Falcao, José AntónioElegit acadèmic corresponent per Lisboa (Portugal) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 de novembre de 1986, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Frederic Marès i Deulovol, i Frederic Udina i Martorell.

Vegeu anglès


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook