Soraluce Blond, José Ramón. Nascut a Ceuta, el 25 de novembre de 1946.

TÍTOLS ACADÈMICS
. Arquitecte: ETS d'Arquitectura de Madrid, Universitat Politècnica, especialitat d'Urbanisme. Títol el 29.11.1974 (expedit el 31.01.1976).
. Doctor en arquitectura: ETS d'Arquitectura de La Corunya, Universitat de Santiago de Compostel·la. Títol el 13.03.1982 (expedit el 30.09.1982). Qualificació: Excel·lent cum laude. Tesi doctoral: "La arquitectura militar en Galicia en la edad moderna -siglos XVI-XVIII". Tribunal: Fernando Chueca Goitia (president), Pedro Navascués Palacio (tutor), Ramón Otero Tuñez i Rafael Manzano Martos.

INSTITUCIONS ACADÈMIQUES I D'INVESTIGACIÓ
. Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando: Acadèmic corresponent (La Corunya). Data de nomenament: 18.05.1987. Proposat pels acadèmics Luis Cervera Vera, Fernando Chueca Goitia i Luis Moya Blanco.
. Reial Acadèmia Gallega de Belles Arts de Nostra Senyora del Rosari: Acadèmic numerari. Data d'elecció: 26.04.1986. Proposat pels acadèmics Carlos Martínez Barbeito, Luis Quintas Goyanes i Carlos Fernández-Gago Varela. Data d'ingrés: 30.03.1987. Discurs: "La Real Academia de Arquitectura de Madrid". Contesta: Carlos Fernández-Gago Varela.
. Institut d'Estudis Corunyesos "José Cornide". Membre col·laborador. Data elecció: 18.07.1988. Data ingrés: 15.11.1988.
. Seminari d'Estudis Marinyans "Untia". Membre numerari.
. Elegit acadèmic corresponent per La Corunya de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de juny de 1990, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Francesc Fontbona i de Vallescar, i Frederic Udina i Martorell.

LLOCS DOCENTS
. Categoria actual: Catedràtic d'Universitat.
. Llocs docents a l'ETSALC:
Professor encarregat de curs nivell B, dibuix arquitectònic: 1976-1977.
Professor adjunt interí, dibuix arquitectònic: 1977-1983.
Professor adjunt interí, història de l'art: 1982-1985.
Professor titular d'Universitat, història de l'art: 1985-1990.
Catedràtic de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Corunya: 1991 fins l'actualitat.

CURSOS I DIPLOMES REBUTS
. Cursos de doctorat ETSAM:
"Soporte urbano", curs 1974-1975, aprovat.
"Arqueología española", curs 1974-1975, notable.
. Cursos de doctorat ETSALC:
"Las formas de crecimiento urbano", curs 1976-1977, apte.
"Relaciones entre semiología gráfica y procesos de diseño", curs 1976-1977, excel·lent.
"Problemas prácticos de la restauración de monumentos en Galicia", curs 1976-1977, aprovat.
"El control de la calidad en estructuras de hormigón armado", curs 1977-1978, apte.
. Arxiu Històric del Regne de Galícia: "Curso de iniciación en el uso de las fuentes documentales de Galicia", la Corunya 1 al 16 de juliol de 1976.
. Universitat de Santiago de Compostel·la: "Construcciones autóctonas gallegas", la Corunya 26 al 28 d'agost de 1980.
. Universitat Internacional Menéndez Pelayo: "Arquitectura, técnica y naturaleza en el ocaso de la modernidad", Toledo 17 al 21 de maig de 1982.
. Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental-Xunta de Galicia: "Patoloxia e tratamento da pedra. O granito galego", Santiago de Compostel·la 17 i 18 de setembre de 1985.
. Universitat d'Educació a Distància, programa d'Ensenyament Obert, curs any 1987: "El debate arquitectónico en España en la segunda mitad del siglo XVIII". Diploma: 1 de juliol de 1988.

LLIBRES PUBLICATS
. "El convento de San José de los Clérigos Regulares Menores, llamados Caracciolos". Col·lecció Universitària, núm. 1, Alcalà de Henares, 1975, 60 pàgs.
. "Arquitectura románica de La Coruña: Faro-Mariñas-Eume". Coordinador-director. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia, Santiago de Compostel·la, 1983, 90 pàgs.
. "O castelo de San Anton". Col·lecció Monografies Urxentes do Museu, Museu Arqueològic i Històric Provincial, la Corunya, 1984, 46 pàgs.
. "Monasterios románicos gallegos". Col·lecció Art i Arquitectura, Pontedeume, 1985, 16 pàgs. i 20 diapositives.
. "Los castros". En col·laboració amb Antonio Río López. Col·lecció Art i Arquitectura, Pontedeume, 1985, 16 pàgs. i 20 diapositives.
. "Castillos y fortificaciones de Galicia. La arquitectura militar de los siglos XVI-XVIII". Sèrie Catalogació Arqueològica i Artística de Galícia, Fundació Pedro Barrié de la Maza "Conde de Fenosa", la Corunya, 1985, 106 pàgs.
. "Arquitectura gótica en Galicia". Coordinador-director. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia i Universitat de Santiago de Compostel·la, Vigo, 1986, 128 pàgs.
. "La Real Colegiata de Santa María del Campo de La Coruña". (Coautor). Diputació Provincial de la Corunya. La Corunya, 1990.
. "El Banco Pastor de La Coruña". (Coautor). Fundació Pedro Barrié de la Maza, la Corunya, 1994.
. "A Antiga Maestranza de Artillería, Rectorado da Universidade de A Coruña". (Coautor). Universitat de la Corunya. La Corunya, 1994.
. "O Antigo Hospital de Esteiro – Campus Universitario de Ferrol". Universitat de la Corunya. La Corunya, 1997.
. "Arquitecturas da Provincia da Coruña", toms 1-15, la Corunya, 1995-2001.
. "Arquitectura de la casa cubana". (Coautor). Universitat de la Corunya. La Corunya, 2001.
. "Historia de la arquitectura restaurada. De la antigüedad al Renacimiento". Universitat de la Corunya, 2008.
. "Historia de la arquitectura restaurada. Del Renacimiento al movimiento moderno", Universitat de la Corunya, 2010.

TREBALLS I ARTICLES PUBLICATS
. "Una nueva versión del ataque francés a La Coruña en 1639", a "Revista del Instituto José Cornide de Estudios Coruñenses", any XII, núm. 12, la Corunya, 1976, p. 229-239.
. "El puente romano de Arteixo se conserva intacto", a "El Ideal Gallego", la Corunya, 17.04.1977, p. 20-21.
. "Pastoriza: Reconstrucción de un templo románico", a "Boletín de la Comisión de Cultura del COAG", núm. 8, Santiago de Compostel·la, 1978, p. 61-72.
. "Castillos de la Costa de la Muerte", a "El Ideal Gallego", la Corunya, 19.02.1978 i 26.02.1978, p. 17-18 i 17-18. I a "Hoja del Mar", (ISM), núm. 153, any XIV, Madrid, juny 1978, p. 32-34.
. "Románico desconocido en Galicia I y II", a "El Ideal Gallego", la Corunya, 16.07.1978 i 30.07.1978, p. 16-17 i 16-17.
. "Arteixo, un municipio rico en templos románicos", a "El Ideal Gallego", la Corunya, 25.05.1979, p. 20-23.
. "Esclavos negros para la construcción de castillos españoles", a "La Voz de Galicia", la Corunya, 25.03.1979, suplement 2 pàgs.
. "Nove seculos de arquitectura galega. Cinco estilos de arquitectura", a "Galicia: A destruccion e a integracion do patrimonio arquitectonico", COAG, Santiago de Compostel·la, 1981, p. 26-33.
. "Castelo de Santa Cruz", Ajuntament d'Oleiros, la Corunya, 1981, 8 pàgs.
. "Consideraciones sobre un curso de la Universidad Menéndez Pelayo", a "Boletín de la Comisión de Cultura del COAG", núm. 10, Santiago de Compostel·la, octubre 1982, p. 8-9.
. "Feliciano Miguez y los ingenieros militares en Betanzos", a "Anuario Brigantino", Betanzos, 1982, p. 100-107.
. "El arquitecto Pedro Luis Escriba. Un tratadista español en la Italia del Renacimiento", a "Arquitectos. Revista del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España", núm. 68, Madrid, juny 1983, p. 16-30.
. "La arquitectura en la ciudad de los muertos", a "Brigantium. Boletin do Museu Arqueoloxico e Historico de A Coruña", núm. 4, la Corunya, 1983, p. 183-201. En col·laboració amb A. Monteoliva, V. Souto i C. Ardid.
. "El puente internacional de Tuy cumple cien años", a "La Voz de Galicia", la Corunya, 08.05.1984, p. 18.
. "Santa Maria de Donas: Un monasterio para la piqueta", a "Boletín de la Comision de Cultura del COAG", núm. 17, Santiago de Compostel·la, març 1984, p. 28. I a "El Ideal Gallego", la Corunya, 16.05.1984.
. "Descripción de la villa de Puente de Heume. Año de 1798", Pontedeume, 1984, 27 pàgs.
. "La arquitectura gallega del siglo XIX" de Pedro Navascués. Presentació-pròleg, suplement núm. 5 d'"Obradoiro", Comissió de Cultura del COAG, Santiago de Compostel·la, 1984.
. "Teatro Rosalía de Castro. La Coruña" i "Teatro García Barbón. Vigo", a "Arquitectura teatral en España", publicacions del MOPU, Madrid, 1984, p. 132-135 i 208-211. I a "Boletín de la Comisón de Cultura del COAG", núm. 22, Santiago de Compostel·la, febrer 1985, p. 10-13.
. "Quinientos años de la Capitanía General de Galicia", a "Arquitectura militar", Ministeri de Defensa, Madrid, 1985, p. 135-145.
. "Cinco templos románicos en Las Mariñas", a "Untia-Boletín do Seminario de Estudios Mariñans", núm. 1, Betanzos, 1985, p. 9-15.
. "Cuatro planos de Arteixo del siglo XVIII", a "Brigantium-Boletín do Museu Arqueoloxico e Historico de A Coruña", núm. 5, la Corunya, 1985, p. 291-295.
. "Alumno 1985", a "Boletín Académico de la E.T.S.A. de La Coruña", núm. 1, la Corunya, abril 1985, p. 4-7.
. "Galicia en el contexto de la arquitectura neoclásica española", a "Abrente. Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes", núm. 13-15, la Corunya, 1986, p. 59-80.
. "La arquitectura prerrománica asturiana en Galicia", a "Cota 0. Revista del Colegio de Arquitectos de Asturias", núm. 3, Oviedo, 1986, p. 89-90.
. "Una vez más el pasatiempos", a "Untia. Boletín do Seminario de Estudios Mariñans", núm. 2, Betanzos, 1986, p. 45-49.
. "Marcas y signos en templos medievales gallegos", a "Actas del V Congreso Internacional de Gliptografía", tom II, Pontevedra, juliol 1986, p. 695-713.
. "Poliorcética gallega: arquitectura para la guerra", a "Boletín académico de la E.T.S.A. de La Coruña", núm. 5, la Corunya, desembre 1986, p. 10-18.
. "La Coruña. Ciudad abaluartada", a "Actas de las Jornadas de Arquitectura Militar Histórica en la costa de Galicia", el Ferrol, 1987, p. 9-16.
. "Ciencia y arquitectura en el ocaso del Renacimiento: Notas para la historia de la Real Academia de Matemáticas de Madrid", a "Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando", núm. 65, Madrid, 1987, p. 67-107.
. "El lío del jardín de San Carlos de A Coruña", a "El Correo Gallego", Santiago de Compostel·la, 12.08.1988.
. "La presa de O Pindo puede anegar el templo barroco de Santa Uxia de Ezaro", a "Diario de Galicia", Vigo, 07.09.1988.
. "Secuencia histórica de la formación del borde fortificado de la ciudad alta de La Coruña". Bases del concurs d'idees d'ordenació del litoral de la ciutat alta de la Corunya, COAG, Santiago de Compostel·la, 1988, p. 19-35.
. "La creación de las escuelas de arquitectura de La Coruña por la Fundación Barrié de la Maza", a "Boletín Académico de la E.T.S.A. de la Coruña", núm. 9, La Corunya, octubre 1988, p. 4-7.
. "El espacio del espectáculo: Los primeros teatros de Galicia", a "Boletín Académico de la E.T.S.A. de La Coruña", núm. 9, la Corunya, octubre 1988, p. 26-37.
. "Puentes de García Rodríguez y su comarca en el siglo XVIII", a "Untia. Boletín do Seminario de Estudios Mariñans", núm. 3, Betanzos, 1988, p. 75-83.

PARTICIPACIÓ EN CURSOS I CONGRESSOS
. "I Simposium Internacional de Castellología". Organitza: Associació Espanyola d'Amics dels Castells. Comunicació: "Castillos de la Costa de la Muerte". Publicació: Resum a "Castillos de España"; "El Ideal Gallego", la Corunya, 18.02.1978, p. 17-18 i 26.02.1978, p. 17-18; i "Hoja del Mar-I.S.M.", núm. 153, juny 1978, p. 32-34.
. "III Xornadas de Arquitectura Galega: A destruccion e a integracion do patrimonio arquitectonico". Organitza: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia, Santiago de Compostel·la, 30 d'abril al 2 de maig de 1981. Comunicació: "Nuevas fuentes de documentación para la arquitectura gallega".
. "Jornadas de expresión gráfica arquitectónica". Organitza: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Corunya, la Corunya, 16 al 18 de febrer de 1984. Comunicació: "La enseñanza del dibujo de C.O.U. en la Universidad de Santiago".
. "Jornadas de estudio sobre arquitectura militar histórica en la costa de Galicia". Organitza: Delegació de l'Institut d'Història i Cultura Naval de la zona marítima del Cantàbric, el Ferrol, 16 al 18 de febrer de 1985. Comunicació: "La Coruña: Ciudad abaluartada". Publicació: "Actas", 1987, p. 9-16. I "Boletín Académico E.T.S.A.L.C.", núm. 5, p. 10-12.
. "II Simposio sobre castillos de la raya entre Portugal y España". Organitza: Associaçao Portuguesa de Amigos de los Castillos Viana do Castelo, la Corunya 24 al 28 de juliol de 1985. Comunicació: "Las fortificaciones gallegas de la frontera del Miño en los siglos XVII y XVIII". Publicació: "Boletín Académico E.T.S.A.L.C.", núm. 5, p. 15-18.
. "II Congreso Europeo do Horreo na Arquitectura Rural". Organitza: Xunta de Galícia-COAG i altres. Santiago de Compostel·la 24 al 26 d'octubre de 1985. Membre del comitè executiu-Representant del COAG. Comunicació: "Cambre: Modelo de inventario de hórreos de un término municipal".
. "V Coloquio Internacional de Gliptografía". Organitza: Centre International de Recherches Gliptographiques, Poio (Pontevedra) 8 al 13 de juliol de 1986. Comunicació: "Marcas y signos en templos medievales gallegos". Publicació: "Actas", 1988, tom II, p. 695-713.
. "XIX curso de doctorado de conservación y restauración de monumentos y ambientes". Organitza: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona-Càtedra Gaudí. Barcelona 6 d'abril de 1987. Lliçó: "Historia de la construcción de la catedral de Santiago".
. "Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española". Organitza: Universitat de Salamanca. Àvila 25 al 27 de setembre de 1987. Comunicació: "Galicia: Arquitectura medieval y neomedieval".
. "Museolxia: Conservación, restauración e rehabilitación". Organitza: Universitat de Santiago de Compostel·la. Santiago de Compostel·la 11 al 16 de juliol de 1988. Lliçó: "Monumentos: Edificios singulares, monasterios, iglesias,...".

CONFERÈNCIES, TAULES RODONES, PRESENTACIONS
. "El castillo de Santa Cruz y las fortificaciones de La Coruña". Organitza: Ajuntament d'Oleiros. Cicle: "O patrimonio historico artistico do Axuntamento de Oleiros". Conferència, la Corunya 21 de gener de 1983.
. "A memoria de A Coruña: Feitos, historias e edificios". Organitza: Ateneu de la Corunya. Cicle: "Historia de A Coruña". Taula rodona, la Corunya 24 d'abril de 1983.
. "O castelo de San Anton". Organitza: Museu Arqueoloxico Provincial de A Coruña. Presentació de la col·lecció "Monografias urxentes do museu". Conferència, la Corunya 7 de juny de 1984.
. "Valoración de los restos de las murallas de La Coruña aparecidas en la excavación de la plaza de María Pita". Organitza: Col·legi Oficial d'Arquitectes de Galícia. Taula rodona, la Corunya 5 de novembre de 1985.
. "La Real Academia de Arquitectura de Madrid". Discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia Gallega de Belles Arts, la Corunya, 30 de març de 1987.
. "Recuperación del clasicismo en la arquitectura gallega y española del siglo XVIII". Organitza: Delegació de l'Institut d'Història i Cultura Naval de la zona marítima del Cantàbric. Cicle: "Julián Sánchez Bort y la Ilustración". Conferència, el Ferrol 16 de setembre de 1988.
. "Presentación del Boletín 'Untia III'". Organitza: Seminari d'Estudis Marinyans. Presentació: Betanzos 11 de novembre de 1988 i As Pontes 18 de novembre de 1988.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook