Massip i Fonollosa, JesúsNascut el 1927.
Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona.
Director del museu i l'arxiu de la ciutat de Tortosa (Tarragona) des de 1960 fins a 1992.
Actualment, director honorari del museu i l'arxiu de Tortosa.
Professor i director de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de la Diputació de Tortosa: Professor d'Història de l'Art (1971-1991) i director de l'Escola (1983-1991).
Delegat del patrimoni històric-artístic de la zona (1960-1980).
Professor d'Història de l'Art i d'Història del Dret de la Delegació de la Universitat a Distància de Tortosa (UNED) (1974-1983).
Membre del consell de redacció de la revista "Llengua i dret" de l'Escola d'Administració Pública de la Generalitat de Catalunya des de la seva fundació (1983).

Publicacions
Fundador, amb Gerard Vergés, i director de la revista "Gèminis" (1952-1962) (art i lletres).
Obra poètica:
. "Libro de Ausencias", Gèminis, Tortosa, 1962.
. "Llibre d'Hores", El Medol, Tarragona, 1989.
. "Cendra vivent", Editorial Proa, Barcelona, 2002.
. "La terra encesa" (en premsa).
Traducció:
. Ausiàs March. "Cant Espiritual", Tortosa, 1963.
Investigació:
. "La gestació de 'Costums de Tortosa'", 1984.
. "El Catàleg de l'Arxiu Territorial de Tortosa de 1574", Diputació de Tarragona, Tarragona, 1987.
. "Inventari de l'Arxiu Històric Municipal de Tortosa", Diputació de Tarragona, Tarragona, 1995.
. "Un quart de segle del Museu i Arxiu Municipal de Tortosa (1961-1986). Memòries".
. "El Museu i Arxiu Municipal de Tortosa (1987-1991). Memòries".
. "Historia del Arte Instituto Gallach", Barcelona, 1996. Col·laborador especial en el volum introductori i en el vol. V, "El Gótico".
. "Edició crítica de Costums de Tortosa", Fundació Noguera, Barcelona, 1996.
. "Costums de Tortosa, manuscrit del segle XIV. Edició Facsimilar", Barcelona, 1999. Direcció de l'edició i estudi introductori.
. "El tresor de la catedral de Tortosa i la Guerra Civil de 1936", Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2003.

Participació a congressos
. Congressos d'Història de la Corona d'Aragó (CHCA): publicats del volum VII (1962) fins al volum XVIII (2004).

Col·laboracions
Triunfo
Diari de Tarragona
La Veu del Baix Ebre
Ebre Informes
Avui
Revista de Catalunya
Revista Llengua i Dret
El Temps
Serra d'Or
Canigó
Poesía Española (Madrid)
Le Journal des Poetes (Brussel·les)

Elegit acadèmic corresponent per Tortosa (Tarragona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 16 de juny de 1999, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Leopoldo Gil Nebot, i Antoni Pladevall i Font.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook