Tarragona i Muray, JesúsData i lloc de naixement: 17 de maig de 1925, Torrelameu (Lleida).

FORMACIÓ
Ingressà al Seminari de Lleida l’octubre de 1935 i fou ordenat sacerdot pel Bisbe Dr. Aurelio del Pino Gómez el 22 de maig de 1948.

ESTUDIS COMPLEMENTARIS
Va iniciar els cursos de restauració a Madrid l’any 1975, a l’Instituto de Restauración del Estado Español i els dos següents (1976 i 1978) a l'Escuela Taller de Restauración de la Iglesia (a l’actual Palau Arquebisbal de la Plaça de la Paja) de Madrid.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
1943. Essent encara estudiant al Seminari fou encarregat pel rector de recuperar part de les peces del Museu Diocesà dispersades durant la Guerra Civil de 1936, sobretot les que hi havia dipositades a l’Hospital de Santa Maria de Lleida.
1944. Instal·là la primera exposició del Museu Diocesà després de la Guerra Civil al Seminari Menor. És aleshores que canvia la denominació de Museo del Seminario Conciliar de Lérida, pel de Museu Diocesà.
1948. Fou nomenat vicari de la Parròquia de Tamarit de Llitera.
1949. Rector de la Parròquia de Tragó de Noguera i encarregat de les de Boix de Noguera, Blancafort, Alberola i Massos de Millà. En aquest període restaurà l’ermita romànica de la Mare de Déu del Castell de Tragó.
1952. Nomenat rector de la Parròquia de Bell-lloc i encarregat de la Parròquia d’Els Alamús.
1962. Rector de Binèfar (Osca).
1964. Rector de la Parròquia de la Sagrada Família de la ciutat de Lleida, construint el seu temple que fou inaugurat el 19 de març de 1970.
1982. Nomenat rector de Sant Llorenç de la ciutat de Lleida. On restaura els retaules gòtics de pedra policromada i la façana de migdia. Instal·la un orgue de tubs.

CÀRRECS DESENVOLUPATS
1964. Fou nomenat màxim responsable del Museu Diocesà de Lleida.
1967. Assumeix el càrrec de delegat del Patrimoni Artístic de la Diòcesi de Lleida, càrrec que li comporta, entre d’altres funcions, la d'assessorar i projectar les reformes que es duen a terme a les esglésies del Bisbat de Lleida, segons la normativa del Concili Vaticà II.
1971. S’encarrega de tancar la Seu Vella posant-hi un porter, per tal d’obrir-la al públic en un horari establert i cobrant l’entrada. Amb la recaptació s’endreça i es fan algunes petites restauracions fins que se n'encarrega la Generalitat.
Amb motiu de la venda del Seminari, traslladà tots els objectes del Museu Diocesà al Palau Episcopal, instal·lant-hi provisionalment en unes sales per exposar al públic les peces cabdals de la pintura i escultura medievals lleidatanes.
1972. Realitza la instal·lació del museu d’escultura medieval a l’església romànica de Sant Martí.
1972. Membre fundador de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida i president des del 1981 fins al 1998.
1972. Col·laborador i assessor de la restauració de la Seu Vella amb l’arquitecte de la Dirección General de Arquitectura de Madrid Francisco Pons Sorolla fins que la Generalitat de Catalunya se’n fa càrrec.
1977. Fou elegit Conseller de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, adscrit al Consell Superior d’Investigacions Científiques amb seu a Madrid.
1982. Contribuí a la creació de la publicació Taüll, butlletí de les comissions per al patrimoni cultural dels bisbats catalans; formà part del consell de redacció fins el 1984.
1982. Membre de la comissió mixta Església-Generalitat de Catalunya responsable de dictaminar les prioritats de restauració dels temples i monuments de l’església a Catalunya.
1989. Formà part de l’equip de delegats diocesans que participaren en l’elaboració de l’exposició "Millenum. Història i art de l’església catalana".
1993. Any de la celebració del centenari de la creació del Museu Diocesà de Lleida, fou l’impulsor i comissari de l'exposició commemorativa: "Pulchra".
1997. Membre de la comissió executiva de seguiment del Museu de Lleida: diocesà i comarcal des de l’1 de setembre de 1997 fins al març de 2009.
1997. Fou un dels comissaris de l’exposició "Prooemium", inaugurada el 24 de desembre de 1997 a l’església romànica de Sant Martí de Lleida.
Des del 24 de desembre de 1997 i fins al 2001, membre del Plenari del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, en representació del Bisbe Dr. Ramon Malla i Call, juntament amb l’Honorable Sr. Joan M. Pujals i Vallvé, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Il·lustríssim Sr. Antoni Siurana i Zaragoza; Il·lustríssim Sr. Josep Grau i Seris, president de la Diputació de Lleida; Il·lustríssim Sr. Francesc Teixidó i Ibars, president del Consell Comarcal del Segrià; i el Sr. Francesc Vidal i Codina, coordinador territorial dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida.
1998. Comissari de l’exposició "Sant Miquel. Imatge i llegenda", organitzada pel Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Comissari de l’exposició "Nadal des del Museu", organitzada pel Museu de Lleida: diocesà i comarcal.

MENCIONS HONORÍFIQUES
1996. La ciutat de Lleida, a través de diferents institucions (Generalitat de Catalunya, Ajuntament, Diputació, Bisbat, Universitat de Lleida i Associació Amics de la Seu Vella) li va retre un homenatge. Aquest homenatge consistí en l’edició d’un llibre miscel·lani on hi participaren diferents investigadors de la Península, que fou finançat per l’Ajuntament de Lleida. El 27 d’octubre, coincidint amb la commemoració anual del dia de la Seu Vella, es feu l’acte d’homenatge, amb la presència dels representants de les institucions i es presentà l’edició d’aquell any del llibre de la Seu Vella, que se li dedicà. Aquell mateix dia, rebé el pin d’or de l’Associació Amics de la Seu Vella, regal de la Generalitat de Catalunya. També amb motiu de l’homenatge, la Universitat de Lleida organitzà una exposició amb el seu corresponent catàleg titulada "Lleida i l’edifici del Seminari 1935-1948". (Es trià aquesta cronologia per tractar-se dels anys que passà l'homenatjat al seminari, avui seu de l’edifici rectoral de la Universitat de Lleida). Els artistes de Lleida organitzaren, també en el seu honor, una exposició d’obres relacionades amb la Seu Vella que posteriorment li foren lliurades com a record.
1998. Va ser nomenat president d’honor de l’Associació Amics de la Seu Vella de Lleida.
2000. Elegit acadèmic corresponent per Lleida de la Reial Acadèmia de Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el dia 19 de maig, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Fernando Boneu i Companys, Francesc Fontbona i de Vallescar, i Antoni Pladevall i Font.
2004. Nomenat Canonge de la Santa Església Catedral de Lleida.
2005. Nomenat Director Honorari i Vitalici del Departament de Patrimoni Artístic i Cultural del Bisbat de Lleida.
2007. Al desembre nomenat Prelat d’Honor de S. S. el Papa.

ACTIVITAT INVESTIGADORA
PUBLICACIONS
EDICIÓ DE LLIBRES
- Coeditor del llibre "El Museu Diocesà de Lleida 1893-1993". Catàleg de l’exposició "Pulchra", l’any 1993.
CAPÍTOLS I ESTUDIS EN LLIBRES
- “Inscripcions i làpides sepulcrals a la seu Vella de Lleida”, Ilerda. VIIè Centenari de la Consagració de la Seu Vella (Miscel·lània Commemorativa). Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs i Amics de la Seu Vella, 1979, pàg. 247-324.
- “Crist Crucificat”, Thesaurus. "L’art als bisbats de Catalunya, 1000-1800" (catàleg exposició). Barcelona, 1986, estudi núm. 35, pàg. 61-62.
- “Museo Diocesano” en "La España gòtica. Catalunya". Madrid, Encuentro Ediciones, 1987, pàg. 315-332.
- “Mènsules”, Millenum. "Història i Art de l’Església Catalana" (catàleg exposició). Barcelona, 1989, estudis 147-150.
- “Marededéu”, Millenum. "Història i Art de l’Església Catalana" (catàleg exposició). Barcelona, 1989, estudi 100.
- “Orgues a la Seu Vella de Lleida” a "El llinatge dels Requessens a la Seu Vella. La Verge del Blau". Lleida, Amics de la Seu Vella de Lleida, 1990, pàg. 15-19.
- “El Museu Diocesà i la Seu Vella” a "Congrés de la Seu Vella de Lleida. Actes". Lleida, 1991, pàg. 25-29.
- “Funció i significació de l’art Sacre” a "I Congrés d’Història de l’Església Catalana". Solsona, 1993, vol. II, pàg. 647-654 (en col·laboració amb el Dr. Ximo Company).
- Dins el "Museu Diocesà de Lleida 1893-1993". Catàleg de l’exposició "Pulchra", els estudis núm. 32-33, 105, 365, 367, 395-396, 402, 408, 410, 647, 649, 1059, 1269, 1336, 1390, 1392, 1399, 1402, 1441, 1531 i 1543, així com les “notes introductòries” (pàg. 15-18) i el treball “Funció i significació de l’art Sacre” (pàg. 19-22), revisat per a l’esmentat catàleg.
- “Arqueta, s. XIV-XV”, a "Moble Català" (catàleg exposició). Barcelona, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, estudi núm. 3, pàg. 172-174.
- “El manuscrit d’Epitafios de los sepulcres i escritos de la Iglesia vieja de la Catedral de Lleida, de Josep Pocurull i Castells”, a "Gombau de Camporrells, Bisbe de Lleida". Lleida, Amics de la Seu Vella de Lleida, 1996.
- Al volum XXIV de la col·lecció "Catalunya Romànica" féu la presentació del volum, pàg. 13-15, i els apartats titulats “Organització eclesiàstica del Bisbat de Lleida”, pàg. 67-89, i “Fons d’art romànic del Museu Diocesà de Lleida”, pàg. 201-202.
ESTUDIS I ARTICLES EN REVISTES
- “La Navidad en el Museo Diocesano”, Acento.
- “La Pasión en el Museo Diocesano”, Acento.
- "Museo Diocesano de Escultura en Piedra". Església de Sant Martí de Lleida, 1972.
- “Escuela leridana de escultura medieval”, Ara. Arte Religioso Actual. Madrid (gener-març, 1978), núm. 55, pàg. 8-14.
- “El Museu Diocesà de Lleida”, "Coneixes la teva ciutat?". Lleida, 1983, núm. 7.
- “El bisbe Messeguer, impulsor del Museu Diocesà de Lleida”, "Nou Diari", Lleida, 29 de gener de 1994, pàg. 42.
- Presentació de l’exposició i estudis del catàleg de l’exposició "Sant Miquel, culte i llegenda", editat pel Museu de Lleida: diocesà i comarcal, setembre de 1998.
- Presentació de l’exposició i estudis del catàleg de l’exposició "Nadal des del Museu Diocesà", editat pel Museu de Lleida: diocesà i comarcal, desembre de 1998, entre altres.

ALTRES MÈRITS
Participà activament en diferents jornades d’estudi com la càtedra Gaudí, a la Vall de Boí, l’any 1971, sobre conservació i restauració dels monuments de la vall. En diversos itineraris i visites culturals com la que organitzà l’Ateneu Popular de Lleida, l’any 1983, sota el títol "Coneixes la teva ciutat?". En congressos, com el de la Seu Vella de Lleida, l’any 1991, amb una conferència inaugural; el congrés d’història de l’església catalana de Solsona, l’any 1993, amb motiu del IV centenari de la constitució d’aquell bisbat. Ha donat, així mateix, diferents conferències, sobre temes de patrimoni, com la que impartí sobre iconografia religiosa de les esglésies cristianes, l’any 1973 al Cercle de Belles Arts de Lleida, o la que donà a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, en el marc de les jornades celebrades amb motiu de l’exposició "Pulchra", el gener de 1994, o la de les jornades sobre museus diocesans de Catalunya, a Solsona l’any 1996, o la que, en el marc de les jornades sobre patrimoni que organitzà l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’any 1997, impartí sobre el Museu Diocesà de Lleida i la que, sobre l’ordre dels trinitaris, desenvolupà l’any 1998 al monestir d’Avinganya (Lleida).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook