Lladó i Font, Jaume. Neix a Argentona (Barcelona), el 15 de juny de 1923.
. 1936. La "Matempsada". Sense estudis. Autodidacta... i visquent les conseqüències que ella comportà.
. 1942. "Agrupació Científico-Excursionista", secretari.
. 1944-1947. Servei militar a Ciutadella de Menorca.
. 1947-1950. "Secció d'Història i Arqueologia", secretari, suprimida per ordre dels que manaven.
. 1950. "Cavaller de l'Ordre del Retrovament" (COR) creada pel Pare Roig, esculapi.
. 1950. "Centre d'Estudis Comarcals", A. Duran i Sanpere.
. 1947. "Comissió Comarcal Abat Oliba". Entronització Verge de Montserrat (Fèlix Millet i Maristany).
. 1947. Membre de la "Societat d'Estudis Històrics, IEC", deferència del mestre Puig i Cadafalch.
. 1952-1958. Conservador del Museu Municipal de Mataró.
. 1952. "Obra de Sant Francesc", salvaguarda del patrimoni religiós (Lluís Ferrer Clariana).
. 1955. Col·laborador de la "Comissaria Provincial d'Excavacions Arqueològiques" (Epifani de Fortuny, Dr. Serra Ràfols, Josep Maria Padrós).
. 1955. "Comissaria Local d'Excavacions Arqueològiques" (M. Ribas).
. 1955. Creador del "Patronat per a la salvaguarda de la muntanya i poblat de Burriach".
. 1958. L'exili, conseqüència dels temps.
. 1959. "Consell Nacional de Catalunya" (Prof. Batista i Roca).
. 1959. "Grup Artístic 'Pyrene'-Elna" (Esteve Albert).
. 1960. CERCA ("Centre d'Etudes et Recherches Catalanes des Archives) (Jean Gabriel Gigot - Arxiver dels PO).
. 1965. Membre actiu de l'"Association pour la Sauvagrade du Patrimoine Artistique Roussillonnais" (Pere Ponsich).
. 1966. Creador de l'"Associació Cultural de Cuixà" i col·laborador amb la Comunitat Montserratina de nou arribada, solidària de Dom Aureli Maria Escarré.
. 1996. Salvament de la destrucció de llaguts a la platja de Cotlliure.
. 1971. Cofundador de la Universitat Catalana d'Estiu.
. 1971. Membre del "Grup Rossellonès d'Estudis Catalans".
. 1974. Agençament de les termes romanes de Baetulo a l'iniciativa del director del Museu de Badalona, Josep M. Padrós.
. 1963-1988. Cap de l'"Atelier Départemental de Restauration", 25 anys de dedicació a la salvaguarda del patrimoni monumental i artístic rossellonès. Membre de la "Comission Diocésaine d'Art Sacré", Bisbat. Membre de la "Comission de l'Inventaire et des Objets d'Art des P.O.", prefectura dels Pirineus Orientals.
. Elegit acadèmic corresponent per Perpinyà (França) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de juny de 1978, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Eusebi Güell i Jover -vescomte de Güell-, Frederic Marès i Deulovol, i Frederic Mompou i Dencausse.
. 1999. Cofundador del "Centre d'Estudis Argentonins Jaume Clavell". Col·laboració a la "Casa de la Generalitat de Catalunya" a Perpinyà.
. 1990-2000. Col·laboració a la "Fundación Actilibre-Madrid": "Estampa", "Expo-Lingua".
. 1990-2001. Col·laborador del "Centre d'Animation en Langues" de Brussel·les, participant a les "Fêtes des Langues" itinerants amb la confecció i presentació de les exposicions següents: "Le langage de l'Esprit", "Langues minoritaires", "Le langage des signes et des symboles", "La Génèse de l'Ecriture", "Le Langage de l'Image", "L'écriture véhicule de l'Imagination", "Genèse de l'Alphabet" a Brussel·les, Anvers, Charleroi, Arlon, Hasselt, Lille, Ivea, Torí i Luxemburg.
. 2000-2005. Col·laborador del "Centro de Animación en Languas" de Gijón (Astúries), confeccionant i presentant les següents exposicions: "Llingua y Literatura asturiana", "Mitología asturiana", "El libro a lo largo de la historia", "El lenguaje en todas sus formas", "La comunicación a través de todos los tiempos".
. 1997-2001. "Promo Lingua", Luxemburg (Guy Dockendorf).

EXPOSICIONS REALITZADES:
. 1966. "Art Romànic Català", Castell Reial de Perpinyà, amb la col·laboració entre altres de Frederic Marès, Dr. Junyent, Dr. Llorens, Ainaud de Lasarte i Pau Verrié.
. 1967. "Manolo et ses Amis", Castell Reial de Perpinyà.
. 1967. "Artistes catalans a l'adreça de Cuixà", Castell de Cotlliure.
. 1970. "Connaissance d'Ibiza et du Roussillon", Castells Reials de Cotlliure i de Perpinyà.
. 1976. Exposició i actes en memòria de Jaume I en ocasió del setè centenari de la seva mort, Castell Reial de Perpinyà.
. 1978. "La Ceramique de la Préhistoire à Picasso", Castell Reial de Cotlliure, amb la col·laboració del Dr. Eduard Ripoll, director del Museu de Barcelona-Empúries.
. 1979-1985. "Connaissance du Roussillon" (permanent), Castell Reial de Perpinyà.
. 2001-2002. "Puig i Cadafalch, mestre de l'arqueologia catalana", al monestir de Sant Miquel de Cuixà, a la "Casa de la Generalitat de Catalunya" a Perpinyà, a Mataró i a la vila d'Argentona.
. 2006. Agençament d'una dependència de la Biblioteca de Prada de Conflent presentant material arqueològic i amb la realització de gràfics explicatius.
. 1992. "La Cerdanya Comtal", Osseja.
. "Mil·lenari de l'Abat Oliba". Universitat Catalana d'Estiu a Prada.
. Centenari de l'arxiver-historiador Julià Bernat Alart. Castell de Perpinyà.

TRADICIÓ DEL PESSEBRE
. Durant les diades nadalenques d'una manera permanent a l'església del Pessebre de Sant Miquel de Cuixà.
. Al Castell Reial de Perpinyà (1970-2001).
. Centre d'Art "Sant Vicens" (1971-1982).
. Casa de la Generalitat a Perpinyà.

MAQUETES
. "La Sèquia de Manresa".
. Reconstitució de Cuixà al temps de l'abat Oliba.
. Cabana neolítica i teler ibèric al Museu d'Elna.
. El "Mas Gleix", a la "Casa Pairal" (Perpinyà).
. Diverses reconstitucions a "Sentromà" (Tiana).
. Masies "El Callis", "Gubert" i "Sala Linya" (Fundació Mas i Terra, Barcelona).
. Comarques ultra pirinenques (masies): Mas Bigorra (Capcir), Mas Cremadells (Vallespir), Mas Tubau (Vallespir), Mas d'En Piques (la Cerdanya), Mas Dalmer (Conflent), Mas del Gleix -reconstitució- (Els Aspres), Mas Pelegrí (Rosselló), el Molí (el Soler, Rosselló), Cabana de Pescador "Pallofa" (Rosselló).

MEMORIALS
. 1979. Dedicat a mossèn Jacint Verdaguer (Prats de Molló).
. 1966. Dedicat a la Treva de Déu de Tologes (Fèlix Millet i Maristany).
. 1961. Dedicat a Puig i Cadafalch (Cuixà).
. 1960. Dedicat al beat Francesc Palau a Sant Antoni de Galamús. "La Font Vella de Salses".

ACTIVITATS ARQUEOLÒGIQUES
. Col·laboració a Empúries amb el Dr. Eduard Ripoll Perelló de grat record.
. 1950-1955. Excavacions al poblat preromà de Burriach (Cabrera).
. 1963. Descoberta del lloc ibèric de Cau Coliberris (Cotlliure).
. 1963-1964. Excavació d'un dipòsit de deixalles medieval a Cotlliure.
. 1962. Creació amb Martí Vives, conservador del Museu Rigau de la vila de Perpinyà, d'una secció de ceràmica catalana.
. 1970-1980. Excavacions al fossat del Castell Reial de Perpinyà.

EDITORIAL PERSONAL "ÀGORA"
Monografies dedicades a l'arquitectura i l'art popular rossellonès, arqueologia i fets històrics.

PATRIMONI. DESCOBRIMENTS NOTABLES
. Absis preromànic de Sant Vicens d'Estagell (Rosselló) convertit en un magatzem.
. Crist romànic de Formiguera (Capcir). Davallament de la Creu. A l'inici presentat com un Crist a la Creu.
. Crist gòtic de Tuir (Rosselló). A l'inici presentat com un Crist dins del sepulcre.

DIVERS
. 1966-1978. Treballs de restauració i reconstrucció del santuari de Sant Maurici de Greolera (Illa, Rosselló).
. 1984. Salvament d'un plafó (artesonat) gòtic al Castell Reial de Perpinyà.
. 1984. Agençament i ennobliment de la tomba de l'artista Marià Llavanera al cementiri de la vila de Lladó.
. 1981. Creació dels embrions dels Museus d'Art Sagrat Rossellonès i Monogràfic del Castell Reial de Perpinyà, realitzacions desaparegudes per l'obra i gràcia d'un cacic.
. 1971-1973. Activitat cultural a la vila de Calvià amb motiu de les commemoracions de les festes del desembarc del Rei Jaume I a Santa Ponsa (Mallorca).
. 1966. Neteja i recuperació del Castell Reial de Cotlliure, abandonat després de la seva restauració i creació d'activitats adreçades als joves, empresa que va fer fallida després de tres anys fructuosos.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook