uixó, Castellón)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1982.
. "El poblamiento ibérico de La Punta d'Orley (Vall d'Uixó)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1983-1984.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1984-1985.
. "Sondeos y excavaciones en yacimientos meso-neolíticos de la provincia de Castellón". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1985-1986.
. "Excavaciones en el yacimiento neolítico de Mas Nou (Ares, Castellón)". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1986-1987.
. "Reconstrucción paleoeconómica del asentamiento de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Estudios sedimentológicos, palinológicos y paleontológicos". Finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. 1986-1987.
. "El tránsito de las sociedades simples a las sociedades complejas en el Valle del Segre y al Norte del País Valenciano", finançada per DGES, de 1997 a 2000. Investigadors responsables: E. Junyent i C. Olària. Nombre d'investigadors participants: 7.
. "Sistemas de registro y tratamiento informatizado aplicados a la investigación prehistórica", finançada per la Fundació Bancaixa, de 1991 a 1992. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 2.
. "Sistemas de documentación informatizada aplicada a la investigación prehistórica: el tratamiento estadístico de la cultura material", finançada per la Fundació Bancaixa, durant 1993. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 2.
. "Diacron: sistema de registro polivalente aplicado a la arqueología", finançada per la Fundació Bancaixa, de 1994 a 1997. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 2.
. "El asentamiento epipaleolítico-neolítico de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón) y Procesos de neolitización en las áreas interiores de montaña relacionados con el arte rupestre", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 1999 a 2000. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento epipaleolítico-neolítico de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón) y Procesos de neolitización en las áreas interiores de montaña relacionados con el arte rupestre", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2000 a 2001. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento epipaleolítico-neolítico de Mas Nou (Ares del Maestrat, Castellón) y Procesos de neolitización en las áreas interiores de montaña relacionados con el arte rupestre", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2001 a 2002. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "Las manifestaciones del arte rupestre levantino en las comarcas de Castellón y su contexto crono-cultural. Relaciones entre los conjuntos artísticos y los asentamientos prehistóricos", finançada per la Fundació Bancaixa. De 2000 a 2003.
. "El asentamiento epipaleolítico-neolítico de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón) y Procesos de neolitización en las áreas interiores de montaña relacionados con el arte rupestre", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2002 a 2003. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento musteriense del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2003 a 2004. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento epipaleolítico-neolítico de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón) y Procesos de neolitización en las áreas interiores de montaña relacionados con el arte rupestre", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2003 a 2004. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "Diacron. Sistema informático aplicado a la arqueología prehistórica. Análisis y explotación de conocimiento espacio-temporal en una web semántica. Aplicación a la investigación arqueológica", finançada pel Ministeri de Ciència i Tecnologia. Entitats participants: Universitats de Castelló, Màlaga, Càceres i Granada. De 2002 a 2005. Investigador responsable del subprojecte: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 4.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2003 a 2004. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2004 a 2005. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento musteriense del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2004 a 2005. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento musteriense del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2005 a 2006. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón) y Evolución de las poblaciones prehistóricas", finançada per la Conselleria d'Educació i Ciència, Generalitat Valenciana. Entitats participants: Servei d’Investigacions Arqueològiques, Diputació de Castelló. De 2005 a 2006. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "Interacción, Consultas, Análisis de Recursos-web y Ontologías (ICARO)", finançada pel Ministeri d'Educació i Ciència, Direcció General d'Investigació. De 2006 a 2008. Investigador responsable: Carme Olària Puyoles. Amb càrrec a temps complert d'"Ontologías multi-lingüe y multi-contexto" a més de descobridors de llocs web sobre investigació arqueològica i magatzem de recursos arqueològics. Nombre d'investigadors participants: 20.

DIRECCIÓ D'EXCAVACIONS SUBVENCIONADES PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
. 1973: Necròpolis megalítica de 'Las Churuletas' (Purchena, Almeria).
. 1975: Jaciment epineolític de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castelló). Codirectora.
. 1976, 1978, 1979, 1980, 1982: Jaciment epineolític de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castelló).
. 1984: Jaciment ibèric de la Punta (la Vall d'Uixó, Castelló).
. 1985: Vil·la romana del Benicató (Nules, Castelló). Jaciment neolític Cova del Petroli (Cabanes, Castelló). Jaciment neolític de Cova de la Seda (Castelló).
. 1986: Jaciment neolític de Mas Nou (Ares del Maestrat, Castelló).

DIRECCIÓ D'EXCAVACIONS SUBVENCIONADES PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA
. 1981-1989: Jaciment paleolític de Cova Matutano (Vilafamés, Castelló).
. 1999-2001: Jaciment epineolític de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castelló).
. 1999-2003, 2005-2008: Jaciment neolític de Mas Nou (Ares del Maestrat, Castelló).
. 2004-2009: Jaciment musterienc de la Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló).
. 2005: Jaciment epipaleolític, mesolític i neolític de Cova Fosca (Ares del Maestre, Castelló).

PUBLICACIONS O DOCUMENTS CIENTIFICTÈCNICS
. "A propósito de dos ánforas pintadas de Villaricos", a "Pyrenae", núm. 8, pp. 159-166, 1972, Universitat de Barcelona.
. "Nuevas pinturas rupestres en Ares del Maestre (Castellón)", a "Miscelánea Arqueológica", vol. XXV, pp. 357-360, 1974, Madrid. Amb F. Gusi.
. "La cueva del Castillico (Cobdar, Almería)", a "Speleon", núm. 21, pp. 91-102, 1974, Barcelona.
. "Dos lucernas procedentes del poblado ibérico del Castell (Almenara, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 1, pp. 113-119, 1974, Castelló.
. "Museo Arqueológico Luís Siret", pp. 106-110, 1975, Editorial Jabega, Màlaga.
. "Cueva de enterramiento del bronce valenciano en Alcudia de Veo", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 2, pp. 151-156, 1975, Castelló.
. "La cueva de Los Botijos y de La Zorrera de Benalmádena (Málaga)", a "Actas XII Congreso Nacional de Arqueología", pp. 273-283, 1975, Saragossa.
. "La cerámica de la Edad del Bronce de la cueva de Mas de Abad (Coves de Vinromà, Castellón). Campaña arqueológica 1975", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 3, pp. 103-115, 1976, Castelló. Amb F. Gusi.
. "La datación de radio-carbono: su importancia de utilización y aplicación en las investigaciones prehistóricas", a "Millars", vol. III, pp. 237-250, 1976, Castelló.
. "Un asentamiento en cueva de la Edad del Bronce, el Forat de Cantallops (Ares del Maestre, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 3, pp. 133-150, 1976, Castelló. Amb F. Gusi.
. "La neolitización de las costas mediterráneas de Francia y España", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 3, pp. 39-50, 1976, Castelló.
. "Las cuevas de Los Botijos y de La Zorrera en Benalmádena (Málaga)", pp. 39-50, 1977, Ajuntament de Benalmàdena, Patronat Museu Arqueològic, Benalmàdena.
. "Hallazgos eneolíticos en la cueva de L’Oret (Eslida, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 4, pp. 299-304, 1977, Castelló.
. "La ceramología en la investigación prehistórica", a "Millars", vol. IV, pp. 193-200, 1977, Col·legi Universitari de Castelló.
. "Un hallazgo neolítico en Vila-real, Castellón", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 4, pp. 295-299, 1977, Castelló.
. "Las dataciones de C-14 en el País Valenciano", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 4, pp. 271-280, 1977, Castelló.
. "La villa romana de El Benicató (Nules, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 4, pp. 101-144, 1977, Castelló. Amb F. Gusi.
. "El poblado de la Edad del Bronce de Orpesa la Vella (Orpesa del Mar, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 4, pp. 79-100, 1977, Castelló. Amb F. Gusi.
. "Excavaciones en la necrópolis megalítica de Las Churuletas (Purchena, Almería)", a "XIV Congreso Nacional de Arqueología", pp. 439-454, 1977, Saragossa.
. "Repertorio de fechaciones de C-14 para el País Valenciano", a "Millars", vol. V, pp. 271-283, 1978, Castelló.
. "Cova Fosca: nuevas fechas de C-14 para el País Valenciano", a "Serie Universitaria", vol. 4, pp. 61-65, 1978, Fundació J. March, Madrid.
. "La importancia de la cerámica en el estudio histórico-arqueológico de la cultura ibérica. El Puig de Benicarló", a "Cepa i rails de Benicarló", pp. 29-39, 1979, Ajuntament Benicarló-Caixa d'Estalvis de Castelló, Castelló.
. "El yacimiento prehistórico de Can Ballester (Vall d’Uixó, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 6, pp. 39-95, 1979, Castelló. Amb F. Gusi.
. "Dos nuevas tumbas megalíticas en Almería: el ritual funerario en la cultura de Los Millares y su problemática de interpretación", a "Estudios dedicados a C. Callejo Serrano", pp. 1-28, 1979, Serveis Culturals Diputació de Càceres.
. "Las luchas sociales de los Gracos a César", a "Millars", vol. VI, pp. 209-220, 1977, Castelló.
. "Contribución al estudio de un método descriptivo para la catalogación de muestras cerámicas en arqueología prehistórica", a "Pyrenae", núm 15-16, pp. 339-352, 1979-1980, Universitat de Barcelona.
. "Aportaciones al conocimiento de los asentamientos neolíticos en la provincia de Castellón", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 7, pp. 31-87, 1980, Castelló.
. "El consumo alimentario de los grupos humanos meso-neolíticos en Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 7, pp. 89-98, 1980, Castelló. Amb F. Gusi i J. Estévez.
. "Les cultures Meso-néolithiques du Maestrazgo de Castellón (Espagne)", a "Bulletin de la Societé des Etudes et de la Recherche Préhistorique", núm. 30, pp. 112-123, 1980, Les Eyzies, Dordonya. Amb F. Gusi.
. "El yacimiento magdaleniense de Cova Matutano (Villafamés, Castellón). Estudio del sondeo estratigráfico 1979", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 8, pp. 21-100, 1981, Castelló. Amb F. Gusi, J. Estévez, J. Casabó i M. L. Rovira.
. "Avance preliminar del yacimiento neolítico antiguo de Cova Fosca (Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 8, pp. 129-145, 1981, Castelló. Amb F. Gusi.
. "El significado del neolítico en la Prehistoria", a "Butlletí de l'Associació Arqueològica de Castelló", núm. 2, pp. 8-10, 1980-1981, Castelló.
. "L’alimentation au Mésolithique et Néolithique de la grotte de Fosca (Castellón, Espagne)", a "Butlleti Société d’Etudes de Recherche Prehistorique des Eyzies", núm. 2, pp. 32-45, 1980-1981, Eyzies, Dordonya. Amb F. Gusi i J. Estévez.
. "Iniciación al estudio de la aplicación de almagre en cerámicas prehistóricas", a "Millars", vol. VII, pp. 69-83, 1981, Castelló.
. "Domesticación y paleoambiente de la Cova Fosca (Castellón)", a "Butlletin Société d’Etudes de Recherche Prehistorique des Eyzies", núm. especial, pp. 107-120, 1982, Montpellier. Amb J. Estévez i E. Yll.
. "L’abric de les Cinc (Amenara, Castellón). 2ª Campaña de excavaciones 1977", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 9-10, pp. 55-121, 1982-1983, Eyzies, Dordonya. Amb E. Junyent, F. Gusi, P. Aguiló, I. Román i R. Seser.
. "Acerca de la cronología neolítica", a "Butlletí Associació Arqueològica de Castelló", núm. 3, pp. 16-19, 1982-1983, Castelló.
. "Les industries à dos abattu des grottes Matutano et Fosca (Castellón, Espagne)", a "Rivista de Scienze Preistoriche", vol. XXXVIII, fasc. 1-2, pp. 91-96, 1983, Eyzies, Dordonya. Amb F. Gusi i J. Casabó.
. "La cova Fosca de Ares del Maestre, Castellón. Contribución a la interpretación general del Neolítico antiguo circunmediterráneo", pp. 1-54, 1983, Centre Publicacions Universitat de Barcelona, Barcelona.
. "Cova Fosca, cazadores y pastores en el Maestrazgo", a "Revista de Arqueología", núm. 27, pp. 18-35, 1983, Madrid.
. "El neolítico etapa inicial de la economía de producción: liberalización o sometimiento del hombre", a "Millars", vol. IX, pp. 23-32, 1983-1984, Castelló.
. "Arquitectura del mundo ibérico", pp. 1-74, 1984, Ed. Armengot, Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes, Castelló. Amb F. Gusi.
. "La problamética del Neolítico andaluz y sus conexiones con el litoral mediterráneo peninsular", a "Homenaje a Luis Siret (1934-1984)", pp. 130-135, 1984, Junta d'Andalusia, Coves d'Almanzora.
. "Nuevos métodos de clasificación y catalogación aplicados al estudio tipológico de cerámicas prehistóricas: utilización del ordenador", a "Primeras Jornadas de Metodología de Investigación Prehistórica", pp. 209-228, 1984, Sòria. Amb F. Gusi.
. "Estudio del territorio para la comprensión del hábitat prehistórico: un ejemplo del Neolítico antiguo", a "Arqueología Espacial", pp. 41-51, 1984, Terol.
. "Historia antigua de Castellón", a "La provincia de Castellón; sus tierras y sus gentes", pp. 255-280, 1982-1985, Caixa d'Estalvis de Castelló-Diputació, Castelló.
. "Historia antigua de Castellón", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 8, pp. 21-101, 1985, Castelló. Amb F. Gusi, J. Estévez, J. Casabó i M. J. Rovira.
. "Nuevas aportaciones para el conocimiento del Neolítico antiguo de la costa mediterránea española", a "Actas de 'The World Archaeological Congress'", pp. 127-129, 1986, Southampton-London.
. "Reflexiones entorno a la neolitización del País Valenciano", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 12, pp. 7-27, 1986-1987, Castelló.
. "Evolución paleoambiental y desarrollo de la base subsistencial hasta 7000 BP en el Levante ibérico", a "Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale", J. Guilaine, J. Courtin, Roudil i J. L. Vernet (eds.), pp. 27-29, 1987, CNRS, París. Amb J. Estévez, F. Gusi, A. Vila i E. Yll.
. "Nouveaux aspects dans le problematique du Néolithique ancien dans la Méditerranée occidentale: Cova Fosca (Castellón, Espagne)", a "Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale", J. Guilaine, J. Courtin, Roudil i J. L. Vernet (eds.), pp. 663-638, 1987, CNRS, París. Amb F. Gusi.
. "El yacimiento neolítico de Mas Nou (Ares del Maestrat, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, núm. 13, pp. 95-171, 1987-1988, Castelló. Amb F. Gusi i M. Díaz.
. "Cova Fosca. Un asentamiento meso-neolítico de cazadores y pastores en la serranía del Alto Maestrazgo", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Monografies de Prehistòria i Arqueologia", núm. 3, pp. 1-424, 1988, Diputació de Castelló, Castelló.
. "Estado actual del conocimiento del neolítico en Castellón", a "El Neolítico en España", P. López (coord.), pp. 73-92, 1988, Ed. Nájera, Madrid.
. "Estado del conocimiento y problemática del neolítico en el País Valenciano", a "Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología", vol. 1, pp.141-160, 1989, Saragossa.
. "Le site chalcolithique de Terrera Ventura (Tabernes, Almeria) et ses relations avec la culture de Los Millares", a "Archeologie en Languedoc", vol. 1-2, pp. 99-113, 1990, Universitat de Castelló. Amb F. Gusi.
. "Introducción a la arqueozoología", a "Millars", vol. XIII, pp. 108-142, 1990, Universitat de Castelló. Amb M. C. Jiménez.
. "Covacho de enterramiento colectivo en el río Millars (Almassora, La Plana Baixa)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 15, pp. 419-436, 1990-1991, Castelló.
. "La fase reciente de Cova Fosca (Ares del Maestrat, Castellón)", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 15, pp. 55-92, 1990-1991, Castelló.
. "L'habitat chalcolithique de Terrera Ventura (Almeria, Espagne) et ses inter-relations avec le complexe culturel de Millares", a "Archéologie en Languedoc. Le Chalcolithique en Languedoc et ses relations extra-regionales", J. Guilaine (coord.), pp. 299-306, 1991, Carcassonne. Amb F. Gusi.
. "La Prehistoria como ciencia social a través del renovador concepto de la Arqueología", a "Millars", vol. XIV, pp. 120-135, 1991, Universitat de Castelló.
. "La geografía del paisaje y la cultura de Los Millares", a "Trabajos de Prehistoria", núm. 35, pp. 165-185, 1991, Madrid. Amb F. Gusi.
. "El poblado neoeneolítico de Terrera Ventura (Tabernas, Almería)", a "Excavaciones Arqueológicas en España", vol. 160, pp. 1-296, 1991, Ministeri de Cultura, Direcció General de Belles Arts, Castelló. Amb F. Gusi.
. "El yacimiento calcolítico de Terrera Ventura (Tabernas-Almería) y sus relaciones con la cultura de los Millares", a "Le Chalcolitique en Languedoc ses relations extra-regionals", pp. 299-307, 1992, Montpellier. Amb F. Gusi.
. "Primeros cazadores y agricultores", a "Historia de Castellón", pp. 41-60, 1992, Ed. Prensa Valenciana, València.
. "Estat de la investigació del Neolític a les comarques septentrionals del País Valencià i les relacions amb Catalunya", a "9è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Estat de la Investigació sobre Neolític a Catalunya", pp. 321-329, 1992, Puigcerdà i Andorra.
. "El yacimiento magdaleniense final de Cova Matutano (Castellón, España)", a "Actas du XII Congrés International de la UISPP", vol. 1, pp. 83-85, 1993, Bratislava.
. "Diacrón: sistema de excavación arqueológico polivalente", a "Actas II Coloquio Internacional de Arqueología e Informática", pp. 13-41, 1993, Bilbao.
. "Diacrón: un sistema informático polivalente de investigación arqueológica", a "Actas de Unimac Universidad e Informática", vol. 1, pp. 1-8, 1994, Madrid.
. "La imagen femenina del paleolítico, 15000 años de historia: mujer, madre y diosa", a "Asparkía", núm. 2, pp. 15-26, 1994, Universitat de Castelló.
. "L'economia dels grups humans prehistòrics reflectida en l'art rupestre d'estil llevantí", a "Millars", vol. XVII, pp. 186-199, 1994, Universitat de Castelló. Amb F. Gusi.
. "La prehistoria de la cerámica", a "Millars", vo. XVII, pp. 170-183, 1994, Universitat de Castelló. Amb F. Gusi.
. "La transición cultural de los grupos cazadores del tardiglaciar al Holoceno inicial en el Mediterráneo peninsular: un modelo de interpretación a través de la secuencia magdaleniense de Matutano y la fase epipaleolítica de Fosca (Castellón)", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 17, pp. 397-420, 1994, Castelló. Amb F. Gusi.
. "The application of information science in the study of prehistory pottery", a "Actas Coloquio Aplicaciones informáticas en Arqueología: Teorías y sistemas", pp. 346-359, 1995, Saint-Germain-en-Laye-Bilbao.
. "La problemática cronológica del proceso de neolitización en el País Valenciano: una hipótesis de periodización", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 16, pp. 19-38, 1995, Castelló.
. "Diacron: Sistema de registro arqueológico polivalente", en "Aplicaciones Informáticas en Arqueología", pp. 364-386, 1995, Bilbao.
. "Cova Fosca: ¿Neolítico Antiguo o Neolítico Medio? El paradigama cardial", a "Rubricatum. I congrés del neolític a la península ibèrica", vol. I-II, pp. 843-851, 1995, Gavà-Bellaterra (Barcelona). Amb F. Gusi.
. "Cronologies absolutes en l’arqueologia del País Valenciá", a "Actas de las Jornades d’Arqueologia", vol. 17, pp. 119-158, 1995, Generalitat Valenciana-Alfàs del Pi. Amb F. Gusi.
. "Cova Fosca: ¿Neolítico antiguo o Neolítico medio? El paradigma cardial", a "Rubricatum", núm. 2, pp. 843-854, 1996, Gavà-Bellaterra. Amb F. Gusi.
. "El arte y la mujer en la prehistoria", a "Asparkía", núm. 6, pp. 77-94, 1996, Universitat de Castelló.
. "Un cas controvertit: la Cova Fosca", a "Història, política, societat i cultura dels països catalans", vol. 1, pp. 146-147, 1996, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Amb F. Gusi.
. "La Cova Puntassa: un yacimiento del calcolítico/bronce en el norte de Castellón. Estudio de los materiales provenientes de una rebusca clandestina", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 17, pp. 75-101, 1996, Castelló. Amb F. Gusi.
. "Estratègies de subsistència vistes a través de l'art rupestre", a "Història, política, societat i cultura dels països catalans", vol. 1, pp. 172-173, 1996, Enciclopèdia Catalana, Barcelona. Amb F. Gusi.
. "La investigación arqueológica y prehistórica en las comarcas de Castelló", a "Millars", vol. XX, pp. 11-56, 1997, Universitat de Castelló.
. "Las dataciones de C14 del tardiglaciar al holoceno en la vertiente mediterránea de la Península Ibérica: una hipótesis de periodización", a "Revista d'Arqueologia de Ponent", núm. 7, pp. 72-98, 1997-1998, Universitat de Lleida, Lleida.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón, España) en el contexto crono-cultural del Würm final en el área mediterránea peninsular", a "Actas Le Monde méditerranéen après le pléniglaciare", UISPP, Sèrie Monogràfica, núm. 17, pp. 375-384, 1997-1998, Girona. Amb F. Gusi i J. Watson.
. "Los materiales celtas y de influencia céltica pertenecientes a necrópolis y poblados del área central del litoral mediterráneo peninsular", a "Actas Colloque International 'Les celtes et la Peninsule Iberique'", núm. 17, pp. 75-84, 1997-1998, Universitat de Brest, França. Amb A. Manyanós.
. Recensió de "Mujeres en política. Análisis y práctica", d'E. Uriarte, A. Elizondo (coords.), a "Asparkía", núm. 9, pp. 218-219, 1998, Ed. Ariel, Barcelona, Universitat de Castelló.
. "El procés de romanització a la Plana. La vil·la de Benicató", a "Actes del V Congrés d'Història i Filologia de la Plana", pp. 33-74, 1998, Ajuntament de Nules (Castelló). Amb F. Gusi Jener i F. Arasa Gil.
. "Las mujeres recuerdan", a "Las mujeres recuerdan. Memoria de ocho municipios de Castellón", pròleg, pp. 9-10, 1998, Universitat de Castelló.
. "L'analogia entre els cicles naturals i les dones: aparició del mite creatiu", a "Dossiers feministes", núm. 2, pp. 9-22, 1998, Universitat de Castelló.
. "La Deessa Mare i les cosmogonies religioses", a "Dossiers feministes", núm. 2, pp. 23-37, 1998, Universitat de Castelló.
. "Presentació a una iniciació històrica de les dones vistes per la religió", a "Dossiers feministes", núm. 2, pp. 5-7, 1998, Universitat de Castelló.
. "Presentación del volumen IV de la colección 2468", a "Humanidades, comunicación y otras culturas. Proyecto NOW", núm. IV, pp. 5-7, 1998, Ed. Fondo Social Europeo, Universitat de Castelló.
. "Origen y poder de la mujer en el amanecer de la Historia", a "Humanidades, comunicación y otras culturas. Proyecto NOW", núm. IV, pp. 9-24, 1998, Ed. Fondo Social Europeo, Universitat de Castelló.
. "El origen de la economía de producción: un proceso sin ruptura o una ruptura sin proceso: análisis de algunas evidencias en el Mediterráneo occidental", a "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología", núm. 19, pp. 27-42, 1998, Castelló.
. "La vil·la de Benicató (Nules, Castelló)", a "Actas V Congrés d'Història i Filologia de la Plana", pp. 34-47, 1998, Castelló. Amb F. Gusi i F. Arasa.
. "Les problemes chronologiques du procés de néolithisation au Pays Valenciens: une hypothèse de periodisation", a "International XXIV Congrès Préhistorique de France", pp. 267-277, 1999, Carcassonne-París.
. "Les grottes de Matutano et Fosca (Castellón, Pays Valencien): deux exemples de transition chronoculturelle du 11000-9000 BP dans la contrée méditerranéenne de l’Espagne", a "Documents préhistoriques", núm. 12, pp. 87-91, 1999, CNRS, Grenoble-París. Amb F. Gusi.
. "Introducción a la Prehistoria", a "La ciudad de Castellón", pp. 97-98, 1999, Ajuntament de Castelló, Castelló.
. "El Patrimonio Histórico-Arqueológico de la Ciudad", a "La ciudad de Castellón", pp. 111-119, 1999, Ajuntament de Castelló, Castelló. Amb F. Gusi.
. "Explotació econòmica i territorial de l’hàbitat magdalenià de la Cova Matutano (Vilafamés, La Plana Alta, Castelló)", a "Actes II Jornades culturals a la Plana", pp. 5-20, 1999, Associació Cultural La Roca, Vilafamés. Amb F. Gusi.
. "Cova Matutano (Vilafamés, Castellón). Un modelo ocupacional del magdaleniense superior-final en la vertiente mediterránea peninsular", a "Monografies de Prehistòria i Arqueologia", núm. 5, pp. 1-455, 1999, Diputació de Castelló, Castelló.
. "La producción alimentaria: los primeros pastores-agricultores (7000-2500 a.C.)", a "La provincia de Castellón", pp. 184-188, 1999, Diputació de Castelló, Castelló.
. "El jaciment prehistòric de la Cova dels Diablets (Alcalà de Xivert, Castelló)", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia", núm. 20, pp. 7-36, 1999, Castelló. Amb G. Aguilella i F. Gusi.
. "Materials arqueològics d’influència cèltica i celtibèrica a la probable frontera oriental i meridional de la Celtibèria", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia", núm. 20, pp. 129-160, 1999. Amb A. Manyanós.
. "Noves intervencions arqueològiques als jaciments neolítics del Cingle del Mas Nou i Cova Fosca (Ares del Maestrat, Alt Maestrat, Castelló)", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia", núm. 20, pp. 347-350, 1999, Castelló.
. "Arte, Hábitat y Territorio en el Mediterráneo peninsular durante el postglaciar. Un modelo de interpretación en el Norte del País Valenciano", a "Bolskan", núm. 16, pp. 109-149, 1999, Institut d'Estudis Altaragonesos, Diputació d'Osca, Osca.
. "Naixement, vida i mort de la sacralitat femenina. La interpretació de les cosmogonies androlàtriques i la repercussió de l'actual concepte de gènere", a "Asparkía. Investigació feminista", núm. 14, pp. 99-114, 1999.
. "L'analogia entre els cicles naturals i les dones: aparició del mite creatiu", a "Dossiers feministes", núm. 2, pp. 9-21, 1999, Universitat Jaume I de Castelló.
. "Aproximació al paleoambient d'un hàbitat magdalenià superior-final a través de les anàlisis sedimentològiques i arqueològiques: Cova Matutano, Vilafamés. Castelló", a "Geoarqueologia i Quaternari Litoral. Memorial Maria Pilar Fumanal", vol. 2, pp. 193-203, 1999, Universitat de València. Amb F. Gusi.
. "La deessa mare i les primeres cosmogonies religioses", a "Dossiers feministes", vol. 2, pp. 23-37, 1999, Universitat Jaume I de Castelló.
. "La séquence chrono-stratigraphique du site chalcolithique de Terrera Ventura (commune de Tabernas, Almeria, Espagne) et le complexe culturel de Los Millares", a "Actes XXIV Congrés Préhistorique de France", pp. 43-54, 2000, París. Amb F. Gusi.
. "Los materiales celtas y de influencia céltica pertenecientes a las necrópolis y poblados del área central del litoral mediterráneo ibérico", a "Les celtes et la Peninsule Ibérique", pp. 78-95, 2000, Université de Brest, Brest. Amb A. Manyanós.
. "Nuevas dataciones de C-14 para el neolítico mediterráneo peninsular", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonenses", núm. 21, pp. 21-34, 2000, Diputació de Castelló, Castelló.
. "Algunas reflexiones acerca de las representaciones de mujeres en el arte postpaleolítico", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia Castellonenses", núm. 21, pp. 35-52, 2000, Universitat de València, Castelló.
. "Informatización de Convenciones Gráficas Aplicadas a las Intervenciones Arqueológicas", a "Ponencia invitada Mesa Redonda Informática y Arqueología", en prensa, 2000, Diputació, Bilbao. Amb A. Barrachina, G. Aguilella et alii.
. "Projecte d'Investigació arqueològica cofinançat per la Direcció General de la Promoció Cultural i Patrimoni Artístic de la Generalitat Valenciana i la Universitat Jaume I de Castelló. 2000", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia", núm. 21, pp. 463-468, 2000, Universitat Jaume I, Castelló.
. "Las pinturas prehistóricas postpaleolíticas al aire libre", a "Millars", vol. XXII, Dossier Monogràfic, pp. 81-227, 2001, Universitat Jaume I, Castelló.
. "Cova Matutano (Vilafamés, la Plana Alta, Castellón): las últimas comunidades magdalenienses del tardiglaciar en el mediterráneo peninsular", a "De Neandertales a Cromañones", vol. 22, 415-420, 2001, Universitat de València, València.
. "Pensamiento mágico y expresiones simbólicas entre las sociedades tribales del litoral mediterráneo peninsular 10000-7000 BP", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 22, 2001, Diputació de Castelló, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló.
. Recensió de "Mito, misterio y realidad. La pintura prehistórica aragonesa", llibre d'A. Beltrán, Biblioteca Aragonesa de Cultura, 207 pp., 14 làm, a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 22, pp. 395-397, 2001, Diputació de Castelló, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló.
. "La muerte como rito transcendental. Los rituales funerarios del epipaleolítico-mesolítico y su problable influencia en el mundo megalítico", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 23, pp. 85-106, 2002, Diputació de Castelló, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló.
. "Noticias preliminares de un enterramiento colectivo en territorio levantino", a "Actas del Congreso Nacional de Arqueología celebrado en Huesca", en premsa, Diputació de Saragossa, 2002, Saragossa.
. "Viajes irrepetibles. De un tiempo pasado", pp. 44-82, 2003, Universitat Jaume I, Castelló.
. "L'evolució humana i les principals referències fòssils a la mediterrània peninsular", (bilingüe), Monogràfic "Lliçó inaugural curs 26 de setembre de 2003", vol. 22, pp. 40, 2003, Universitat Jaume I, Castelló.
. "Un enterramiento meso-neolítico en el Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, Castellón)", en "Preactas Congreso del Neolítico en la Península Ibérica", pp. 92-93, Santander del 5 al 8 de octubre de 2003. Con F. Gusi y J. L. Gómez.
. "La muerte como rito transcendental. Los rituales funerarios epipaleolíticos-mesolíticos y su probable influencia en el mundo megalítico", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 23, pp. 85-108, 2002-2003.
. "Naixement, vida i mort de la sacralitat femenina. La interpretació de les cosmogonies androlàtriques i la repercusió de l’actual concepte de gènere", a "Asparkía", núm. 14, pp. 99-114, 2003, Universitat Jaume I, Castelló.
. "Nuevas precisiones crono-culturales referidas al hábitat calcolítico almeriense de Terrera Ventura (Tabernas)", a "Simposios de Prehistoria. Cueva de Nerja", pp. 176-183, 2004, Patronat Cova de Nerja, Nerja (Màlaga). Amb F. Gusi.
. "Noves intervencions al jaciment plistocènic de la Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló)", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 24, pp. 9-26, 2004-2005, Diputació de Castelló, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (SIAP), Castelló. Amb F. Gusi, E. Carbonell, A. Ollé, J. Vallverdú, E. Allué, L. Bennâsar, J. L. Bischoff, F. Burjachs, I. Cáceres, I. Expósito, L. Pólez-Polín, P. Saladié i J. M. Vegès.
. "El tránsito hacia las economías de producción de las últimas tribus cazadoras recolectoras del mediterráneo peninsular. Una reflexión acerca de la validez de las tesis difusionistas frente a las evolucionistas", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", núm. 24, pp. 43-60, 2004-2005, Diputació de Castelló, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques (SIAP), Castelló.
. "Un enterramiento Meso-neolítico en el Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, Castellón) del 7000 BP en territorio levantino", a "III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Actas. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003", pp. 615-624, 2005, Servei de Publicacions Universitat de Cantàbria, Santander. Amb F. Gusi i J. L. Gómez.
. "Población y territorio artístico levantino. Acerca del origen y evolución del arte postpaleolítico", a "Actas Congreso 'Arte rupestre en la España mediterránea', Alicante, 25-28 de octubre de 2004", pp. 149-160, 2005, Caixa d'Estalvis del Mediterrani-Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alacant. Amb G. Aguilella, J. L. Gómez i F. Gusi.
. "Las representaciones grabadas en el contexto territorial del arte paleolítico final y postpaleolítico del Mediterráneo peninsular", a "Kalathos", núm. 24-25, pp. 85-104, 2005-2006, Institut d'Estudis Turolencs, Terol.
. "Propuesta de clasificación de las piezas geométricas de doble bisel", a "Dialektikê. Cahiers de Typologie Analytique. Hommage à Georges Laplace", pp. 105-106, 2006, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló. Amb F. Gusi.
. "Epipaleolithic and Mesolithic Burial’s from 12000 to 7000 BP in Llevantin Territory Art Rock", a "XV Internacional Congress de UISPP", pp. 10-16, 2006, pretiratge d'Actes, en premsa, Lisboa.
. "Las Venus del Barranco de la Valltorta (Castellón). Mujeres parturientas en el arte magdaleniense y el arte levantino", a "Cuadernos de Arte rupestre. Centro regional de Interpretación de Arte rupestre", núm. 3, pp. 59-78, 2006, Moratalla (Múrcia).
. "Hallazgos antropológicos del 12000 al 7000 BP en Ares del Maestre, Castellón", a "Actas Jornadas de Antropología Física y Forense. Alicante, 29-30 junio 2006", pp. 46-56, 2006, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alacant. Amb J. L. Gómez.
. "Un passeig per la prehistòria. Guia de l'art rupestre llevantí de Castelló", pp. 1-320, 2007, Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicacions i Publicacions, Castelló.
. "Grafismo mobiliar magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón) en el contexto del Mediterráneo peninsular", pp. 1-205, 2008, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Diputació Provincial.
. "Cazadores y pastores en la fase neolítica de Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón)", a "IV Congreso del Neolítico Peninsular. Alicante, 27 al 30 noviembre 2006", vol 1, pp. 331-337, 2008, Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ), Alacant. Amb F. Gusi.
. "Restos y tumbas infantiles y juveniles en la Prehistoria Europea: del Musteriense al Mesolítico", a "Nasciturus, infans, puerulus vobis mater Terra", pp. 387-472, 2008, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Servei de Publicacions, Diputació Provincial, Castelló.
. "Origen y desarrollo del grafismo rupestre naturalista postpaleolítico en el Mediterráneo / Origine et dévoloppement du graphisme rupestre naturalista postpaleolithique dans la méditerranéee peninsulare", a "Espacio, Tiempo y Forma, Serie I, Nueva Época, Prehistoria y Arqueología", vol. I, pp. 181-190, 2008, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Madrid.
. "Ancient DNA reveals traces of Iberian Neolithic and Bronze Age lineages in modern Iberian horses", a "Molecular Ecology", pp. 1-15, 2009, Blackwell Publishing Ltd. Amb J. Lira i A. Linderholm.
. "Explotación de recursos en el neolítico litoral peninsular. Costamar", a "Monografies de Prehistòria i Arqueologia Castellonenques: Torre la Sal (Ribera de Cabenes, Castelló)", Ed. Flors, vol. 8, pp. 469-476, 2009, Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, Castelló.
. "Epipaleolithic and Mesolithic Burial’s from 12000 to 7000 BP Levantin Territory Rock Art", a "BAR International Series", vol. 2108, pp. 115-123, 2010, Publishers of British Archaeological Reports, Oxford, England. Amb F. Gusi i J. L. Gómez.
. "Forest resouces exploitation in the Late Mesolithic and Early Neolithic site of Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón, Spain)", a "Des Homes et des plantes. Exploitation et gestion des ressources végetales de la préhistoire à nos jours. XXX recontres internationales d'archéologie et d’histoire d’Antibes", pp. 317-327, 2010, Ed. APDCA, Antibes. Amb F. Antolín, L. Caruso i C. Mensua.
. "Primeros resultados tafonómicos de las asociaciones fósiles de la Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)", a "Zona Arqueológica", núm. 13, pp. 526-537, 2010, Museu Arqueològic Regional, Alcalà de Henares, Madrid. Amb P. Saladié, I. Cáceres, A. Ollé, J. Vallverdú, J. Van der Made, F. Gusi, E. Carbonell et Alii.

APORTACIONS A CONGRESSOS
. "Cueva Fosca: Nuevas fechas de C-14 para el Neolítico de la Península Ibérica", invitada a reunió, comunicació, 1978. Congrés "C-14 y Prehistoria de la Península Ibérica", publicat a Sèrie Universitària, núm. 77, pp. 61-65. Fundació Juan March, Madrid. Amb F. Gusi.
. "Les cultures Meso-néolithiques du Maestrazgo de Castellón (Espagne)", conferència invitada, 1980. Congrés "Colloque International Societé d'Etudes et de Recherches prehistoriques des Eyzies", publicat a Société d'Etudes et de Recherches Préhistoriques, núm. 30, pp. 112-122, 1981. Les Eyzies, Dordonya, França. Amb F. Gusi.
. "L'alimentation au Mésolithique et Néolithique de la grotte de la Fosca (Castellón, Espagne)", conferència invitada, 1981. Congrés "Colloque International Societé d'Etudes et de Recherches Prehistoriques des Eyzies", publicat a Société d'Etudes et de Recherches Préhistoriques, 1982. Les Eyzies, Dordonya, França. Amb F. Gusi i J. Estévez.
. "Domestication y paleoambiente de la Cova Fosca (Castellón)", comunicació, 1981. Congrés "Colloque International de Prehistoire, Montpellier: 'Le Neolitihique Ancien Mediterraneen'", publicat a Archeologie en Languedoc, núm. especial, 1982, Revue de la Federation Archeologique de l’Herault, pp. 107-120, 1982. Montpellier. Amb F. Gusi i J. Estévez.
. "Les industries à dos abattu des Grottes Matutano et Fosca (Castellón, Espagne)", comunicació, 1982. Congrés "Colloque 'Sur position taxonomique et chronologique des industries à pointes à dos autour de la Méditerranée européenne'", publicat a Rivista di Scienze Preistoriche, vol. XXXVIII, Fascicolo, 1-2, pp. 91-96, 1983. Dipartamento di Archeologia e Storia delle arti, Università di Siena, Itàlia. Amb F. Gusi i J. Casabó.
. "Evolución ambiental y desarrollo de la base subsistencial hasta el 7000 BP en el Levante ibérico", comunicació, 1983. Congrés "Colloque International 'Premières communautés paysannes en Méditerranée occidentale'", publicat a "Premières communautés paysannes en méditerranée occidentale" (Dir. Guilaine, Courtin, Roudil, Vernet), C. Olaria i F. Gusi, "Nouveaux aspects dans la problématique du Néolithique ancien dans la Méditerranée occidentale", pp. 221-226. Université des Sciences et Techniques du Languedoc. Amb J. Estévez F. Gusi, A. Vila i E. Yll.
. "Estudio del territorio para la comprensión del hábitat prehistórico: un ejemplo del Neolítico Antiguo", presidència de sessió, 1984. Congrés: "Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos", publicat a "Arqueología Espacial", núm. 3, pp. 41-51, 1984. Col·legi Universitari de Terol. Amb F. Gusi.
. "La problemática del neolítico andaluz y sus conexiones con el litoral mediterráneo peninsular", comunicació, 1984. Congrés "Homenaje a Luís Siret (1934-1984)", publicat a "Actas del Homenaje a Luís Siret", Ed. Conselleria Junta d'Andalusia, Direcció General Belles Arts, pp. 130-135, 1986. Coves d'Almansora (Almeria).
. "Nuevas aportaciones para el conocimiento del Neolítico Antiguo de la costa mediterránea española", comunicació, 1986. Congrés "The World Archaeological Congress", publicat a actes volum "The Neolithique of Europe", pp. 1-3, 1986. Southampton-London.
. "Estado del conocimiento y problemática del neolítico en el País valenciano", ponent, presidència de sessió, 1987. "XIX Congreso Nacional de Arqueología", publicat a "Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología", vol. I, pp. 141-160, 1989. Col·legi Universitari, Castelló.
. "El yacimiento calcolítico de Terrera Ventura (Tabernas, Almería) y sus relaciones con la cultura de Los Millares", comunicació, 1990. Congrés: "Colloque International Hommage au Dr. J. Arnal. Le Calcolithique en Languedoc et ses relations extra-regionales", publicat a "Actas del Colloque International Hommage J. Arnal", pp. 299-306, 1992. St. Mathieu de Treviers. Amb F. Gusi.
. "El yacimiento magdaleniense final de Cova Matutano (Castellón, España)", comunicació, 1991. "XIIé Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques UISSPP", publicat a "Actes du XIIé Congrès International", pp. 83-85. Bratislava.
. "Estat de la investigació del Neolític a les comarques septentrionals del País Valencià i les relacions amb Catalunya", conferència invitada, 1991. Congrés "9è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Estat de la investigació sobre Neolític a Catalunya", publicat a "Actes Estat de la Investigació sobre Neolític a Catalunya", pp. 321-329, 1992. Puigcerdà i Andorra.
. "Some aspectes about problematic of the neolithisation's processes in the Iberian Mediterranean", conferència invitada pel Dr. Gilman i el Dr. Kunst de l'Institut Arqueològic Alemany, 1992. Congrés "American Anthropogical Association", publicat a "Actas de American Anthropogical Association". San Francisco, EUA.
. "Diacrón: sistema de excavación arqueológico polivalente", comunicació, 1993. Congrés: "II Coloquio Arqueología e Informática", publicat a "Actas de II Coloquio Internacional Arqueología e Informática", 1995. Bilbao.
. "Cronologies absolutes a l'arqueologia del País Valencià", ponència, 1994. Congrés "Jornades d'Arqueologia Valenciana", publicat a "Actes", pp. 119-158, 1995. Alfàs del Pi (Alacant). Amb F. Gusi.
. "Diacrón un sistema informático polivalente de investigación arqueológica", comunicació, 1994. Congrés "UNIMAC, Universidad e Informática", publicat a "Actes" pp. 1-8, 1995. Madrid.
. "L'habitat chalcolithique de Terrera Ventura (Almería, Espagne) et se inter-relations avec le complexe culturel de Millares", comunicació, 1994. Congrés "UISPP XXIV Congrés Préhistorique de France 'Les civilisations Mediterranéennes'", publicat a "Actes de Congrés International de Préhistoire", 2000. Amb F. Gusi.
. "Les problemes chronologiques du procés de neolithisation au Pays Valencien: une hypothèse de périodisation", comunicació, 1994. Congrés "UISPP XXIV Congrés Préhistorique de France 'Les civilisations Mediterranéennes'", publicat a "Actes de Congrés International de Préhistoire", 2000. Carcassonne.
. "Les grottes de Matutano et de Fosca (Castellón, Pays Valencien): deux exemples de transition chronoculturelle du 11000-9000 BP dans la contrée méditerranéenne de l’Espagne", comunicació, 1995. Congrés "UISSPP. L’Europe des derniers chasseurs", publicat a "Documents préhistoriques, nº 12, Paris. Actas 5é Congrés International UISPP. Commission XII, 18-23 setembre 1995". CNRS, Grenoble, França.
. "Cova Fosca: ¿Neolítico antiguo o Neolítico medio?: el paradigma cardial", comunicació, 1995. "I Congrés del Neolític a la Península Ibèrica", publicat a "Pretiraje de Actas", pp. 88-89 i "Rubricatum", vol. 2, pp. 842-852, Gavà 1996. Gavà-Bellaterra (Barcelona). Amb F. Gusi.
. "El asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón, España) en el contexto crono-cultural del Würm final en el área mediterránea peninsular", comunicació, 1995. Congrés "El món mediterrani després del Pleniglacial. UISPP", publicat a "El món mediterrani després del Pleniglacial", pp. 375-384, 1997-1998. Banyoles (Girona). Amb F. Gusi i J. Watson.
. "Les grottes de Matutano et de Fosca (Castellon, Pays Valencien): deux exemples de transition chronoculturelle du 11000-9000 BP dans la contrée méditerranéenne de l’Espagne", comunicació, 1995. Congrés "UISPP. Commission XII. 5é Congrés International Epipaléolithique et Mésolithique en Europe", publicat a "Documents prehistoriques", núm. 12, pp. 87-91, 1999. Grenoble, França. Amb F. Gusi.
. "La vila de Benicató i la presència romana a la Plana de Castelló", ponència, 1996. Congrés de la Plana, publicat a "Actes V Congrés d'Història i Filologia", pp. 34-47, 1998. Nules (Castelló). Amb F. Gusi i F. Arasa.
. Coordinació taula rodona, 1997. Congrés "Seminario Internacional 'La conservación y difusion del arte rupestre al aire libre en el ambiente mediterráneo'", publicat a "Pasado y presente del Arte Rupestre Levantino" 2000. UIMP, Valltorta (Castelló).
. "Explotació econòmica i territorial de l'hàbitat magdalenià de la Cova Matutano (Vilafamés, La Plana Alta)", ponència, 1997. Congrés "II Jornades culturals a la Plana de L'Arc, 17-19 d’octubre 1997". Vilafamés.
. "Diacer: Sistema de registro y clasificación informático aplicado a las cerámicas prehistóricas", comunicació, 1998. "International Congres Computer Aplications in Archaeology, CAA", Barcelona, 16-22 març 1998, publicat a "Actas International Congres Computer Aplications in Archaeology, CAA", en premsa. Barcelona. Amb G. Aguilella.
. "Estudio de conjuntos cerámicos prehistóricos mediante el módulo analítico de Diacer", comunicació, 1998. Congrés "IV Coloquio Internacional de Arqueología e Informática, celebrado en Bilbao en mayo 1998", publicat a "Actas IV Coloquio Internacional de Arqueología e Informática", en premsa. Bilbao. Amb G. Aguilella.
. "Les datations de 14 C de la Medieterranéen de la Peninsule Iberique pour le passage du Paléolithique Superieur au Epipaleolithique: un hipothese de periodisation", comunicació, 1998. Congrés "3éme Congres International 14C et Archéologie". Lyon (França).
. "Explotació econòmica i territorial de l'hàbitat magdalenià de la Cova de Matutano (Vilafamés, La Plana Alta, Castellón)", ponència, 1999. Congrés "II Jornades culturals a la Plana de l’Arc", publicada a "Actes de II Jornades culturals de la Plana de l’Arc", pp. 5-20, Associació Cultural La Roca, Vilafamés, 1999. Vilafamés (Castellón). Amb F. Gusi.
. "Habitats, économies et sociétés du Nord-Ouest méditerranéen: Los materiales celtas y de influencia céltica pertenecientes a las necrópolis y poblados del área central del litoral mediterráneo peninsular ibérico", ponència, 1999. "XXIVé Congrés Prehistorique de France", publicada a "Actes de Les celtes et la Péninsule Ibérique. XXIVé Congrés Prehistorique de France". Université de Brest, Bretanya Occidental.
. "About Chronology of rock art in West Mediterranean", comunicació. Congrés "The Second Ningxia International Conference on Rock Art & the Annual Meeting of CAR", publicada a "Actas The Second Ningxia International Conference on Rock Art & the Annual Meeting of CAR", en premsa, 2000. Níngia (República de la Xina).
. "Nuevas precisiones crono-culturales referidas al hábitat calcolítico almeriense de Terrera Ventura (Tabernas)", comunicació, 2000. Congrés "Simposium Internacional de Nerja", publicació en premsa. Nerja, Màlaga.
. "Arte, hábitat y territorio en el Mediterráneo peninsular durante el Posglaciar: Un modelo de interpretación en el norte del País Valenciano", ponència, 2000. Congrés "Mesa Redonda de arte rupestre", publicat en premsa. Centre Somontano, Osca.
. "Informatización de convenciones gráficas aplicadas a las intervenciones arqueológicas", ponència, 2000. Congrés "Mesa Redonda Informática y Arqueología", publicat en premsa. Bilbao.
. "The Chronogical problem about Mediterranean Spanish rock art in Mesolithic and Neolithic periods", comunicació, 2000. Congrés "The Annual Meeting of Car & II Ningxia International Conference On Rock Art in the Year of 2000, 1-7 setember", publicat en premsa. Níngia, Xina.
. "Noticias preliminares de un enterramiento colectivo en territorio levantino", comunicació, 2000. "Congreso Nacional de Arqueología", publicat en premsa. Osca.
. "Nuevas perspectivas en el estudio del Arte Rupestre postpaleolítico", comunicació i taula debat, 2002. "Congreso Internacional de Arte rupestre en el ámbito mediterráneo, 20-23 junio 2002". Paranimf de la Universitat Politècnica, València.
. "El tránsito hacia las economías de producción de las últimas tribus cazadoras recolectoras del Mediterráneo peninsular", conferència, 2004. Congrés "10 Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz en Algeciras". Octubre 2005. Casa de la Cultura, Algeciras (Cadis).
. Conferència clausura i comunicació, 2005. Congrés "IX Jornades del Seminari d’Investigació Feminista, dies 12, 13 i 14 d’abril de 2005". Publicat a "IX Dossiers Feministas. Seminario de Investigación Feminista". Universitat Jaume I.
. "Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)", comunicació-pòster, 2005. Congrés "VI Iberian Quaternary Meeting 26th-28th september". Gibraltar Museum.
. "Sociedades prehistóricas del Alto Maestrazgo (Castellón) y las expresiones gráficas del llamado 'arte levantino'", ponència, 2005. Congrés "I Jornadas de Patrimonio en la Comarca del Gaudalteba. 11, 12 y 13 noviembre". Centre cultural 'Villa de Ardales'.
. "Población y territorio artístico levantino. Acerca del origen y evolución del arte postpaleolítico", comunicació, 2004. Congrés "Arte rupestre en la España mediterránea, Alicante 25-28 de octubre de 2004", publicat a "Actas congreso 'Arte rupestre en la España mediterránea', Alicante, 25-28 de octubre de 2004", pp. 149-160, 2005, Caixa d'Estalvis del Mediterrani-Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alacant.
. "Un enterramiento Meso-neolítico en el Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, Castellón) del 7000 BP en territorio levantino", comunicació, 2003. "III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica", publicat a "Actas III Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Santander, 5 a 8 de octubre de 2003", pp. 615-624, 2005, Servei de Publicacions, Universitat de Cantàbria, Santander.
. "Cazadores y pastores del Maestrazgo", comunicació. "IV Congreso del Neolítico Peninsular del 27 al 30 de noviembre de 2006", publicat a "Pretiraje de Actas", p. 14. Alacant.
. "Arte Parpallonense en Castellón", comunicació. Congrés "XXVII Curso de Historia y Cultura Valencianas del 24 al 28 de julio de 2006", publicat a "Arte Parpallonense en Castellón", pp. 11-26. Gandia.
. "Epipaleolithic and Mesolithic Burial’s from 12000 to 7000 BP in Llevantin Territory Art Rock", comunicació. "XV Congreso Internacional de Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas i Protohistóricas (UISPP)", setembre 2006, Lisboa (Portugal). Publicat a BAR International Series, vol. 2, 108, pp. 115-123, 2010. Publishers of British Archaecological Reports. Oxford, England.
. "Hallazgos antropológicos del 12000 al 7000 BP (Ares del Maestre, Castellón)", comunicació. A "Jornadas de Antropología Física y Forense. Alicante, 29-30 junio 2006", publicat a "Hallazgos antropológicos del 12000 al 7000 BP en Ares del Maetre, Castellón", pp. 46-56, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Alacant. Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ).
. Direcció i conferència inaugural de les "V Jornadas Nacionales de Arqueología del Castillo de Onda, del 15 septiembre al 3 octubre 2006". Museu d'Arqueologia d'Onda (Castelló).
. "Cazadores y pastores en la fase neolítica de Cova Fosca (Ares del Maestre, Castellón)", comunicació. "Congreso del Neolítico Peninsular. Alicante, 27 al 30 noviembre 2006", publicat a "Actas del Congreso del Neolítico Peninsular", pp. 331-337, 2008. Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ).
. "Primeros resultados tafonómicos de las asociaciones fósiles de la Cova de Dalt del Tossal de la Font (Vilafamés, Castellón)", comunicació. Publicat a "Actas 1 Reunión de científicos sobre cubiles de hiena (y otros grandes carnívoros) en los yacimientos arqueológicos de la Península Ibérica", a "Zona Arqueológica", núm. 13, Alcalà de Henares. Museu Arqueològic Regional, Alcalà de Henares, 2010.
. Comunicació al "I Seminario Internacional sobre sociedades nativas de la costa noroeste de Norteamérica: modelización histórica, arqueológica y etnológica", CCHS del CSIC i Universitat Autònoma de Barcelona. Museu Marítim, Barcelona, 14-15 d'octubre de 2010.

ESTADES A CENTRES ESTRANGERS
. University of Southampton, Southanpton, Anglaterra, de l'01-10-1986 al 30-10-1986. Tema: Ampliació estudis neolític i assistència al World Archaeological Congress.
. National Museum, Nairobi, Kènia, de l'01-06-1985 al 01-07-1985. Tema: Estudis de les indústries lítiques del pliopleistocè. Identificació d'indústries lítiques del paleolític inferior per comparar amb indústries similars a Casa Blanca I (Almenara).
. American Anthropological Association, San Francisco, EUA, de l'01-12-1992 al 30-12-1992. Tema: Participació al Col·loqui Internacional de l'American Anthropological Association i presentació de la conferència "Some aspects about problematic of the neolithisation’s process".
. Estada breu per ampliar estudis al Centre de Documentation Archeologique de Lattes, Montpellier, França, de l'01-05-1993 al 30-07-1993. Tema: Estudi del sistema SYSLAT.
. Universitat Autònoma de Toluca, Toluca, Mèxic, de l'01-04-1997 al 28-05-1997. Tema: Curs de doctorat.

ESTADES A CENTRES NACIONALS
. Facultat de Geografia i Història, Terol, de l'01-09-2003 al 01-02-2004. Tema: Aprenentatge de sistemes informàtics aplicats a l'arqueologia.
. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), Tarragona, de l'01-09-2010 al 30-09-2011. Tema: Projecte sobre les poblacions neandertals de la vertent mediterrània peninsular: Cova Alta del Tossal de la Font (Vilafamés, Castelló).

TESIS DOCTORALS, TESINES I TREBALLS D'INVESTIGACIÓ DIRIGITS
. "Territorio y poblamiento protohistóricos en llano litoral del Baix Maestrat". Doctorand Arturo Oliver Foix. Universitat Central de Barcelona. Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. 14 de juny de 1993. Excel·lent per unanimitat summa cum laude.
. "Yacimientos de la Edad del Bronce en el Alto Palancia: Contribución al estudio del poblamiento". Llicenciat Vicente Palomar Maciá. Departament de Prehistòria-Arqueologia. Universitat de València. 28 de juny de 1987. Excel·lent per unanimitat summa cum laude.
. "Estudio de los restos de talla en las industrias líticas prehistóricas de Castellón". Llicenciada M. Luisa Rovira Gomar. Departament de Geografia i Història. Col·legi Universitari de Castelló. 28 de maig de 1986. Excel·lent per unanimitat summa cum laude.
. "Ensayo de reconstrucción diacrónica de la cultura material durante el segundo milenio A.C. y las transformaciones en el inicio del I milenio A.C.". Doctorand Amparo Barrachina Ibáñez. Universitat Jaume I. Departament d'Història, Geografia i Art. Abril 2003. Excel·lent per unanimitat summa cum laude.
. Tesina "La celtització peninsular des de la celtibèria. Una revisió de l'estat de la qüestió". Tesinand Antoni Manyanós Pons. Universitat Jaume I, Departament d'Història, Geografia i Art. 22 de maig de 2000. Excel·lent per unanimitat.
. DEA’S: Amparo Barrachina Ibáñez, José Manuel Melchor i Gustau Aguilella.
. Treball d'investigació, alumne doctorad Gustau Aguilella Arzo, "Modelos digitales de terreno y paisajes prehistóricos: una aplicación al epipaleolítico-neolítico antiguo", 4 de setembre de 2003. 9 crèdits, excel·lent cum laude.
. Treball d'investigació, alumne doctorand José Manuel Melchor Montserrat, "El yacimiento arqueológico de El Palau (Borriana, Castellón)", 4 de setembre de 2003. 3 crèdits, excel·lent cum laude.

PARTICIPACIÓ EN COMITÈS I REPRESENTACIONS INTERNACIONALS. EXPERIÈNCIA EN ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS I ACTIVITATS D'I+D
. "El neolítico circunmediterráneo". Dirigit pel Professeur Jena Guilaine Maitre de la CNRS. Jornades docents. Universitat Jaume I. 16-19 novembre 2005.
. "Deesses i verges. Una iniciació històrica de les dones vistes per la religió". Jornades. Universitat Jaume I. 10-20 març 2000.

CONFERÈNCIES
. "Los problemas de la cultura argárica", Círculo Cultural Indaliano, Casino d'Almeria, 1973.
. "La Cultura de Los Millares", Ministeri d'Educació i Ciència, Casa de la Cultura, Almeria, 1973.
. "Significado de la Arqueología", Círculo Cultural Indaliano, Casino d'Almeria, 1973.
. "Metodología de excavación", Delegació de Cultura d'Almeria, Casa de Cultura d'Almeria, 1974.
. "La alimentación en la antigüedad", Delegació de Cultura d'Almeria, Ministeri de Cultura, Casa de la Cultura d'Alhama (Almeria), 1974.
. "El impacto colonial griego en tierras de Castellón", Institut d'Ensenyament Mitjà de Benicarló (Castelló), 1975.
. "El Kylix griego del poblado ibérico de El Puig", Diputació Provincial de Castelló i Delegació Local de Cultura, Institut Nacional de Batxillerat, maig 1976.
. "La vida rural en el mundo romano. La Villa de El Benicató, Nules, Castellón", Delegació Municipal de Cultura, Casa de la Cultura de Nules, 1977.
. "L'origen i evolució de l'home", Associació Arqueològica de Castelló, Caixa d'Estalvis de Castelló, 1980.
. "L'origen i evolució de l'home", Associació Cultural l'Eixerment de Vilamafés, Casa de Cultura de Vilafamés, 1980.
. "Las excavaciones en Cova Matutano: su importancia prehistórica", Associació Cultural l'Eixerment de Vilafamés. Casa Rural de Vilafamés, octubre 1981.
. "L'alimentation au Mesolithique et Neolithique de la grotte de la Fosca (Castellón, Espagne)", Societé d'Etudes et de Recherches Prehistoriques des Eyzies, Museu Arqueològic de Les Eyzies (Dordonya), agost 1981.
. "Métodos de conocimiento e investigación arqueológicos", Institut de Batxillerat "Francisco Ribalta", Castelló, 6 de maig de 1987.
. "Estat de la investigació del Neolític a les comarques septentrionals del País Valencià i les relacions amb Catalunya", Institut d'Estudis Ceretans, Servei d'Arqueologia d'Andorra, Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Prothohistoriques. Puigcerdà i Andorra. 26 d'abril de 1991.
. "Some aspectes about problematic of the neolithisation's processes in the Iberian Mediterranean", invitada pel Dr. Gilman i pel Dr. Kunst, American Anthropological Association, San Francisco (EUA), 3 de desembre de 1992.
. "L'assentament costaner de l'Edat del Bronze d'Orpesa la Vella (Castelló)", Museu de Prehistòria, Servei d'Investigació Prehistòrica, Diputació de València. Dictada a la Facultat de Geografia i Història, Facultat de Lletres, Universitat de València. 12 de maig de 1992.
. "La informática para arqueólogos", Diputació de Bilbao i Col·legi de Llicenciats i Doctors de Bilbao, 20 de setembre de 1994.
. "La dona en la història de l'art i la cultura: l'art i la dona en la prehistòria", Associació Internacional per a la Difusio i l'Intercanvi Cultural, Centre de Professors, Institut Valencià de la Dona, Campus de Herrero, Universitat Jaume I de Castelló, 19 de gener de 1995.
. "L'analogia entre els cicles naturals i les dones: aparició del mite creatiu", Seminari d’Investigació Feminista, Universitat Jaume I, conferència dictada a la Sala de Juntes del Campus de Borriol, edifici C, el 15 de març de 1998.
. "La Deessa Mare i les cosmogonies religioses", Seminari d’Investigació Feminista, Universitat Jaume I, Sala de Juntes del Campus de Borriol, edifici C, 21 de març de 1998.
. "La cultura celta: la primera Europa", Fòrum Babel, Llibreria Babel de Castelló, abril de 1998.
. "Análisis sobre el papel de las mujeres en la historia: prehistoria". Monogràfic sobre "La Perspectiva del género en la Historia de la Historia". Projecte NOW, Universitat Jaume I, Sala d'Actes de la Facutat de Cièncias Humanes i Socials. Corresponent al Monogràfic 2 "Jornadas de estudio y reflexión: el género como epistemología" del Programa Màster "La mediación en la sociedad de la información: nuevos perfiles profesionales de intervención social para el siglo XXI", 16 de novembre de 1998 i celebrat del 13 d'octubre 1998 a l'1 de juny de 1999.
. "L'assentament costaner de l'Edat del Bronze d'Orpesa la Vella (Castelló)", Museu de Prehistòria, Servei d'Investigació Prehistòrica, Diputació de València, Facultat de Geografia i Història, Facultat de Lletres, Universitat de València, 12 de maig de 1992.
. "Nuevos descubrimientos arqueológicos en Castellón", Fòrum Babel, Llibreria Babel de Castelló, 16 d'octubre de 2002.
. "Sociedades prehistóricas del Alto Maestrazgo (Castellón ) y las expresiones gráficas del llamado arte levantino", Museu d'Ardales (Màlaga), setembre 2002.
. "El origen humano: restos fósiles en las costas mediterráneas", lliçó inaugural del curs universitari 2002-2003 Universitat Jaume I de Castelló.

ALTRES MÈRITS
1982-1983
. Inspectora Provincial d'Arqueologia. Direcció General de Belles Arts i Arxius. Subdirecció General d'Arqueologia i Etnologia.
. Assessora tècnica de la Generalitat Valenciana per realitzar el projecte-memòria de distribució i continguts de les noves sales d'arqueologia i prehistòria. Museu de Belles Arts de Castelló, 1995.
. Elegida acadèmica corresponent per Castelló de la Plana de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 18 de novembre de 1998, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Fernando Boneu i Companys, Antoni Pladevall i Font, i Eduard Ripoll i Perelló.
. Membre del Diccionari Biogràfic Espanyol. Reial Acadèmia de la Història. Candidatura proposada per José María Blázquez Martínez i Martín Almagro Gorbea, 2006.
. Convenis amb la Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, dirigida per Eudald Carbonell. I amb el Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, 2002.
. Directora des de 1995 del Progama Interuniversitari de Tercer Cicle, entre la Universitat d'Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook