Urrea Fernández, JesúsNascut a Valladolid el dia 21 de desembre de 1946.

TÍTOLS ACADÈMICS
. Llicenciat en Història de l'Art (07.10.1970) per la Universitat Complutense de Madrid, amb la qualificació d'Excel·lent.
. Doctor en Història de l'Art (23.06.1976) per la Universitat Complutense de Madrid i Premi Extraordinari en la Secció d'Art.

LLOCS ACADÈMICS
. Entre els anys 1970 i 1978 ha estat Professor Ajudant, Professor Encarregat de Curs i Adjunt Interí a la Facultat de Filosofia i Lletres i a l'Escola d'Arquitectura de la Universitat de Valladolid.
. L'any 1977 guanyà per Oposició una plaça de Professor Adjunt d'Història de l'Art, formant part des de l'abril de 1978 en que prengué possessió del seu lloc, del quadre de Professors Numeraris de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Valladolid, ostentant actualment plaça de Professor Titular Numerari.

LLOCS MUSEOGRÀFICS
. Nomenat per O.M. de 04.05.1987 Cap del Departament de Pintura Italiana del Museu Nacional del Prado.
. Director del Museu d'Escultura de Valladolid entre 1996 i 2008.

ACTIVITAT DOCENT
. Des de l'any 1970 ha impartit cursos generals d'Història de l'Art i altres específics d'Art Espanyol, Art Hispanoamericà i Art Barroc i Rococó a la Secció d'Història de l'Art de la referida Facultat de Valladolid.
. Ha estat professor, des de l'any 1971, dels cursos d'Estudis Hispànics per a estrangers organitzats per la Facultat de Filosofia i Lletres per a alumnes de la University of Indiana, University of West Virginia, Universitat d'Osaka, així com dels Cursos d'Estiu per a Estrangers.
. A partir de 1978 ha donat Cursos Monogràfics de Doctorat per a alumnes de la Secció d'Història de l'Art i des d'aleshores ha estat Professor Invitat pel Centre d'Estudis Avançats de Puerto Rico i el Carib (Puerto Rico, EUA) per impartir cursos de doctorat a aquell país durant els mesos de maig, juny i juliol, per concert establert entre el citat Centre i la Universitat de Valladolid.
. Ha dirigit Tesis de Llicenciatura a alumnes de la Secció d'Història de l'Art i ha gestionat la seva edició, sumant un total de set obres referides a temes espanyols i americans.
. Ha dirigit Tesis de Doctorat.

MUSEOGRAFIA I EXPOSICIONS
. Està en possessió del certificat d'haver efectuat les Pràctiques Professionals de Museografia al Museu de Valladolid.
. Ha col·laborat en el muntatge del Museu de Belles Arts d'Astúries, a Oviedo.
. Ha col·laborat en el muntatge del Museu del Monestir de Sant Joaquim i Santa Anna de Valladolid, i en el del Museu Parroquial de Santa Maria d'Alaejos (Valladolid). Així mateix intervé activament en els treballs del Museu Diocesà de Valladolid.
. Col·laborà en l'organització i muntatge de les exposicions: "Antonio de Pereda" i "Juan de Juni y su época", celebrades al Museu de la Passió de Valladolid el 1979 i el 1977.
. Seleccionà les obres i coordinà el muntatge de l'exposició "La pintura del siglo XIX en Valladolid", organitzada pel Museu Nacional d'Escultura el 1978.

Ha dirigit les següents exposicions:
. "El escultor Ángel Díaz (1859-1938)", 1982.
. "La pequeña escultura en Valladolid (Siglos XVI a XVIII)", 1983.
. "La escultura en Valladolid (1850-1936)", 1984.
. "Esculturas de Gregorio Fernández", 1984.
. "La escultura en Valladolid hacia 1600", 1985.
. "Pintores vallisoletanos siglos XVI al XVIII", 1981.
. "Homenaje a Santa Teresa en el IV centenario de su muerte", 1982.
. "El retrato de la pintura vallisoletana del siglo XVII", 1983.
. "Luciano Sánchez Santarén (1864-1945)", 1983.
. "Pintura madrileña del siglo XVII en Valladolid", 1983.
. "Planos, dibujos y maquetas de Valladolid", 1984.
. "La Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", 1984.
. "Gabriel Osmundo Gómez (1856-1915)", 1984.
. "Pintores de Valladolid (1890-1940)", 1985.
. "Felipe Gil de Mena (1603-1673)", 1985.
. "La Navidad en el arte vallisoletano", 1986.
. "Diego Valentín Díaz (1586-1660)", 1986.
. "El Museo de San Antolín de Tordesillas", 1986.
. "El Museo de Santa María de Medina de Rioseco", 1987.
. "El Museo Diocesano de Valladolid", 1987.
Totes aquestes exposicions han estat patrocinades per la Caixa d'Estalvis Popular de Valladolid que també ha finançat la restauració de la totalitat de les obres exposades, havent estat per compte del director de l'exposició, la supervisió dels treballs de conservació i restauració.

. Responsable científic de l'exposició dedicada a l'escultor "Eduardo Barrón. 1858-1911", organitzada per la Casa de Cultura de Zamora, 1985.
. Col·laborador a l'exposició organitzada al Museu Arqueològic de Valladolid amb motiu del Dia de les Forces Armades el 1984.
. Col·laborador a l'exposició "El arte europeo en la Corte de España durante el siglo XVIII", organitzada el 1980 pel Museu Nacional del Prado.
. Col·laborador a l'exposició "Tesoros de las colecciones particulares madrileñas: Pintura desde el siglo XV a Goya", organitzada per la Comunitat de Madrid el 1987 a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran.
. Comissari de l'exposició "Príncipes de Asturias" organitzada pel Principat d'Astúries el 1988 i celebrada al Museu de Belles Arts d'Astúries a Oviedo.
. Comissari de l'exposició "Itinerario italiano de un monarca español: Carlos III en Italia" organitzada pel Museu del Prado i celebrada el 1989 en aquest museu.
. Col·laborador a l'exposició "Obras maestras de la colección Masaveu" organitzada pel Principat d'Astúries i celebrada al Museu del Prado.

ACADÈMIES DE BELLES ARTS
. Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Belles Arts de la Puríssima Concepció de Valladolid (1979). En fou secretari i ara n'és el seu president.
. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Santa Isabel d'Hongria de Sevilla (1980).
. Acadèmic corresponent de la Regia Acadèmica Arqueològica Lusitana (1988).
. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de la Història.
. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran de Madrid.
. Acadèmic corresponent de l'Acadèmia de Belles Arts de Buenos Aires (Argentina).
. Membre de número de la Reial Acadèmia de Doctors d'Espanya.
. Elegit acadèmic corresponent per Madrid de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de setembre de 1994, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Fontbona i de Vallescar, Leopoldo Gil Nebot i Eduard Ripoll i Perelló.

PATRIMONI ARTÍSTIC
. Cap Local del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic, depenent de la Direcció General de Protecció Civil de Valladolid.
. Vocal de la Comissió Provincial d'Urbanisme de la Junta de Castella i Lleó des de 1979 en què fou nomenat pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme.
. Ha efectuat nombrosos treballs d'assessorament en la restauració d'edificis històrics i objetes artístics tant de la ciutat de Valladolid com de tota la província.
. Membre redactor de l'Inventari Artístic de la Província de Palència promogut pel Ministeri de Cultura i del Catàleg Monumental de la Província de Valladolid.

BEQUES I CONTRACTES
. El 1974 fou becat per la Fundació Lázaro Galdiano per treballar a diverses biblioteques i arxius de Roma.
. Entre els anys 1972 i 1975 fou contractat pel CSIC, a càrrec del III Pla de Desenvolupament per realitzar un estudi sobre "La pintura castellana del siglo XVII".

ALTRES CÀRRECS I COMISSIONS
. Secretari de la Secció d'Art de la revista "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología" publicada per la Universitat de Valladolid i el CSIC.
. Ha format part, en diferents ocasions, de tribunals de Tesis Doctorals i de Llicenciatura a les Universitats de Valladolid i Madrid. I també de tribunals d'oposicions.

PARTICIPACIÓ I ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS
. Intervingué com a secretari d'organització i desenvolupament del II Congrés Espanyol d'Història de l'Art, celebrat a Valladolid el 1978.
. Ponent al "Simposium sobre el siglo XVIII en España", organitzat el 1979 per la Càtedra P. Feijó de la Universitat de Coimbra.
. Ponent al Congrés "A introduçao da Arte da Renascença na Península Ibérica", organitzat el 1980 per la Universitat de Coimbra.
. Ponent al Convegno "I Borbone di Napoli e I Borbone di Spagna", celebrat a Nàpols el 1981.
. Ponent a la Trobada "Spagna e Napoli nel XVIII secolo", celebrada a Nàpols el 1985.
. Ponència al Simposium "El arte de Corte en la Europa del siglo XVIII" celebrat a Madrid a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran.
. Assistent al XXIII Congrés Internacional d'Història de l'Art celebrat a Granada el 1973.

VIATGES I CONEIXEMENT D'IDIOMES
. Ha efectuat nombroses estades a Itàlia per realitzar investigacions, assistir a Congressos i inclús acompanyant els seus alumnes en viatges d'estudis.
. A França (Angers, Lille), Portugal (Coimbra) i Itàlia (Nàpols) ha donat conferències sobre art italià i espanyol.
. Ha visitat en diverses ocasions, a més dels països abans mencionats, algunes capitals de Bèlgica, Anglaterra, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Mèxic, Equador, Perú i Estats Units.
. Domina l'idioma italià i francès i té coneixements de la llengua anglesa.

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES
. "Catálogo de pinturas de la catedral de Valladolid", a "BSAA", 1970.
. "Una nueva obra de Ruiz de la Iglesia", a "BSAA", 1970.
. "Noticias documentales sobre la catedral de Valladolid", a "BSAA", 1970.
. "Aportaciones a la historia de la pintura vallisoletana", a "BSAA", 1971.
. "Precisiones sobre Mateo Cerezo", a "BSAA", 1971.
. "Noticias sobre el arquitecto Pedro González Ortiz", a "BSAA", 1971.
. "Notas vallisoletanas. Archivos parroquiales", a "BSAA", 1971.
. "Algunas precisiones sobre Juan Ramírez de Arellano", a "A.E.A", 1971.
. "Datos inéditos sobre Mateo Cerezo", a "BSAA", 1972.
. "En torno a Palomino", a "BSAA", 1972.
. "Un Ecce-Homo de Gregorio Fernández", a "BSAA", 1972.
. "Gregorio Fernández y el monasterio del Carmen Descalzo", a "BSAA", 1972.
. "A propósito de los Yacentes de Gregorio Fernández", a "BSAA", 1972.
. "El escultor Francisco Alonso de los Ríos", a "BSAA", 1972.
. "Nuevas obras del pintor Mateo Cerezo", a "BSAA", 1973.
. "El escultor Francisco Rincón", a "BSAA", 1973.
. "Aportaciones a la obra del escultor Luis Fernández de la Vega", a "BSAA", 1973.
. "Nuevas obras de don Antonio Palomino", a "BSAA", 1973.
. "Un crucifijo inédito de Gregorio Fernández", a "A.E.A.", 1973.
. "Juan Bautista Peña y Pablo Pernicharo, pintores españoles del siglo XVIII", a "Revista de la Universidad Complutense", 1973.
. "Dos obras del pintor burgalés Diego de Leyva", a "Boletín de la Institución Fernán González", Burgos, 1973.
. "Catálogo Monumental de Valladolid", a "Partido Judicial de Valoria la Buena", Diputació Provincial de Valladolid, 1974.
. "Obras de pintores menores madrileños", a "BSAA", 1975.
. "Precisiones y nuevas obras de Pedro Bolduque", a "BSAA", 1975.
. "El escultor Antonio de Riera", a "BSAA", 1975.
. "El Palacio Real de Valladolid", a "BSAA", 1975.
. "Nuevas obras de Francesco de Mura en España", a "Storia dell'arte", 1975.
. "Precisiones sobre Vicente Carducho", a "BSAA", 1976.
. "Más obras de pintores menores madrileños", a "BSAA", 1976.
. "Antonio Pareda nació en 1611", a "A.E.A", 1976.
. "Dos San José ignorados de Gregorio Fernández", a "Estudios Josefinos", 1976.
. "Una pintura de Carreño y otra de Van de Pere en Valladolid", a "BSAA", 1977.
. "Introducción a la escultura barroca madrileña: Manuel Pereira", a "BSAA", 1977.
. "Una propuesta para el escultor Pablo González Velázquez", a "BSAA", 1977.
. "La pintura del siglo XVII en León", a "Tierras de León", 1977.
. "Gregorio Fernández en Sahagún de Campos (León)", a "Tierras de León", 1977.
. "La pintura italiana del siglo XVIII en España", Valladolid, 1977.
. "Valladolid en un lienzo de Pantoja de la Cruz", a "BSAA", 1978.
. "Una nueva obra de Francisco Rizi", a "BSAA", 1978.
. "Construcción, proceso y derribo del arco del Mercado de Palencia (1784-1909)", a "BSAA", 1978.
. "Inventario Artístico de Palencia y su Provincia", tom I, Ministeri de Cultura, Madrid, 1978.
. "La catedral de Valladolid y Museo Diocesano", Ed. Everest, Lleó, 1978.
. "Historia del Arte Moderno y Contemporáneo (Unidades Didácticas)", Univesitat Nacional d'Educació a Distància, Madrid, 1978.
. "Más obras de pintores menores madrileños (II)", a "BSAA", 1979.
. "Dos cuadros del pintor Senén Vila", a "BSAA", 1979.
. "Apuntes para el estudio de la escultura en cera en España", a "BSAA", 1979.
. "A new date for the Choir Screen from Valladolid", a "Metropolitan Museum Journal", 1979.
. "Notas a la exposición vallisoletana 'Antonio de Pereda'", Departament d'Història de l'Art, Valladolid, 1979.
. "Epistolario del pintor Diego Valentín Díaz", a "BSAA", 1980.
. "Acotaciones a Gregorio Fernández y su entorno artístico", a "BSAA", 1980.
. "El Arte Barroco y Rococó. La pintura", Ed. Alhambra, Madrid, 1980.
. "Inventario Artístico de Palencia y su provincia", tom II, Ministeri de Cultura, Madrid, 1980.
. "Catálogo de la Exposición 'El Arte Europeo en la Corte de España durante el siglo XVIII'", Madrid, 1980.
. "Colección Suma Arte de España", Museu Provincial de Belles Arts de Nagasaki, Nagasaki, 1980.
. "La escultura en Valladolid de 1800 a 1936", Reial Acadèmia de Belles Arts, Valladolid, 1980.
. "Una Dolorosa de Torcuato Ruiz del Peral en Valladolid", a "Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría", Sevilla, 1980.
. "Catálogo Monumental de Valladolid", a "Partido Judicial de Villalón de Campos", Diputació Provincial de Valladolid, 1981.
. "Breve historia de la Plaza Mayor de Valladolid", Banc de Santander, Valladolid, 1981.
. "Introducción a la pintura rococó en España", a "La España de Fernando VI", Oviedo, 1981.
. "El arquitecto Luis de Vega (h. 1495-1562)", a "A introduçao da arte da Renascença na Peninsula Iberica", 1981.
. "Sobre la formación del gusto artístico de Don Carlos de Borbón", a "Boletín del Seminario de Arte y Arqueología de Valladolid", 1981.
. "Catálogo de la Exposición 'Pintores vallisoletanos siglos XVI al XVIII'", Valladolid, 1981.
. "Los maestros de Toro. Nuevos datos y obras", a "BSAA", 1982.
. "Los relicarios de la Compañía de Valladolid", a "BSAA", 1982.
. "La Catedral de Burgos", Ed. Everest, Lleó, 1982.
. "Guía Histórico-Artística de Valladolid", Ed. Caixa d'Estalvis Popular, Valladolid, 1982.
. "Santa Teresa en Valladolid y Medina del Campo", Ed. Caixa d'Estalvis Popular, Valladolid, 1982.
. "Catálogo de la Exposición 'El escultor Ángel Díaz (1859-1938)'", Valladolid, 1982.
. "Catálogo de la Exposición 'Homenaje a Santa Teresa en el IV centenario de su muerte'", Valladolid, 1982.
. "Un boceto de José del Castillo en el Museo de Santander", a "BSAA", 1983.
. "Revisión a la obra de Luis Salvador Carmona", a "BSAA", 1983.
. "La pintura en Valladolid en el siglo XVII", a "Historia de Valladolid", tom IV, Valladolid, 1983.
. "Don Pedro González Martínez, primer director del Museo de Valladolid", a "Folklore", 1983.
. "Los lienzos de Diego Valentín Díaz del retablo de la Corte (Oviedo)", Museu de Belles Arts d'Astúries, 1983.
. "Catálogo de la Exposición 'Planos, dibujos y maquetas de Valladolid'", Valladolid, 1983.
. "Catálogo de la Exposición 'La pequeña escultura en Valladolid (siglos XVI a XVIII)'", Valladolid, 1983.
. "Catálogo de la Exposición 'Pintura madrileña del siglo XVII en Valladolid'", Valladolid, 1983.
. "Catálogo de la Exposición 'El retrato en la pintura vallisoletana del siglo XVII'", Valladolid, 1983.
. "Catálogo de la Exposición 'Luciano Sánchez Santarén (1864-1945)'", Valladolid, 1983.
. "Escultores coetáneos y discípulos de Gregorio Fernández", a "BSAA", 1984.
. "Ángeles napolitanos", a "BSAA", 1984.
. "La Virgen de la Casita de Alaejos y su santuario", a "Folklore", 1984.
. "Del arte del renacimiento al neoclasicismo en Palencia" i "El arte en la Edad Contemporánea", a "Historia de Palencia", tom II, Diputació de Palència, 1984.
. "La pintura, la rejería y la platería en Valladolid en el siglo XVIII", a "Historia de Valladolid", tom V, Valladolid, 1984.
. "Gregorio Fernández", Ed. Caixa d'Estalvis Popular, Valladolid, 1984.
. "Catálogo de la Exposición 'La escultura en Valladolid (1850-1936)'", Valladolid, 1984.
. "Catálogo de la Exposición 'Gabriel Osmundo Gómez (1856-1915)'", Valladolid, 1984.
. "Catálogo de la Exposición 'La Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción'", Valladolid, 1984.
. "Catálogo de la Exposición 'Esculturas de Gregorio Fernández'", Valladolid, 1984.
. "Enrique Trozo y Andrés López, retratistas de obispos", a "BSAA", 1985.
. "La capilla de D. Gabriel López de León en la iglesia de San Pedro, Zamora", a "BSAA", 1985.
. "Nuevos datos y obras del escultor Felipe de Espinavete (1719-1799)", a "BSAA", 1985.
. "De iconografía borbónica. Retratos de Don Carlos de Borbón (1716-1736)", a "I Borbone di Napoli e I Borbone di Spagna", Napoli, vol. II, 1985.
. "Catálogo Monumental de Valladolid", a "Edificios Religiosos de la Ciudad de Valladolid", I, Diputació Provincial de Valladolid, 1985.
. "Catálogo de la Exposición 'Pintores de Valladolid (1890-1940)'", Valladolid, 1985.
. "Catálogo de la Exposición 'La escultura en Valladolid hacia 1600'", Valladolid, 1985.
. "Catálogo de la Exposición 'Felipe Gil de Mena (1603-1673)'", Valladolid, 1985.
. "San Fernando en Castilla y León", a "BSAA", 1986.
. "Las trazas de Mazuecos y otros datos sobre el convento de Santa Catalina de Valladolid", a "BSAA", 1986.
. "Catálogo de la Exposición 'Diego Valentín Díaz (1586-1660)'", Valladolid, 1986.
. "Catálogo de la Exposición 'La Navidad en el arte vallisoletano'", Valladolid, 1986.
. "Catálogo de la Exposición 'El Museo de San Antolín de Tordesillas'", Valladolid, 1986.
. "El templo, la torre y el retablo de Matapozuelos (Valladolid)", a "BSAA", 1987.
. "Giovanni del Cinque, autor de la serie de la Vida de Cristo, de Riofrío", a "Archivo Español de Arte", 1987.
. "Escultura y pintura en Valladolid en el siglo XIX", a "Historia de Valladolid", Ed. El Ateneo de Valladolid, Valladolid, 1987.
. "Blas de Cervera y Felipe Gil de Mena, pintores palentinos del siglo XVII", a "Actas del I Congreso de Historia de Palencia", Valladolid, 1987.
. "Noticias y retratos de la Corte de Parma", a "El arte en las cortes europeas del siglo XVIII", Actes congrés, Comunitat de Madrid, Madrid, 1987.
. "Tesoros de las colecciones particulares madrileñas: Pintura desde el siglo XV a Goya", Comunitat de Madrid, 1987.
. "Retratos de Isabel II en Puerto Rico", a "Cuadernos de Arte Colonial", 1987.
. "Un boceto de Bernardo Martínez del Barranco en el Prado (Noticias de su vida y obra)", a "Boletín del Museo del Prado", 1987.
. "Catálogo de la Exposición 'El Museo de Santa María de Medina de Rioseco'", Valladolid, 1987.
. "Catálogo de la Exposición 'Caricaturistas vallisoletanos. Geache'", Valladolid, 1987.
. "Catálogo de la Exposición 'El Museo Diocesano de Valladolid'", Valladolid, 1987.
. "Una Virgen del Rosario de Gregorio Fernández", a "BSAA", 1988.
. "Los autores del retablo de Santa María de Tordesillas. Nuevos datos", a "BSAA", 1988.
. "Un monumento para el Rey", a "Fragmentos", 1988.
. "Palacios Reales", a "Cuadernos Vallisoletanos", Valladolid, 1988.
. "Nobleza en Valladolid durante los siglos XVII y XVIII", a "Hidalguía", 1988.
. "Una famiglia di pittori veneziani in Spagna: i Tiepolo", a "Venezia e la Spagna", Ed. Selecta, Milano, 1988, pp. 221-252.
. "El Molinaretto y otros retratistas de Carlos III en Italia", a "Boletín del Museo del Prado", 1988.
. "Catálogo de la Exposición 'Pintores vallisoletanos del siglo XIX'", Valladolid, 1988.
. "Escultura", a "Pintura y Escultura en Valladolid en el s. XX (1900-1936)", Valladolid, 1988, pp. 125-140.
. "Ramón Álvarez, imaginero (1825-1889)", Diputació de Zamora, 1989. En col·laboració amb J. A. Casquero i M. A. Mateos.
. "El escultor Manuel Adeba Pacheco en Italia y España", a "El arte en tiempo de Carlos III", IV Jornades d'Art, CSIC, Madrid, 1989.
. "Carlos III, Soberano y cazador", Ed. El Viso, Madrid, 1989.
. "Obras maestras de la Colección Masaveu, Museo del Prado", Madrid, 1989.
. "Artificia Complutensia", a "Obras seleccionadas del patrimonio artístico de la Universidad Complutense", Madrid, 1989.
. "Tolsá, Gimeno, Fabregat. Trayectoria artística en España. Siglo XVIII", a "La escultura en la Corte: 1780-1800", Generalitat Valenciana, València, 1989.
. "Catálogo de la Exposición 'Príncipes de Asturias'", Museu de Belles Arts d'Astúries, Oviedo, 1989.
. "Catálogo de la Exposición 'Itinerario italiano de un monarca español'", Museu del Prado, Madrid, 1989.
. "Nuevas esculturas de Pedro de Mena", a "Actas del simposio Pedro de Mena y su época", Granada-Màlaga, 1989, pp. 361-371.
. "Un Inza recuperado por el Prado y otras noticias sobre su obra", a "Boletín del Museo del Prado", X, 1989, pp. 79-85.
. "Nuevos datos y obras del escultor Andrés Solanes (1635)", a "BSAA", 1989, pp. 481-488.
. "El palacio episcopal y otras noticias sobre el urbanismo y la arquitectura del siglo XVIII en Palencia", a "Actas del II Congreso de historia de Palencia", tom V, Palència, 1990, pp. 243-260.
. "El palacio de Mancera como precedente del de Santo Domingo", a "Relaciones artísticas entre la Península Ibérica y América", Valladolid, 1990, pp. 279-283.
. "Las reformas del Colegio Mayor de Santa Cruz en el s. XVIII", a "Historia de la Universidad de Valladolid", Valladolid, 1990, pp. 721-729.
. "El retablo de Amusquillo (Valladolid) obra de Pedro de Guadalupe", a "BSAA", 1991, pp. 327-330.
. "Cuatro pinturas de Juan García de Miranda", a "BSAA", 1991, pp. 493-496.
. "Revisión de la vida y obra de Bartolomé de Cárdenas", a "Archivo Español de Arte", 1991, pp. 29-38.
. "A propósito del pintor Juan Bautista Maino", a "V Jornadas de Arte 'Velázquez y el arte de su tiempo'", Madrid, 1991, pp. 295-297.
. "Juan Agapito y Revilla", pròleg a l'edició del seu llibre "Arquitectura y urbanismo del antiguo Valladolid", Valladolid, 1991.
. "La Pittura madrilena del secolo XVII", catàleg exposició, Roma, 1991.
. "Pintura mexicana y española de los siglos XVI al XVIII", catàleg exposició, Mèxic, 1991.
. "Anuario de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", Valladolid, 1991.
. "Urueña", Valladolid, 1991.
. "Madrid pintado", catàleg exposició, Madrid, 1992.
. "Los Tiépolo: una familia veneciana de pintores", a "Veintitrés biografías de pintores", Museu del Prado, Madrid, 1992, pp. 395-413.
. "Genealogía e iconografía. La capilla de la Inmaculada del Convento del Abroxo", a "International Council on Archives", vol. XXXII, 1992, pp. 213-226.
. "Discípulos y coetáneos de Gregorio Fernández (II)", a "BSAA", 1992.
. "Adán y Eva en Aranjuez. Investigaciones sobre la escultura en la Casa de Austria", Museu del Prado, catàleg exposició, Madrid, 1992.
. "Los primeros pasos de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", a "Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", ISSN 0567-560X, núm. 77, 1993, pp. 295-316.
. "Goya en Italia. A propósito del Aníbal", a "Boletín del Museo del Prado", ISSN 0210-8143, vol. 14, núm. 32, 1993, pp. 59-66.
. "El escultor Fernando González (1725-?)", a "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA", ISSN 0210-9573, tom 59, 1993, pp. 465-470.
. "Tiépolo y Preciado de la Vega en la embajada de Londres", a "Boletín del Museo del Prado", ISSN 0210-8143, vol. 15, núm. 33, 1994, pp. 53-58.
. "Texto completo. Noticias familiares del pintor Antonio Pereda", a "Archivo español de arte", ISSN 0004-0428, tom 68, núm. 269, 1995, pp. 81-82.
. "El chantre de Transpinedo esculpido por Francisco de la Maza", a "Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA", ISSN 0210-9573, tom 62, 1996, pp. 355-358.
. "Juan de Juni al servicio de los Enríquez de Almansa", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 1, 1996-1997, pp. 20-25.
. "Francisco Vergara en Roma", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 2, 1997-1998, pp. 17-28.
. "Gregorio Fernández en el convento de Scala Coeli del Abrojo", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 3, 1998-1999, pp. 23-32.
. "Pintores españoles en Roma a mediados del siglo XVIII", a "Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar", ISSN 0211-3171, núm. 75-76, 1999, pp. 367-388.
. "El retablo de la Buena Muerte en la Casa Profesa de Valladolid", a "Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística", ISSN 0210-4067, tom 83, núm. 252, 2000, pp. 193-200.
. "Contribución al catálogo del pintor Antonio Vázquez", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 4, 2000, pp. 11-16.
. "Texto completo. Nuevas obras del escultor barroco salmantino Jerónimo Pérez", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 6, 2002, pp. 23-26.
. "La escultura barroca en la comarca de Aranda de Duero", a "Biblioteca: estudio e investigación", ISSN 1132-225X, núm. 19, 2004 (exemplar dedicat a "Dueros del Barroco"), pp. 249-264.
. "Identificación de un retablo de Juan de Juni en Noreña (Asturias)", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 8, 2004, pp. 21-28.
. "Las funciones del museo: una línea de exposiciones", a "Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales", ISSN 1698-1065, núm. 0, 2004, ISBN 848181-207-2, pp. 218-223.
. "El palacio vallisoletano de los marqueses de Távara", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 40, 2005, pp. 63-74.
. "Capillas y patronos de la catedral de Valladolid", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 40, 2005, pp. 107-124.
. "La fuente del dios Apolo en Valladolid", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 40, 2005, pp. 129-138.
. "El museo no es sólo una estructura arquitectónica con obras de arte", a "Patrimonio histórico de Castilla y León", ISSN 1578-5513, núm. 20, 2005, pp. 35-37. Entrevista.
. "Revisión y novedades junianas en el V Centenario de su nacimiento", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 10, 2006, pp. 3-14.
. "La capilla de Nuestra Señora del Sagrario en la catedral de Valladolid", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 41, 2006, pp. 67-78.
. "Villabrille y Ron y la capilla de la Buena Muerte, de San Ignacio de Valladolid", a "Boletín del Museo Nacional de Escultura", núm. 11, 2007, pp. 22-29.
. "La biografía al servicio del conocimiento artístico. El escultor Juan Antonio de la Peña (h. 1650-1708)", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 42, 2007, pp. 43-56.
. "La antigua iglesia parroquial de San Miguel en su plaza de Valladolid", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 42, 2007, pp. 115-122. En col·laboració amb Luis Alberto Mingo Macías.
. "El Museo de la casa natal del poeta José Zorrilla", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 43, 2008, pp. 57-64.
. "Informe sobre los restos del convento de San Francisco de Peñafiel", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 43, 2008, pp. 119-122.
. "Informe sobre el grupo escultórico de la Piedad, original de Gregorio Fernández", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 43, 2008, pp. 122-124.
. "El pintor Diego Valentín Díaz en el Monasterio de Samos", a "Porta da aira: revista de historia del arte orensano", ISSN 0214-4964, núm. 12, 2008, pp. 273-282.
. "Orfebrería de la Catedral de Valladolid", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 44, 2009, pp. 85-101.
. "Informe sobre el marquesado del Trebolar (1771-1936)", a "Boletín. Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción", ISSN 1132-0788, núm. 44, 2009, pp. 119-128.
. "Caballeros de la orden de San Juan de Malta en Valladolid", a "BSAA Arte: Boletín del Seminario de Estudios de Arte", ISSN 1888-9751, núm. 75, 2, 2009, pp. 157-168.
. "Una propuesta para el escultor Juan Cháez", a "Ars magazine: revista de arte y coleccionismo", ISSN 1889-1462, núm. 6, 2010, pp. 94-103.
. "Una obra de Agustín Castaño, discípulo de Fernández, en la catedral de Málaga", a "Boletín del Seminario de Estudios de Arte", ISSN 1888-9751, núm. 76, 2010, pp. 185-192.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook