Treister, Kenneth(1930). Elegit acadèmic corresponent per Coconut Grove, Florida (EUA) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 de gener de 1994, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Leopoldo Gil Nebot, i Frederic Udina i Martorell.

Vegeu anglès


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook