Peña Santos, Antonio de laPER ORDRE CRONOLÒGIC
. Neix a Pajares de los Oteros, província de Lleó, el dia 10 d'abril de 1952. L'any següent es trasllada a Mondoñedo (Lugo), on resideix fins 1963 en què fixa la seva residència a Pontevedra.
. El 1972 comença a col·laborar en les activitats del Museu Provincial de Pontevedra.
. Becari de la Catalogació Arqueològica del Museu Provincial de Pontevedra de l'abril de 1976 fins l'octubre de 1981.
. Membre numerari de la Secció d'Arqueologia i Prehistòria de l'Institut d'Estudis Gallecs "Padre Sarmiento" d'ençà l'agost de 1976.
. Llicenciat en Geografia i Història, especialitat de Prehistòria i Arqueologia, per la Universitat de Santiago de Compostel·la, el juny de 1978.
. El dia 6 de juliol de 1978 llegeix a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Santiago de Compostel·la la seva tesi de llicenciatura, titulada "El arte rupestre gallego al aire libre. Estado actual del problema y modelo para su estudio por comarcas naturales: La Península del Morrazo en Pontevedra". Obtingué la qualificació d'excel·lent.
. Professor i encarregat del departament d'Història Antiga i Medieval del Centre Regional de Pontevedra de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, de l'octubre de 1979 fins l'octubre de 1981.
. A l'octubre de 1979 comença a col·laborar en la "Gran Enciclopedia Gallega".
. Membre Numerari de la Secció d'Història de l'Art de l'Institut d'Estudis Gallecs "Padre Sarmiento" d'ençà març de 1980.
. Durant els anys 1979 i 1980 prospecta i cataloga més de mig miler d'estacions de gravats rupestres a les províncies de Pontevedra, la Corunya i Lugo.
. Responsable davant el Ministeri de Cultura de les excavacions arqueològiques d'urgència a la província de Pontevedra els anys 1981, 1982 i 1983.
. Membre de l'"International Council on Monuments and Sites", de la UNESCO, des de febrer de 1981.
. Des d'octubre de 1981 ocupa el lloc de Conservador dels Fons Arqueològics del Museu Provincial de Pontevedra.
. Becari de Doctorat de la Fundació "Oriol-Urquijo" de l'octubre de 1981 a l'octubre de 1983.
. Membre fundador del Grup d'Arqueologia "Alfredo García Alén" l'octubre de 1981. Ocupà el càrrec de president fins el juny de 1982. Dimití el febrer de 1984. El novembre del mateix any fou nomenat Membre d'Honor.
. Del febrer de 1982 fins el gener de 1983 representà la Subdirecció General d'Arqueologia del Ministeri de Cultura en el Patronat del Museu Provincial de Pontevedra.
. El 1982 dirigí l'equip redactor de l'"Inventario de Yacimientos Arqueológicos de la provincia de Pontevedra" per encàrrec de la Subdirecció General d'Arqueologia del Ministeri de Cultura.
. El 1982 dirigí l'equip redactor de l'"Inventario Epigráfico de la Provincia de Pontevedra" per encàrrec de la Subdirecció General d'Arqueologia del Ministeri de Cultura.
. Inspector Provincial d'Arqueologia del Ministeri de Cultura durant l'any 1982.
. Membre del comitè de redacció de la revista "Ars Praehistorica" des de 1982.
. Membre de la comissió tècnica d'Arqueologia de la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia des del març de 1983. Dimiteix el març de 1984. Es reincorpora del juny de 1985 al març de 1988.
. Des d'octubre de 1984 és membre de l'Associació Professional d'Arqueòlegs d'Espanya.
. Membre del comitè de redacció de la revista "Pontevedra Arqueológica" des del novembre de 1984.
. Membre de la comissió assessora d'arqueologia i antropologia del Museu Provincial de Pontevedra des del desembre de 1984.
. Membre de l'"Institut Cultural Galaico-Miñoto" des del març de 1986.
. Vocal de la Junta de Govern del Centre d'Estudis Històrics de Pontevedra des del juny de 1986.
. Membre de l'Associació Professional d'Arqueòlegs de Galícia d'ençà l'octubre de 1986. Ocupà el càrrec de secretari del novembre de 1987 al desembre de 1988. Dimití el febrer de 1989.
. Membre del comitè científic del "1r Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals" celebrat a Lleida del 23 al 27 de novembre de 1992 i organitzat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs.
. El setembre de 1994 és nomenat per la Conselleria de Relacions Institucionals de la Xunta de Galícia coordinador per a Galícia de l'exposició sobre el món celta a celebrar a Vigo el 1995.
. Elegit acadèmic corresponent per Pontevedra de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 d'octubre de 1994, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Leopoldo Gil Nebot, Antoni Pladevall i Font, i Eduard Ripoll i Perelló.
. Membre de la taula sobre "Problemática de la Conservación del Arte Rupestre Español en el XXIII Congreso Nacional de Arqueología". Elx, 10 de març de 1995.
. Des de 1999, col·laborador del projecte "Enciclopedia Galega Universal" de l'editorial "Ir Indo".
. Membre de la "Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico" (ARP) d'ençà l'octubre de 1999.
. Membre del Comitè Científic del Congrés Internacional d'Art Rupestre Europeu. Vigo, 24 al 28 de novembre de 1999.
. Membre de l'"Asociación Arqueológica Viguesa" des del desembre de 1999.
. Membre del col·lectiu "Franca Irmandade de Pontevedra" des del novembre de 2001.
. Membre de l'"Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra" des del novembre de 2001.
. Membre del Comitè Científic de la revista "Brigantium", del Museu Arqueològic i Històric de la Corunya, des del maig de 2002.
. Membre del Comitè Col·laborador de les I Jornades d'Història i Cultura "A Prehistoria", organitzades pel Concello de Porto do Son a l'agost de 2002.
. Membre del Grup de Treball de l'Ajuntament de Pontevedra per al seguiment del procés d'elaboració del "Plan Xeral de Ordenación Urbana de Pontevedra", del del març de 2003. Renuncia per incompatibilitat el setembre de 2004.
. Membre del Comitè Col·laborador de les II Jornades d'Història i Cultura "Porto do Son e o mar", organitzades pel Concello de Porto do Son a l'agost de 2003.
. Membre del Comitè Científic del "Proxecto Artabria", del Concello de la Corunya, des del setembre de 2003.
. "Premio Turoqua 2003" de la Franca Irmandade de Pontevedra.
. Membre del Comitè Científic de la revista "Pontevedra, Revista de Estudios Provinciais, de la Deputación de Pontevedra", des del desembre de 2003.
. Membre de l'Associació de Genealogia, Heràldica i Nobiliària de Galícia des del setembre de 2004.
. "Premio Cidade de Pontevedra 2004", del Concello de Pontevedra.
. Pregoner de les Festes d'O Rosal 2005.
. Membre del Consell de Redacció de la revista "El Museo de Pontevedra", des del gener de 2006.
. Membre del Comitè Científic del I Congrés Internacional d'Arqueologia (Vilalba 2008).
. Membre de l'"Asociación Amigas e Amigos do Camiño Portugués a Santiago", des del gener de 2008.

PUBLICACIONS
. "Petroglifos de Montecelo", a "Cuadernos de Estudios Gallegos", XXXI, núm. 87-89. Compostel·la (1975): 274-281.
. "Excavación de una mámoa en Chan da Cruz, Vilaboa", a "El Museo de Pontevedra", XXX. Pontevedra (1975): 103-120.
. "El petroglifo de Pinar do Rei en Cangas de Morrazo, Pontevedra", a "Gallaecia", 1. Compostel·la (1975): 91-108.
. "Los grabados megalíticos de la Mámoa do Rei, Pontevedra", a "Gallaecia", 1. Compostel·la (1975): 63-75. (Amb P. López González).
. "Restos de una villa romana en Hio, Pontevedra", a "El Museo de Pontevedra", XXIX. Pontevedra (1975): 175-186. (Amb F. Fariña i J. C. Sierra).
. "Asociaciones entre zoomorfos y círculos o espirales. Datos para una iconografía de los grabados rupestres gallegos", a "Gallaecia", 2. Compostel·la (1976): 99-116.
. "Materiales conservados de tres túmulos megalíticos de la Península de Morrazo, Pontevedra", a "Gallaecia", 2. Compostel·la (1976): 55-85. (Amb A. Rodríguez Casal).
. "Nuevos grabados rupestres en la Península de Morrazo, Pontevedra", a "Gallaecia", 2. Compostel·la (1976): 125-133. (Amb A. Costa i altres).
. "Prospecciones arqueológicas en la Torre de Meira, Moaña", a "Boletín Auriense", VI. Orense (1976): 183-204. (Amb P. Acuña i altres).
. "Antropomorfos en el arte rupestre prehistórico gallego", a "El Museo de Pontevedra", XXX. Pontevedra (1976): 141-175.
. "El arte rupestre gallego al aire libre: Estado actual del problema y modelo para su estudio por comarcas naturales: La Península de Morrazo en Pontevedra". Tesi de llicenciatura. Compostel·la, 1978. Exemplars mecanografiats al departament d'Història-1 de la Universitat Compostel·lana i al Museu Provincial de Pontevedra.
. "La clasificación tipológica de los grabados rupestres gallegos", a "Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología-Lugo 1977". Saragossa (1979): 451-466.
. "Los petroglifos gallegos. Grabados rupestres prehistóricos al aire libre en Galicia", a "Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos", 30. Sada, 1979. (Amb J. M. Vázquez Varela).
. "Prehistoria e Arqueoloxía de Galicia: Estado da cuestión". Lugo, 1979. (Amb diversos autors).
. "Frecuencias de aparición y asociación en los grabados rupestres prehistóricos de la provincia de Pontevedra", a "Trabajos de Prehistoria", 36. Madrid (1979): 407-428.
. "Fentáns", a "Gran Enciclopedia Gallega", 12. Compostel·la (1979): 11-12.
. "Breve síntesis de la investigación actual sobre los grabados rupestres al aire libre del Noroeste de la Península Ibérica", a "Caesaraugusta", 49-50. Saragossa (1979): 193-211.
. "Ferreiros", a "Gran Enciclopedia Gallega", 12. Compostel·la (1979): 140-141.
. "Figueirido", a "Gran Enciclopedia Gallega", 13. Compostel·la (1980): 17-18.
. "Forcadela", a "Gran Enciclopedia Gallega", 13. Compostel·la (1980): 198.
. "Forcarei", a "Gran Enciclopedia Gallega", 13. Compostel·la (1980): 202.
. "Fornelos de Montes", a "Gran Enciclopedia Gallega", 13. Compostel·la (1980): 214-215.
. "Fragas", a "Gran Enciclopedia Gallega", 14. Compostel·la (1980): 26-27.
. "Las representaciones de alabardas en los grabados rupestres gallegos", a "Zephyrus", XXX-XXXI. Salamanca (1980): 115-129.
. "Nuevos puntos de vista para la cronología de los grabados rupestres al aire libre del Noroeste de la Península Ibérica", a "Actas do I Seminário de Arqueología do Noroeste da Península Ibérica-Guimaraes 1979", II. Guimaraes (1980): 133-154.
. "O tema da alabarda na arte rupestre galega", a "Brigantium", 1. La Corunya (1980): 49-69.
. "Notas para una revisión de los grabados rupestres de 'O Castriño' en Conxo, Santiago de Compostela", a "El Museo de Pontevedra", XXXIII. Pontevedra (1979): 69-100.
. "Gargantáns", a "Gran Enciclopedia Gallega", 15. Compostel·la (1981): 212-214.
. "Grabados rupestres de la provincia de Pontevedra". Publicacions de la Fundació Barrié de la Maza, sèrie "Catalogación Arqueológica y Artística de Galicia". La Corunya, 1980. (Amb A. García Alén).
. "Gaxate", a "Gran Enciclopedia Gallega", 15. Compostel·la (1981): 228.
. "Godos", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 45.
. "Goián", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 47-48.
. "Golada", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 58-59.
. "Gondomar", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 90-91.
. "Graba", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 177-178.
. "El tema del laberinto en el arte rupestre gallego", a "Bollettino del Centro Camuno di Studi Preistorici", XVIII. Brèscia (1981): 65-74.
. "El núcleo de grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica a la luz de la reciente investigación", a "Altamira Symposium - Madrid 1979". Madrid, Ministeri de Cultura, 1981, pp. 527-549.
. "Graña", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 209.
. "Gres", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 221.
. "Gresande", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 221-222.
. "Grove", a "Gran Enciclopedia Gallega", 16. Compostel·la (1981): 237.
. "Guimareia", a "Gran Enciclopedia Gallega", 17. Compostel·la (1981): 25.
. "Excavaciones en Cangas de Morrazo", a "Revista de Arqueología", 14. Madrid (1981): 59.
. "Restaurado el menhir de Gargantáns (Moraña, Pontevedra)", a "Revista de Arqueología", 14. Madrid (1981): 59.
. "Nuevos grabados rupestres en Campo Lameiro (Pontevedra)", a "Revista de Arqueología", 14. Madrid (1981): 59.
. "La figura humana en el grabado rupestre: Noroeste de la Península", a "Revista de Arqueología", 15. Madrid (1982): 6-13.
. "Un año de actividades del Servicio de Arqueología del Museo de Pontevedra", a "La Voz de Galicia", 31 de gener i 2 de febrer de 1982.
. "Destrucciones sistemáticas en el yacimiento de A Lanzada", a "Faro de Vigo" i "Diario de Pontevedra", 7 de febrer de 1982. (Amb R. Fontoira i C. Valle).
. "Laberinto", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 142-143.
. "Lalín", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 175.
. "A Lama", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 180.
. "Lamela", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 204.
. "Lantaño", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 217.
. "Laxe", a "Gran Enciclopedia Gallega", 18. Compostel·la (1982): 247.
. "Leiro", a "Gran Enciclopedia Gallega", 19. Compostel·la (1982): 18.
. "Lérez", a "Gran Enciclopedia Gallega", 19. Compostel·la (1982): 41.
. "Lira", a "Gran Enciclopedia Gallega", 19. Compostel·la (1982): 91-92.
. "Los motivos de laberintos tipo Mogor en el ámbito de los grabados rupestres gallegos", a "Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais", 1-2. Pontevedra (1982): 39-51.
. "Un nuevo tesoro prehistórico descubierto en Caldas de Reis (Pontevedra)", a "Faro de Vigo", 23 de gener de 1983, p. 24.
. "Exploraciones arqueológicas en aguas de la isla de Cortegada", a "Remar. Revista del Mar", 2. Vigo (1983): 32-34. (Amb R. Patiño).
. "Excavaciones arqueológicas en Santa Tecla", a "La Voz de Galicia", 20 d'agost de 1983.
. "Excavacións realizadas durante a campaña 1982 na provincia de Pontevedra", a "Solaina", 2. Compostel·la (1983): 106-107. (Amb X. M. González Fernández).
. "Breve visión de la arqueología del Norte de la provincia pontevedresa", a "Semana Verde de Galicia 1983". Pontevedra (1983): 53-56.
. "La orfebrería prehistórica en Galicia", a "III Salón de Anticuarios de Galicia". Compostel·la (1983): 19-22.
. "Comentario a 'La Pedra das Ferraduras (Fentáns, Galicia, España)', de C. G. Borgna", a "El Museo de Pontevedra", XXXV. Pontevedra (1981): 109-116.
. "Prospecciones arqueológicas submarinas en el litoral pontevedrés", a "La Voz de Galicia", 9 de març de 1984, p. 20.
. Pròleg a "Ánforas romanas en el eje atlántico galaico-portugués", de P. Díaz Álvarez. Vigo, 1984.
. Pròleg a "Citania y Museo Arqueológico de Santa Tecla", de X. Martínez Tamuxe. A Guarda, 1984.
. "Petroglifos", a "Gran Enciclopedia Gallega", 24. Compostel·la (1984): 227-230.
. "Santa Tegra 1984". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1984. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Torroso 1984". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1984. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Excavaciones arqueológicas de urgencia en la provincia de Pontevedra durante el año 1981", a "El Museo de Pontevedra", XXXVI. Pontevedra (1982): 67-82.
. "Excavación arqueológica de urgencia en la mámoa de Monte de Mon (Poio, Pontevedra)", a "Pontevedra Arqueológica", 1. Pontevedra (1985): 75-84.
. "Sondeo estratigráfico en el yacimiento de A Fontenla (Moaña)", a "Pontevedra Arqueológica", 1. Pontevedra (1985): 91-98.
. "Sondeo estratigráfico en el yacimiento de O Regueiriño (Moaña)", a "Pontevedra Arqueológica", 1. Pontevedra (1985): 85-90.
. "El yacimiento de Lavapés (Cangas de Morrazo). Balance de las excavaciones 1981-1982", a "Pontevedra Arqueológica", 1. Pontevedra (1985): 149-178.
. "Primeras prospecciones arqueológicas subacuáticas en el litoral de la provincia de Pontevedra", a "Pontevedra Arqueológica", 1. Pontevedra (1985): 205-238.
. "Santa Tegra 1985". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1985. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "La investigación del arte rupestre en Galicia: Estado actual y perspectivas de futuro", a "Portugalia", IV-V. Porto (1983-1984): 83-88.
. "Las cerámicas incisas motopadas tipo Penha en Galicia: El asentamiento de Lavapés (Pontevedra)", a "Arqueología", 11. Porto (1985): 74-81.
. "Torroso 1985". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1985. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Primeros resultados de dos años de investigación sobre el mundo megalítico en la provincia de Pontevedra", a "Actas del II Coloquio Galaico-Miñoto", II. Betanzos (1985): 285-312. (Amb R. Patiño).
. "Nuevas armas de la Edad del Bronce dragadas en el río Ulla (Pontevedra)", a "Actas del II Coloquio Galaico-Miñoto", II. Betanzos (1985): 313-318.
. "Neue Bronzezeitliche Funde im Museo Provincial von Pontevedra", a "Madrider Mitteilungen", 26. Heidelberg (1985): 22-28.
. "Santa Tecla", a "Historia 16", 125. Madrid (1986): 123-128.
. "Excavaciones arqueológicas en el monte de Santa Tegra (A Guarda)", a "A Peneira", 30. Ponteareas (IX-1985): 5.
. "Santa Tegra 1986". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1986. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Torroso 1986". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1986. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Yacimiento galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra). Campaña 1983", a "Arqueoloxía-Memorias", 5. Xunta de Galícia. Compostel·la, 1986.
. "Excavaciones arqueológicas en el Castro de Torroso-Mos (1986)", a "A Peneira", 32. Ponteareas (IX-1986): 24.
. "Memoria de las campañas 1984-1985 de excavaciones arqueológicas en el Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)". Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Memoria de las campañas 1984-1985 de excavaciones arqueológicas en el poblado galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra)". Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Redondela na Antigüidade: Brevísima síntese". Fullet de l'exposició "Catálogo de restos arqueolóxicos no Concello de Redondela". Departament de Cultura del Concello de Redondela, 1987.
. "El arco de la 'Casa del Notario'", a "Diario de Pontevedra", 8 de febrer de 1987, p. 3. (Amb J. Juega Puig).
. "La mámoa de As Pereiras (Mos, Pontevedra)", a "Pontevedra Arqueológica", II. Pontevedra (1985-1986): 7-16.
. "Tres años de excavaciones arqueológicas en el yacimiento galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra): 1983-1985", a "Pontevedra Arqueológica", II. Pontevedra (1985-1986): 157-189.
. "Excavaciones en el yacimiento galaico-romano de Santa Tegra", a "A Peneira", 43. Ponteareas (XII-1987): 32.
. "Santa Tegra 1987". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1987. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Torroso 1987". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1987. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Memoria de la campaña 1986 de excavaciones arqueológicas en el Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)". Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Os Celtas e o Morrazo: Mito ou realidade?", a "Atlántico Diario". Vigo, 4 de gener de 1988, p. 28.
. "Excavación de un complejo de grabados rupestres en Campolameiro (Pontevedra)", a "Ars Praehistorica", III-IV. Madrid (1984-1985): 285-290.
. "Excavaciones arqueológicas en el Castro de Torroso", a "A Peneira", 44. Ponteareas (I-1988): 28.
. "Nuevos elementos de orfebrería prehistórica procedentes de Caldas de Reis (Pontevedra)", a "Gallaecia", 9-10. Compostel·la (1987): 221-227.
. "Pontevedra. Planteamiento histórico y urbanístico". Servei de Publicacions de la Diputació Provincial de Pontevedra. Vigo, Artes Gráficas Galicia, 1988. (Amb C. García Braña i J. Juega Puig).
. "Las cistas de Gandón (Cangas de Morrazo, Pontevedra)", a "El Museo de Pontevedra", XXXIX. Pontevedra (1985): 77-93.
. "Celtas? Non, grácias", a "A Nosa Terra", 340. La Corunya, 5 de maig de 1988, p. 16.
. "L'art rupestre en Galice pendant l'Age du Bronze", a "Avant les Celtes. L'Europe a l'Age du Bronze: 2.500-800 avant J.C.". Brest (1988): 136-138.
. "Santa Tegra 1988". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1988. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Torroso 1988". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1988. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Cuatro conjuntos de grabados rupestres en la feligresía de Tourón (Pontevedra)", a "Cuadernos de Estudios Gallegos", XXXVII. Compostel·la (1987): 7-30.
. "Ponte do Burgo 1988". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1988 fins la interrupció dels treballs. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "El mundo de los castros galaicos y el poblado de Santa Tegra", a "Galicia-Moda", 11. Vigo (1989): 276.
. "Algunos aspectos urbanísticos del poblado galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra)", a "Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais", 4. Pontevedra (1988): 27-36.
. "El Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Resumen de tres años de excavaciones", a "Trabalhos de Antropologia e Etnologia", XXVII. Porto (1987): 113-136.
. "El Castro de Torroso (Mos). Campaña de excavaciones 1987", a "El Museo de Pontevedra", XLI. Pontevedra (1987): 77-95.
. "Castro de Santa Tegra (A Guarda). Campaña de excavaciones 1987", a "El Museo de Pontevedra", XLI. Pontevedra (1987): 124-144.
. Pròleg a "Arqueología y Antropología Cultural de la margen derecha de la ría de Pontevedra", de B. Aparicio Casado. Servei de Publicacions de la Diputació Provincial de Pontevedra. Vigo, 1989.
. "Memoria de las campañas 1987 y 1988 de excavaciones arqueológicas en el Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)". Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Últimas excavaciones en el yacimiento galaico-romano de Santa Tegra. Breve resumen", a "Actas do Colóquio Manuel de Boaventura - Esposende 1985". Esposende (1988): 93-111.
. "Torroso 1989". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1989. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "Metalurgia gallega de la transición Bronce-Hierro: El Castro de Torroso", a "Espacio, Tiempo y Forma". Sèrie I, Prehistòria, I. Madrid, Universitat Nacional d'Educació a Distància (1988): 339-360.
. "Castro de Torroso (Monte do Castro, Torroso, Mos, Pontevedra) 1987", a "Arqueoloxía-Informes", 1. Compostel·la (1989): 32-35.
. "Castro de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra) 1987", a "Arqueoloxía-Informes", 1. Compostel·la (1989): 70-73.
. "Algunas precisiones sobre el poblado galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra)", a "Actas do I Congreso Gallaecia - A Guarda 1988". Servei de Publicacions de la Diputació Provincial de Pontevedra. Vigo (1990): 153-164.
. "Los objetos metálicos del Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)", a "Trabalhos de Antropologia e Etnologia", XXVIII, núm. 3-4. Porto (1988): 113-132.
. "Torroso 1990". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1990. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "O Castro de Torroso", a "Xornal Diario", 25 de febrer de 1991, p. VI.
. "Campo Lameiro y el arte rupestre al aire libre", a "Xornal Diario", 27 de juny de 1991, pp. IV-V.
. "Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)", a "Arqueoloxía-Informes", 2. Compostel·la (1991): 33-36.
. "Castro de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra)", a "Arqueoloxía-Informes", 2. Compostel·la (1991): 67-70.
. "Ponte do Burgo (Pontevedra)", a "Arqueoloxía-Informes", 2. Compostel·la (1991): 219-222.
. "El urbanismo en el poblado galaico-romano de Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra)", a "Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu - 1988". Viseu (1990): 249-254.
. "Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de las Memorias de las campañas de excavaciones 1984-1990", a "Arqueoloxía-Memorias", 11. Compostel·la, Xunta de Galícia, 1992.
. "Turoqua o los orígenes de la ciudad de Pontevedra", a "Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais", 8-9. Pontevedra (1992): 391-402.
. "Turoqua. (O cuando Pontevedra todavía no era Pontevedra)", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 14 de març de 1993, pp. X-XI.
. "Consideraciones sobre las vías romanas de la provincia de Pontevedra", a "Castrelos", 3-4. Vigo (1990-1991): 217-244.
. "¿Celtas? No: gallegos", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 11 d'abril de 1993, pp. VIII-IX.
. "Símbolos del Poder. La sociedad galaica de hace 4.000 años, vista a través del arte rupestre", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 23 de maig de 1993, pp. 36-37.
. "Del campamento a la aldea. Una visión socioeconómica del origen de los castros galaicos", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 4 de juliol de 1993, pp. 30-31.
. "El oro de los galaicos. La orfebrería antigua como testimonio de las transformaciones sociales", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 8 d'agost de 1993, pp. 28-30.
. "Monte das Croas 1993". Informe preliminar de la campanya d'excavacions 1993. Exemplar mecanografiat a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia.
. "El espacio de la representación. El arte rupestre galaico desde una perspectiva territorial", a "Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais", 10. Pontevedra (1993): 11-50. (Amb J. M. Rey García).
. "El primer milenio a. C. en el área gallega: Génesis y desarrollo del mundo castreño a la luz de la Arqueología. Actas del Congreso Paleoetnología de la Península Ibérica - Madrid 1989", a "Complutum", 2-3. Madrid (1992): 373-394.
. "Primeras investigaciones en el asentamiento humano más antiguo localizado en el municipio de Pontevedra", a "Diario del Domingo". Suplement Dominical del "Diario de Pontevedra", 9 de gener de 1994, pp. VI-VII.
. "El arte rupestre en Campo Lameiro". Xunta de Galícia, 1994. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García).
. "Señor, ten piedad", a "Arqritica", 7. Madrid, 1994, pp. 23-24.
. "El arte rupestre galaico: Una reflexión crítica sobre el presente y una propuesta para el futuro", a "Trabajos de Prehistoria", 51, núm. 2. Madrid, Centre d'Estudis Històrics del CSIC, 1994, pp. 51-54. (Amb F. Carrera Ramírez, F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García).
. "Una propuesta para la gestión del patrimonio rupestre gallego", a "Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología" (Vigo 1993), I. Vigo, 1995, pp. 277-282. (Amb F. Carrera Ramírez, F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García).
. "A propósito de la figura humana. Una disculpa para reconsiderar el arte rupestre galaico", a "Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología" (Vigo 1993), II. Vigo, 1995, pp. 125-130. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García).
. "Factores antrópicos de deterioro en los grabados rupestres de Galicia", a "V Colóquio Galaico-Minhoto (Braga-Barcelos-Famalicao 1994)". Livro do Colóquio. Braga, Instituto Cultural Galaico-Minhoto, 1994, pp. 71-72.
. "Evolución del trazado de la muralla de Pontevedra", a "V Colóquio Galaico-Minhoto (Braga-Barcelos-Famalicao 1994)". Livro do Colóquio. Braga, Instituto Cultural Galaico-Minhoto, 1994, p. 98. (Amb J. Juega Puig).
. "La excavación de 1988 en el Puente del Burgo (Pontevedra): Crónica de una frustración", a "Pontevedra. Revista de Estudios Provinciais", 11. Pontevedra, Diputació Provincial, 1995, pp. 21-64.
. "Pontevedra, villa amurallada". Pontevedra, Servei de Publicacions de la Diputació Provincial, 1995. (Amb J. Juega Puig i E. Sotelo Resurrección).
. "Gender and Class in the Galician Group of Rock Art". European Association of Archaeologists, First Annual Meeting Santiago 95 - Abstracts. Santiago de Compostel·la, 1995, p. 15. (Amb J. M. Rey García).
. "Galicia na Prehistoria". Vol. I de la "Historia de Galicia". La Corunya, Ed. Vía Láctea, 1995. (Amb J. M. Bello Diéguez).
. "La degradación actual del arte rupestre galaico", a "XXIII Congreso Nacional de Arquelogía (Elche 1995). Libro de Resúmenes". Elx, Ajuntament, 1995, p. 178.
. "Sobre las posibles relaciones entre el arte parietal megalítico y los grabados rupestres galaicos", a "Resumos de conferencias, relatorios e comunicacións do Coloquio Internacional 'O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo (Compostela 1996)'". Santiago de Compostel·la, Tórculo Artes Gráficas, 1996, p. 82. (Amb J. M. Rey García).
. "Escavación arqueolóxica no Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)", a "Arqueoloxía-Informes", 3. Santiago de Compostel·la, Xunta de Galícia, 1995, pp. 31-34.
. "Los motivos geométricos en el Grupo Galaico de arte rupestre prehistórico", a "Los motivos geométricos en los grabados rupestres prehistóricos del continente europeo". "Arqueología Divulgativa", 2. Vigo, Asociación Arqueológica Viguesa, 1996, pp. 83-130. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro).
. "Un repaso a las diferentes intervenciones de conservación en yacimientos castrexos de Galicia", a "VI Coloquio Galaico-Minhoto (Ourense 1966)/Resumos". Vigo, 1996, pp. 261-262.
. "Historia de Pontevedra". La Corunya, Ed. Vía Láctea, 1996. (Amb J. Juega Puig i L. López de Guereñu).
. "Las representaciones de figura humana y fauna en los grabados rupestres galaicos del Baixo Miño y Costa Sur de Galicia", a "Castrelos", 7-8. Vigo, Museu Municipal, 1994-1995, pp. 31-60. (Amb F. J. Costas Goberna, P. Novoa Álvarez i X. Martínez Tamuxe).
. "Una cílica de figuras negras del Museo de Pontevedra. Identificación y tratamiento de conservación", a "Revista de Arqueología", 189. Madrid, Zugarto Ediciones, 1997, pp. 8-13. (Amb R. Benavides García).
. "Aspectos de la génesis y evolución de la Cultura Castrexa de Galicia", a "Complutum Extra", 6 (I). Madrid, Universitat Complutense, 1996, pp. 255-262. (Amb J. M. Vázquez Varela).
. "Un século de actividade arqueolóxica no Morrazo", a "Raices. Exposición de Arqueoloxía do Morrazo". Cangas do Morrazo, Concello, 1977.
. "La secuencia cultural del mundo castrexo galaico", a "A Cultura Castrexa a Debate". Actes del Curs d'Estiu de la Universitat de Vigo (Tui 1995). Tui, Instituto de Estudios Tudenses, 1996, pp. 63-103.
. "Aproximación a las representaciones de cuadrúpedos en el Grupo Galaico de arte rupestre", a F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro (Eds.): "Los motivos de fauna y armas en los grabados prehistóricos del continente europeo", Asociación Arqueológica Viguesa, sèrie "Arqueología Divulgativa", 3. Vigo, 1997, pp. 53-84. (Amb F. J. Costas Goberna, J. M. Hidalgo Cuñarro i P. Novoa Álvarez).
. "Las representaciones de armas en el Grupo Galaico de arte rupestre", a F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro (Eds.): "Los motivos de fauna y armas en los grabados prehistóricos del continente europeo". Asociación Arqueológica Viguesa, sèrie "Arqueología Divulgativa", 3. Vigo, 1997, pp. 85-112. (Amb F. J. Costas Goberna, J. M. Hidalgo Cuñarro i P. Novoa Álvarez).
. "La degradación actual de los grabados rupestres gallegos", a "Actas del XXIII Congreso Nacional de Arqueología (Elche 1995)", I. Elx, Ajuntament, 1997, pp. 265-273.
. "Os pobos castrexos antes da conquista romana", a "Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego", I, Història. Santiago de Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 1997, pp. 143-191.
. "O mundo castrexo: unha fusión de cultura e paisaxe", a "Galicia Castrexa e Romana". Galicia Terra Única. Santiago de Compostel·la, Xunta de Galícia, 1997, pp. 66-76.
. "José Filgueira Valverde", a "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", X. Barcelona, 1996, pp. 311-313.
. "Sobre las posibles relaciones entre el arte parietal megalítico y los grabados rupestres galaicos", a "Actas do Coloquio Internacional O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo (Compostela 1996)". Santiago de Compostel·la, Universitat, 1997, pp. 829-838. (Amb J. M. Rey García).
. "El Grupo Galaico de arte rupestre". Ponència presentada al Ir Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals (Lleida 1992), text disponible a l'adreça d'internet lleida.html a www.geocities.com
. "Perspectivas actuales en la investigación del arte rupestre galaico", a R. Fábregas Valcarce (Ed.): "A Idade do Bronce en Galicia: Novas perspectivas", "Cadernos do Seminario de Sargadelos", 77. La Corunya/Sada, Ed. O Castro, 1998, pp. 221-241. (Amb J. M. Rey García).
. "Para una aproximación historiográfica a los grabados rupestres galaicos", a F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro (Coords.): "Reflexiones sobre el arte rupestre prehistórico de Galicia", "Arqueología Divulgativa", 4. Vigo, Asociación Arqueológica Viguesa, 1998, pp. 7-40.
. "Educación e cultura nun tempo de crise", a "Pontevedra 1898. Sociedade, arte e cultura". Pontevedra, Museu Provincial, 1998, pp. 115-152. (Amb A. Barbazán Iglesias i M. J. Caamaño Antepazo).
. "Os gravados rupestres galaicos", a "Historia da Arte Galega", I, núm. 5. Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1999, pp. 65-80.
. "Los fundadores míticos de las villas gallegas", a A. Rodríguez Colmenero (Coord.): "Actas del Congreso Internacional Los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico (Lugo 1996)", I. Lugo, 1998, pp. 683-692. (Amb J. Juega Puig).
. "Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra). Un ejemplo del urbanismo castrexo-romano del convento bracarense", a A. Rodríguez Colmenero (Coord.): "Actas del Congreso Internacional Los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico (Lugo 1996)", I. Lugo, 1998, pp. 693-714.
. "A arquitectura castrexa", a "Historia da Arte Galega", I, núm. 10. Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1999, pp. 145-160.
. "Arte parietal megalítico y Grupo Galaico de arte rupestre: una revisión crítica de sus encuentros y desencuentros en la bibliografía arqueológica", a "Brigantium", 10. Actes del III Col·loqui Internacional d'Art Megalític (La Corunya 1997). La Corunya, Museu Arqueològic, 1997, pp. 301-331. (Amb J. M. Rey García).
. "Capilla del Sancti Spiritus. Memoria histórica", a "Restauración de la Catedral de Santiago de Compostela". Fundació Caixa Madrid/Xunta de Galícia. Madrid, 1999, pp. 66-69.
. "Rejería de la fachada del Obradoiro. Memoria histórica", a "Restauració de la catedral de Santiago de Compostela". Fundació Caixa Madrid/Xunta de Galícia, 1999, pp. 150-153.
. "Arte rupestre no sur da ría de Vigo", a "Vigo", Instituto de Estudios Vigueses, 1999. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro).
. "A producción metálica dos castrexos", a "Historia da Arte Galega", I, núm. 13. Vigo, Ed. A Nosa Terra, 1999, pp. 193-208.
. "Os petroglifos galegos", Vigo. Ed. A Nosa Terra, 1999.
. "Historia de Vigo". La Corunya, Ed. Vía Láctea, 1999. (Amb R. Sánchez Bargiela, J. M. González Fernández i D. Rodríguez Teijeiro).
. "O Grupo Galaico de arte rupestre prehistórico. Repertorio temático", a "Catálogo de la Exposición 5000 anos de arte moderna. Arte rupestre prehistórica e arte contemporánea galega". Vigo, Concello, 1999, pp. 21-34. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro).
. "Breve aproximación ós gravados rupestres en Europa", a "Catálogo de la Exposición 5000 anos de arte moderna. Arte rupestre e arte contemporánea galega". Vigo, Concello, 1999, pp. 35-40. (Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro).
. "Intervención arqueológica de las obras de ampliación del Museo Provincial de Pontevedra. Informe preliminar valorativo". Pontevedra, maig de 2000. Inèdit. Exemplars a la Conselleria de Cultura de la Xunta de Galícia i al Museu de Pontevedra.
. "La situación actual de los grabados rupestres del Grupo Galaico", a "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", XIII. Barcelona, 1999, pp. 257-286.
. "Unha mirada dende a arqueoloxía ás formas máis antigas de poder e de desigualdade social en Galicia", a "¿Quen manda aquí?. O poder na Historia de Galicia. VII Semana Galega de Historia". Santiago de Compostel·la, Associació Gallega d'Historiadors, 1999, pp. 43-60.
. "A general view of galician rock engravings (Spain) / Vue générale des gravures de Galice (Espagne)", a "International Newsletter on Rock Art / Lettre Internationale d´Informations sur l´art rupestre", 26. Comité International d´Art Rupestre (ICOMOS). Foix, 2000, pp. 12-20. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Arte rupestre preistorica della Galizia. Storia, tematica e contesto / Arte rupestre prehistórico de Galicia. Historiografía, temática y contexto", a D. Seglie (Coord.): "De petroglyphis Gallaeciae. Arte rupestre, archeologia e paesaggio - Galizia, Spagna". Pinerolo, Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica, 2000, pp. 20-47. (Amb R. Fábregas Valcarce i F. J. Costas Goberna).
. "Los laberintos del tipo cretense en los grabados rupestres galaicos", a "Boletín del Instituto de Estudios Vigueses", 6. Vigo, 2000, pp. 283-306. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Proyecto de intervención arqueológica de las obras de ampliación del edificio 'Fernández López' del Museo de Pontevedra (Memoria Técnica)". Pontevedra, 2001. Exemplars a la Direcció General de Patrimoni de la Xunta de Galícia i al Museu de Pontevedra.
. "Galicia 1990-2000. Una década dramática para la arqueología gallega", a "Revista de Arqueología", 239. Madrid, Zugarto Ed., 2001, pp. 6-13. (Amb F. Carrera Ramírez i R. Fábregas Valcarce).
. "Exposicións divulgativas sobre arte rupestre prehistórica: tres temas a debate e unha reflexión final", a "Castrelos", 11. Vigo, Museu Municipal, 1998, pp. 115-138. (Amb diversos autors).
. "A arte rupestre. Temática e interpretación", a J. M. Eguileta Franco, L. Orero Grandal i L. Castro Pérez (Eds.): "Arqueoloxía prehistórica na Terra de Celanova". Celanova, Concello, 2001, pp. 131-154.
."Pontevedra naceu mirando ao mar", a "Nodales". Pontevedra, Gremi de Mareantes, 2001, pp. 26-27.
. Pròleg a "Los petroglifos y su contexto: Un ejemplo de la Galicia Meridional", de R. Fábregas Valcarce. Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2001, pp. 7-10. (Reedició, corregida i augmentada, el 2010).
. "Los contactos entre el área galaica y el Mediterráneo durante la prehistoria reciente", a "Actas del IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos (Cádiz 1995)". Cadis, Universitat, 2001, pp. 807-813. (Amb J. M. Hidalgo Cuñarro).
. "Petroglifos de Galicia". La Corunya, Vía Láctea Editorial, 2001. (Amb J. M. Rey García).
. "O Centro Histórico e as murallas de Pontevedra", a "Cadernos Didácticos 'Quero coñecer a miña cidade'". Pontevedra, Concello, 2001. (Amb G. Calvo Maquieira, M. Fanjul González, J. Juega Puig i E. Sotelo Resurrección).
. "Grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica", a "Actas do Congreso Internacional de Arte Rupestre Europea (Vigo 1999)". Vigo, Concello, 2001. Edició en suport informàtic. (Amb J. M. Bello Diéguez i F. J. Costas Goberna).
. "Santa Trega. Un poblado castrexo-romano". Ourense, Abano Editores, 2001.
. "Los grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica y los petroglifos de la Isla de La Palma (Canarias)", a "Boletín del Instituto de Estudios Vigueses", 7. Vigo, 2001, pp. 391-425. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Los grabados rupestres galaicos. Un patrimonio cultural en grave proceso de degradación", a "Revista de Arqueología", 249. Madrid, Zugarto Ed., 2002, pp. 6-13.
. "Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)", a "Brigantium", 12. "Actas do Curso A Arqueoloxía Galega Hoxe: De 1988 a 1998". La Corunya, Museu Arqueològic, 2000, pp. 141-151.
. "Castro de As Croas (Salcedo, Pontevedra)", a "Brigantium", 12. "Actas do Curso A Arqueoloxía Galega Hoxe: De 1988 a 1998". La Corunya, Museu Arqueològic, 2000, pp. 153-160.
. "Por buen camino", a "La Voz de Galicia", 3 de març de 2002, p. 10.
. "Motivos para un museo", a "Faro de Vigo", 6 de maig de 2002.
. "Galicia e as relacións marítimas entre o Atlántico e o Mediterráneo na Prehistoria recente", a "Aunios", 5. Pontevedra, Associació Cultural PineirÓns, 2002, pp. 59-62.
. "Grabados rupestres en Galicia. Características generales y problemática de su gestión y conservación". Pontevedra, Servei de Publicacions de la Diputació Provincial, 2002. (Amb F. Carrera Ramírez i F. J. Costas Goberna).
. "Para una historiografía de los grabados rupestres galaicos", a "I Symposium Internacional de Arte Prehistórico (Ribadesella 2002)". Ribadesella, Concejo, 2002, p. 73.
. "Os petroglifos", a "Revista de Estudios Miñoranos", 2. Nigrán, Instituto de Estudios Miñoranos, 2002, pp. 7-18.
. "A fauna e o ser humano na Prehistoria do Baixo Miño a través dos gravados rupestres", a "A Guarda, Asociación Naturalista Baixo Miño (ANABAM)", col. "Monografías", 13, 2002. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "El Grupo Galaico de arte rupestre", a "Actas del I Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals (Lleida 1992)". Lleida, Institut d´Estudis Illerdencs, 2003, pp. 495-540.
. "Unha mirada ás orixes da Vila", a "El Territorio de Faro. Especial de Faro de Vigo", 3 de juny de 2003, pp. 10-11.
. "Pasaron 20 años: Las excavaciones del yacimiento de Lavapés (Cangas do Morrazo)", a "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología", LXVII. Valladolid, Universitat, 2001, pp. 9-27. (Amb A. Gómez Fernández i R. Fábregas Valcarce).
. "As Illas Atlánticas. Unha breve ollada á súa máis antiga ocupación humana", a "Aunios", 7. Pontevedra, Associació Cultural Pineiróns, 2003, pp. 55-59.
. "Labirintos rupestres e outras probas dos contactos co Mediterráneo na Prehistoria", a "Nodales". Pontevedra, Gremi de Mareantes, 2003, pp. 15-18.
. "Galicia. Prehistoria, Castrexo e Primeira Romanización". Vigo, Ed. A Nosa Terra, 2003.
. "As coleccións da Prehistoria e Antigüidade", a "75 Obras para 75 Anos. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra". Pontevedra, Alva Gráfica, 2003, pp. 37-56.
. "Placa de cinto", a "75 Obras para 75 Anos. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra". Pontevedra, Alva Gráfica, 2003, pp. 206-207.
. "Obxectos de ferro", a "75 Obras para 75 Anos. Exposición Conmemorativa da Fundación do Museo de Pontevedra". Pontevedra, Alva Gráfica, 2003, pp. 208-209.
. "Un acercamiento historiográfico a los grabados rupestres galaicos", a "Primer Symposium Internacional de Arte Prehistórico de Ribadesella: El Arte Prehistórico desde los inicios del siglo XXI". Ribadesella, Associació Cultural Amics de Ribadesella, 2003, pp. 351-390.
. "La explotación, transformación y comercialización de los recursos marítimos de la comarca de las Rías Baixas durante la Antigüedad", a "1904-2004. 100 Años de Unión Conservera". Vigo, ANFACO, 2004, pp. 33-55.
. "Ideología y sociedad en los grabados rupestres galaicos", a "Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló", 22. Castelló, Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques, 2001, pp. 235-265. (Amb J. M. Rey García).
. "Los grabados rupestres de Vigo: La superficie da Laxe en Sárdoma", a "Boletín del Instituto de Estudios Vigueses", 9. Vigo, 2003, pp. 171-183. (Amb F. J. Costas Goberna i E. Ferreira Priegue).
. "Petroglifo galaico con una representación de tipo Peña Tú", a "Zephyrus", LVII. Salamanca, Universitat, 2004, pp. 183-193. (Amb R. Fábregas Valcarce, J. Guitián Castromil i J. Guitián Rivera).
. "Breve síntesis da prehistoria do Eixo Atlántico", a J. M. Hidalgo Cuñarro (Coord.): "Rutas Arqueolóxicas do Eixo Atlántico / Roteiro Arqueológico do Eixo Atlântico". Vigo, Eixo Atlántico, 2005, pp. 3-41.
. "Informe do control arqueolóxico das obras de saneamento nas Ruinas de San Domingos de Pontevedra". Inèdit. Exemplars al Servei d'Arqueologia de la Xunta de Galícia y al Museu de Pontevedra.
."Labirinto", a "Gran Enciclopedia Galega", XXIV. Lugo, 2005, pp. 247-248.
. "Patrimonio perdido. Algúns gravados rupestres desaparecidos no municipio pontevedrés", a "Nodales, Corpus 2005". Pontevedra, Gremi de Mareantes, 2005, pp. 14-16.
. "Marín, no epicentro da arte rupestre galaica", a "Labirinto", 1. Marín, IES Chan do Monte, 2005, pp. 26-29.
. "Quiero creer. Reflexiones desde Galicia de un escéptico en celtismo", a "Complutum", 16. Madrid, Universitat Complutense, 2005, pp. 205-208.
. "Sobre 'La cronología del arte rupestre atlántico en Galicia' según M. Santos Estévez", a "ArqueoWeb", 7 (foro). Madrid, 2006. (Amb F. J. Costas Goberna, R. Fábregas Valcarce, J. Guitián Castromil i X. Guitián Rivera). (http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero7_2/conjunto7_2.htm).
. "Oia. Arte rupestre y embarcaciones en la prehistoria de Galicia", a "Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses", 11. Vigo, 2005, pp. 185-223. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Panorámica sobre el arte y el paisaje. El final de la ilusión (réplica a Manuel Santos Estévez)", a "ArqueoWeb", 8 (1). Madrid, 2006. (Amb F. J. Costas Goberna, R. Fábregas Valcarce, J. Guitián Castromil i X. Guitián Rivera). (http://www.ucm.es/info/arqueoweb/numero8_1/conjunto8_1.htm).
. "Arte rupestre en Galicia", a J. M. Hidalgo Cuñarro (Coord.): "Arte rupestre prehistórica do Eixo Atlántico". Vigo, Eixo Atlántico, 2006, pp. 3-82.
. "Roteiro de petroglifos de Galicia", a J. M. Hidalgo Cuñarro (Coord.): "Arte rupestre prehistórica do Eixo Atlántico". Vigo, Eixo Atlántico, 2006, pp. 83-170. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Os navíos dos petroglifos de Oia", a "Aunios", 11. Pontevedra, Associació Cultural Pineiróns, 2006, pp. 69-72. (Amb F. J. Costas Goberna).
. Guió del documental en DVD "Petróglifos, testemuñas do tempo", Pontevedra, Diputació Provincial, 2006. (Amb F. de la Peña Santos).
. "Tellas e telleiras de O Rosal. As orixes", a "Memoria da XVIII Festa do Cabaqueiro". O Rosal, Concello, 2006, pp. 16-24.
. "Calcolítico e Idade do Bronce", a "Arte e Cultura de Galicia e Norte de Portugal-Arqueoloxía", I. Vigo, Nova Galicia Edicións, 2006, pp. 117-206. (Amb A. M. dos Santos Bettencourt i R. Fábregas Valcarce).
. "Escavacións arqueolóxicas", a "Pontenova", 11. Monogràfic dedicat al XXV aniversari del Grup d'Arqueologia "Alfredo García Alén" (1981-2006). Pontevedra, Diputació Provincial, 2006, pp. 49-112. (Amb R. Patiño Gómez).
. "Castro de Santa Tegra", a "Castrenor. Guía de Castros de Galicia e Noroeste de Portugal". Santiago de Compostel·la, Xunta de Galícia, 2006, pp. 38-39.
. "Los barcos de los petroglifos de Oia. Los Tesoros del Hechicero y una nueva embarcación", a "Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses", 12. Vigo, Instituto de Estudios Vigueses, 2006, pp. 277-292. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Unha nova embarcación de tipoloxía mediterránea nos petróglifos da costa de Oia", a "Aunios", 12. Pontevedra, Associació Cultural Pineiróns, 2007, pp. 62-64. (Amb F. J. Costas Goberna).
. "Hai un século. Enrique Campo comezaba no 1907 a documentación de arte rupestre para a 'Sociedad Arqueológica de Pontevedra'", a "Nodales – Corpus 2007". Pontevedra, Gremi de Mareantes, 2007, pp. 12-14.
. "O profesor Filgueira Valverde e a arqueoloxía", a "Xosé Filgueira Valverde 1906-1996. Un século de Galicia". Pontevedra, Museu, 2007, pp. 312-335.
. "Galician engravings in granite: distribution and meaning", a "International Conference on Granite Caves (A Coruña, Spain – september 17-22, 2007). Conference Abstracts". La Corunya, 2007, p. 43.
. "Novidades nos petroglifos de Oia. Lourenzá. Os cuadrangulares do Paso de Gordobalo na Valga e as figuras animais", a "Glaucopis. Boletín do Instituto de Estudios Vigueses", XIII. Vigo, 2007, pp. 79-93.
. "A arte rupestre galega e a súa rendibilidade patrimonial", a "Labirinto", 3. Marín, IES Chan do Monte, 2008, p. 17.
."A arte rupestre galega como referente icónico", a "Férvedes", 5. Actes del I Congrés Internacional d'Arqueologia de Vilalba. Vilalba, Museu de Prehistòria i Arqueologia, 2008, pp. 181-191. (Amb J. Guitián Castromil).
. "Grabados en la memoria. Arte rupestre del noroeste: reasignaciones significativas y pervivencia icónica", a "Cuadernos de Arte Rupestre", 4. Moratalla, Centre d'Art Rupestre Casa de Cristo, 2007, pp. 353-372. (Amb J. Guitián Castromil).
. "Un nuevo milenio para el arte rupestre gallego", a "I Jornadas Internacionales de Prehistoria Ciudad de La Laguna: Grabados rupestres de la fachada atlántica europea y africana (5-9 de noviembre de 2008). Resúmenes". La Laguna, 2008, pp. 14-15.
. Diverses entrades a Díaz-Andreu, M., Mora, G. i Cortadella, J. (Coords.): "Diccionario Histórico de la Arqueología en España (Siglos XV-XX)". Madrid, Marcial Pons Historia, 2009.
. "Petróglifos de Galicia". Vigo, Ed. A Nosa Terra, 2009 (fotografies de Xulio Gil).
. "Un nuevo milenio para el arte rupestre galaico", a Balbín, Bueno, González y del Arco (Eds.): "Grabados rupestres de la fachada atlántica europea y africana/Rock Carvings of the European and African Atlantic Façade". BAR International Series, 2043. Oxford, 2009, pp. 45-67.

4. CONFERÈNCIES
. "La clasificación tipológica de los grabados rupestres gallegos". Lugo, XV Congrés Nacional d'Arqueologia (29.09.1977).
. "El arte rupestre prehistórico gallego y su problemática actual". Lugo, XV Congrés Nacional d'Arqueologia (30.09.1977).
. "Los grabados rupestres prehistóricos del Noroeste peninsular". Pontevedra, Museu Provincial (08.10.1977).
. "Os petroglifos galegos". La Corunya, Col·legi Universitari (13.04.1978). Amb A. Costa.
. "Problemática general de la prehistoria y la arqueología de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (12.01.1979).
. "El Paleolítico en Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (16.01.1979).
. "El Megalítico en Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (19.01.1979).
. "El Vaso Campaniforme y los comienzos de la Metalurgia en Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (23.01.1979).
. "El Bronce Final y la orfebrería de la Edad del Bronce en Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (26.01.1979).
. "El arte rupestre gallego: Generalidades". Pontevedra, Museu Provincial (30.01.1979).
. "Consideraciones sobre el arte rupestre gallego". Pontevedra, Museu Provincial (02.02.1979).
. "La Cultura Castrexa, I". Pontevedra, Museu Provincial (06.02.1979).
. "La Cultura Castrexa II". Pontevedra, Museu Provincial (13.02.1979).
. "La romanización de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (13.02.1979).
. "As orixes do noso pobo". Nantes, Centre Cultural (04.04.1979).
. "Nuevos puntos de vista para la cronología de los grabados rupestres al aire libre del Noroeste de la Península Ibérica". Guimaraes, I Seminari d'Arqueologia del Nord-Oest Peninsular (08.06.1979).
. "El núcleo de grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica a la luz de la reciente investigación". Madrid, Museu Arqueològic Nacional. Ponència presentada al Simposium Internacional en commemoració del Centenari del descobriment d'Altamira (octubre 1979).
. "Problemática general de la Prehistoria gallega". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (08.03.1980).
. "El Paleolítico en el Noroeste Peninsular". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (15.03.1980).
. "El Megalitismo en el Noroeste Peninsular". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (22.03.1980).
. "O Home do Neolítico na Península do Morrazo". Moaña, Grup Arqueològic de Morrazo (23.03.1980).
. "A cronoloxía dos grabados rupestres galegos". Compostel·la, Museo do Pobo Galego. Taula rodona sobre l'art rupestre gallec (28.03.1980).
. "El Campaniforme y el Bronce Inicial en el Noroeste Peninsular". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (29.03.1980).
. "El Bronce Medio y el Bronce Final en el Noroeste Peninsular". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (12.04.1980).
. "Introducción al arte rupestre gallego". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (19.04.1980).
. "Consideraciones sobre el arte rupestre gallego". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (26.04.1980).
. "Métodos de prospección arqueolóxica". Marín, Biblioteca Municipal (02.05.1980).
. "Características generales de la Cultura Castrexa". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (03.05.1980).
. "La cultura material del mundo castrexo". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (10.05.1980).
. "Os petroglifos do municipio de Marín". Marín, Associació de Cultura i Art "Santa Cecília" (12.05.1980).
. "El arte rupestre prehistórico del Noroeste de la Península Ibérica". Poio, Col·legi Nacional de A Seca (13.05.1980).
. "Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (17.05.1980).
. "La romanización del Noroeste peninsular". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (24.05.1980).
. "Os grabados rupestres da Península do Morrazo". Cangas de Morrazo, Grup Arqueològic de Morrazo (06.09.1980).
. "A arte rupestre prehistórica do municipio de Marín". Marín, Associació de Cultura i Art "Santa Cecília" (30.12.1980).
. "A Edade do Bronce e a arte rupestre do Noroeste Peninsular". Moaña, Grup Arqueològic de Morrazo (15.01.1981).
. "A Prehistoria de Galicia e a sua problemática". Pontevedra, Institut de Batxillerat Tècnic "A Xunqueira" (23.02.1981).
. "A arte rupestre do municipio de Cangas do Morrazo". Cangas de Morrazo, Grup Arqueològic de Morrazo (març 1981).
. "O Concello de Poio e a sua arte rupestre". Poio, Col·legi Nacional de Lourido (29.04.1981).
. "Excavación de urxencia no xacemento de Lavapés (Cangas de Morrazo): Primeiros resultados". Compostel·la, Departament de Prehistòria i Arqueologia (05.05.1981). Amb J. Suárez Otero.
. "Unha visión da prehistoria das terras de Moraña". Moraña, Col·legi Nacional (21.05.1981).
. "Visión y problemática de la prehistoria gallega". Nigrán, Centre Cultural "Los Abetos" (24.10.1981).
. "O fenómeno megalítico no Noroeste peninsular". Poio, Col·legi Nacional de Lourido (03.12.1981).
. Presentació de la sèrie didàctica de diapositives d'Arqueologia d'"Escola Aberta". Pontevedra, Museu Provincial (19.01.1982).
. Presentació de l'exposició de gravats rupestres gallecs. Baiona, Casa de Cultura (01.03.1982).
. Presentació de la conferència de M. C. García Martínez "A Edade Antiga". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Valle-Inclán" (11.03.1982).
. Moderació del col·loqui sobre "A Edade Antiga de Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Valle-Inclán" (18.03.1982).
. Presentació de l'exposició "Cántabros, Astures y Galaicos", del Ministeri de Cultura. Pontevedra, Museu Provincial (26.04.1982).
. "O municipio de Moaña no contexto xeral da arte rupestre do Noroeste peninsular". Moaña, Centre Cultural Municipal (10.06.1982).
. "Prospecciones arqueológicas en la Isla de Cortegada". Vigo, Reial Club Nàutic (08.10.1982). Amb M. Sánchez Lareo.
. "Síntesis general y problemática del Paleolítico en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (24.11.1982).
. "El Megalítico en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (29.11.1982).
. "La Edad del Bronce en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (01.12.1982).
. "El arte rupestre gallego". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (06.12.1982).
. "La Cultura Castreña". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (13.12.1982).
. Presentació de la conferència de M. C. García Martínez "Problemática de la Arqueología en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (15.12.1982).
. "Prehistoria de Galicia". Darbo, Col·legi Nacional (20.12.1982).
. "As fases primitivas da Prehistoria galega". Pontecaldelas, Col·legi Nacional (31.01.1983).
. "As Edades dos Metais na Prehistoria galega". Pontecaldelas, Col·legi Nacional (25.02.1983).
. "El Arte Rupestre prehistórico del Noroeste Peninsular". Vigo, Cercle Mercantil i Industrial (07.03.1983).
. "El arte rupestre prehistórico en Galicia". Ferrol, Aula de Cultura de la Caixa d'Estalvis de Galícia (07.04.1983).
. "El petroglifo de Pedra da Chepa". Coia, Vigo (07.04.1983).
. Presentació de l'exposició "Excavaciones arqueológicas del Museo de Pontevedra 1981-1982". Pontevedra, Museu Provincial (27.05.1983).
. Presentació de l'exposició "Excavaciones arqueológicas del Museo de Pontevedra 1981-1982". Cangas de Morrazo, Associació Cultural "Xiria" (17.09.1983).
. Visita comentada als complexos rupestres de Campolameiro. VI Reunió del Grup Espanyol d'Estudis sobre el Quaternari. Campolameiro (22.09.1983).
. Visita comentada als complexos rupestres de Campolameiro. II Encontro Luso-Galaico de Universitarios. Campolameiro (27.10.1983).
. "La investigación del arte rupestre en Galicia: Estado actual y perspectivas de futuro". Oporto, ponència presentada al "Colóquio Inter-Universitário de Arqueologia do Noroeste" (11.11.1983).
. "Arqueología de Galicia: Etapas prehistóricas". Pontevedra, Delegació Provincial de Cultura (15.11.1983).
. "La Edad del Bronce en Galicia". Pontevedra, Institut de Formació Professional "A Xunqueira" (30.11.1983).
. "Arqueología de Galicia: El mundo de los Castros y el proceso de romanización". Pontevedra, Delegació Provincial de Cultura (30.11.1983).
. "La Edad del Bronce en Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (02.12.1983).
. Visita comentada als jaciments arqueològics de Campolameiro. Professors i alumnes de l'Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (21.12.1983).
. "A romanización de Galicia". Pontevedra, programa "Radio Viva" de Radio-80 (13.01.1984).
. "A Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Col·legi d'Os Placeres (17.01.1984).
. "Las Edades de los Metales en la Prehistoria de Galicia". Vigo, Institut de Batxillerat "Coia-4" (27.01.1984).
. "Las Edades de los Metales en la Prehistoria de Galicia". Vigo, Institut de Batxillerat "Álvaro Cunqueiro" (03.02.1984).
. "A Edade do Bronce en Galicia". Pontevedra, Col·legi d'Os Placeres (08.02.1984).
. "O mundo dos castros galegos". Pontevedra, Col·legi d'Os Placeres (13.02.1984).
. "Metodología de la investigación arqueológica". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Sánchez Cantón" (23.02.1984).
. "Problemática general de la Arqueología en Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Sánchez Cantón" (28.02.1984).
. Participació a la taula rodona sobre "Problemática de la Arqueología Subacuática en Galicia". Vigo, Reial Club Nàutic (09.03.1984).
. "Algunos problemas actuales de la investigación arqueológica". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (14.03.1984).
. "Las Edades de los Metales en la Prehistoria gallega". Vigo, Institut de Batxillerat "Santa Irene" (21.03.1984).
. "Prehistoria de Galicia". A Estrada, Col·legi Nacional de Figueroa (22.03.1984).
. Visita comentada als complexos rupestres de Campolameiro. Club Ciclista de Marín (25.03.1984).
. "Nuevas armas de la Edad del Bronce dragadas en el río Ulla (Pontevedra)". "II Colóquio Galaico-Miñoto". Pazo de Mariñán, la Corunya (15.04.1984).
. "Dos años de investigación del mundo megalítico en la provincia de Pontevedra". "II Colóquio Galaico-Miñoto". Compostel·la (16.04.1984). Amb R. Patiño Gómez.
. "Prehistoria en Galicia". Aldán, Col·legi Nacional (15.05.1984).
. Participació a la taula rodona sobre "Problemática de la Arqueología Submarina en Galicia". Vigo, Reial Club Nàutic (10.10.1984).
. "Algunos problemas metodológicos de la Arqueología en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (31.10.1984).
. "La romanización de Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Sánchez Cantón" (06.11.1984).
. "Excavaciones arqueológicas en los castros de Torroso y Santa Tegra, Pontevedra". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (23.11.1984).
. "Los grabados rupestres gallegos". Porriño, Institut de Batxillerat (04.12.1984).
. "Las más importantes lagunas en la investigación sobre la Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (12.12.1984).
. "Primeiros resultados do plan de investigación arqueolóxica do Museo Provincial de Pontevedra". Melgaço, "I Colóquio Luso-galego de Escritores" (25.01.1985). Amb M. García-Lastra i P. López González.
. "Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Institut Politècnic (29.01.1985).
. "El arte rupestre galaico". La Corunya, Centre de la UNED (07.03.1985).
. "Panorámica general de la Prehistoria y la Arqueología gallegas". Pontevedra, Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB (07.05.1985).
. "El municipio de Pontevedra en la antigüedad". Pontevedra, Museu Provincial. Alumnes de l'Acadèmia de la Policia Municipal (28.05.1985).
. Visita comentada als complexos rupestres de Campolameiro i Cotobade. Professors i alumnes de la UNED de la Corunya (16.06.1985).
. Participació a la taula rodona sobre "Patrimonio Cultural del municipio de Marín". Marín, Ateneu "Santa Cecília" (21.06.1985).
. "Cuatro complejos de grabados rupestres en la feligresía de Tourón (Pontecaldelas, Pontevedra)". "III Colóquio Galaico-Minhoto". Viana do Castelo (27.09.1985).
. Visita comentada als jaciments arqueològics de Campolameiro i Moraña. Professors i alumnes de l'Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" de Pontevedra (24.10.1985).
. "Últimas campañas de excavación en el yacimiento galaico-romano de Santa Tegra". "Colóquio Manuel de Boaventura". Esposende (23.11.1985).
. "Las Edades de los Metales en la Prehistoria de Galicia". Vigo, Associació Cultural i Esportiva "El Calvario" (21.03.1986).
. "Los grabados rupestres gallegos". Pontevedra, Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB. Curs de Perfeccionament per a Professors (14.04.1986).
. Visita comentada a les sales d'Arqueologia del Museu Provincial de Pontevedra. Curs de Perfeccionament per a Professors d'EGB (17.04.1986).
. "El poblado de Santa Tegra". Pontevedra, Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB. Curs de Perfeccionament per a Professors (24.04.1986).
. "La romanización de Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (30.04.1986).
. Visita comentada als jaciments arqueològics de Cotobade, Campolameiro i Moraña. Curs de Perfeccionament per a Professors d'EGB (03.05.1986).
. "As terras de Aldán na Antigüidade". Aldán, Semana das Letras Galegas, Concello Veciñal (14.05.1986).
. "O fenómeno castrexo en Galicia e o Castro de Torroso". Mos, Col·legi Nacional d'Atín (03.06.1986).
· "Excavacións arqueolóxicas no Castro de Torroso". Mos, Col·legi Nacional d'Atín (03.06.1986).
. "Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (31.10.1986).
. "La Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Institut Politècnic "A Xunqueira" (21.11.1986).
. "Excavaciones en los castros de Torroso y Santa Tegra". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (26.11.1986).
. Participació a la taula rodona sobre "Cultura Castreña". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (17.12.1986).
. "El Castro de Torroso". Mos, Casa Consistorial (22.12.1986).
. "La romanización de Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-1" (20.02.1987).
. "Prehistoria de Galicia". Vigo, locals de la Intersindical Nacional dos Traballadores Galegos (INTG) (25.02.1987).
. "Los estudios de Arqueología en la actualidad". Pontevedra, Museu Provincial, alumnes i professors de l'Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (20.03.1987).
. "Técnicas de investigación arqueológica". Pontevedra, Museu Provincial, alumnes i professors de l'Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (10.04.1987).
. "Excavacións no Castro de Torroso". Compostel·la, Facultat de Medicina, cicle "Excavacións Arqueolóxicas en Galicia (Campañas 1986)" (08.05.1987).
. "El mundo de los castros en Galicia y el Castro de Torroso". Mos, Col·legi Nacional d'Atín (02.06.1987).
. "El Castro de Torroso". Oporto, "VI Colóquio Portuense de Arqueoloxía" (18.10.1987).
. "Prehistoria de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial, alumnes i professors de l'Institut Politècnic de Monteporreiro (10.11.1987).
. "A Prehistoria galega". Cangas de Morrazo, Col·legi Nacional de Darbo (16.11.1987).
. "Galicia na Antigüidade". Pontevedra, Museu Provincial, alumnes i professors de l'Institut de Batxillerat de Redondela (02.12.1987).
. "Los fondos arqueológicos del Museo Provincial de Pontevedra y la Prehistoria e Historia Antigua de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial, curs "Museos y Educación" (02.02.1988).
. "Excavacións arqueolóxicas nos castros de Torroso e Santa Tegra, Pontevedra". La Corunya, "I Ciclo de Actualización Arqueolóxica de Galicia" (14.03.1988).
. "Redondela no albor da Historia". Redondela, Ateneu-Casa de Cultura (22.03.1988).
. "El proceso romanizador de la Gallaecia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-I" (12.04.1988).
. "Notas urbanísticas del poblado galaico-romano de Santa Tegra (Pontevedra)". Viseu, I Col·loqui Arqueològic (29.04.1988).
. "Los hallazgos metálicos del Castro de Torroso (Pontevedra)". Oporto, Col·loqui d'Arqueologia del Nord-Oest Peninsular (23.09.1988).
. "Ramón Sobrino Buhigas y los estudios sobre el arte rupestre galaico". Pontevedra, Museu Provincial (18.10.1988).
. "Os grabados rupestres galegos". Vigo, Ràdio Noroeste, programa "Distínguete" (02.11.1988).
. "Algunas precisiones sobre el poblado galaico-romano de Santa Tegra". A Guarda, I Congrés Gallaecia (05.11.1988).
. "Galicia en los tiempos antiguos a través de la Arqueología". Pontevedra, Residència d'Estudiants (15.11.1988).
. "La Galicia primitiva". Marín, Institut Politècnic (27.01.1989).
. "La transición Bronce-Hierro en el Noroeste de la Península Ibérica". Madrid, Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense (14.02.1989).
. "Problemática actual de la investigación sobre el arte rupestre galaico". Alcalá de Henares, Facultat de Filosofia i Lletres (15.02.1989).
. "La investigación arqueológica actual en la provincia de Pontevedra". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (19.04.1989).
. "Aspectos urbanísticos del mundo castreño galaico". Ponència presentada al curs sobre "Geografía Física de Galicia y Poblamiento". Pontevedra, Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB (28.04.1989).
. "El Castro de Torroso". Compostel·la, Facultat de Medicina, cicle "Excavaciones arqueológicas y antropológicas en Galicia, Campañas 1988" (08.05.1989).
. "El poblado de Santa Tegra". Compostel·la, Facultat de Medicina, cicle "Excavaciones arqueológicas y antropológicas en Galicia, Campañas 1988" (09.05.1989).
. "Galicia. De la Edad del Bronce a la Romanización". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (17.11.1989).
. "A Edade do Bronce e a Arte rupestre ó aire libre". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, cicle "A Arqueoloxía galega, hoxe" (28.11.1989).
. Presentació del llibre "Arqueología y Antropología Cultural de la margen derecha de la ría de Pontevedra", de B. Aparicio Casado. Pontevedra, Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB (12.12.1989).
. "El último milenio a. C. en el área gallega. Génesis y desarrollo del mundo castreño galaico a la luz de la Arqueología". Ponència presentada al Congrés sobre Paleoetnologia de la Península Ibèrica. Madrid, Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense (14.12.1989).
. "Evolución de los castros galaicos: El Castro de Torroso y el poblado de Santa Tegra". Madrid, Museu Arqueològic Nacional (05.02.1990).
. "Los orígenes de la ciudad de Pontevedra". Pontevedra, Biblioteca Pública, cicle sobre "Historia de Pontevedra" (07.02.1990).
. "Consideracións sobre o proceso romanizador da Gallaecia". Marín, Institut de Batxillerat "Salvador Moreno" (03.04.1990).
. "Reflexiones sobre la más antigua arquitectura doméstica castreña en el área de las Rías Baixas". Viseu, II Col·loqui Arqueològic (28.04.1990).
. "Consideraciones sobre la red viaria de época romana en la provincia de Pontevedra". A Guarda, II Congrés Gallaecia (05.05.1990).
. "Prehistoria de Galicia". Vigo, Institut de Batxillerat de Beade (20.11.1990).
. Presentació de la conferència de F. Acuña Castroviejo sobre "Romanización de Galicia". Pontevedra, Diputació Provincial, cicle sobre "Historia de Galicia" (17.12.1990).
. Participació a la taula rodona "Orientaciones recientes en la investigación del Megalitismo gallego". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (14.01.1991).
. Participació a la taula rodona "Orientaciones recientes en la investigación del Calcolítico y la Edad del Bronce gallegos". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (04.02.1991).
. "La función del arqueólogo y la arqueología". Pontevedra, Museu Provincial (08.02.1991).
. Participació a la taula rodona "Orientaciones recientes en la investigación del Mundo Castreño gallego". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (11.03.1991).
. "Arte rupestre e Arqueoloxía". Compostel·la, Museo do Pobo Galego. Ponència presentada al "Seminario de Arte Rupestre Galego" (13.04.1991). Amb J. M. Rey García.
. "¿Hubo alguna vez Celtas en Galicia?". A Guarda, Institut de Batxillerat (30.04.1991).
. Participació a la taula rodona "Los Celtas: La Primera Europa". Madrid, Museu del Prado (27.05.1991).
. "Las cuatro grandes discontinuidades en la Antigüedad de Galicia". Vigo, Institut de Batxillerat de Beade (24.10.1991).
. "Las bases étnicas de Galicia: El mundo castreño y sus transformaciones". Pontevedra, Residència d'Estudiants (13.11.1991).
. "Las discontinuidades en el registro arqueológico como indicadores de transformaciones socio-culturales y económicas: el caso galaico". Pontevedra, Centre Regional de la UNED (11.12.1991).
. "De los cazadores-recolectores a los primeros productores de alimentos: el caso galaico". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (22.01.1992).
. "Los inicios de la Metalurgia y las relaciones atlánticas". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (29.01.1992).
. "Principais resultados das excavacións arqueolóxicas avaliadas polo Museo de Pontevedra". Vilalba, Museu d'Arqueologia i Prehistòria. Ponència presentada al curs sobre "Museos e Arqueoloxía en Galicia" (02.02.1992).
. "La sedentarización del hábitat galaico: El nacimiento del fenómeno castreñoa". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (03.02.1992).
. "Nacimiento y evolución de la ciudad de Pontevedra". Pontevedra, Residència d'Estudiants (04.02.1992).
. "El impacto de la romanización sobre el mundo galaico". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (05.02.1992).
. "Los orígenes de la ciudad de Pontevedra". Pontevedra, Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II" (10.02.1992).
. "La Arqueología: De la tradición a la modernidad". Pontevedra, Museu Provincial (12.02.1992).
. "Los dos nacimientos de la ciudad de Pontevedra". Pontevedra, Museu Provincial (17.02.1992).
. "Los grabados rupestres al aire libre en Galicia". Visita comentada als complexos rupestres de Cotobade, Campolameiro i Moraña. Alumnes i professors de l'Institut de Batxillerat "A Xunqueira-II", Pontevedra (24.02.1992).
. "La Prehistoria Antigua en Galicia: Del mundo de los cazadores-recolectores a los primeros productores de alimentos". Pontevedra, Museu Provincial (08.05.1992).
. "La Prehistoria reciente en Galicia: La implantación de la Metalurgia y las transformaciones sociales". Pontevedra, Museu Provincial (15.05.1992).
. "El colapso de las relaciones atlánticas y el nacimiento del fenómeno castreño galaico". Pontevedra, Museu Provincial (22.05.1992).
. "Carácter y consecuencias del proceso romanizador del área galaica". Pontevedra, Museu Provincial (29.05.1992).
. "El Grupo Galaico de arte rupestre". Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs. Ponència presentada al "1r Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals" (25.11.1992).
. "De los orígenes a los inicios de la Metalurgia en el área galaica: Intensificación económica y complejidad social". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (18.12.1992).
. "Las bases étnicas de Galicia: De la plena Edad del Bronce a la Romanización". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (12.01.1993).
. "La transición III-II milenios a. C.: Intensificación económica y reforzamiento de la desigualdad social". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Sánchez Cantón". Ponència al curs "Antropoloxía Cultural de Galicia" per a professors d'EGB i BUP (09.02.1993). Amb J. M. Rey García.
. "Del campamento a la aldea. La formación del mundo castreño galaico como proceso autóctono". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Sánchez Cantón". Ponència al curs "Antropoloxía Cultural de Galicia" per a professors d'EGB i BUP (18.02.1993).
. "De los cazadores-recolectores a la Segunda Revolución Agraria". Pontevedra, Museu Provincial. Curs de "Formación y Prácticas Docentes en convenio con la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B." (19.04.1993).
. "De la transición Bronce-Hierro a la Romanización". Pontevedra, Museu Provincial. Curs de "Formación y Prácticas Docentes en convenio con la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de E.G.B." (21.04.1993).
. "Muerte y transfiguración. Una perspectiva socioeconómica para la transición Bronce-Hierro en el área galaica". A Guarda, Centre Cultural. Comunicació al III Congrés Gallaecia (30.05.1993).
. "El esplendor de la Edad del Bronce. La Tercera Revolución Agraria". Mondariz-Balneario, Col·legi Internacional Cemar. Ponència al curs superior d'estiu "Las Raíces de Galicia" (08.07.1993).
. "Una perspectiva socio-económica de la Prehistoria galaica". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (03.11.1993).
. "El mundo castreño galaico. Origen y transformaciones". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (10.11.1993).
. "A propósito de la figura humana. Una disculpa para reconsiderar el arte rupestre galaico". Vigo, comunicació al XXII Congrés Nacional d'Arqueologia (19.11.1993). Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García.
. "El arte rupestre galaico. Una reflexión crítica sobre el presente y una propuesta para el futuro". Vigo, comunicació al XXII Congrés Nacional d'Arqueologia (20.11.1993). Amb F. Carrera Ramírez, F. J. Costas Goberna i J. M. Rey García.
. "Paleometalurgia galaica". Poio, Escola Superior de Restauració de Béns Culturals (03.12.1993).
. "Estado actual y problemática de la investigación sobre el mundo castreño galaico". Intervenció a la "Mesa Crono-cultural Edade do Ferro". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, "Xornadas de Actualización-Arqueoloxía 1992" (14.12.1993).
. "El mundo castreño galaico como proceso autóctono". Pontevedra, Centre Regional de la UNED. Ponència a la taula rodona "Los Celtas y Galicia: Un debate pendiente" (15.12.1993).
. "La secuencia cultural del mundo castreño galaico". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (31.01.1994).
. "Algunas notas de historiografía gallega". Curs d'"Historia de Galicia para adultos". Pontevedra, Museu Provincial (03.02.1994).
. "El arte rupestre galaico". Curs d'"Historia de Galicia para adultos". Pontevedra, Museu Provincial (07.02.1994).
. "Orígenes de la ciudad de Pontevedra". Curs d'"Historia de Galicia para adultos". Pontevedra, Museu Provincial (28.02.1994).
. "Los celtas y el Noroeste peninsular: Mito y realidad". Ponferrada, Institut d'Estudis Bercians (03.03.1994).
. "A transición do Bronce Final á Edade do Ferro: Na procura das orixes do proceso de castrificación". Orense, Facultat d'Humanitats. Ponència al curs d'estiu "A Cultura Castrexa a debate" (13.04.1994).
. Participació a la taula rodona "A Edade do Ferro no NW peninsular: Emerxencia e caracterización da Cultura Castrexa". Orense, Aula de Cultura de Caixa Galícia, curs d'estiu "A Cultura Castrexa a debate" (13.04.1994).
. "O contexto cultural do tesouro de Caldas". Caldas de Reis, Casa da Cultura (15.04.1994).
. "Una perspectiva socioeconómica de la Prehistoria galaica (I)". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (02.05.1994).
. "Una perspectiva socioeconómica de la Prehistoria galaica (II)". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (09.05.1994).
. "El mundo castrexo galaico: Origen y transformaciones". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (23.05.1994).
. "Actuaciones de conservación en castros gallegos". Gijón, Càtedra Jovellanos d'Extensió Universitària de la Universitat d'Oviedo. Ponència al curs d'estiu "La intervención en el patrimonio arquitectónico asturiano: Prehistoria, Protohistoria y Roma" (04.07.1994).
. "El proceso de formación del mundo castreño galaico". Padrón, Ateneu Padronès. Ponència al Congrés d'Estiu "Gallaecia: a cultura da pedra e o misterio das suas formas" (12.07.1994).
. "El Grupo Galaico de Arte Rupestre". Vigo, Centre Cultural Caixavigo. Ponència al curs d'estiu de la Universitat de Vigo "A Arte Rupestre no Noroeste Peninsular" (20.07.1994).
. Participació a la taula rodona "El Arte Rupestre Gallego". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, curs d'estiu de la Universitat de Vigo "A Arte Rupestre no Noroeste Peninsular" (20.07.1994).
. "Factores antrópicos de degradación en los grabados rupestres de Galicia". Braga, Universidade do Minho, Comunicació al "V Colóquio Galaico-Minhoto" (22.09.1994).
. "Evolución histórica de la muralla de Pontevedra". Braga, Universidade do Minho, Comunicació al "V Colóquio Galaico-Minhoto" (24.09.1994). Amb J. Juega Puig.
. "El mundo castrexo galaico". Santiago de Compostel·la, Col·legi Peleteiro (19.10.1994).
. "Os territorios de aproveitamento económico no Morrazo: Da Prehistoria á Romanización". Cangas de Morrazo, Institut Politècnic. Ponència al curs del Centre de Formació Continuada del Professorat "O espacio no Morrazo: Permanencia e cambio no tempo" (14.11.1994).
. "La romanización del área galaica, I: Conquista y aculturación". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Xunqueira-II" (15.11.1994).
. "La romanización del área galaica, II: Proceso de transformación estructural". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Xunqueira-II" (18.11.1994).
. "La romanización del área galaica, III: La grandes obras públicas". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Xunqueira-II" (23.11.1994).
. Visita comentada a jaciments romans d'Orense, Villafranca del Bierzo, Ponferrada i Astorga. Professors i alumnes de l'Institut de Batxillerat "Xunqueira-II" (25 i 26.11.1994).
. "El desarrollo de la complejidad social en el área galaica, I: De los orígenes a la crisis del s. VIII a. C.". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez-Núñez" (14.12.1994).
. "El desarrollo de la complejidad social en el área galaica, II: El mundo castrexo y su romanización". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez-Núñez" (21.12.1994).
. "Origen, desarrollo y transformación de un proceso autóctono: el mundo castrexo galaico". Santiago de Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (24.01.1995).
. "Una síntesis de la prehistoria de Galicia". Marín, Institut Politècnic Chan do Monte (21.02.1995).
. "La degradación actual de los grabados rupestres gallegos". Elx, comunicació al "XXIII Congreso Nacional de Arqueología" (09.03.1995).
. "Una visión general de los petroglifos gallegos". Pontevedra, Centre Regional de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ponència a la taula rodona "El arte rupestre galaico: Nuevas perspectivas de la investigación" (15.03.1995).
. "Similitudes y divergencias en el repertorio de motivos de los petroglifos de la Isla de La Palma (Canarias) y los grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica". Comunicació al "1er Simposio de Manifestaciones Rupestres del Archipiélago Canario-Norte de Africa. Las Palmas de Gran Canaria" (20.04.1995). Amb F. J. Costas Goberna i J. M. Hidalgo Cuñarro.
. "Los orígenes de la ciudad de Pontevedra y la problemática de su investigación". Santiago de Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, ponència al cicle "Planes Especiales y Arqueología Municipal", organizat per l'Associació Professional d'Arqueòlegs de Galícia (04.05.1995).
. "Os grabados rupestres galaicos". Cangas de Morrazo, Col·legi Públic Monte Carrasco (20.05.1995).
. "El papel de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra en la investigación de la Prehistoria y la Antigüedad de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial, cicle de conferències "O labor da Sociedad Arqueológica de Pontevedra" (23.05.1995).
. "Revisión das actuacións de consolidación en castros de Galicia". Pontevedra, Escola Tècnica Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Galícia, ponència al curs "Conservación do Patrimonio Arqueolóxico", organitzat per l'Associació Professional d'Arqueòlegs de Galícia (30.06.1995).
. "A secuencia cultural do mundo castrexo". Tui, ponència al curs d'estiu de la Universitat de Vigo "A Cultura Castrexa Galega a debate" (18.07.1995).
. "Gender and Class in the Galician Group of Rock Art". Santiago de Compostel·la, Palau d'Exposicions i Congressos. Ponència al "First Annual Meeting of the European Association of Archaeologists" (22.09.1995). Amb J. M. Rey García.
. "La figura humana en los grabados rupestres galaicos". Vigo, Casa das Artes. Ponència a la taula rodona "A figura humana nos gravados rupestres prehistóricos do continente europeo" (22.09.1995).
. "O aproveitamento do espacio no Baixo Miño no mundo antigo e medieval". Vigo, Institut Municipal d'Educació. Ponència al curs organitzat pel Centre de Formació Continuada del Professorat (10.10.1995).
. "La Cultura Castrexa". Santiago de Compostel·la, Col·legi Peleteiro (18.10.1995).
. "O aproveitamento das terras de Redondela no mundo antigo e medieval". Redondela, Institut Politècnic. Ponència al curs organitzat pel Centre de Formació Continuada del Professorat (23.11.1995).
. "Os primeiros asentamentos humanos no solar da actual Pontevedra: Unha "mansio" viaria chamada Turoqua". Pontevedra, Residència d'Estudiants. Ponència al curs monogràfic "Pontevedra, cidade monumental expoliada", organitzat per l'Associació Amics de la Cultura i el Centre d'Estudis Històrics de Pontevedra (29.11.1995). Amb L. X. Carballo Arceo, F. Carrera Ramírez i J. M. Rey García.
. "Los orígenes de la ciudad de Pontevedra". Pontevedra, Diputació Provincial. Conferència a les "III Xornadas de Historia en Pontevedra: A orixe das cidades galegas" organitzades pel Servei d'Arxius de la Diputació Provincial de Pontevedra (14.12.1995). Amb J. Juega Puig i E. Sotelo Resurrección.
. "Aspectos clave del mundo castrexo galaico". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (08.01.1996).
. "Os gravados rupestres galaicos". Marín, Institut Politècnic Chan do Monte (23.02.1996).
. Presentació i visita comentada a l'exposició "Gravados rupestres da Península do Morrazo". Marín, Institut Politècnic Chan do Monte (23.02.1996).
. "Un recorrido por la prehistoria y la romanización de Galicia". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (27.02.1996).
. "El fenómeno megalítico en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ponència a la taula rodona "Espacio, muerte y símbolo: el mundo megalítico" (06.03.1996).
. "Sobre las posibles relaciones entre el arte parietal megalítico y los grabados rupestres galaicos". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, comunicació al "Col·loqui Internacional O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo" (04.04.1996).
. Visita comentada als complexos de gravats rupestres de Campo Lameiro. Congressistes del "Col·loqui Internacional O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo" (06.04.1996).
. "Los grabados rupestres galaicos". Ponència al "Curso para Técnicos en Actividades de Tiempo Libre". Marín, Pavelló Esportiu (11.04.1996).
. Visita comentada als complexos d'art rupestre de Mogor a Marín. Professors i alumnes del "Curso para Técnicos en Actividades de Tiempo Libre" (11.04.1996).
. "A Prehistoria en Galicia". Cee, Fundació Fernando Blanco (28.04.1996).
. "As orixes romanas da cidade de Pontevedra". Ponència al "Curso de Historia de Galicia" organitzat per l'Associació Cultural Maio Longo i l'Associació Sociopedagògica Gallega. Ponteveda, Facultat de Belles Arts (07.05.1996).
. "Santa Tegra (A Guarda, Pontevedra): Un ejemplo del urbanismo castrexo-romano del Convento Bracarense". Ponència al Congrés Internacional "Los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico". Lugo, Facultat de Veterinària (16.05.1996).
. "Los fundadores míticos de las villas gallegas". Comunicació al Congrés Internacional "Los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico". Lugo, Facultat de Veterinària (16.05.1996). Amb J. Juega Puig.
. "Los grabados rupestres del municipio de Campo Lameiro". Campo Lameiro, Ajuntament, Setmana Cultural 1996 (12.07.1996).
. "El Grupo Galaico de Arte Rupestre. 1985-1996: entre la ignorancia y la desidia". Ponència al curs complementari d'estiu de la Universitat de Vigo "Prehistoria e arqueoloxía galega na actualidade". Vigo, Centre Cultural Caixavigo (30.07.1996). Amb F. J. Costas Goberna.
. Participació a la taula rodona "Prehistoria y Arqueología gallegas". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, curs complementari d'estiu de la Universitat de Vigo "Prehistoria e Arqueoloxía galega na actualidade" (30.07.1996).
. Participació a la taula rodona "Conservación do Patrimonio Histórico". Marín, Casa da Cultura de Seixo (14.08.1996).
. "Un repaso a las diferentes intervenciones de conservación en yacimientos castrexos de Galicia". Comunicació al VI Col·loqui Galaico-Minhoto. Orense, Centre Cultural de Caixa Ourense (27.09.1996).
. Participació a la taula rodona "Los motivos geométricos en los grabados rupestres prehistóricos del Continente Europeo". Vigo, Casa das Artes (11.10.1996).
. "A Prehistoria en Galicia". Teo, Institut de Batxillerat de Cacheiras (07.11.1996).
. Presentació del llibre "Galicia na Prehistoria", de J. M. Bello Diéguez i A. de la Peña Santos. Orense, Liceu Recreatiu (26.11.1996).
. "Os pobos castrexos antes da conquista romana". Santiago de Compostel·la, Museo do Pobo Galego, Ponència al congrés "O Feito Diferencial Galego-Historia" (16.12.1996).
. "O fenómeno castrexo como elemento peculiar do mundo galaico". Pontevedra, Centre Associat de la UNED, Ponència a la taula rodona "As bases da etnicidade galega" (26.02.1997).
. "As orixes da vila de Pontevedra". Pontevedra, Ateneu. Acte acadèmic de presentació del llibre "Historia de Pontevedra", editat per Vía Láctea Editorial (13.03.1997).
. Intervenció a la taula rodona "O Patrimonio Histórico no Morrazo". Cangas de Morrazo, Casa da Cultura (12.04.1997).
. "Os petroglifos galegos, Bens de Interese Cultural". Ponència al curs itineraris: "Arqueoloxía e Paisaxe". La Corunya, Centre de Formació Continuada del Professorat (23.04.1997).
. "Galicia, del Paleolítico a la Romanización". Pontevedra, Centre d'Estudis "Méndez Núñez" (27.04.1997).
. "A arte rupestre galega". Ponència al "II Encontro na Historia de Marín". Marín, Club de Amigos do Patrimonio Histórico Artístico e Modioambiental do Concello de Marín (13.05.1997).
. Intervenció a la taula rodona "Cazadores e guerreiros. Os motivos de fauna e armas nos gravados prehistóricos do continente europeo". Vigo, Casa das Artes (13.06.1997).
. "Arte parietal megalítico y Grupo galaico de arte rupestre. Un revisión crítica de sus encuentros y desencuentros en la bibliografía arqueológica". Ponència al "III Coloquio Internacional de Arte Megalítico". La Corunya, Casa das Ciencias (12.09.1997). Amb J. M. Rey García.
. "O poboado castrexo de Santa Tegra (A Guarda)". Ponència a les "II Xornadas de Historia de Galicia-O mundo castrexo". Marín, Institut d'Educació Secundària Chan do Monte (11.02.1998).
. "Os comenzos do poder no Noroeste peninsular". Santiago de Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, conferència a la "VII Semana Galega da Historia" organitzada per l'Associació Gallega d'Historiadors (06.05.1998).
. "El Tesoro Caldas II". Caldas de Reis, Auditori Municipal, actes de presentació de la publicació sobre els tresors de Caldas (04.07.1998).
. Intervenció a la taula rodona "A arte rupestre galega cara ó século XXI". Vigo, Casa das Artes (02.10.1998).
. "Castro de Torroso (Mos, Pontevedra)". Ponència al curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998". La Corunya, Fòrum Metropolità (17.10.1998).
. "Castro de As Croas (Pontevedra)". Ponència al curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998". La Corunya, Fòrum Metropolità (17.10.1998).
. Intervenció a la taula rodona "Arqueoloxía e Sociedade". La Corunya, Fòrum Metropolità, curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998" (27.11.1998).
. Intervenció a la taula rodona "¿Arqueoloxía para qué?". La Corunya, Fòrum Metropolità, curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998" (28.11.1998).
. Presentació del llibre de B. Aparicio Casado "Mouras, serpientes, tesoros y otros encantos. Antropología popular gallega". Pontevedra, Galeria Sargadelos (15.04.1999).
. Intervenció a la taula rodona "¿Qué queren facer coa nosa historia?". Pontevedra, Galeria Sargadelos (18.05.1999).
. "Os tempos prehistóricos nas terras de Cotobade". Cotobade, Concello, Associació Cultural Cañón de Pau (13.11.1999).
. "Grabados rupestres del Noroeste de la Península Ibérica". Vigo, Centre Cultural Caixavigo. Ponència al "Congrés Internacional d'Art Rupestre Europeu" (Vigo 1999). Amb J. M. Bello Diéguez, F. J. Costas Goberna i J. M. Costas Goberna) (25.11.1999).
. Intervenció a la taula rodona "Arte Rupestre Prehistórico Europeo: Problemática y estado de la cuestión". Vigo, Centre Cultural Caixavigo. "Congreso Internacional da Arte Rupestre Europea" (25.11.1999).
. "Arqueoloxía urbana. O caso de Pontevedra". Pontevedra, Teatre Principal. Ponència al "Congreso Internacional Conxuntos e Cascos Histórico-Artísticos" (Pontevedra 2000) (25.01.2000).
. Intervenció a la taula rodona temàtica. Pontevedra, Teatre Principal. "Congreso Internacional Conxuntos e Cascos Histórico-Artísticos" (Pontevedra 2000) (25.01.2000).
. "Arte rupestre en Galicia". Pazos de Borbén, Casa da Cultura d'Amoedo (26.02.2000).
. "O megalitismo e o concello de Vilaboa". Vilaboa, Casa do Pobo, "XI Mostra Cultural" (03.03.2000).
. "Escavacións arqueolóxicas en Monte de Mon e San Martiño". Poio, Col·legi Públic de Lourido (04.05.2000).
. Presentació del llibre "Os petroglifos galegos". Pontevedra, Galeria Sargadelos (04.05.2000). Amb col·loqui.
. Intervenció a la taula rodona "Signos e símbolos. A arte megalítica". Celanova, Mosteiro. Curs d'extensió universitària "Patrimonio Arqueolóxico na Terra de Celanova. Dende as raíces á romanización" (12.07.2000).
. "Arte rupestre. Temática e interpretación". Celanova, Mosteiro. Ponència al "Curso de Extensión Universitaria Patrimonio Arqueolóxico na Terra de Celanova. Dende as raíces á romanización" (Celanova 2000) (13.07.2000).
. "Petroglifos de Galicia. Aspectos generales y problemática patrimonial". Valladolid, Facultat de Lletres, cicle "Arte en la Prehistoria Reciente de la Península Ibérica" (11.12.2000).
. "As orixes da vila: de Turoqua a Pontevedra". Pontevedra, Auditori de Caixagalícia, cicle "As Murallas de Pontevedra" (19.12.2000).
. Presentació del llibre de Xulio Carballo Arceo "Os castros galegos". Pontevedra, Sala Sargadelos (17.01.2001).
. "Os petroglifos galegos". Marín, Museu Municipal (23.02.2001).
. "Grabados rupestres na Galicia". Gondomar, Casa da Cultura (22.06.2001).
. Presentació del llibre de R. Fábregas Valcarce "Los petroglifos y su contexto: Un ejemplo de la Galicia Meridional". Vigo, Casa do Libro (09.07.2001).
. "Petroglifos de Galicia: Visión xeral e contexto cultural". Porto do Son, Casa Municipal de Cultura (24.08.2001). Amb R. Fábregas Valcarce.
. "Arqueoloxía no Morrazo". Moaña, Casa do Mar (28.09.2001).
. "A implantación do mito celtista en Galicia". Vilaboa, Associació Cultural Madia Leva (16.11.2001).
. "O castro de Santa Trega". Oia, Casa da Cultura, ponència al curs "II Xornadas do Mosteiro de Oia – Encontros coa Memoria" (24.11.2001).
. Presentació del llibre de P. Galovart "El Laberinto Atlántico". Pontevedra, Ateneu (11.12.2001).
. Participació a la taula rodona "Patrimonio Histórico do Morrazo". Cangas de Morrazo, Televisió do Morrazo (10.01.2002).
. "Prehistoria de Galiza. Dos primeiros povoadores á romanización". La Corunya, Institut d'Ensenyament Secundari Rafael Dieste, ponència al "Curso de Formación del Profesorado Historia de Galiza" (14.02.2002).
. Presentació del llibre "Santa Trega. Un poblado castrexo-romano". A Guarda, Centre Cultural (12.04.2002).
. Intervenció als actes del "Día das Letras Galegas". Mos, Centre de Desenvolupament Local (17.05.2002).
. Presentació del llibre "Santa Trega. Un poblado castrexo-romano". La Corunya, Associació d'Amics dels Museus (31.05.2002).
. Visita comentada a punts d'interès històric del barri d'A Moureira. Pontevedra, Associació Veinal Sant Roc (15.06.2002).
. "Cultura Castrexa e mundo céltico: os datos da arqueoloxía". Ponència al curs d'estiu de la Universitat de Santiago de Compostel·la i del Concello de Cabana de Bergantiños "Mito e realidade do celtismo. O caso galego". Cabana de Bergantiños, Local Social de Neaño (18.07.2002).
. "Cuestiones de cronología. Sobre la posición de los hallazgos áureos en la secuencia de la Cultura Castrexa". Ponència al curs d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo "Oro ártabro: el 'Tesoro de Elviña' y su contexto en el mundo castrexo". La Corunya, Rectorat (24.07.2002).
. Participació a la taula rodona "Problemas, interpretaciones y perspectivas de la investigación de la joyería castrexa". Curs d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo "Oro ártabro: el 'Tesoro de Elviña' y su contexto en el mundo castrexo". La Corunya, Museu Arqueològic (24.07.2002).
. "A Cultura Castrexa". Mos, "Festa da Prehistoria" (09.08.2002).
. "Problemática patrimonial dos petroglifos galaicos". Porto do Son, Casa da Cultura, ponència a les "I Xornadas de Historia e Cultura. A Prehistoria" (16.08.2002).
."Algunas cuestiones de actualidad sobre la Cultura Castrexa". La Corunya, Castro de Elviña (26.08.2002).
."Para una historiografía de los grabados rupestres galaicos". Ribadesella, Casa de la Cultura, ponència al "I Symposium Internacional de Arte Prehistórico" (03.10.2002).
. Presentació del llibre "Grabados rupestres en Galicia. Características generales y problemática de su gestión y conservación", de F. Carrera Ramírez, F. J. Costas Goberna i A. de la Peña Santos. Pontevedra, Diputació Provincial (18.10.2002).
. "O castro de Santa Trega. Aspectos patrimoniais". Oia, Casa da Cultura, ponència a les "III Xornadas do Mosteiro de Oia: Patrimonio e turismo" (23.11.2002).
. Participació a la taula rodona "Patrimonio e Turismo". Oia, Casa da Cultura, "III Xornadas do Mosteiro de Oia: Patrimonio e turismo" (23.11.2002).
. "Valores patrimoniais dos gravados rupestres galaicos". Pontevedra, Museu Provincial, alumnes de l'Obradoiro de Promoció Turística de Campo Lameiro (29.11.2002).
. "As pegadas na pedra". Pontevedra, Diputació Provincial, ponència a les "VII Xornadas de Historia en Pontevedra: A pedra na cultura galega" (17.12.2002).
. Visita comentada als monuments megalítics de la Península d'O Morrazo. "VII Xornadas de Historia en Pontevedra: A pedra na cultura galega" (20.12.2002).
. "O patrimonio arqueolóxico: Estado da cuestión". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte, ponència a les "XI Xornadas de Historia de Galicia O Patrimonio Galego: Problemas e Perspectivas" (06.02.2003). Amb F. Carrera Ramírez i R. Fábregas Valcarce.
. "Cultura Castrexa: Os castros". Lugo, Diputació Provincial, ponència al curs "A arte galega no Museo Provincial de Lugo" (10.04.2003).
. "Pontevedra na literatura. Pontevedra na memoria". Pontevedra, "V Salón do Libro Galego" (03.05.2003). Amb X. Vázquez Pintor.
. Presentació del documental "Os froitos da pedra", de la Federació d'Associacions de Veïns "Castelao". Pontevedra, Auditori Caixanova (16.05.2003).
. "Medio ambente e patrimonio arqueolóxico en Galicia". Oia, "Curso de Investigación de Delitos Medioambientais" organizat per Comisións Obreiras (22.05.2003). Amb F. Carrera Ramírez i F. J. Costas Goberna.
. "A arte rupestre. ¿Imaxe de Galicia?". La Corunya, Castro d'Elviña (10.09.2003).
. Presentació del llibre "Galicia. Prehistoria, Castrexo e Primeira Romanización". Pontevedra, Galeria Sargadelos (01.10.2003).
. Presentació del documental "Os froitos da pedra", de la Federació d'Associacions de Veïns "Castelao". Pontevedra, Local Social de la Federació (20.10.2003).
. "A Pontevedra romana". Pontevedra, Auditori de Caixa Galícia (28.10.2003). Amb J. C. Castro Carrera.
. "O nacemento do mundo castrexo en Galicia". La Corunya, UNED, ponència al "Primer Simposio Diálogos desde la Arqueología. El mundo castreño: perspectivas de investigación y puesta en valor" (11.11.2003).
. Participació a la taula rodona. La Corunya, UNED, "Primer Simposio Diálogos desde la Arqueología. El mundo castreño: perspectivas de investigación y puesta en valor" (11.11.2003).
. "O territorio galaico antes da conquista romana: o mundo castrexo". Marín, Biblioteca Municipal, "III Xornadas Blanco Freijeiro de Arqueoloxía, Arte e Historia" (12.11.2003).
. "As coleccións da Prehistoria e da Antigüidade". Pontevedra, Museu Provincial, ponència al curs de formació "Os fondos do Museo de Pontevedra e o seu aproveitamento didáctico" (02.12.2003).
. Presentació del llibre "Galicia. Prehistoria, Castrexo e Primeira Romanización". Bueu, Museu Massó (26.12.2003).
. "El debate en Galicia sobre el origen del fenómeno castrexo". Navia, Ajuntament, ponència al "II Coloquio de Arqueología en la Cuenca del Navia" (05.02.2004).
. Presentació del llibre "Los faros de Cabo Silleiro", de F. J. Costas Goberna i M. Expósito Álvarez. Vigo, Museo do Mar (06.07.2004).
. Presentació de la conferència de L. E. Acuña "Ilegalidade e resistencia. Os primeiros anos de Celulosas na Ría". Pontevedra, Galeria Sargadelos, cicle "4 Claves sobre ENCE de la Asociación Maio Longo" (28.04.2005).
. "Prehistoria do litoral N da ría de Pontevedra". Raxó, Sociedade Cultural e Deportiva, "XI Xornadas Estivais sobre Lingua e Cultura Galega" (23.08.2005).
. Pregó de les Festes d'O Rosal 2005. O Rosal (12.10.2005).
. "A arte rupestre galega: ¿un caso de esquizofrenia?". Baiona, Edifici de Capitania, conferència a la Setmana da Ciència de Galícia 2005: "Arte rupestre galega: Conservación e Patrimonio" (10.11.2005).
. Visita comentada a jaciments arqueològics d'O Salnés. Sanxenxo/O Grove, Col·lectiu Ecologista de Salnés (19.11.2005).
. Presentació del llibre "Los galeones de Vigo", de Yago Abilleira Crespo. Pontevedra, Centre Cultural de Caixa Galícia (26.12.2005).
. "A visión social da arte rupestre galega". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte, conferència a les "IX Xornadas de Historia de Galicia" (09.02.2006).
. "Unha aposta pola investigación do noso pasado". Pontevedra, Centre Cultural Caixa Galícia, acte en commemoració del XXV aniversari del Grup d'Arqueologia "Alfredo García Alén" (31.03.2006).
. "Moraña na antigüidade galega". Moraña, Casa da Cultura, curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural (27.05.2006).
. Visita comentada a jaciments arqueològics de Moraña. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural (28.05.2006).
. "O camiño antes do camiño. Antecedentes históricos do Camiño Portugués a Santiago". "V Encontro de Hospitaleiras e Hospitaleiros do Camiño Portugués a Santiago". Pontevedra, Alberg "Virgen Peregrina" (08.09.2006).
. Presentació del documental en DVD "Petróglifos. Testemuñas do tempo. Ponte Caldelas", Centre Cultural (25.11.2006). Amb B. Aparicio Casado i F. de la Peña Santos.
. "Xosé Filgueira Valverde e a Arqueoloxía". "Simposio Xosé Filgueira Valverde. 1906-1996. Un século de Galicia". Pontevedra, Museu (16.12.2006).
. Presentació de la instal·lació del mil·liari de Maximino. Pontevedra, Ruïnes de San Domingos (11.01.2007).
. "A arte rupestre de Galicia". Pazos de Borbén, Institut d'Ensenyament Secundari Curros Enríquez, conferència a les Xornadas Culturais 2007 (07.02.2007).
. Participació al col·loqui-presentació del documental "Petróglifos. Testemuñas do tempo". San Xurso de Sacos, Casa da Cultura (23.02.2007). Amb F. de la Peña Santos i M. Reboredo Tajes.
. Presentació de la projecció-col·loqui de Mauricio Antón "El arte y la ciencia de reconstruir a nuestros antepasados". Vigo, Club Faro de Vigo (23.03.2007).
. Participació al col·loqui-presentació del documental "Petróglifos. Testemuñas do tempo". Carballedo-Cotobade, Casa da Cultura (29.03.2007). Amb F. de la Peña Santos i M. Reboredo Tajes.
. "A escavación de 1988 na Ponte do Burgo: antecedentes e resultados". Pontevedra, Centre Cultural Caixanova, "I Xornadas de Divulgación do Patrimonio Cultural de Pontevedra: a Ponte do Burgo e a cidade" (26.04.2007).
. "Cotobade na Antigüidade de Galicia". Aguasantas, local de l'Associació de Veïns Penelas, curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural (08.06.2007).
. Visita comentada a jaciments arqueològics i etnogràfics d'Aguasantas i Famelga. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i Medi Rural (09.06.2007).
. "Arte sobre el granito. Un paseo por los grabados rupestres galaicos". La Corunya, Institut Universitari de Geologia Isidro Parga Pondal, ponència a la "International Conference on Granite Caves (A Coruña, Spain – september 17-22, 2007)" (21.09.2007).
. "Arte no granito: Os gravados rupestres das Rías Baixas". Poio, Escola de Canteiros, conferència inaugural del curs 2007-2008 (23.09.2007).
. "Entre Ad Duos Pontes e Turoqua. Dous séculos de debate". Pontevedra, Patronat de Turisme Rías Baixas, ponència al simposi "As vías romanas XIX e XX. Da investigación arqueolóxica á dinamización do territorio" (22.11.2007).
. "O papel dos afeccionados nuns tempos de cambio: O Grupo de Arqueología Alfredo García Alén como paradigma". Boiro, Centre Arqueològic de Barbanza, ponència al "II Encontro Arqueolóxico do Barbanza" (23.02.2008).
. Intervenció a la taula rodona "A divulgación do coñecemento científico no eido do patrimonio cultural". Boiro, Centre Arqueològic de Barbanza, "II Encontro Arqueolóxico do Barbanza" (23.02.2008).
. "A arte rupestre galega e a súa rentabilidade patrimonial". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte, ponència a les "X Xornadas de Historia de Galicia: O Patrimonio Galego e a súa difusión" (16.04.2008).
. "Arte rupestre e identidade". Santiago de Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (29.05.2008).
. "A arte rupestre galaica como referente icónico". Comunicació presentada al "I Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba". Vilalba, Auditori Municipal (12.06.2008). Amb J. Guitián Castromil.
. "Arte rupestre no concello de A Lama". Verducido, Centre Cultural Parroquial (21.06.2008).
. "Xacementos arqueolóxicos de O Morrazo". Ponència pràctica al curs d'estiu "Arqueología paleolítica: diferentes visiones para una disciplina". Pontevedra, UNED (09.07.2008).
. "Salcedo na Antigüidade de Galicia". Salcedo, Local de la Comunitat de Montes, curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural (19.09.2008).
. Visita comentada a jaciments arqueològics i etnogràfics de Salcedo. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural (21.09.2008).
. "Momentos de apertura ao exterior no noroeste prerromano segundo a información arqueolóxica". Leipzig, Universitat, ponència al "II Coloquio de Onomástica Galega Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular: estado actual e discusión". Geiteswissenschaftliches Zentrum (17.10.2008).
. "Entre símbolos e mitos. Un paseo pola arte rupestre das Rías Baixas". Pontevedra, Ateneu, conferència al cicle "A arte rupestre: un sinal identitario de Galicia". Centre Social Caixanova (23.10.2008).
. "Un nuevo milenio para el arte rupestre gallego". La Laguna, ponència a les "I Jornadas Internacionales de Prehistoria Ciudad de La Laguna: Grabados rupestres de la fachada atlántica europea y africana" (06.11.2008).
. "Petroglifos galaicos". Pontevedra, Col·legi de les MM Dorotees (27.02.2009).
. "Prehistoria de Galicia". San Cibrao, Museo do Mar, conferència al cicle "Historia de Galicia" de l'associació Mariña Patrimonio (18.04.2009).
. Presentació del llibre "Petróglifos de Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (02.07.2009).
. "Escavacións arqueolóxicas na Lanzada realizadas polo Museo de Pontevedra". Noalla, Casa Forestal das Canteiras (22.07.2010).
. "Cazadores e chamáns. As élites e o cervo na arte rupestre galega". Ponte Caldelas, Centre Cultural (25.08.2010).
. "Da Sociedad Arqueológica de Pontevedra ao Museo de Pontevedra: A valoración da arte rupestre en Galicia". Pontevedra, Museu Provincial (22.10.2010), ponència a les "Xornadas de Arte Rupestre e Turismo".
. Presentació del llibre "Os petroglifos e o seu contexto: Un exemplo da Galicia meridional", de R. Fábregas Valcarce. Vigo, Casa do Libro (17.11.2010).

5. ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS, CURSOS, COL·LOQUIS, ETC.
. "XV Congreso Nacional de Arqueología". Lugo, setembre de 1977. Comunicació.
. "Mesa Redonda sobre las Colonizaciones en la Península Ibérica". Madrid, Institut Espanyol d'Arqueologia del CSIC, 8-10 de juny de 1978.
. "Mesa Redonda sobre Problemas de la Prehistoria y la Arqueología en Galicia". Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 9-11 d'abril de 1979. Intervenció.
. "I Seminário de Arqueologia do Noroeste Peninsular". Guimaraes, Sociedade Martins Sarmento, 7-10 de juny de 1979. Comunicació.
. "Simposium Internacional en conmemoración del Centenario del descubrimiento de Altamira". Madrid, Institut Espanyol de Prehistòria del CSIC, octubre de 1979. Ponència.
. "Mesa Redonda Arte Rupestre Galega". Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 28 de març de 1980. Intervenció.
. "II Seminario de Arqueología do Noroeste Peninsular". Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 25-28 de setembre de 1980.
. "Symposium sobre las Excavaciones Arqueológicas y sus problemas". Saragossa, Institució "Fernando el Católico", 18-20 de desembre de 1980.
. "III Xornadas de Arquitectura Galega: A destrucción e a integración do Patrimonio Arquitectónico". Compostel·la, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia, 30 d'abril-2 de maig de 1981.
. "IV Reunión de Asociaciones de Hispania Nostra". La Corunya, Pazo de Mariñán, 5-7 de juny de 1981.
. "Seminarios Internacionales de la Universidad Menéndez Pelayo". Pontevedra, 1-30 de setembre de 1981.
. "I Coloquio Galego de Museos". Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 27-28 de novembre de 1981.
. "Coloquio sobre A Edade Antiga en Galicia". Pontevedra, Institut de Batxillerat "Valle-Inclán", 18 de març de 1982. Intervenció.
. "Seminarios Internacionales de la Universidad Menéndez Pelayo". Pontevedra, 1-30 de setembre de 1982.
. "Seminarios Internacionales de la Universidad Menéndez Pelayo". Pontevedra, 1-30 de setembre de 1983.
. "Coloquio Internacional sobre la gaita". Pontevedra, Museu Provincial, octubre de 1983.
. "Colóquio Inter-Universitário de Arqueologia do Noroeste". Oporto, Facultade de Lêtras, novembre de 1983. Ponència.
. "Coloquio sobre Investigación y Técnicas de los trabajos arqueológicos sobre ciudades modernas superpuestas a las antiguas". Saragossa, Institució "Fernando el Católico", novembre de 1983.
. "Mesa Redonda sobre Problemática de la Investigación Arqueológica Subacuática en Galicia". Vigo, Reial Club Nàutic, 9 de març de 1984. Intervenció.
. "II Coloquio Galaico-Miñoto". Compostel·la, Facultat de Medicina, abril de 1984. Comunicació.
. "Mesa Redonda sobre Problemas actuales de la Arqueología Subacuática en Galicia". Vigo, Reial Club Nàutic, 10 d'octubre de 1984. Intervenció.
. "I Encontro Luso-Galaico de Escritores". Melgaço i Monçao, 25-27 de gener de 1985. Comunicació.
. "Coloquio sobre el Patrimonio Cultural del Municipio de Marín". Marín, Ateneu "Santa Cecília", 21 de juny de 1985. Intervenció.
. "III Colóquio Galaico-Minhoto". Viana do Castelo, 27-29 de setembre de 1985. Comunicació.
. "Colóquio Manuel de Boaventura". Esposende, 23-24 de novembre de 1985. Comunicació.
. "Congreso Internacional de Arqueología en conmemoración del Centenario del nacimiento de Cuevillas". Orense, 9-12 de desembre de 1986.
. "Coloquio sobre La Cultura Castreña en Galicia". Pontevedra, Centre Regional de la UNED, 17 de desembre de 1986. Intervenció.
. "VI Colóquio Portuense de Arqueología". Oporto, 16-18 d'octubre de 1987. Comunicació.
. "Curso monográfico sobre la lectura histórica del registro cerámico: El caso de la Campaniense", impartit pel Prof. Jean-Pierre Morel. Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 1-5 de febrer de 1988.
. "I Colóquio Arqueológico de Viseu". Viseu, 28-30 d'abril de 1988. Comunicació.
. "Cursiño sobre Restauración e Conservación de materiales arqueológicos in situ". Compostel·la, Associació Professional d'Arqueòlegs de Galícia, 28 de maig i 11 de juny de 1988.
. "Colóquio de Arqueologia do Noroeste Peninsular". Oporto, Facultade de Lêtras, 22-24 de setembre de 1988. Comunicació.
. "I Congreso Gallaecia". A Guarda, 5-6 de novembre de 1988. Comunicació.
. "Congreso sobre Paleoetnología de la Península Ibérica". Madrid, Facultat de Geografia i Història de la Universitat Complutense, 13-16 de desembre de 1989. Ponència.
. "II Colóquio Arqueológico de Viseu". Viseu, 26-29 d'abril de 1990. Comunicació.
. "II Congreso Gallaecia". A Guarda, 5-6 de maig de 1990. Comunicació.
. "II Colóquio Internacional Arqueología Hoje". Faro, 15-17 de novembre de 1990.
. "Congreso sobre La Edad del Bronce en Castilla-La Mancha". Toledo, 18-21 de desembre de 1990.
. "Coloquio sobre Orientaciones recientes en la investigación del Megalitismo Gallego". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, 14 de gener de 1991. Intervenció.
. "Coloquio sobre Orientaciones recientes en la investigación del Calcolítico y de la Edad del Bronce en Galicia". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, 4 de febrer de 1991. Intervenció.
. "Coloquio sobre Orientaciones recientes en la investigación del mundo castreño en Galicia". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, 11 de març de 1991. Intervenció.
. "Seminario de Arte Rupestre Galego". Compostel·la, Museo do Pobo Galego, 13 d'abril de 1991. Ponència.
. "Mesa Redonda sobre Los Celtas: La primera Europa". Madrid, Museu del Prado, 27 de maig de 1991. Intervenció.
. "Curso sobre Técnicas de análisis en arqueología espacial". Terol, Col·legi Universitari, 22-24 de juliol de 1991.
. "Curso sobre Museos e Arqueoloxía en Galicia". Vilalba, Museu de Prehistòria i Arqueologia, 1-2 de febrer de 1992. Ponència.
. "1r Congrés Internacional de Gravats Rupestres i Murals". Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 23-27 de novembre de 1992. Ponència.
. "III Congreso Gallecia". A Guarda, Centre Cultural, 29-30 de maig de 1993. Comunicació.
. "Curso superior de verano sobre Las Raíces de Galicia". Mondariz-Balneario, Col·legi Internacional Cemar, 5-10 de juliol de 1993. Ponència.
. "XXII Congreso Nacional de Arqueología". Vigo, 17-20 de novembre de 1993. Comunicacions.
. "Xornadas de Actualización - Arqueoloxía 1992". Compostel·la, Facultat de Geografia i Història, 13-16 de desembre de 1993. Intervenció.
. "Mesa Redonda Los Celtas y Galicia: Un debate pendiente". Pontevedra, Centre Regional de la UNED, 15 de desembre de 1993. Ponència.
. Curs "A Cultura Castrexa a Debate". Orense, Facultat d'Humanitats de la Universitat de Vigo, 13 d'abril de 1994. Amb ponència.
. Taula rodona "A Edade do Ferro no NW Peninsular. Emerxencia e caracterización da Cultura Castrexa". Orense, Aula de Cultura de Caixa Galícia, 13 d'abril de 1994. Amb intervenció.
. Curs d'estiu "La Intervención en el Patrimonio Arquitectónico Asturiano: Prehistoria, Protohistoria y Roma". Gijón, Càtedra Jovellanos d'Extensió Universitària de la Universitat d'Oviedo, 4-8 de juliol de 1994. Amb ponència.
. "Congreso Gallaecia: a cultura da pedra e o misterio das suas formas". Padrón, Ateneu Padronès, 11-15 de juliol de 1994". Amb ponència.
. Curs d'estiu "A Arte Rupestre no Noroeste Peninsular". Vigo, Universitat. Centre Cultural Caixavigo, 18-20 de juliol de 1994. Amb ponència.
. Taula rodona "El Arte Rupestre Gallego". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, Curs d'estiu de la Universitat de Vigo "A Arte Rupestre no Noroeste Peninsular", 20 de juliol de 1994. Amb intervenció.
. "V Colóquio Galaico-Minhoto". Braga-Barcelos-Famalicao, Institut Cultural Galaico-Minhoto, 21-24 de setembre de 1994. Amb comunicacions.
. "XXIII Congreso Nacional de Arqueología". Elx, Centre de la UNED, 8-11 de març de 1995. Amb comunicació.
. Taula rodona "El Arte Rupestre Galaico: Nuevas perspectivas de investigación". Pontevedra, Centre Regional de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, 15 de març de 1995. Amb ponència.
. "1er. Simposio de Manifestaciones Rupestres del Archipiélago Canario-Norte de África". Les Palmes de Gran Canària, Direcció General de Patrimoni Històric del Govern Canari, 17-23 d'abril de 1995. Amb comunicació.
. Curs "Conservación do Patrimonio Arqueolóxico". Pontevedra, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Galícia, 27-30 de juny de 1995. Amb ponència.
. Curs d'estiu "A Cultura Castrexa Galega a debate". Tui, Universitat de Vigo, 17-19 de juliol de 1995. Amb ponència.
. "First Annual Meeting of the European Association of Archaeologists". Santiago de Compostel·la, Palau d'Exposicions i Congressos, 20-24 de setembre de 1995. Amb ponència.
. Taula rodona "A Figura Humana nos Gravados Rupestres Prehistóricos do Continente Europeo". Vigo, Casa das Artes, 22 de setembre de 1995. Amb ponència.
. Curs monogràfic "Pontevedra, cidade monumental expoliada". Pontevedra, Residència d'Estudiants (28-30 de novembre de 1995). Amb ponència.
. "III Xornadas de Historia en Pontevedra: A orixe das cidades galegas". Pontevedra, Diputació Provincial (11-18 de desembre de 1995). Amb ponència.
. "IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos". Cadis, Universitat, 1995. Amb comunicació.
. Taula rodona "Espacio, muerte y símbolo: el mundo megalítico". Pontevedra, Centre Regional de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (6 de març de 1996). Amb ponència.
. Col·loqui Internacional "O Neolítico Atlántico e as orixes do Megalitismo". Santiago de Compostel·la, Facultat de Geografia i Història (1-6 d'abril de 1996). Amb comunicació i visita comentada.
. Curs "História de Galicia" organitzat per l'Associació Cultural Maio Longo i l'Associació Sociopedagògica Gallega. Pontevedra, Facultat de Belles Arts (6 de maig-7 de juny de 1996). Amb ponència.
. Congrés Internacional "Los Orígenes de la Ciudad en el Noroeste Hispánico", organitzat per la Universitat de Santiago de Compostel·la. Lugo, Campus Universitari (15-18 de maig de 1996). Amb ponència i comunicació.
. Curs complementari d'estiu de la Universitat de Vigo "Prehistoria e Arqueoloxía galega na actualidade". Vigo, Centre Cultural Caixavigo (29-31 de juliol de 1996). Amb ponència i participació a la taula rodona.
. Taula rodona "A Conservación do Patrimonio Histórico". Marín, Casa da Cultura de Seixo (14 d'agost de 1996). Amb intervenció.
. "VI Coloquio Galaico-Minhoto". Orense, Centre Cultural de Caixa Ourense (26-28 de setembre de 1996). Amb comunicació.
. Taula rodona "Los motivos geométricos en los grabados rupestres prehistóricos del Continente Europeo". Vigo, Casa das Artes (11 d'octubre de 1996). Amb intervenció.
. Congrés "O Feito Diferencial Galego - Historia". Santiago de Compostel·la, Museo do Pobo Galego (16-19 de desembre de 1996). Amb ponència.
. Taula rodona "As bases da etnicidade galega". Pontevedra, Centre Associat de la UNED, 26 de febrer de 1997. Amb ponència.
. Taula rodona "O Patrimonio Histórico no Morrazo". Cangas do Morrazo, Casa da Cultura, 12 d'abril de 1997. Amb intervenció.
. "II Encontro na Historia de Marín". Marín, Club d'Amics del Patrimoni Històric Artístic i Medioambiental del Concello de Marín. Marín, Institut de Batxillerat Salvador Moreno, 12-17 de maig de 1997. Amb ponència.
. Taula rodona "Cazadores e guerreiros. Os motivos de fauna e armas nos gravados prehistóricos do continente europeo". Vigo, Casa das Artes, 13 de juny de 1997. Amb intervenció.
. "III Coloquio Internacional de Arte Megalítico". La Corunya, Casa das Ciencias, 8-13 de setembre de 1997. Amb ponència.
. Taula rodona "A arte rupestre galega cara ó século XXI". Vigo, Casa das Artes, 2 d'octubre de 1998. Amb intervenció.
. Taula rodona "Arqueoloxía e sociedade". Curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998". La Corunya, Fòrum Metropolità, 27 de novembre de 1998. Amb intervenció.
. Taula rodona "¿Arqueoloxía para qué?". Curs "A arqueoloxía galega hoxe: de 1988 a 1998". La Corunya, Fòrum Metropolità, 28 de novembre de 1998. Amb intervenció.
. Taula rodona "¿Qué queren facer coa nosa historia?". Pontevedra, Galeria Sargadelos, 18 de maig de 1999. Amb intervenció.
. "Congreso Internacional da Arte Rupestre Europea". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, 24-28 de novembre de 1999. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. Taula rodona "A arte rupestre prehistórica europea: problemática e estado da cuestión". Vigo, Centre Cultural Caixavigo, "Congreso Internacional da Arte Rupestre Europea", 25 de novembre de 1999. Amb intervenció.
. "Congreso Internacional Conxuntos e Cascos Histórico-Artísticos (Pontevedra 2000)". Pontevedra, Teatre Principal, 25-28 de gener de 2000. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. Curs d'Extensió Universitària "Patrimonio arqueolóxico na Terra de Celanova. Dende as raíces á romanización". Celanova, Mosteiro, 11-14 de juliol de 2000. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. "Sección de Arte del Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos". Burgos, Universitat, 8-11 d'octubre de 2001.
. Curs "II Xornadas do Mosteiro de Oia – Encontros coa Memoria". Oia, Casa da Cultura, 23-24 de novembre de 2001. Amb ponència.
. Simposi "Pontevedra e o mar. Historia marítima do século XII ao XVI". Pontevedra, Pazo da Cultura, 29 de novembre a 1 de desembre de 2001.
. Taula rodona "Patrimonio Histórico do Morrazo". Cangas de Morrazo, Televisió de Morrazo, 10 de gener de 2002. Amb intervenció.
. Actes del "Día das Letras Galegas". Mos, Centre de Desenvolupament Local, 17 de maig de 2002. Amb intervenció.
. Curs d'estiu de la Universitat de Santiago de Compostel·la i del Concello de Cabana de Bergantiños "Mito e realidade do celtismo. O caso galego". Cabana de Bergantiños, Local Social de Neaño, 18-21 de juliol de 2002. Amb ponència.
. Curs d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo "Oro ártabro: El 'Tesoro de Elviña' y su contexto en el mundo castrexo". La Corunya, Rectorat i Museu Arqueològic, 22-24 de juliol de 2002. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. "I Xornadas de Historia e Cultura. A Prehistoria". Porto do Son, Casa da Cultura, 15-17 d'agost de 2002. Amb ponència.
. "I Symposium Internacional de Arte Prehistórico". Ribadesella, Casa de la Cultura, 1-3 d'octubre de 2002. Amb ponència.
. "III Xornadas do Mosteiro de Oia: Patrimonio e Turismo". Oia, Casa da Cultura, 22-23 de novembre de 2002. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. "VII Xornadas de Historia en Pontevedra: 'A pedra na cultura galega'". Pontevedra, Diputació Provincial, 16-20 de desembre de 2002. Amb ponència i visita comentada.
. "XI Xornadas de Historia de Galicia. O Patrimonio Galego: Problemas e Perspectivas". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte, 4-7 de febrer de 2003. Amb ponència.
. "A arte galega no Museo Provincial de Lugo". Lugo, Diputació Provincial, 7-11 d'abril de 2003. Amb ponència.
. Curs d'Investigació "Delitos Medioambientais" organitzat per Comisións Obreiras. Oia, 22 de maig de 2003. Amb ponència.
. Taula rodona "A Pontevedra Romana". Pontevedra, Centre Cultural Caixa Galícia, 28 d'octubre de 2003. Amb intervenció.
. Primer Simposi "Diálogos desde la Arqueología. El mundo castreño: perspectivas de investigación y puesta en valor". La Corunya, UNED, 11-15 de novembre de 2003. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. "III Xornadas Blanco Freijeiro de Arqueoloxía, Arte e Historia". Marín, Biblioteca Pública Municipal, 10-15 de novembre de 2003. Amb conferència.
. Curs de formació "Os fondos do Museo de Pontevedra e o seu aproveitamento didáctico". Pontevedra, Museu Provincial, 2-11 de desembre de 2003. Amb ponència.
. "II Coloquio de Arqueología en la Cuenca del Navia". Navia, Ajuntament, 4-8 de febrer de 2004. Amb ponència.
. "XI Xornadas Estivais sobre Lengua e Cultura Galega". Raxó, Societat Cultural i Esportiva, 23-25 d'agost de 2005. Amb confèrencia.
. "Semana da Ciencia de Galicia 2005: Arte rupestre galega: Conservación e Patrimonio". Baiona, edifici de Capitania, 10 de novembre de 2005. Amb conferència i intervenció a la taula rodona.
. "IX Xornadas de Historia de Galicia". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte, 7-9 de febrer de 2006. Amb conferència.
. "VI Xornadas Blanco Freijeiro de Arqueoloxía, Arte e Historia". Marín, Biblioteca Municipal, 6-11 de març de 2006.
. Acte en commemoració del XXV aniversari del Grup d'Arqueologia "Alfredo García Alén". Pontevedra, Centre Cultural Caixa Galícia (31 de març de 2006). Amb intervenció.
. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural. Moraña, Casa da Cultura, 27 i 28 de maig de 2006. Amb conferència i visita comentada.
. "Seminario Castrenor. A Cultura Castrexa: Accións e estratexias para o seu aproveitamento socio-cultural". Xunta de Galícia. Mondariz-Balneario, 22 de juny de 2006.
. "Simposio Xosé Filgueira Valverde. 1906-1996. Un século de Galicia". Pontevedra, Museu, 14-16 de desembre de 2006. Amb ponència.
. "I Xornadas de Divulgación do Patrimonio Cultural de Pontevedra: a Ponte do Burgo e a cidade". Pontevedra, Centre Cultural Caixanova, 17-26 d'abril de 2007. Amb conferència.
. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural. Aguasantas, Associació de Veïns Penelas, 8 i 9 de juny de 2007. Amb conferència i visita comentada.
. "International Conference on Granite Caves (A Coruña, Spain – september 17-22, 2007)". La Corunya, Institut Universitari de Geologia Isidro Parga Pondal. Amb ponència.
. Simposi "As vías romanas XIX e XX. Da investigación arqueolóxica á dinamización do territorio (Pontevedra 21-22 de novembro de 2007)". Pontevedra, Patronat de Turisme Rías Baixas. Amb ponència.
. "II Encontro Arqueolóxico do Barbanza (Boiro 23-24 de febreiro de 2008)". Neixón, Centre Arqueològic de Barbanza. Amb ponència i intervenció a la taula rodona.
. "X Xornadas de Historia de Galicia: O Patrimonio Galego e a súa difusión (Mogor 16-18 d'abril de 2008)". Marín, Institut d'Ensenyament Secundari Chan do Monte. Amb ponència.
. "I Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba". Vilalba, Auditori Municipal (11-14 de juny de 2008). Amb comunicació.
. Curs d'estiu "Arqueología paleolítica: diferentes visiones para una disciplina". Pontevedra, UNED (7-11 de juliol de 2008). Amb ponència pràctica.
. Curs "Patrimonio no Medio" organitzat per les Conselleries de Cultura i de Medi Rural. Salcedo, Comunitat de Montes, 19 i 21 de setembre de 2008. Amb conferència i visita comentada.
. "II Coloquio de Onomástica Galega Onimia e onomástica prerromana e a situación lingüística do noroeste peninsular: estado actual e discusión". Leipzig, Universitat, Geiteswissenschaftliches Zentrum (17-18 d'octubre). Amb ponència.
. Cicle "A arte rupestre: un sinal identitario de Galicia". Pontevedra, Ateneu (octubre de 2008). Amb conferència.
. "I Jornadas Internacionales de Prehistoria Ciudad de La Laguna: Grabados rupestres de la fachada atlántica europea y africana". La Laguna, Ajuntament (5-9 de novembre de 2008). Amb ponència.
. "Xornadas de Arte Rupestre e Turismo". Pontevedra, Museu Provincial, Mancomunitat Terres de Pontevedra (21-22 d'octubre de 2010). Amb ponència.

6. CAMPANYES D'EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
61.1. Com a director:
. Jaciments megalítics de Chan da Cruz, Vilaboa. 1972.
. Urgències a la província de Pontevedra el 1981: jaciment calcolític de Chan da Cruz, Vilaboa; jaciment megalític de Gargantáns, Moraña; jaciment romà d'A Lanzada, Sanxenxo; jaciment rupestre de Paredes, Campolameiro; jaciment medieval de S. Bartolomeu u Vello, Pontevedra; i jaciment megalític d'As Rozas, Campolameiro.
. Jaciment calcolític de Lavapés, Cangas de Morrazo. 1982.
. Urgències a la província de Pontevedra el 1982: jaciment de fosses de Cangas de Morrazo; jaciment calcolític d'O Regueiriño, Moaña; jaciment calcolític d'A Fontenla, Moaña; jaciment castreny d'A Peneda, Soutomaior; jaciment megalític de Castiñeiras, Vilaboa; prospecció subaquàtica a Cortegada, Vilagarcía; prospecció subaquàtica a Nerga, Cangas de Morrazo; i prospecció subaquàtica a Pinténs, Cangas de Morrazo.
. Prospeccions subaquàtiques al litoral pontevedrès. 1983.
. Urgències a la província de Pontevedra el 1983: jaciment calcolític d'A Fontenla, Moaña; jaciment megalític d'As Pereiras, Mos; jaciment castreny i romà d'A Lanzada, Sanxenxo; jaciment megalític de Monte de Mon, Poio; jaciment castreny de Monte do Castro, Poio; i jaciment medieval de San Martiño, Poio.
. Jaciment galaico-romà de Santa Tegra, A Guarda. 1983-1984-1985-1986-1987-1988.
. Jaciment castreny de Torroso, Mos. 1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990.
. Jaciment romà, medieval i modern de Ponte do Burgo, Pontevedra. 1988.
. Jaciment castreny de Monte das Croas, Pontevedra. 1993.
. Jaciment urbà de l'ampliació del Museu de Pontevedra. 2000.
. Control arqueològic de les obres de la línia elèctrica per a l'ampliació del Museu de Pontevedra. 2002.
. Control arqueològic de les obres de sanejament a les runes de Santo Domingo de Pontevedra. 2005.

6.2. Com a codirector
. Jaciment galaico-romà de Toralla, Vigo. 1977.
. Jaciment calcolític de O Regueiriño, Moaña. 1977.
. Jaciment del Bronze d'O Casal, Moaña. 1977.
. Jaciment calcolític d'A Fontenla, Moaña. 1978.

6.3. Com a membre de l'equip tècnic
. Jaciment romà de Santa Maria, Caldas de Reis. 1972.
. Jaciment galaico-romà i medieval d'A Lanzada, Sanxenxo. 1972-1973-1974-1975-1977-1978.
. Jaciment romà i medieval de Torres de Oeste, Catoira. 1973.
. Jaciment paleolític d'A Piteira, Toén, Orense. 1974.
. Jaciment paleolític de Muras, Vilalba, Lugo. 1974.
. Jaciment megalític de Muras, Valalba, Lugo. 1974.
. Jaciment castreny de Vixil, Vilalba, Lugo. 1974.
. Jaciment del Bronze d'O Casal, Moaña. 1974-1975.
. Vil·la romana de Pinténs, Cangas de Morrazo. 1974.
. Vil·la romana de Porta de Arcos, Pontevedra. 1975.
. Jaciment medieval de Torre de Meira, Moaña. 1976.
. Jaciment calcolític d'O Regueiriño, Moaña. 1976.
. Jaciment megalític de Pastoriza, Marín. 1976.
. Jaciment calcolític d'O Fixón, Cangas de Morrazo. 1982.
. Jaciment megalític d'As Rozas, Campolameiro. 1982.
. Jaciment megalític de Chan da Cruz, Vilaboa. 1983.
. Jaciment calcolític de Chan de Armada, Vilaboa. 1983.
. Jaciment calcolític de Guidoiro, Vilanova. 1989-1990.
. Jaciment megalític de Couto Vello, Porriño. 1990.
. Jaciment romà, medieval i modern de Michelena 30, Pontevedra. 1992.


7. ALTRES
. Coordinació i disseny de l'exposició itinerant "Los grabados rupestres gallegos", organitzada pel Museu de Pontevedra. 1982.
. Coordinació i disseny de l'exposició itinerant "Excavaciones arqueológicas 1981-1982", organitzada pel Museu de Pontevedra. 1983.
. Coordinació i disseny de l'exposició itinerant "Arqueología en la provincia de Pontevedra", organitzada pel Grup d'Arqueologia "Alfredo García Alén". 1985.
. Membre de l'Equip Tècnic dels treballs de conservació i restauració del mosaic romà del carrer Armañá, Lugo, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1995.
. Membre de l'Equip Tècnic dels treballs de conservació, restauració i musealització de dos mosaics del carrer Armañá, Lugo, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1996.
. Realització dels calcs dels gravats rupestres del complex de Paredes (Campo Lameiro) per als treballs previs a la creació d'un Parc Rupestre. Amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1997.
. Col·laborador en els treballs de documentació, extracció i trasllat per a la restauració de les restes d'un mosaic romà del jaciment d'Adro Vello (Bares, la Corunya), amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1997.
. Col·laborador en els treballs de documentació històrica per a la conservació i restauració de la capella del Sancti Spiritus de la Catedral de Santiago de Compostel·la, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1998.
. Col·laborador en els treballs de documentació històrica per a la conservació i restauració de la reixeria de la façana de l'Obradoiro de la Catedral de Santiago de Compostel·la, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1998.
. Col·laborador en els treballs de documentació, extracció i trasllat per a la restauració de les pintures murals romanes del carrer Dr. Castro de Lugo, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1998.
. Col·laborador en els treballs de documentació previs al trasllat i restauració de les pintures murals romanes del Cantón de la Corunya, amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 1998.
. Col·laborador en el disseny i muntatge de l'exposició "Pontevedra 1898: Sociedade, arte e cultura". Museu de Pontevedra. 1988.
. Col·laborador en els treballs de documentació per a l'"Informe sobre el estado de alteración de los basamentos y columnas del Pórtico de la Gloria", amb l'empresa "Tomos Conservación y Restauración". 2000.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla de Protecció i Reforma Interior (PERI) del Casc Antic de Vigo, amb l'empresa "Consultora Galega". 2000.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla General d'Ordenació Municipal de Vigo, amb l'empresa "Consultora Galega". 2001.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla General d'Ordenació Municipal de Vilar de Santos, amb l'empresa "Consultora Galega". 2002.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla General d'Ordenació Municipal de Brión, amb l'empresa "Consultora Galega". 2002.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla General d'Ordenació Municipal d'Allariz, amb l'empresa "Consultora Galega". 2002.
. Assessor històric del documental "Os froitos da pedra", de la Federació d'Associacions de Veïns "Castelao", de Pontevedra. 2003.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla General d'Ordenació Municipal de Pontevedra, amb l'empresa "Consultora Galega". 2004.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla d'Ordenació do Val da Rabela, dirigit per César Portela. 2006.
. Membre de l'Equip Redactor del Pla d'Ordenació Municipal de Castrelo do Val, amb l'empresa "Consultora Galega". 2007.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook