Terol i Tuneu, FranciscoNascut a Barcelona, el 18 d'octubre de 1942.

Estudis primaris
. Escola municipal Montesori de Barcelona i Institut Comercial de la Immaculada ICI de la Companyia de Jesús.
. Batxillerat i Preuniversitari: Col·legi Balmes de l'Escola Pia.

Títols acadèmics
. Arquitecte (especialitat urbanisme), 21 de novembre de 1971, amb la qualificació d'aprovat (pla d'estudis 1957). Tema del projecte fi de carrera: "Facultat de Ciències a Palma de Mallorca". Tribunal: R. Terradas, J. Adroer, C. Buxadé i R. Moneo.
. Doctor arquitecte, 1 d'abril de 1977, amb la qualificació de notable. Tema: "Història de l'arquitectura al Maresme". Tribunal: J. de Cárdenas, J. M. Sostres, A. Lozoya, J. Montero i J. Bassegoda.

Llocs docents exercits
. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de 1972 a 1994.
. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona de 1976 a 1993.
. Professor d'un centre associat a la UNED de 1980 a 1982.
. Professor ajudant de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1972-1973.
. Encarregat de curs a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1973-1974 al curs 1976-1977.
. Encarregat de curs a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, curs 1976-1977 al curs 1992-1993.
. Adjunt amb dedicació plena a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1977-1978 al curs 1985-1986.
. Adjunt amb dedicació exclusiva a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1986-1987.
. Professor associat a temps complet a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1987-1988.
. Professor titular a temps complet Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, curs 1988-1989 al curs 1994-1995.

Activitat docent exercida
. Història de l'arquitectura i l'urbanisme.
. Deontologia, legislació i valoracions.
. Jardineria i paisatge.
. Història de l'art i l'arquitectura.
. Estètica de l'enginyeria.
. Art.
. Restauració de monuments.
. Història de l'urbanisme i els jardins.

Cursos de doctorat
. Arquitectura de Gaudí.
. Conservació i restauració de monuments i ambients.
. Jardineria i paisatge.
. Història de l'arquitectura i de l'enginyeria dels segles XIX i XX.
. Gènesi de l'arquitectura gaudiniana.
. Superació de l'arquitectura medieval.
. Els contemporanis de Gaudí. Eclecticisme i modernisme.
. Mètodes de projecte i sistemes constructius de Gaudí.
. Historicisme i restauració a l'arquitectura de Gaudí.
. Paisatgisme i jardineria a l'obra de Gaudí.

Cursos i seminaris rebuts
. III Curs de conservació i restauració de monuments i ambients.
. XVII Curset de la intervenció al patrimoni arquitectònic.

Activitat professional
. Redacció de projectes, direcció d'obres i participació a concursos de l'any 1971 a l'any 1981 amb l'arquitecte Santiago Boix Folqué.

Mèrits docents
. Superà les proves de professor permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya amb la presentació d'una memòria i un projecte docent davant un tribunal format pels catedràtics J. M. Valverde, J. M. Sostres, J. Bassegoda, J. Muntañola, A. Cirici i Manuel Solà Morales. Any 1982.
. Superà la valoració dins el departament de Composició Arquitectònica, secció d'Història, davant una comissió formada pels professors E. Trias, J. Quetglas i J. Rovira. Any 1987.
. Superà les proves d'oposició per a la plaça de professor titular del departament de Composició Arquitectònica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona en la matèria "Història de l'urbanisme i els jardins", davant el tribunal format per J. Bassegoda, I. de Solà-Morales, P. Navascués, J. Rivera i M. Fernández. Any 1988.
. Ha superat dues avaluacions docents el 1991 i el 1994 amb l'informe favorable del departament de Composició Arquitectònica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i la comissió d'avaluació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
. Ha estat membre dels tribunals que han jutjat les següents tesis doctorals: "La catedral de Valencia. Proceso histórico y valoración artística" de Julián Magro Moro; "Análisis de la ornamentación y el color en la decoración cerámica del parque Güell", de Ángel Conde Guerrero; "Metodología del paisaje. Una aplicación práctica en el término de Cadaqués", d'Elena Castellá López; i "Metodología gráfica. Dibujos y proporciones de la obra de Gaudí", d'Hiroya Tanaka.

Activitat investigadora
. Aspectes generals. L'ampli camp de la història de l'arquitectura i l'urbanisme.
. Aspectes concrets. Estudi de l'obra de Gaudí. Arquitectura del segle XIX i XX donant preferència a la temàtica modernista. Història de la restauració de monuments. Arquitectura medieval. Història dels jardins.
. Col·laboració en els plans de protecció de Cervera i Menorca.
. Ha dirigit treballs d'investigació amb els equips d'alumnes sobre temes monogràfics: Romànic a Catalunya; esglésies del Vallès; places porxades de Catalunya; jardins de Barcelona; projectes de restauració i jardins; estudi urbanístic i arquitectònic de la comarca de la Selva (Girona), etc. A més de molts temes sobre totes les èpoques i estils.

Escrits, publicacions i col·laboracions
. Tesi doctoral: "Història de l'arquitectura al Maresme 1977. Enginyeria i Art". Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, 1984.
. "Obres de joventut de Gaudí" i "Carles Mani Roig", a "Temple", 1984 i 1986.
. Memòria i programació d'"Història de l'urbanisme i els jardins", 1988.
. Proposta del tema "Història de l'urbanisme i els jardins" com a material docent de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
. "Entre l'1rquitectura i la història, quan els monuments desapareixen" i "Orígens de les ciutats espanyoles", a "Re Restauratoria III".
. Col·laboracions amb J. Bassegoda als llibres "Biografía de Gaudí" Ed. Salvat; "Cerámica Popular Gótica", Ed. Nuevo Arte Thor; i "Historia de la Arquitectura", Ed. Técnicos Asociados.
. Col·laboració amb F. Navés al llibre "El árbol en jardinería y paisajismo", Ed. Omega.

Cursos, congressos i comunicacions
. Participació a la reunió de l'ICOMOS sobre jardins històrics. Barcelona, 1980.
. I Congrés de patologia de la construcció. Santa Maria del Mar, Barcelona, març 1985.
. Gaudí. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports. Octubre 1985.
. Participació amb els temes de Gaudí, el modernisme i la catedral de Barcelona en diverses ocasions, en les rutes d'aproximació al patrimoni cultural de Catalunya amb la col·laboració de les Forces Armades, la Generalitat de Catalunya, la participació d'altres institucions i capitanies i l'alt patrocini de Sa Majestat el Rei.
. Participació a la campanya de l'Ajuntament de Barcelona "Conèixer Barcelona, Catalunya i les seves comarques".
. Temes gaudinians per a l'Institut Tecnològic de Catalunya.
. Aules d'extensió universitària per a la gent gran de Barcelona.
. Participació als cursos d'enginyeria municipal de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Càrrecs acadèmics
. Comissió de selecció de professorat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
. Membre del claustre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
. Secretari del departament de Ciències Socials de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.

Altres mèrits
. Col·laboració amb J. Bassegoda, catedràtic d'Història de l'Arquitectura i de l'Urbanisme, Jardineria i Paisatge de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, en les tasques d'investigació i docència a la Càtedra Gaudí.
. Col·laboració en les diferents exposicions que ha organitzat el catedràtic J. Bassegoda, com "La cerámica popular gótica" al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la d'"Antoni Gaudí" a la Fundació de "la Caixa".
. Recopilació de dades en llibres com "La catedral de Barcelona" i "Historia de la restauración de Poblet" de J. Bassegoda.
. Tasques d'arxiu, ordenació i catalogació de llibres, plànols, diapositives i documentació de la Càtedra Gaudí.
. Col·laboració amb el Museu Municipal del Masnou. Memòria del casino del Masnou.
. Conferències a diferents col·legis i societats.
. Visites a nombrosos edificis, exposicions i jardins amb els alumnes dels diferents cursos. Atenció a nombrosos arquitectes i altres professionals estrangers.
. Assistència a diversos actes acadèmics, com les investidures dels doctors Honoris Causa Collins i Sert i la presentació de la carta urbanística de Megaride.
. Ha format part de la Comissió del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. Participà en l'exposició de dibuixos d'arquitectes del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.
. Elegit acadèmic corresponent pel Masnou (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 de maig de 1995, acceptant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Josep M. Garrut i Romà, Eduard Ripoll i Perelló, i Frederic Udina i Martorell.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook