Rifé i Santaló, JordiData de naixement: 25 d'abril de 1955.

Situació professional actual: professor agregat, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat d'Art / Musicologia, d'ençà 2006.

Línies d'investigació: l'especialització està centrada en la música religiosa de l'àrea catalana dels segles XVII i XVIII. Les línies d'investigació actuals se centren en la catalogació de fons musicals, en la transcripció i estudi d'obres de música religiosa i en la investigació de la documentació paral·lela -actes capitulars, actes notarials, correspondència, etc.- dels segles XVII, XVIII i XIX.

Formació acadèmica:
. Diplomat en Magisteri, Universitat Autònoma de Barcelona, 1979.
. Llicenciat en Filosofia i Lletres (Història de l'Art), Universitat Autònoma de Barcelona, 1984.
. Diplomat en Instrument, Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, 1994.
. Doctor en Filosofia i Lletres (Art), Universitat Autònoma de Barcelona, 1992.

Activitats anteriors de caràcter científic professional:
. Professor agregat Institut de Batxillerat "Salvador Espriu" (Girona), 1985-1988.
. Professor Ajudant Universitat de Girona, 1992-1996.
. Professor Invitat Universitat de Barcelona, 1997-1998.
. Professor Associat Universitat Internacional de Catalunya, 1998-2005.
. Professor Associat Universitat Autònoma de Barcelona, 1999-2005.
. Professor Lector Universitat Autònoma de Barcelona, 2005-2006.

Idiomes: Francès i anglès.

Participació en projectes d'I+D finançats en convocatòries públiques (nacionals i/o internacionals):
. "Elementos dramáticos en la música catalano-aragonesa del s. XVII", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència. Entidats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona i Consell Superior d'Investigacions Científiques. De 1992 a 1995. Investigador responsable: Dr. Francesc Bonastre i Bertran. Nombre d'investigadors participants: 11.
. "La práctica musical en la antigua Corona de Aragón en los siglos XVII-XIX. Vías para la recuperación del patrimonio musical histórico. 01: Cataluña y Valencia", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i CSIC. Durada: de 2002 a 2005. Investigador responsable: Dr. Francesc Bonastre i Bertran. Nombre d'investigadors participants: 6.
. "La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre patrimonio musical: los fondos musicales de la Basílica del Espíritu Santo de Tarrasa, la Merced de Barcelona y el Convento de los frailes capuchinos de Barcelona", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona. Durada: de 2003 a 2006. Investigador responsable: Dr. Josep Maria Gregori i Cifré. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "El fondo antiguo de música de la catedral de Barcelona, conservado en la Biblioteca Nacional de Cataluña. Estudio de las fuentes y recuperación patrimonial. 1: Repertorio latino e instrumental", finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i CSIC. Durada: de 2005 a 2008. Investigador responsable: Dr. Francesc Bonastre i Bertran. Nombre d'investigadors participants: 11.

Publicacions o documents cientificotècnics:
. "Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. Barroc i Classicisme", 1999, ED 62, Barcelona. Amb D. Codina, J. Dolcet i J. M. Vilar.
. "Cantata a la Verge 'Hasta cuando' per a tenor i continu d´Emmanuel Gònima (1712-1792)", 1994, DINSIC, Barcelona.
. "Les ordinacions de la capella de música de la Catedral de Girona. Any 1735", a "Recerca Musicològica", vol. VI-VII, pp. 149-171, 1986-1987, UAB, Barcelona.
. "Notes biogràfiques sobre Emmanuel Gònima", a "Recerca Musicològica", vol. VIII, pp. 105-115, 1988, UAB, Barcelona.
. "Aproximació a l´estudi dels 'villancicos' d´Emmanuel Gònima", a "Actes Congrés sobre el Barroc Català", pp. 499-504, 1989, Quaderns Crema, Barcelona.
. "Els estatuts de la capella musical de la Seu de Vic, any 1733. Comparació amb les ordinacions de la Seu de Girona, any 1735, i les de la Seu de Tarragona, any 1747", a "Recerca Musicològica", vol. IX-X, pp. 359-365, 1989-1990, UAB, Barcelona.
. "El wagnerisme a Girona durant l´època modernista", a "Revista de Girona", núm. 143, pp. 59-85, 1991, Diputació de Girona, Girona. Amb M. L. Romero.
. "Aspectes de l´italianisme musical a la Girona del segle XVIII", a "Actes del congrés 'Cultura i Societat a les terres de Girona'", pp. 119-128, 1993, Institut d´Estudis Gironins, Girona.
. "Notes sobre el fons musical de l´Arxiu de la Catedral de Girona", a "Actes del I Congrés de Música a Catalunya", pp. 1113-1116, 1994, Barcelona.
. "A l´entorn de la influència de la música negra a la música occidental", a "MD´A Butlletí del Museu d´Art de Girona", núm. 12, 1994, Girona.
. "Notas sobre la música de Haydn en la ciudad de Girona a finales del siglo XVIII", a "Actas del congreso 'La Ilustración y Jaén'", pp. 401-411, 1994, Universitat de Jaén, UNED i Reial Societat Econòmica, Jaén.
. "Les àries dels villancets d´Emmanuel Gònima (1712-1792): Notes entorn de l´evolució de l´ària en la música religiosa a la Catalunya del segle XVIII", a "Anuario Musical", núm. 50, pp. 177-184, 1995, CSIC, Girona.
. "La Comedia de Afectos de odio y amor de Pedro Calderón de la Barca con música de Josep Gaz", a "Actas del Congreso Internacional 'Música y Literatura en la Península Ibérica. 1600-1750'", pp. 427-443, 1995, Universitat de Valladolid, Valladolid.
. "Music and musical styles in Catalonia during the first half of the 18th century", a "Actas del congreso 'IV Internationale Fasch-Konferenz: Nationalstile und Europaïsches Denken in der Musik von Fasch und seinen Zeitgenossen'", vol. V, pp. 109-127, 1995, Anhaltische Verlagsgesellschaft mbH Dessau, Dessau (Alemanya).
. "Notícia biogràfica sobre Josep Gaz", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, pp. 81-83, 1995, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.
. "Francesc Civil i Castellví (1895-1990). Notícia necrològica", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, pp. 143-144, 1995, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona. Amb J. M. Gregori.
. "Els quartets de corda de L. V. Beethoven", a "MD´A Butlletí del Museu d´Art de Girona", 1996, Girona.
. "Panoràmica de la música a Girona: de l´època medieval al segle XX (I)", a "Revista de Girona", núm. 181, pp. 48-51, 1997, Diputació de Girona, Girona. Amb J. M. Gregori i M. Vinaixa.
. "Panoràmica de la música a Girona: de l´època medieval al segle XX (II)", a "Revista de Girona", núm. 182, pp. 48-52, 1997, Diputació de Girona, Girona.
. "A propósito de la polémica entre Eugeni d´Ors i Lluís Millet: apuntes y reflexiones entorno a algunos aspectos del pensamiento orsiano y la música", a "Actas de las XXXII Reuniones Filosóficas. El acceso musical al mundo", pp. 621-630, 1996, EUNSA, Navarra.
. "El solo 'Venid mortales' de J. Gaz a la reposició del càrrec del bisbe borbònic Miquel Joan de Taverner a la diòcesi de Girona", a "Miscel·lània Oriol Martorell", pp. 379-391, 1997, Universitat de Barcelona, Barcelona.
. "La música en Girona durante la visita del Archiduque Carlos de Austria", a "Revista de Musicología", vol. XX, núm. 1, pp. 331-341, 1997, Societat Espanyola de Musicologia, Madrid.
. "Recerca i Metodologia", a "Actes del Simposi 'Musicologia a Catalunya, propostes de futur' de la Societat Catalana de Musicologia", pp. 11-23, 1997, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.
. "Les obligacions del mestre de capella: notes per a l´estudi dels mestres de capella de la Seu d´Urgell a la primeria del segle XVIII", a "Recerca Musicològica", vol. XIII, pp. 41-48, 1998, UAB, Barcelona.
. "Aspekte der Beziehung Zwischen Musik und Text in einigen ´Villancicos` von Joan Cererols (1618-1689)", a "Internationale Kongress der Gesellschaft für Musikforschung 'Musikkonzepte-Konzepte der Musikwissenschaft', Halle (1998)", vol. 2, pp. 206-211, 2000, Bärenreiter-Verlag, Kassel.
. "Correspondència entre Lluís Maria Millet i Francesc Civil: el concurs musical de l´Orfeó Català de 1963", a "Revista Catalana de Musicologia", vol. I, pp. 165-169, 2001, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.
. "Noves dades biogràfiques de Felip Olivelles", a "Revista Catalana de Musicologia", vol. I, pp. 221-222, 2001, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.
. "L´arxiu de manuscrits musicals de la Basílica del Sant Esperit de Terrassa", a "Revista Catalana de Musicologia", vol. I, pp. 157-164, 2001, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona. Amb S. Coronel i J. M. Gregori.
. "En torno a los antecedentes del tono al Santísimo Sacramento 'Quedito passito' de Miquel López (1669-1723)", a "Actas del Congreso de la Sociedad Española de Musicología", pp. 885-900, 2001, Societat Espanyola de Musicologia, Madrid.
. Pròleg a la publicació de Daniel Codina "Catàleg dels villancicos i oratoris impresos a la Biblioteca de Montserrat. Segles XVII-XIX", Pub. Abadia de Montserrat, Montserrat, 2003, vol. I, pp. 5-7, 2003.
. "'Los Motetes de Fernando Sor', dentro de una monografía sobre Fernando Sor realizada por diversos autores", vol. I, pp. 263-274, 2003, Institut Complutense de Ciències Musicals, Madrid.
. "A propòsit d´un article sobre la contradansa del Correo de Gerona de 1795", a "Actes de la IX Assemblea d´Estudis d´Amics de Besalú", vol. I, pp. 189-198, 2003, Olot-Girona.
. "A propòsit de la reparació de l´orgue de la Seu de Ciutadella a la primera meitat del segle XVIII", a "Anuari de l´Orgue", vol. I, pp. 33-36, 2004, Associació Catalana de l´Orgue, Barcelona.
. "La música del Palau Comtessa de Barcelona durant el govern de l´Arxiduc Carles d´Àustria a Catalunya (1705-1714)", a "Revista Catalana de Musicologia", II/2004, pp. 131-143, 2004, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.
. "Reports de la Recerca a Catalunya. Art i Musicologia", a "Reports de la Recerca a Catalunya", pp. 1266-1276, 2005, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona. Amb R. Escalas.
. "Correspondència entre Miquel Querol i Francesc Civil", a "Actas del Congreso 'Miquel Querol i la Música Hispànica del Barroc'", pp. 145-153, 2005, CSIC, Barcelona.
. "El Motete Dixit Rex de Tomàs Milans", a "Actas del Congreso de la Sociedad Española de Musicología", vol. XXVIII, núm. 1, pp. 707-721, 2005, SEdM, Madrid.
. "Els fons musicals de Catalunya: estat de la qüestió", a "Recerca Musicològica", vol. XVI, pp. 219-239, 2006, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, Barcelona. Amb J. M. Gregori.
. "La Missa en Mib M de Joan Prenafeta (1752-1833): un exemple del classicisme musical a la Catalunya de finals del segle XVIII", a "Talaia", núm. 7, pp. 5-6, 2006, Centre d´Estudis Locals del Vilosell, Vilosell.
. "Aspectes musicals del segle XVII català i francès: noves dades del compositor Gaspar Dotart", a "Revista Catalana de Musicologia", III/2007, pp. 61-67, 2007, Institut d´Estudis Catalans, Barcelona.

Contribucions a congressos:
. "Aproximació a l´estudi dels ´villancicos` d´Emmanuel Gònima", comunicació. A "Jornades sobre el Barroc Català". Publicació: Actes. Lloc celebració: Girona. Data: 1987.
. "Els estatuts de la capella musical de la Seu de Vic, any 1733. Comparació amb les ordinacions de la Seu de Girona, any 1735, i les de la Seu de Tarragona, any 1747", comunicació. A "Congrés Internacional Higini Anglès i la Musicologia Hispànica". Publicació: Actes. Lloc celebració: Barcelona. Data: 1988.
. "Les obligacions del mestre de capella: notes per a l´estudi dels mestres de capella de la Seu d´Urgell a la primeria del segle XVIII", comunicació. A "Congrés Internacional Higini Anglès i la Musicologia Hispànica". Publicació: Actes. Lloc celebració: Barcelona. Data: 1988.
. "Els estatuts de la capella musical de la Seu de Vic, any 1733. Comparació amb les ordinacions de la Seu de Girona, any 1735, i les de la Seu de Tarragona, any 1747", comunicació. A "XXXVIII Assemblea Intercomarcal d´Estudiosos". Lloc celebració: Andorra. Data: 1993.
. "The arias of the 'villancicos' by Emmanuel Gònima (1712-1792): notes on the evolution of the aria in the 18th century Catalan religious music", comunicació. A "Conference papers on Music in Eighteen Century Spain". Lloc celebració: Cardiff. Data: 1993.
. "Aspectes de l´italianisme musical a la Girona del segle XVIII", comunicació. A "Congrés Cultura i Societat a les terres de Girona". Publicació: Actes. Lloc celebració: Girona. Data: 1993.
. "Correspondència entre Lluís Maria Millet i Francesc Civil a propòsit del concurs musical de l´Orfeó Català de 1963: F. Civil un músic coetani a F. Mompou", comunicació. A "Congrés Internacional: La música de Federic Mompou (1893-1993)". Lloc celebració: Barcelona. Data: 1993.
. "Notes sobre el fons musical de l´Arxiu de la Catedral de Girona", comunicació. A "I Congrés de música de Catalunya". Publicació: Actes. Lloc celebració: Barcelona. Data: 1994.
. "Notas sobre la música de Haydn en la ciudad de Girona de finales del siglo XVIII", comunicació. A “La Ilustración y Jaén”. Publicació: Actes. Lloc celebració: Jaén. Data: 1994.
. "La Comedia de Afectos de odio y amor de Pedro Calderón de la Barca con música de Josep Gaz", comunicació. A "Congreso Internacional Música y Literatura en la Península Ibérica: 1600-1750". Publicació: Actes. Lloc celebració: Valladolid. Data: 1995.
. "Music and musical styles in catalonia during the fist half of the 18th century", ponència. A "Internationale Fasch-Konferenz: Nationalstile und Europaïsches Denken in der Musik von Fasch und seinen Zeitgenossen". Publicació: Actes. Lloc celebració: Zerbst. Data: 1995.
. “Music in the Countess´s Palace during the reign of the Archduke Charles of Austria in Catalonia (1705-1714)”, comunicació. "International Conference, Austria 996-1996: Music in a changing society". Lloc celebració: Ottawa. Data: 1996.
. “A propósito de la polémica entre Eugeni d´Ors y Lluís Millet: apuntes y reflexiones entorno a algunos aspectos del pensamiento orsiano y la música”, comunicació. A "XXXII Reuniones Filosóficas. El acceso musical al mundo". Publicació: Actes. Lloc celebració: Pamplona. Data: 1996.
. “La Música en Girona durante la visita del Archiduque Carlos de Austria”, comunicació. A "IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología". Publicació: Actes. Lloc celebració: Madrid. Data: 1997.
. “Recerca i Metodologia”, ponència. A "Simposi de Musicologia a Catalunya, propostes de futur", Societat Catalana de Musicologia. Publicació: Actes. Lloc celebració: El Miracle (Solsonès). Data: 1997.
. “Aspekte der Beziehung Zwischen Musik und Text in einigen ´Villancicos` von Joan Cererols (1618-1689)”, comunicació. A "Internationaler Kongress der Gesellschaaft für Misikforschung 'Musikkonzepte-Konzepte der Musikwissenchaft'". Publicació: Actes. Lloc celebració: Martin-Luther Universität Halle (Saale). Data: 1998.
. “A propòsit d´una conferència de Joan Lamote de Grignon publicada en la revista 'Scherzando' de Girona”, comunicació. A "Congrés Internacional La música catalana entre 1875-1936". Publicació: Actes. Lloc celebració: Barcelona. Data: 1999.
. “Antecedentes del tono ´Quedito passito` de Miquel Lopez”, comunicació. A "Congreso de la Sociedad Española de Musicología". Publicació: Actes. Lloc celebració: Barcelona. Data: 2000.
. “Rapport entre la musique et le texte dans la musique religieuse du baroque hispanique: de la rhétorique à la musique”, comunicació. A "Colloque International La notion de syntaxe en langue et en musique". Publicació: Actes (en premsa). Lloc celebració: Université Paris-Sorbonne. Data: 2003.
. "Los Congresos del Motu Proprio y la música de J. S. Bach", comunicació. A "Simposio Internacional sobre el Motu Proprio de San Pío X y la música (1903-2003)", Societat Espanyola de Musicologia. Publicació: Actes. Lloc celebració: CSIC. Barcelona. Data: 2003.
. "Correspondència entre Miquel Querol i Francesc Civil", comunicació. A "Congrés Miquel Querol i la Música Hispànica del Barroc". Publicació: Actes. Lloc celebració: CSIC Barcelona. Data: 2004.
. “El Motete Dixit Rex de Tomàs Milans”, comunicació. A "VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología". Publicació: Actes. Lloc celebració: Oviedo. Data: 2004.
. “Aproximación al fondo musical de los frailes capuchinos de Sarrià (Barcelona)”, comunicació. A "XXI Congreso de Archiveros de la Asociación de Archiveros Eclesiásticos Música y Archivos de la Iglesia". Publicació: Actes (en premsa). Lloc celebració: Santander. Data: 2005.
. “Aproximación a la música de Mozart conservada en los archivos eclesiásticos de Catalunya: el archivo musical de los frailes capuchinos de Sarrià de Barcelona”, comunicació. A "Congrés Internacional La música de Mozart i la recepció del classicisme musical a Espanya". Lloc celebració: Barcelona. Data: 2006.
. “Barroc i Preclassicisme a Catalunya”, ponència. A "Simposi Internacional El Barroc Musical hispànic. Els inicis del barroc hispànic a l´entorn del centenari de l´Institut d´Estudis Catalans. Edició extraordinària del XIX Seminari Internacional El Barroc Musical Hispànic". Lloc celebració: Barcelona. Data: 2007.

Altres mèrits:
. Col·laborador en la redacció d'articles dels diccionaris: "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana" (SGAE, Madrid, 1999-2000); "Diccionari de la Gran Enciclopèdia de la Música" (Fundació Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999-2002); i "Diccionari de la Música" (ED 62, Barcelona, 1999-2002).
. Comentaris en edicions discogràfiques: "Música medieval a Girona", disc LP, edita Ajuntament de Girona (1985); "Música Barroca Catalana", edita Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, CD (1991); "50è aniversari de la Coral Sant Jordi", CD, (1997); "Cantatas del s. XVIII. E. Gònima, J. Pla y anónimos", Ed. Columna Música (2000).
. Comentaris a programes de mà de diversos concerts: "IV Cicle de concerts Rosa Sabater", Vilassar de Mar (1995); "II i III cicle de concerts d´estiu al pati Palau Nadal-Museu Barbier Mueller", Festival Grec (2000); "Les Vois Humaines del II Festival de Primavera, Jordi Savall: violes da gamba", Fundació CIMA La Capella Reial, Barcelona (2000); i "Cançons d´amor de l´antiga Hespèria al casticisme goyesc, de la temporada 2000-2001, Montserrat Figueras i Rolf Lislevand", Fundació CIMA La Capella Reial, Barcelona (2001).
. Redacció d'abstracts i ressenyes: Abstracts a "Recerca Musicològica", XIII (UAB, 1999); ressenya a "Revista de Musicología", XXIII, núm. 2: "Ortells, Antonio Teodoro: Oratorio Sacro a la Pasión de Cristo Nuestro Señor. Tomo I: Estudio y edición de María Teresa Ferrer Ballester. Tomo II: facsímil. Valencia: edita Ayuntamiento de Valencia, 2000".
. Participació a la "I Jornada de Reflexió sobre el patrimoni musical històric", Fundació Centre Internacional de Música Antiga, dirigit per Jordi Savall, Bellaterra (1999).
. Secretari de la Junta directiva de la Societat Catalana de Musicologia. Soci de la Societat Espanyola de Musicologia i de la Societat Internacional de Musicologia.
. Membre del tribunal avaluador de la tesi doctoral de J. M. Vilar (UAB, 1994); suplent del tribunal de la tesi doctoral de M. Lluïsa Cortada (UAB, 1996); suplent del tribunal de la tesi doctoral de Carlos Martínez (Universitat de Salamanca, 2000); membre del tribunal avaluador del treball d'investigació de Monti Galdón (UAB, 1998).
. El curriculum artístic està constituït per estudis de música, en especial de cant i de flauta travessera. D'aquest instrument també n'ha estudiat interpretació en flauta travesera barroca. Ha participat en diverses formacions corals i instrumentals.
. Secretari i professor del curs "La música en el área catalano-valenciana en el siglo XVI" proposat pel Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (Centre Ernest Lluch) (2001).
. Membre del tribunal avaluador del treball d'investigació d'Ernest Pons Duat (UAB, 2002).
. Professor director del treball d'investigació de la tesinanda Marta Grassot Radresa, sobre la música de Rafael Compta, intitulat: “Rafael Compta (1761-1815): estudi del seu Te Deum i catalogació de la seva obra conservada”, juny de 2003. Qualificació: Matrícula d'Honor.
. Membre del tribunal avaluador del treball d'investigació de Laura Pallàs Mariani -becària del Departament de Musicologia del CSIC-, intitulat: “La Música Litúrgica del P. Antoni Soler (1729-1783). Catàleg crític", 5 vols., UAB, 17 de setembre de 2003.
. Elegit acadèmic corresponent per Sant Feliu Sasserra (Girona) el 21 de gener de 2009, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Cèsar Calmell i Piguillem, Mireia Freixa i Serra, i Joan Guinjoan i Gispert.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook