Rodà i de Llanza, IsabelData i lloc de naixement: Barcelona, 25 de setembre de 1948.
Situació professional actual: Directora de l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica. A la plaça Rovellat, s/n – 43003 Tarragona. Des del 2 de gener de 2007.
Com a investigadora s'ha especialitzat en el camp de l'arqueologia romana, centrada en la investigació sobre Barcino i l'epigrafia llatina i l'escultura romana d'Hispània, des dels primers contactes amb el món prerromà fins l'Antiguetat Tardana.

FORMACIÓ ACADÈMICA
. Llicenciada amb grau en Filosofia i Lletres, secció Història Antiga, Universitat de Barcelona, 1970.
. Doctorada en Filosofia i Lletres, secció Història Antiga, Universitat Autònoma de Barcelona, 1974.
. Auxiliar d'Institucions Culturals, Museu d'Història de Barcelona, 1968 a 1976.
. Professora ajudant de classes pràctiques Universitat Autònoma de Barcelona, de l'1-X-1970 al 30-IX-1972.
. Professora adjunta contractada Universitat Autònoma de Barcelona, de l'1-X-1972 al 31-XII-1973.
. Professora encarregada de curs Universitat Autònoma de Barcelona, de l'1-I-1974 al 31-XII-1974.
. Professora adjunta interina Universitat Autònoma de Barcelona, de l'1-I-1975 al 30-IX-1982.
. Conservadora tècnica Museu d'Història de Barcelona, de 1976 a 1980.
. Directora del Departament d'Art Universitat Autònoma de Barcelona, de 1979 a 1981.
. Professora adjunta contractada Universitat Autònoma de Barcelona, de l'1-X-1982 al 20-I-1985.
. Professora titular de la Universitat Autònoma de Barcelona, del 21-I-1985 al 22-VII-1993.
. Titular d'un programa Erasmus amb el Departament d'Arqueologia de la Universitat de Southampton, al qual se sumaren la Universitat de Coimbra (1993-1994), de Roma I i II, Toulouse-Le Mirail (1995-1996) i les de Tesalònica i Atenes (1997-1998). Universitat Autònoma de Barcelona, 1988.
. Coordinadora d'Història de l'Art de COU, Universitat Autònoma de Barcelona, de 1986 a 1988.
. Secretària del Departament d'Art, Universitat Autònoma de Barcelona, de 1992 a 1994.
. Catedràtica d'Arqueologia, Universitat Autònoma de Barcelona, des del 22-7-1993.
. Responsable d'un programa Erasmus, en el qual participen les Universitats de Roma II, Gènova, Macerata, París, França i Pau. Universitat Autònoma de Barcelona, 1994-1995.
. Coordinadora del programa Erasmus dins el Departament de Ciències de l'Antiguetat i de l'Edat Mitjana, Universitat Autònoma de Barcelona, 1995.
. Directora de l'Institut Català d’Arqueologia Clàssica, des de 2007.

IDIOMES
. Català, correcte.
. Castellà, correcte.
. Italià, correcte.
. Francès, correcte.
. Anglès, regular.
. Alemany, regular.

PARTICIPACIÓ/GESTIÓ DE PROJECTES D'I+D FINANÇATS EN CONVOCATÒRIES PÚBLIQUES (NACIONALS I/O INTERNACIONALS)
. "Estudio de los mármoles romanos procedentes de la excavación de Albintimilium". Entitat finançadora: CIRIT. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordighera). Durada: 1983-1987. Nombre d'investigadors participants: 3.
. "Recolección de materiales de las canteras de explotación romana de Turquía (depositados después en el LEMLA)". Entitat finançadora: Direcció General d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de Catalunya. Entitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona. Durada: 1984. Nombre d'investigadors participants: 2.
. "Poblamiento y explotación del Pirineo en la Antigüedad". Entitat finançadora: Ministeri de Cultura. Durada: 1986. Nombre d'investigadors participants: 4.
. "La escultura como opción programática urbana en el marco de Hispania. El ejemplo del Conventus Hispalensis". Entitat finançadora: Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement, de la Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica (DGICYT). Entitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona. Durada: 1988-1991. Nombre d'investigadors participants: 9.
. "La explotación de los materiales lapídeos de la Hispania Citerior". Entitat finançadora: Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement, de la Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica (DGICYT). Entitat participant: Universitat Autònoma de Barcelona. Durada: 1989-1992.
. "Excavaciones en Santa María de Panissars". Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Girona. Durada: 1989-1993. Investigadors responsables: Isabel Rodà de Llanza i Josep Maria Nolla Brufau. Nombre d'investigadors participants: 12.
. "Estudio de las inscripciones latinas de Narona (Vid) en Croacia". Entitat finançadora: Museu Arqueològic d'Split. Entitats participants: Universitat de Macerata (Itàlia), Universitat de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona. Durada: 1990-1998. Nombre d'investigadors participants: 5.
. "Los elementos integrantes de los programas decorativos de las villas romanas de Hispania (escultura, pintura y mosaico): estudio e interpretación". Entitat finançadora: Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement, de la Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica (DGICYT). Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Múrcia. Durada: 1994-1997. Investigador responsable: Eva M. Koppel.
. "Estudio de las esculturas del Augusteum de Narona (Vid, Croacia)". Entitat finançadora: Museu Arqueològic d'Split. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Museu d'Arqueologia d'Split i Museu de Zadar. Durada: 1998-2004. Nombre d'investigadors participants: 4.
. "El Corpus Signorum Imperii Romani de España". Entitat finançadora: Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement, de la Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica (DGICYT). Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Còrdova, Universitat de Màlaga i Universitat de Sevilla. Durada: 1998-2000.
. "El Corpus Signorum Imperii Romani de España". Entitat finançadora: Programa Sectorial de Promoció General del Coneixement, de la Direcció General d'Investigació Científica i Tècnica (DGICYT). Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Còrdova, Universitat de Màlaga i Universitat de Sevilla. Durada: 2000-2004.
. "Arqueología de Ciudades Romanas de la Bética. El Uso de los Marmora en los Procesos de Monumentalización Urbana". Entitat finançadora: I+D Ministeri d'Educació i Ciència. Entitats participants: Universitat de Sevilla, Universitat de Màlaga, Universitat de Huelva, Universitat de Southampton (Anglaterra), Institut Arqueològic Alemany de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, La Sapienza di Roma (Itàlia) i Soprintendenza Archeologica del Comune di Roma (Itàlia). Durada: 2005-2008. Investigador responsable: José Beltrán Fortes. Nombre d'investigadors participants: 18.
. "Explotación, uso e intercambio de materias primas inorgánicas entre el norte de Hispania y el sur de la Galia y Puertos de Roma". Entitat finançadora: Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i Ciència. Durada: 2008-2010. Nombre d'investigadors participants: 14.
. "IXth International Conference of the Association for the Study of marbles and other stones in antiquity (ASMOSIA). Interdisciplinary studies on ancient stone". Durada: 6-VI-2009 a 13-VI-2009. Quantia de la subvenció: 19.700€.

PUBLICACIONS O DOCUMENTS CIENTÍFIC-TÈCNICS
. “El «habitat» de Sant Julià de Ramis durante el Paleolítico Superior”, a "Miscellanea Barcinonensia", vol. XXVII, p. 70-72, 1970, Barcelona.
. “Lucius Licinius Secundus, liberto de Lucius Licinius Sura”, a "Pyrenae", vol. 6, p. 167-183, 1970, Barcelona.
. J. Sol; I. Rodà: “La necrópolis tardo-romana de la calle Bagur”, a "Sants", vol. 222, p. 10-12, 1972, Barcelona.
. “Sant Julià de Ramis en los tiempos medievales y modernos”, a "Revista de Gerona", vol. 61, p. 44-57, 1972, Girona.
. “Nuevas investigaciones en el poblado ibérico de Sant Julià de Ramis (Gerona)”, a "Actas del XII Congreso Arqueológico Nacional (Jaén, 1971)", p. 503-512, 1973, Saragossa.
. F.-P. Verrié; J. Sol; A. M. Adroer; I. Rodà: “Actividades arqueológicas del Museo de Historia de la Ciudad en los últimos cinco años (1966-1970)", a "Actas del XII Congreso Arqueológico Nacional (Jaén 1971)", p. 769-786, 1973, Saragossa.
. “Reseña de los hallazgos arqueológicos de los términos municipales colindantes de Sant Julià de Ramis”, a "Revista de Gerona", vol. 66, p. 71-76, 1974, Girona.
. “Un bronce monetiforme hallado en Barcelona”, a "Numisma", vol. XXIII-XXIV, 120-131, p. 37-44, 1973-1974, Madrid.
. “Cerámicas exóticas y de imitación en el poblado ibérico de Sant Julià de Ramis (Gerona)”, a "Miscelánea Arqueológica. XXV Aniversario de los Cursos de Ampurias", vol. II, p. 297-301, 1974, Barcelona.
. "El origen de la vida municipal y la prosopografía romana de Barcino", p. 1-40, 1974, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
. “Una gens barcelonesa del siglo II”, a "Roma en el siglo II", p. 77-82, 1975, Universitat de Barcelona, Barcelona.
. “La gens Pedania barcelonesa”, a "Hispania Antiqua", vol. V, p. 223-268, 1975, Valladolid.
. “Notas arqueológicas: una tumba de «tegulae» en Montjuich”, a "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", vol. XVI, p. 57-68, 1975, Barcelona.
. “Barcino. Su fundación y títulos honoríficos”, a "Actas del Symposion de ciudades augusteas II (Zaragoza, 1976)", vol. II, p. 225-232, 1976, Facultat de Filosofia i Lletres-Direcció General de Patrimoni Artístic i Cultural-Ajuntament de Saragossa, Saragossa.
. M. Mayer; I. Rodà: “El abastecimiento de aguas en la Barcelona romana. Reconstrucción de su trazado”, a "Segovia y la Arqueología romana. Actas del Symposium de Arqueología romana (Segovia, 1974)", p. 265-277, 1977, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Barcelona.
. J. O. Granados; I. Rodà: “Restos de una casa romana en el patio del palacio arzobispal de Barcelona”, a "Información Arqueológica", vol. 25, p. 215-216, 1977, Barcelona.
. I. Rodà; M. Mayer: “La influencia helénica en los antropónimos romanos de Cataluña”, a "Actas del II Congreso Internacional de Estudios sobre las Culturas del Mediterráneo Occidental (Barcelona, 1975)", p. 85-103, 1978, Universitat Autònoma de Barcelona-Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
. “La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana”, a "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", vol. XVII, p. 47-92, 1977, Barcelona.
. “Inscripciones fragmentarias procedentes de la torre 78 de la muralla romana de Barcelona”, a "Pyrenae", vol. 13-14, p. 275-279, 1977-1978, Barcelona.
. “Le iscrizioni in onore di Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus”, a "Dacia", vol. XXII, p. 219-223, 1978, Bucarest (Rumania).
. J. O. Granados, I. Rodà: “Restos de una casa romana en el patio del palacio arzobispal de Barcelona”, a "Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología (Lugo, 1977)", p. 983-1002, 1979, Noticiari Arqueologia Hispànica, Saragossa.
. “La iconografia de les estacions a Barcino. A propòsit d'un fragment de sarcòfag romà reutilitzat com a làpida de F. de Requesens”, a "Faventia", vol. 1/1, p. 77-93, 1979, Bellaterra.
. “Un sarcòfag romà de la província de Tarragona”, a "Epigraphica", vol. XLI, p. 59-65, 1979, Faenza (Itàlia).
. J. O. Granados; I. Rodà: “Restos de una casa romana en el patio del palacio arzobispal de Barcelona”, a "Noticiario Arqueológico Hispánico", vol. 9, p. 451-464, 1980, Madrid.
. “La inscripción de Lucio Cecilio Optato”, a "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", vol. XVIII, p. 5-49, 1980, Barcelona.
. “Un retrat inèdit de Barcino i el taller escultòric local”, a "Rivista di Studi Liguri", vol. XLVI, p. 41-52, 1980, Bordighera (Itàlia).
. M. Mayer; I. Rodà: “Sobre dues inscripcions en honor de Luci Licini Segon, una d'elles inèdita”, a "Ausa", vol. IX/97, p. 193-201, 1981, Vic.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: "Epigrafia romana de Terrassa", p. 7-91, 1981, Ed. Lito-Sefa, V. Fabrés, Terrassa.
. M. Mayer; I. Rodà: “Aelius Epaenetus, optumus rector”, a "Actas del I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos (Jaén, 1981)", p. 299-301, 1982, Institut d'Estudis Gienenses, Jaén.
. “Las dedicatorias a divinidades en la Barcelona romana”, a "La Religión romana en Hispania. Actas del Congreso La religión romana en Hispania (Madrid, 1979)", p. 121-132, 1981, Ministeri de Cultura, Madrid.
. M. Mayer; G. Fabre; I. Rodà: “Panorama religioso del Vallés en época romana”, a "Actas del Congreso La religión romana en Hispania (Madrid, 1979)", p. 133-139, 1981, Ministeri de Cultura, Madrid.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Sobre dues inscripcions del Vallès: Sabadell i Sant Pere de Bertí”, a "Arrahona", vol. 13, p. 35-37, 1982, Sabadell.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Epigrafia romana de Rubí i els seus encontorns”, a "Butlletí del Museu de Rubí", vol. 5, p. 81-104, 1982, Rubí.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Epigrafia romana d'Osona”, a "Ausa", vol. X/102-104, p. 293-318, 1982, Vic.
. M. Mayer; I. Rodà: “Tres noves inscripcions romanes de la província de Sevilla”, a "Faventia", vol. 4/1, p. 109-116, 1982, Barcelona.
. “Inscripcions romanes inèdites de Catalunya”, a "Fonaments", vol. 2, p. 109-115, 1982, Barcelona.
. I. Rodà; M. Mayer: “Epigrafia romana de la Cerdanya”, a "Actas del IV Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 1980)", p. 239-246, 1982, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Inscripciones «alienae» en museos y colecciones de la provincia de Barcelona”, a "Ampurias", vol. LXVIII, p. 185-240, 1982, Barcelona.
. “Iconografia i distribució dels sarcòfags de tema pagà en les necròpolis de Barcino”, a "Actas del IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular (Montserrat, 1978)", p. 229-238, 1982, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, Barcelona.
. “Les inscriptions de Barcino après la parution d'IRB”, a "Actas del VIII Congres International d'Epigraphie Grecque et Latine (Atenas 1982)", vol. III, 1982, Atenes (Grècia).
. M. Mayer; I. Rodà: “Consideraciones sobre el topónimo Pollentia y el asentamiento romano en la bahía de Pollensa”, a "Actas del Symposium de Arqueología: Pollentia y la romanización de las Baleares (L’Alcúdia, 1977)", p. 25-34, 1983, Ajuntament de l'Alcúdia, Mallorca.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Inscripcions romanes de Mataró i la seva àrea (Epigrafia romana del Maresme)”, p. 9-143, 1983, Ed. Rafael Dalmau, Mataró.
. M. Mayer; J. Calderón; I. Rodà; A. Àlvarez: “La xarxa romana. Aproximació preliminar a la xarxa viària romana de Catalunya”, a "Pla de Carreteres de Catalunya I. Antecedents històrics", p. 3-50, 1983, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
. “Consideracions sobre els retrats romans de Barcino. El Pla de Barcelona i la seva història”, a "Actas del I Congrés d'Història del Pla de Barcelona (Barcelona, 1982)", p. 83-86, 1984, Edicions La Magrana, Barcelona.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “À propos du pont de Martorell: la participation de l'armée à l'amenagement du réseau routier de la Tarraconaise orientale sous Auguste”, a "Epigraphie hispanique, problèmes de méthode et d'édition", p. 282-288, 1984, Ed. Diffusion E. de Boccard, París (França).
. “Estado actual de la epigrafía en Cataluña”, a "Epigraphie hispanique, problèmes de méthode et d'édition", p. 323-333, 1984, Ed. Diffusion E. de Boccard, París (França).
. M. Mayer; I. Rodà: “La romanització del Vallès segons l'epigrafia”, p. 7-56, 1984, Museu d’Història de Sabadell, Sabadell.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà “Epigrafia romana de la comarca del Bages”, a "Miscel·lània d’Estudis Bagencs", vol. 3, p. 229-238, 1984, Miscel·lània d'Estudis Bagencs, Manresa.
. M. Mayer; I. Rodà: “Contactos entre la Liguria y el litoral norte de la Tarraconense a través de la epigrafía”, a "Rivista di Studi Liguri. Actas del Congreso Liguri dall'Arno all'Ebro (Albenga, 1983)", vol. XLIX, p. 190-201, 1985, Instituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera (Itàlia).
. “À propos de la sculpture grecque d'Emporion”, a "Praktika. Actes du XII Congrès International d'Archéologie Classique (Atenes, 1983)", p. 256-261, 1985, Ministeri de Cultura i Ciència, Atenes (Grècia).
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: "Inscriptions romaines de Catalogne I. Barcelone (sauf Barcino)", p. 1-246, 1984, Ed. Diffusion de Boccard, París (França).
. “La ciutat romana i visigòtica. L'exemple de Barcelona”, a "El govern de les ciutats catalanes", p. 9-50, 1985, Ed. La Magrana, Barcelona.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: "Inscriptions romaines de Catalogne II. Lérida", p. 1-174, 1985, Ed. Diffusion de Boccard, París (França).
. M. Mayer; I. Rodà: “Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Dertosa”, a "Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño, 1983)", p. 701-737, 1985, Institut d'Estudis de la Rioja, Saragossa.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: “La producción epigráfica de Isona”, a "Actas del XVII Congreso Nacional de Arqueología (Logroño, 1983)", p. 667-699, 1985, Institut d'Estudis de la Rioja, Saragossa.
. M. Mayer; I. Rodà: “L'epigrafia romana a Catalunya, estat de la qüestió i darreres novetats”, a "Fonaments", vol. 5, p. 161-186, 1985, Barcelona.
. M. Mayer; I. Rodà: “La epigrafía republicana en Cataluña. Su reflejo en la red viaria”, a "Actas de la Reunión sobre Epigrafía Hispánica de época romano-republicana (Zaragoza, 1983)", p. 157-170, 1986, Institució "Fernando el Católico", Saragossa.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Las inscripciones romanas de la provincia de Barcelona”, a "Caesaraugusta", vol. 63, p. 87-102, 1986, Saragossa.
. I. Rodà; M. Mayer: “La romanització de Catalunya. Algunes qüestions”, a "Actas del VI Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà, 1984)", p. 339-351, 1986, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà.
. M. Mayer, I. Rodà: “L'epigrafia romana a Catalunya. Estat de la qüestió i darreres troballes”, a "Fonaments", vol. 6, p. 193-218, 1987, Barcelona.
. I. Rodà; M. Mayer: “Les divinités feminines de la fertilité et de la fécondité en Hispania pendant l'époque romaine”, a "Papers Presented at the First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediteranean (Malta 1985)", p. 293-304, 1987, B. R. Günter Publishing Co., Amsterdam (Holanda).
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Bilan de l'épigraphie concernant l'actuelle province de Barcelone”, a "Praktika. Actes du VIII Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine (Atenas 1982)", vol. II, p. 187-191, 1987, Ministeri de Cultura i Ciència, Atenes (Grècia).
. M. Mayer; A. Àlvarez; I. Rodà: “Los materiales lapídeos reaprovechados en construcciones medievales en Cataluña. La ciudad de Barcelona y su entorno”, a "Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age (Rennes 1983)", vol. II, p. 529-558, 1987, París (França).
. M. Mayer; A. Àlvarez; I. Rodà: “La importación del mármol en época romana. El ejemplo de Ventimiglia y su contraposición con el litoral norte de la Tarraconense”, a "Quaderni. Atti del Convegno 'Studi Lunensi e prospettive sull’Occidente romano' (Lerici 1985)", vol. 10-12, p. 497-523, 1987, Centro Studi Lunensi, Bordighera (Itàlia).
. I. Rodà; M. Mayer: “Epigrafia”, a "Fonaments", vol. 7, p. 195-263, 1988, Barcelona.
. “Luci Minici Natal Quadroni Ver i la societat barcelonina del seu temps”, a "Revista de Catalunya", vol. 22, p. 37-51, 1988, Barcelona.
. I. Rodà; M. Mayer: “Problemes de la romanització de la conca alta del Segre”, a "Actes del 7è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Homenatge al Prof. Joan Maluquer (Puigcerdà 1986)", p. 263-266, 1988, Puigcerdà.
. “El retrato romano en el N.E. de la Tarraconense”, a "Quaderni de 'La recerca scientifica'. Ritratto ufficiale e ritratto privato. Conferenza internazionale sul ritratto romano (Roma 1984)", vol. 116, p. 453-462, 1988, Roma (Itàlia).
. M. Mayer; I. Rodà: “La cuestura municipal en la costa oriental de la Hispania Citerior”, a "Epigrafía jurídica romana. Actas del coloquio Internacional AIEGL (Pamplona 1987)", p. 77-87, 1989, Servei de Publicacions de la Universitat de Navarra, Pamplona.
. “Catàleg de l'epigrafia i l'escultura clàssiques del Museu Episcopal de Vic”, p. 1-155, 1989, Patronat d’Estudis Ausonencs-Museu i Biblioteca Episcopal de Vic, Vic.
. “Los primeros magistrados en colonias y municipios de la Hispania Citerior”, a "Estudios sobre Urso, Colonia Iulia Genetiva. Actas del Simposio Internacional sobre Urso (Osuna 1988)", p. 345-355, 1989, Alfar/Universitat, Sevilla.
. “L'influx de l'art egipci sobre l'art clàssic greco-romà”, a "Egipte i Grècia. Fonaments de la cultura occidental", p. 127-142, 1989, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona.
. “El retrat oficial i privat a Hispània”, a "Retrats antics a Yugoslàvia", p. 185-189, 1989, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona.
. “Gentilicios etruscos de Tarraco”, a "Actas del II Congreso Internazionale Etrusco. Supplemento di Studi Etruschi (Firenze 1985)", vol. III, p. 1615-1622, 1989, Giorgio Bretschneider Editore, Roma (Itàlia).
. I. Rodà; M. Mayer: “La recerca epigràfica per a la història de Rubí”, a "Actes de la XXXII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (Rubí 1986)", vol. I, p. 175-180, 1989, Centre d’Estudis Rubinencs, Rubí.
. “Consideracions sobre Bàrcino a propòsit dels seus monuments epigràfics”, a "Història Urbana del Pla de Barcelona. Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona celebrat a l’Institut Municipal d’Història (Barcelona 1985)", vol. 2, p. 97-103, 1989, Institut Municipal d'Història, Barcelona.
. M. Mayer; I. Rodà: “Inscripcions llatines”, a "Excavacions arqueològiques d'urgència a les comarques de Lleida", p. 141-142, 1989, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona.
. “Els lloctinents de Juli Cèsar, primers patrons d'Empúries”, a "Empúries", nº 48-50, vol. II, p. 246-249, 1986-1989, Barcelona.
. “L'iconographie d'Herakles en Hispania”, a "Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archäologie (Berlín, Alemania 1988)", p. 560, 1990, Ed. Verlag Phillipp Von Zabern, Mainz (Alemanya).
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: “L'epigrafia. Can Xammar (Mataró. El Maresme). Campanyes d’excavació 1964-1968 i 1970”, a "Laietania", vol. 5, p. 40-42, 1990, Mataró.
. “Sarcofagi della bottega di Cartagine a Tarraco”, a "L’Africa Romana. Atti del VII Convegno di Studi Sassari (Sassari 1989)", p. 727-736, 1990, Edizioni Gallizzi, Sassari (Itàlia).
. “Bronces romanos de Hispania Citerior”, a "Los bronces romanos en España", p. 71-90, 1990, Ministeri de Cultura, Madrid.
. M. Mayer; I. Rodà: “El Pirineu català en època romana. Alguns problemes pendents”, a "La Romanització del Pirineu. 8è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà 1988)", p. 227-235, 1990, Institut d’Estudis Ceretans-Patrimoni Artístic Nacional (Govern d’Andorra), Puigcerdà.
. “Retrato fragmentario de Tiberio o Calígula”, a "Espacio público y espacio privado. Las esculturas romanas del Museo de Sagunto", p. 35-40, 1990, Generalitat Valenciana, València.
. “La integración de una inscripción bilingüe ampuritana”, a "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", vol. VIII, 1-2, p. 79-81, 1990, Madrid.
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Recrutement et promotion des «elites municipales» dans le nord-est de la Hispania Citerior sous le Haut-Empire”, a "Mélanges de l’École Française de Rome (MEFRA). Antiquité. Colloque Internationale de la AIEGL. Epigraphie et vie municipale (Cartago 1985)", vol. 102/2, p. 525-539, 1990, Roma (Itàlia).
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Inscriptions romaines de Catalogne III. Gérone”, 224 p., 1991, Ed. Diffusion de Boccard, París (França).
. “Les institucions polítiques”, a "Història de Barcelona", vol. I, p. 310-340, 1991, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
. “Els homes, l'organització social i les formes de vida”, a "Història de Barcelona", vol. I, p. 341-382, 1991, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
. “Les activitats econòmiques”, a "Història de Barcelona", vol. I, p. 383-418, 1991, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
. “El Arte Antiguo”, a "Antiqua Tempora. Reflexiones sobre las Ciencias de la Antigüedad en España", p. 67-82, 1991, Edicions Clàssiques, Madrid.
. I. Rodà; M. Mayer: “El comercio del mármol en el Mediterráneo y su reflejo en la ciudad romana de Sagunt”, a "Saguntum y el mar", p. 37-45, 1991, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, València.
. “L'economia i les vies de comunicació”, a "Roma a Catalunya", p. 68-90, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “La indumentària”, a "Roma a Catalunya", p. 26-32, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “Els esports i els espectacles”, a "Roma a Catalunya", p. 162-168, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “L' instrumental mèdic”, a "Roma a Catalunya", p. 87-89, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “L'Asclepi d'Empúries”, a "Roma a Catalunya", p. 42-45, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “El monument de Malla”, a "Roma a Catalunya", p. 18-21, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “Els trofeus de Pompeu”, a "Roma a Catalunya", p. 22-25, 1992, Institut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona.
. “Una importante contribución a la tipología de los altares hispánicos”, a "Journal of Roman Archaeology", vol. 5, p. 369-373, 1992, Michigan (EUA).
. “Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la Arqueología”, 1992, Fundació “La Caixa”-Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
. “Introducción”, a "Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la Arqueología", p. 9-16, 1992, Fundació “La Caixa”-Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
. A. Àlvarez; M. Mayer; I. Rodà: “El análisis de los materiales lapídeos”, a "Ciencias, metodologías y técnicas aplicadas a la Arqueología", p. 247-260, 1992, Fundació “La Caixa”-Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
. “Consideraciones sobre el sevirato en Hispania. Las dedicatorias ob honorem seviratus en el Conventus Tarraconensis”, a "Religio deorum. Actas del Coloquio Internacional de Epigrafía (Culto y Sociedad en Occidente)", p. 399-404, 1992, Editorial Ausa, Sabadell.
. I. Rodà; M. Mayer: “Secció d'Epigrafia”, a "Fonaments", vol. 8, p. 181-231, 1992, Barcelona.
. G. Castellví; J. M. Nolla; I. Rodà: “Els monuments del Coll de Panissars, Portús (Vallespir)/La Jonquera (Alt Empordà). Estat de la qüestió”, a "Tribuna d'Arqueologia 1990-1991", p. 63-71, 1992, Barcelona.
. J. M. Nolla; I. Rodà: “La campanya d'excavacions de 1991 a Santa Maria de Panissars (La Jonquera, Alt Empordà)”, a "Primeres Jornades d'arqueologia de les comarques de Girona", p. 78-81, 1992, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols-UdG, Sant Feliu de Guíxols.
. “Els models arquitectònics dels trofeus de Pompeu al Pirineu”, a "Homenatge a Miquel Tarradell", p. 647-651, 1993, Ed. Curial, Barcelona.
. “Un cap de Venus recollit fortuïtament a Sarrià”, a "Actes del III Congrés d'història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història", p. 105-108, 1993, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
. A. Àlvarez; M. Mayer; I. Rodà: “La pedra de Montjuïc i la seva utilització en època romana”, a "Actes del III Congrés d'història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història", p. 145-151, 1993, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
. J. O. Granados; I. Rodà: “La Barcelona de l'època romana”, a "III Congrés d'història de Barcelona. La ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història", p. 46, 1993, Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
. “Escultura republicana en la Tarraconense: El monumento funerario de Malla”, a "Actas de la I Reunión sobre Escultura romana en Hispania", p. 207-219, 1993, Ministeri de Cultura, Madrid.
. I. Rodà; A. Àlvarez; M. Mayer: “Materials marmoris apareguts a l'estrat de construcció d'època flàvia”, a "La Seu del Col·legi d'Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre històric de Tarragona", p. 94-96, 1993, Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Tarragona.
. “Materiales de construcción en Hispania”, a "Actes del XIVè Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica", vol. I, p. 323-334, 1994, Tarragona.
. I. Rodà; G. Castellví; J. M. Nolla: “Pompey's Trophies”, a "Actes del XIVè Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica (Tarragona 1993)", vol. II, p. 93-96, 1994, Tarragona.
. J. M. Nolla; I. Rodà: “Excavacions a Santa Maria de Panissars. Una visió de conjunt”, a "Segones Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona (Torroella de Montgrí 1994)", p. 93-99, 1994, Torroella de Montgrí.
. “Iconografía y epigrafía en dos mosaicos hispanos: las villas de Tossa y de Dueñas”, a "VI Coloquio Internacional del Mosaico Antiguo (Palencia – Mérida 1990)", p. 32-45, 1994, Associació Espanyola del Mosaic, Guadalajara.
. M. Mayer; I. Rodà: “Contactos entre la epigrafía de Emporiae y la zona sur de la Narbonense”, a "L'Afrique, la Gaule, la Religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay", vol. 226, p. 318-328, 1994, Société d'Études Latines de Bruxelles-Latomus, ASBL, Brussel·les (Bèlgica).
. “Balanç actual de l'epigrafia cristiana a Catalunya”, a "III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Maó 1988)", p. 111-113, 1994, Institut d’Estudis Catalans-Universitat de Barcelona-Consell Insular de Menorca, Maó.
. I. Rodà; M. Mayer: “Militares en Aeso y Emporiae”, a "La Hiérarchie (Rangordnung) de l'armée romaine sous de Haut Empire. Colloque de la AIEGL (Lyon 1994)", p. 319-322, 1995, Ed. De Boccard, París (França).
. G. Alföldy; M. Claus; M. Mayer; J. Corell; F. Beltrán; G. Fabre; F. Marco; I. Rodà: “Corpus Inscriptionum Latinarum II 2/14, fasc. 1. Conventus Tarraconensis, pars meridionalis”, vol. II, 1995, Ed. Gruyter, Berlín (Alemanya)-Nova York (EUA).
. M. Mayer I. Rodà: “La epigrafía de la Barcelona de los siglos IV al VII, Hommage à Noël Duval”, a "Orbis Romanus Christianusque ab Diocletiani aetate usque ad Heraclium. Travaux sur l'Antiquité Tardive rassemblés autour des recherches de Noël Duval", p. 63-71, 1995, Ed. De Boccard, París (França).
. J. M. Nolla; I. Rodà: “El sector meridional dels Pirineus a l'època antiga. Unes reflexions”, a "Cultures i medi. De la prehistòria a l’Edat mitjana. 20 anys d’arqueologia pirinenca. Homenatge al Professor Jean Guillaine. X Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà (Puigcerdà i Osseja 1994)", p. 507-515, 1995, Institut d’Estudis Ceretans, Puigcerdà.
. G. Castellví; J. M. Nolla; I. Rodà: “La identificación de los trofeos de Pompeyo en el Pirineo”, a "Journal of Roman Archaeology", vol. 8, p. 5-17, 1995, Ed. Ann Arbor, Michigan (EUA).
. “Epigrafía y paisaje: el ejemplo de Barcino”, a "Histria Antiqua", vol. 1, p. 135-141, 1995, Pula (Croàcia).
. “La escultura romana importada en Hispania Citerior”, a "Coloquio Internacional sobre el comercio romano marítimo en el Mediterráneo Occidental, Homenaje al Profesor Nino Lamboglia (Barcelona 1988)", p. 291-312, 1995, Barcelona.
. M. Mayer; I. Rodà: “La societat romana”, a "Història. Política. Societat: cultura dels Països Catalans", vol. I, p. 318-336, 1996, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
. “La escultura romana. Modelos, materiales y técnicas”, a "Difusión del Arte Romano en Aragón", p. 105-141, 1996, Institució "Fernando el Católico", Saragossa.
. E. M. Koppel; I. Rodà: “Escultura decorativa de la zona nororiental del Conventus Tarraconensis”, a "II Reunió sobre escultura romana a Hispània", p. 135-191, 1996, Museu Arqueològic de Tarragona, Tarragona. ISBN: 978-84-921650-0-1.
. E. M. Koppel; I. Rodà: “Ficha de la pieza”, a "Grupo Ena. El retorno de dos ninfas", p. 13-15, 1996, Ajuntament de Saragossa, Saragossa.
. “Una nueva interpretación del arco de Berà”, a "Journal of Roman Archaeology", vol. 9, p. 339-343, 1996, Ed. Ann Arbor, Michigan (EUA).
. M. Mayer; I. Rodà: "Epigrafia", a "Fonaments", vol. 9, p. 299-347, 1996, Barcelona.
. “L'ensenyament de l'arqueologia a la Universitat”, a "I Jornades Arqueologia i Pedagogia (Barcelona 1994)", p. 75-88, 1996, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
. “Evergetismo de monumentos públicos en el Conventus Tarraconensis”, a "Committenza e Committenti tra Antichità e Alto Medioevo (Erice 1994)", p. 197-212, 1996, Littera-Departament Filologia Llatina UB, Barcelona.
. I. Rodà; M. Mayer: “La via romana del Congost”, a "Monografies del Montseny", vol. 11, p. 93-103, 1996, Viladrau.
. M. Mayer; I. Rodà: “Presentación”, a "Voies romaines du Rhône à l’Èbre: via Domitia et via Augusta. Documents d’Archéologie Française (Perpignan 1989)", vol. 61, p. 114-125, 1997, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, París (França).
. J. M. Nolla; M. Mayer; I. Rodà: “Les stations routières”, a "Voies romaines du Rhône à l’Èbre: via Domitia et via Augusta. Documents d’Archéologie Française", vol. 61, p. 127-140, 1997, Éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, París (França).
. “L'Antiguitat”, a "Art de Catalunya. Ars Cataloniae. Escultura antiga i medieval", p. 10-92, 1997, Edicions l’Isard, Barcelona.
. “Hispania: from the Second Century to Late Antiquity”, a "The Archaeology of Iberia. The Dynamics of Change", p. 211-234, 1997, Ed. Routledge, Londres (Anglaterra)-Nova York (EUA).
. G. Fabre; M. Mayer; I. Rodà: “Inscriptions romaines de Catalogne IV. Barcino”, 421 p., 1997, Universitat de Barcelona, París (França).
. M. Mayer; I. Rodà: “Introducció”, a "Ciutats antigues de la Mediterrània/Ciudades antiguas del Mediterráneo", p. 15-28, 1997, Diputació de Barcelona, Barcelona.
. “Barcino”, a "Ciutats antigues de la Mediterrània/Ciudades antiguas del Mediterráneo", p. 30-33, 1997, Diputació de Barcelona, Barcelona.
. “Les ciutats catalanes i els monuments d'època romana”, a "Prehistòria i Història Antiga de Catalunya. Manual de la Universitat Oberta de Catalunya", p. 5-74, 1997, UOC, Barcelona.
. “L'urbanisme romà. Els romans i l'art”, a "Cultura Clàssica II. Manual de la Universitat Oberta de Catalunya", p. 5-45, 1997, UOC, Barcelona.
. “Los mármoles de Itálica: su comercio y origen”, a "Itálica MMCC. Jornadas del MMCC Aniversario de la Fundación de Itálica", p. 155-180, 1997, Junta d'Andalusia, Conselleria de Cultura, Sevilla.
. “L'Hermes bàquic de Can Fatjó”, a "Merlet. Butlletí Informatiu del Museu de Terrassa", vol. 4, 1997, Terrassa.
. “August i les ciutats d'Hispània”, a "La moneda en temps d'August. Curs d’Història monetària d’Hispània", p. 9-20, 1997, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona.
. M. Mayer; I. Rodà: “Claudio e Hispania”, a "Colloque Claude de Lyon, empereur Romain (París-Nanag-Lyon 1992)", p. 243-254, 1998, París (França).
. “Los sarcófagos cristianos de Tarraco”, a "Akten des Symposiums «125 Jahre Sarkophag-Corpus» (Marburg, Alemania 1995)", vol. 1, p. 150-161, 1998, Ed. Philipp von Zabern, Mainz (Alemanya).
. “Ressenya de Balneum. Els banys de la vil·la romana de can Terrés”, a "Lauro", vol. 14, p. 86-88, 1998, Granollers.
. M. Mayer; I. Rodà: “Visigodos y cristianos en Barcino. A propósito de la inscripción pintada del baptisterio”, a "XIII Congrès International d'Archéologie Chrétienne (Split-Porec 1994)", vol. III, p. 511-522, 1998, Ed. Arheoloski teuzej Split, Split (Croàcia).
. M. Mayer; I. Rodà: “The Use of marble and Decorative Stone in Roman Baetica”, a "The Archaeology of early roman Baetica. The Roman Archaeology Conference (reading 1995)", suppl. sèrie 29, p. 217-234, 1998, Journal of Roman Archaeology, Portsmouth, Rhode Island (EUA).
. “Los mármoles romanos de Hispania”, a "Histria antiqua", vol. 3, p. 47-56, 1998, Pula (Croàcia).
. A. Álvarez; M. Mayer; I. Rodà: “La aplicación del método de isótopos estables a mármoles explotados en época romana en la mitad sur de la península Ibérica”, a "Archivo Español de Arqueología", vol. 71, p. 103-112, 1998, Madrid.
. “La difícil frontera entre escultura ibérica y escultura romana”, a "Estructuras de poder en la sociedad Ibérica. Actas del Congreso Internacional (Barcelona 1998)", p. 265-273, 1998, Fundació "La Caixa", Barcelona.
. M. Mayer; I. Rodà: “Los contactos entre el norte de África y la costa del conventus Tarraconensis”, a "L'Africa Romana. Atti del XII Convegno di Studio (Olbia 1996)", p. 1423-1433, 1998, Editrice Democratica Sarda, Sassari (Itàlia).
. I. Rodà; C. Busquets; J. Castellví; J. M. Nolla; Ll. Pallahí: “Darreres novetats sobre el jaciment arqueològic de Panissars (La Jonquera)”, a "II Congrés Internacional Història dels Pirineus", 1998, UNED, Girona.
. “El papel de Agripa en la trama urbana de la Hispania augustea”, a "Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico. Actas del Congreso Internacional (Lugo 1996)", vol. I, p. 275-293, 1998, Diputació Provincial, Lugo.
. “La recerca arqueològica a Catalunya. Període 1990-1998”, a "Empúries", vol. 51, p. 283-296, 1998, Barcelona.
. “Espacios de representación y de culto dinástico en la provincia de Hispania Citerior”, a "Histria Antiqua", vol. 4, p. 117-126, 1998, Pula (Croàcia).
. “La explotación de las canteras de Hispania”, a "Hispania. El legado de Roma", p. 113-131, 1999, Ministeri d'Educació i Ciència-Ajuntament de Saragossa, Saragossa.
. M. Mayer; I. Rodà: “El broccatello de Tortosa: testimonios arqueológicos”, a "Mélanges Claude Domergue 2. Pallas 50", p. 43-52, 1999, Toulouse (França).
. R. Jàrrega; I. Rodà: “Noves dades epigràfiques al Vallès Oriental: el terminus augustalis de Montornès”, a "Lauro", vol. 16, p. 5-12, 1999, Granollers.
. I. Rodà; M. Mayer: “Una nova inscripció de Sant Martí Sarroca”, a "Sylloge Epigraphica Barcinonensis IIII (Cornucopia 6)", p. 139-141, 1999, Barcelona.
. J. M. Rodríguez Hidalgo; S. J. Keay; D. Jordan; J. Creighton; I. Rodà: “La Itálica de Adriano. Resultados de las prospecciones arqueológicas de 1991 y 1993”, a "Archivo Español de Arqueología", 72, núm. 179-180, p. 73-97, 1999, Madrid.
. E. Marin; M. Mayer; G. F. Paci; I. Rodà: “Corpus Inscriptionum Naronitanarum I”, vol. I, 1999, Ed. Tipigraf, Tivoli (Itàlia).
. “Foros y epigrafía: Algunos ejemplos de Hispania Citerior”, a "Histria Antiqua", vol. 5, p. 121-130, 1999, Pula (Croàcia).
. E. Marin; M. Mayer; G. Paci; I. Rodà: “Elementos para una puesta al día de las inscripciones del campo militar de Bigeste”, a "Les legions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon (17-19 septembre 1998)", vol. II, p. 499-514, 2000, Ed. De Boccardi, París (França).
. E. Marin; M. Mayer; I. Rodà: “Notulae minimae epigraphicae ad officinas lapidarias Salonitanas inlustrandas”, a "Miscellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini", vol. II, p. 579-594, 2000, Ed. Tipigraf, Tivoli (Itàlia).
. M. Mayer; I. Rodà: “El marmor Chium o Portasanta en Hispania”, a "Romanité et Cité Chrétienne. Permanence et mutations intégration et exclusion du Iº au VIº siècle. Mélanges en l'honneur d'Yvette Duval", p. 141-149, 2000, Ed. De Boccard, París (França).
. “Testimonios epigráficos de las termas”, a "II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón. Termas romanas en el Occidente del Imperio (Gijón 1999)", p. 123-134, 2000, VTP Editorial, Gijón.
. “La escultura del sur de la Narbonense y del norte de Hispania Citerior: paralelos y contactos”, a "Actas de la III Reunión sobre Escultura romana en Hispania (Córdoba 1997)", p. 173-196, 2000, Ministeri d'Educació, Cultura y Esports, Madrid.
. “Los mármoles de Carranque”, a "Carranque, centro de Hispania romana", p. 108-118, 2001, Museu Arqueològic Regional, Alcalà de Henares.
. L. Gasperini; I. Rodà: “La nueva propuesta de datación de la inscripción rupestre de Ferentino”, a "Saxa Scripta. Actas do III Simpósio ibero-itálico de epigrafia rupestre (Viseu 1997)", p. 151-159, 2001, Governo Civil do Distrito de Viseu, Viseu (Portugal).
. “Barcelona. De la seva fundació al segle IV dC”, a "De Barcino a Barcinona (segles I-VII). Les restes arqueològiques de la plaça del Rei de Barcelona", p. 21-31 y 235, 2001, Museu d'Història de la Ciutat-Institut de Cultura-Ajuntament de Barcelona, Barcelona.
. A. Àlvarez; M. Mayer; I. Rodà: “Mármoles y calizas de los Pirineos centrales y su utilización en época romana”, a "Les ressources naturelles des Pyrénées. Leur exploitation durant l'Antiquité, Entretiens d'archéologie et d'histoire (EAHSBC 6)", vol. 6, p. 47-67, 2001, Saint-Bertrand-de-Comminges (França).
. I. Rodà; R. Sablayrolles: “Conclusion. L'exploitation antique des ressources naturelles dans les Pyrénés: une réalité contrastée”, a "Les ressources naturelles des Pyrénées. Leur exploitation durant l'Antiquité, Entretiens d'archéologie et d'histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges (EAHSBC 6)", vol. 6, p. 195-203, 2001, Perpinyà (França).
. “La cronología de las fortificaciones de las ciudades romanas en Hispania Citerior”, a "Histria Antiqua", vol. 7, p. 21-40, 2001, Pula (Croàcia).
. “Producción, materiales y circulación de sarcófagos en el Imperio romano”, a "El sarcófago romano. Contribuciones al estudio de su tipología, iconografía y centros de producción", p. 51-77, 2001, Universitat de Múrcia, Múrcia.
. “Dues noves inscripcions funeràries de la Bètica”, a "Estudi General 21. Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats I", vol. 21, p. 429-432, 2001, Girona.
. “Introducció”, a "Tarraco, porta de Roma", p. 13-18, 2001, Fundació “La Caixa”, Tarragona.
. “Bol fragmentari”, a "Tarraco, porta de Roma", p. 95, 2001, Fundació “La Caixa”, Tarragona.
. “Fondo d’oro”, a "Tarraco, porta de Roma", p. 150, 2001, Fundació “La Caixa”, Tarragona.
. “Inscripció dels emperadors Lleó i Artemi”, a "Tarraco, porta de Roma", p. 155, 2001, Fundació “La Caixa”, Tarragona.
. “La escultura del Serapeo ostiense”, a "El santuario de Serapis en Ostia. Documents d'Arqueologia Clàssica", vol. 4, p. 225-276, 2001, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.
. “Prólogo e introducción” al volum "Corpus Signorum Imperii Romani. España I: Los sarcófagos romanos de Cataluña", vol. I, p. XIII-XX, 2001, Ed. Tabularium, Múrcia.
. “L'espiritualitat a l'època romana” i fitxes 167, 168, 169, 170, 172 a "Sala d'Arqueologia. Catàleg. Quaderns de la Sala d'Arqueologia 2", vol. 2, p. 309-315 i 319-329, 2002, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida.
. “Los sarcófagos cristianos de Barcino y su material”, a "Akten des Symposium Frühchristliche Sarkophage (Marbourg 1999)", p. 179-186, 2002, Ed. Phillipp Von Zabern, Mainz (Alemanya).
. M. Mayer; I. Rodà: “Los formularios funerarios en las inscripciones latinas de Hispania”, a "Histria Antiqua", vol. 8, p. 149-155, 2002, Pula (Croàcia).
. “L'inici del fenomen urbà”, a "Aula d'Ecologia. Cicle de conferències 2001", p. 19-23, 2002, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.
. M. Mayer; I. Rodà: “Darreres troballes i estat actual de la recerca epigràfica a Catalunya”, a "Tribuna d'Arqueologia 1998-1999", p. 277-285, 2002, Barcelona.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: “Inscriptions romaines de Catalogne V. Suppléments aux volumes I-IV et instrumentum inscriptum”, 2002, Ed. Diffusion de Boccard, París (França).
. “Un recorregut per l'exposició”, a "Scripta manent. La memòria escrita dels romans", p. 26-51, 2002, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona.
. “Barcino y otras ciudades tarraconenses”, a "Materiales y técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania", p. 29-48, 2002, Museu Nacional d'Art Romà, Mèrida.
. J. M. Noguera; I. Rodà: “Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR). España”, a "AIAC News", vol. 33/34, p. 4-6, 2002, Roma (Itàlia).
. “Indígenes i romans a l'ibèric final. L'assentament ibèric de la Facultat de Medicina de la UAB (Cerdanyola del Vallès)”, a "Limes", vol. 8, p. 153-158, 2002, Cerdanyola del Vallès.
. I. Rodà; J. M. Noguera: “Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR). Espanya”, a "Full d'Informació, Societat Catalana d'Arqueologia", vol. 200, 2003, Barcelona.
. E. Marin; M. Mayer; G. Paci; I. Rodà: “Iscrizioni romane di Narona conservate nel Museo di Makarska”, a "Posebni otisak iz Zbornica Tomislava Marasovica", p. 96-107, 2003, Museu de Makarska, Makarska (Croàcia).
. I. Rodà; A. Àlvarez: “Fragmento de escultura romana hallado en la zona de Calahorra”, a "Kalakorikos", vol. 8, p. 269-274, 2003, Calahorra.
. “El teatro romano, la puesta en escena. Presentación de la exposición”, a "El teatro romano. La puesta en escena", p. 17-23, 2003, Fundació Caixa de Pensions, Barcelona.
. “Datación e iconografía del ‘Asclepio’ de Emporiae”, a "IV Reunião sobre Escultura Romana na Hispânia (Lisboa-Cascais 2002)", vol. 8, p. 149-155, 2004, Ministeri de Cultura, Subdirecció General d'Informació i Publicacions, Madrid.
. “Agripa y el comercio del plomo”, a "Mastia: Revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena", vol. 3, p. 183-193, 2004, Cartagena.
. “El mármol como soporte privilegiado en los programas ornamentales de época imperial”, a "La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de occidente. Actas del Congreso Internacional (Cartagena 2003)", p. 405-420, 2004, Universitat de Múrcia, Múrcia.
. I. Rodà; A. Álvarez: “Anàlisi de les escultures de marbre de l'Augusteum”, a "Divo Augusto. La descoberta d'un temple romà a Croàcia", p. 167-174 i 371-373, 2004, Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona.
. “El culte imperial a la colònia de Barcino”, a "Divo Augusto. La descoberta d'un temple romà a Croàcia", p. 311-322 i 418-423, 2004, Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona.
. A. Gutiérrez; I. Rodà: “Història i Arqueologia”, a "El Mèdol", p. 48-85, 2004, Fundació Abertis, Barcelona.
. “Presentación”, a "Aqua Romana. Tècnica humana i força divina", p. 18-39, 2004, Museu de les Aigües de la Fundació Agbar, Barcelona.
. “Uso y comercio del mármol”, a "Histria Antiqua", vol. 12, p. 39-44, 2004, Pula (Croàcia).
. “Valoració de l'epigrafia romana de Rubí: notícies d'un nou fragment”, a "Identitats. Revista del Castell-Ecomuseu Urbà de Rubí", vol. 3, p. 21-29, 2004, Rubí.
. “Prólogo”, del volum "Corpus Signorum Imperii Romani. España II. La escultura hispánica figurada de la Antigüedad tardía (siglos IV-VII)", vol. I, p. XVII-XVIII, 2005, Ed. Tabularium, Múrcia.
. I. Rodà; A. Martin et alii: “Personatges de Barcino i el vi laietà”, a "QUARHIS: Quaderns d'Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona", vol. 1, p. 46-57, 2005, Barcelona.
. I. Rodà; M. Colega; A. Claridge: “Kipovi iz Augusteuma Narone. Opis, Tehnika, Ikonografija”, a "VAHD: Vjesnik za Arheologiju i Historiju Dalmatinsku", vol. 97, p. 199-272, 2005, Split (Croàcia).
. “El agua y los romanos. La tecnología punta llegada a Occidente”, a "Historia y Vida", vol. 448, p. 72-83, 2005, Barcelona. ISSN: 1139-3599.
. “Els mosaics de Bell-lloc”, a "Girona a l’abast. X. Girona romana", p. 213-223, 2005, Girona.
. I. Rodà; C. Pérez González i E. Illarregui, coord.: “La figura de Agripa en Hispania”, a "Actas. Roman Military Archaeology in Europe-Arqueología militar romana en Europa (Segovia 2001)", p. 319-331, 2005, Junta de Castella i Lleó-Universitat de Segòvia, Segòvia. ISBN: 84-9718-294-4.
. “¿Cómo pueden descubrirse unas thermae? Entre el culto y el placer”, a "Histria Antiqua", vol. 13, p. 13-16, 2005, Pula (Croàcia).
. “La difusión de los mármoles pirenaicos en Hispania y la datación epigráfica de los inicios de la explotación de las canteras”, a "L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’èpoque julio-claudienne. Organisation des espaces provinciaux. IV Colloque Aquitania (Saintes 2003)", p. 461-471, 2005, Fédération Aquitania, Burdeus (França). ISBN: 2-910763-05-6.
. “Representació de jardins en la musivària romana”, a "Jardins d’Empúries. La jardineria en època romana", p. 69-73, 2005, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, L’Escala-Empúries. ISBN: 84-393-6814-3.
. “Un nuevo cónsul suffectus en un pedestal del foro de Nesactium (Istria, Croacia)”, a "Epigraphica", vol. LXVII, p. 269-277, 2005, Bologna (Itàlia). ISSN: 0013-9572.
. M. Molist; J. Sanmartí; I. Rodà: “La historiografia sobre prehistòria i món antic als Països Catalans en els darrers decennis. Les aportacions de l’arqueologia”, a "Afers 50. Vint anys d’historiografia als Països Catalans", p. 29-42, 2005, Catarroja.
. “Fenicios, los señores del mar”, a "Historia de National Geographic", vol. 24, p. 48-59, 2005, Barcelona. ISSN/ISBN: 9788420639475.
. “Estàtua de Venus trobada a Mataró”, a "Laietania", vol. 16, p. 177-184, 2005, Mataró.
. J. M. Gurt; I. Rodà: “El pont del Diable. El monumento romano dentro de la política territorial augustea”, a "Archivo Español de Arqueología", vol. 78, p. 147-165, 2005, Madrid.
. “Iconografia d’una làmina repussada, de bronze, del Museu de Reus”, a "Informatiu Museus. Revista de Recerca i de Divulgació Cultural dels Museus de Reus", vol. 33, p. 16-20, 2006, Reus.
. “Militares en el área inerme de Hispania Citerior”, a "Arqueología Militar romana en Hispania II. Producción y abastecimiento en el ámbito militar", p. 205-218, 2006, Universitat de Lleó-Ajuntament de Lleó, Lleó. ISBN: 84-9773-282-0.
. “Iconografía de un aplique de bronce del Museo de Reus”, a "El concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a la profesora Pilar León", vol. II, p. 263-270, 2006, Universitat de Còrdova-Ajuntament de Còrdova, Còrdova. ISSN/ISBN: 84780182220.
. “Aqua romana: técnica humana y fuerza divina”, a "Tecnología del Agua", vol. 268, p. 72-77, gener 2006, Madrid. ISSN/ISBN: 211/8173.
. “The Cantabrian wars and the reorganization of north Hispania: between literary sources, epigraphy and archaeology”, a "The Roman Army in Hispania. An Archaeological Guide", p. 53-63, 2006, Universitat de Lleó, Lleó.
. “Las guerras cántabras y la reorganización del norte de Hispania: fuentes literarias, epigrafía y arqueología”, a "El ejército romano en hispania. Guía Arqueológica", p. 55-65, 2006, Universitat de Lleó, Lleó.
. “Prólogo”, a "Los sarcófagos Romanos de Andalucía. Corpus Signorum Imperii Romani (España)", p. 1-2, 2007, Ed. Tabularium, Múrcia. ISSN/ISBN: 9788495815699.
. “Documentos e imágenes de culto imperial en la Tarraconense septentrional”, a "Actas del Congreso Internacional Culto Imperial: política y poder (Mérida 2006)", p. 739-761, 2007, Museu Nacional d'Art Romà, Mèrida. ISBN: 88-8265-438-9.
. I. Rodà, E. Marin, A. Claridge, M. Kolega: “Le due sculture inedite (nn. 3-4) dell’Augusteum di Narona: Ottavia e Antonia minor?”, a "Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Rendiconti", vol. 79, p. 177-204, 2007, Roma (Itàlia).
. J. de C. Nicolàs; I. Rodà: “Un nuevo lingote de plomo con la marca AGRIP”, a "XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae (Barcelona 2002)", p. 1017-1020, 2007, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.
. “Roma tra Dalmatia e Hispania. La figura di Agrippa”, a "Circolo dell’Ambasciata Croata 2005/2006", p. 55-69, 2007, Ambasciata della Republica di Croazia presso la Santa Sede, Roma (Itàlia).
. “Tecnología y comercio: la mirada del pasado al presente”, a "Ciencia y tecnología en el mundo antiguo. Monografías Emeritenses", p. 281-298, 2007, Ministeri de Cultura-Museu Nacional d'Art Romà-Fundació d'Estudis Romans, Mèrida.
. “La figura de Agripa, el ejército y la promoción de las obras públicas en Hispania”, a "Larouco", vol. 4, p. 27-43, 2007.
. “Nerón. Terror en el trono imperial”, a "Historia y Vida", vol. 475, p. 63-71, 2007, Barcelona. ISSN/ISBN: 1139-3599.
. “El sarcófago de la casta Susana dentro del conjunto cristiano de Gerona”, a "Akten des Symposiums des Sarkophag-Studien – Corpus (Marburg, Alemania 2001)", vol. 2, p. 205-213, 2007, Ed. Philipp von Zabern, Mainz (Alemanya).
. “Les inscripcions de la Plaça de la Vila de Madrid”, a "QUARHIS. Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona", vol. 3, p. 114-123, 2007, Barcelona. ISSN/ISBN: 1699-793X.
. “Prólogo”, de l'obra "Planimetria Arqueològica de Tarraco", Col. Documenta, vol. 5, p. XI, 2007, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona. ISSN/ISBN: 843936511X.
. I. Rodà, A. Martín Oliveras; C. Velasco Felipe: “Cella Vinaria de Vallmora (Teià, Barcelona) un modelo de explotación vitivinícola intensiva en la Layetania, Hispania Citerior (S. I a.C. – S. V d.C.)”, a "Histria Antiqua", vol. 15, p. 195-212, 2007, Pula (Croàcia). ISSN/ISBN: 1331-4270.
. “Dubtes sobre un déu: Asclepi o Serapis?”, a "L’Esculapi. El retorn del Déu", catàleg, p. 65-72, 2007, Museu d’Arqueologia de Catalunya, Barcelona. ISSN/ISBN: 84-393-7583-8.
. “Pròleg”, a "Les primeres passes del cristianisme a Cabrera de Mar", vol. 3, p. 7-9, 2007, Josep M. Modolell i Ros Ed., Cabrera de Mar.
. “El metal y el agua”, a "Sautuola. Metalistería de la Hispania romana", vol. XIII, p. 301-319, 2007, Institut de Prehistòria i Arqueologia “Sautuola”, Santander.
. F. Puig; I. Rodà “Las murallas de Barcino. Nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación”, a "Murallas de ciudades romanas en el Occidente del Imperio. Lucus Augusti como paradigma", p. 595-631, 2007, Diputació Provincial de Lugo, Lugo.
. G. Castellví; I. Rodà: “Le trophée de Pompée dans les Pyrénés (71 avant J.C.)”, suplement 58 p., 2008, Ed. Gallia, París (França).
. A. Àlvarez; R. Cebrián; I. Rodà: “El mármol de Almadén de la Plata y los marmora importados del foro de Segobriga”, a "Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en la Hispania Romana", 2008, Ed. L'Erma di Bretschneider, Sevilla.
. E. Koppel, I. Rodà: “La escultura de las villae de la zona del noreste hispánico: los ejemplos de Tarragona y Tossa de Mar”, a "Actas del IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función (Gijón 2006)", p. 99-131, 2008, Gijón.
. I. Rodà, G. Rosada: “Otium et negotium. Segni e significati nelle fonti, nella vita, negli spazi dei Romani e non solo”, a "Histria Antiqua", vol. 16, p. 13-22, 2008, Pula (Croàcia).
. F. Marco; I. Rodà: “A latin defixio (Sisak, Croatia) to the river god Savus mentioning L. Licinius Sura, hispanus*”, a "VAMZ (Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu)", vol. 3.s., XLI, p. 167-198, 2008, Zagreb (Croàcia).
. À. Àlvarez; V. García-Entero; A. Gutiérrez Garcia-Moreno; I. Rodà: “El marmor de Tarraco. Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en època romana. Tarraco marmor. The Quarrying, Use and Trade of Santa Tecla Stone in Roman Times”, p. 1-106, 2009, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona.
. “Espacios de representación en los foros de Hispania”, a "Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas", vol. 3, p. 69-87, 2009, Museu Arqueològic de Múrcia, Múrcia.
. “L’arqueologia pre-romana i romana al Montseny”, a "Monografies del Montseny", vol. 24, p. 28-40, 2009, Viladrau.
. “Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano”, a "Documenta", vol. 11, 2009, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona.
. “Hispania en las provincias occidentales del Imperio durante la República y el Alto Imperio: una perspectiva arqueológica”, a "Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano. Documenta", vol. 11, p. 193-221, 2009, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, Tarragona.
. “Pedres i marbres a l’antiguitat”, a "Tarraco pedra a pedra. Catàleg de l’exposició", p. 8-17, 2009, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona.
. A. Àlvarez; V. García-Entero; A. Gutiérrez Garcia-Moreno; I. Rodà: “The marmor of Tarraco o Santa Tecla Stone (Tarragona, Spain)”, a "Marbres et autres roches de la Méditerranée antique: études interdisciplinaires. Interdisciplinary Studies on Mediterranean Ancient Marble and Stones", p. 129-140, 2009, Ed. Maisonneuve & Larose Maison méditerranéenne des sciences de l’home, Aix-en-Provence (França).
. E. Marin; A. Claridge; M. Kolega; I. Rodà: “Skulpture iz Augusteuma Narone”, a "Histria Antiqua", vol. 18/2, p. 9-34, 2009, Pula (Croàcia).
. “Institut Català d'Arqueologia Clàssica: noves propostes 2008-2009”, a "Auriga", vol. 57, p. 10-11, 2009, Barcelona.
. J. Carruesco; A. González; I. Rodà; M. Tudela: “Una nueva propuesta educativa: Máster de Papirología (Tarragona, ICAC-URV)”, a "Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos (Valencia, 22-27 octubre de 2007)", p. 373-378, 2009, Madrid.
. F. Marco; I. Rodà: “Sobre una defixio de Sisak (Croacia) al dios fluvial Savus con mención del hispano L. Licinius Sura*”, a "Revista Internacional de Investigación sobre Magia y Astrología Antiguas", vol. 8, p. 105-132, 2009, Màlaga. ISSN: 1578-4517.
. “Enea in Spagna”, a "Archeo", anno XXVI, núm. 5 (303), p. 41-43, 2010, Milà (Itàlia).
. I. Rodà, M. Urteaga: “Marcus Aemilius Lepidus en un ladrillo de Oiasso (Irún)”, a "Pallas 82. Revue d’études antiques. Ab Aquitania in Hipaniam: Homenatge Pierre Sillières", vol. 82, p. 277-289, 2010, Toulouse (França).
. “Retrat de Marcus Licinius Crassus”, a "Catàleg d’escultura i col·leccions del món antic. Fons del Museu Frederic Marès", vol. 5, p. 75-77, 2010, Museu Frederic Marès, Barcelona.
. “El mil·liari de l’Aldea”, a "Miscel·lània en el 850è aniversari de la Parròquia de l'Aldea", p. 27-28, 2010, Parròquia de l’Aldea, l’Aldea.
. “La Tarragona de mitjan segle I dC”, a "Actes del Congrés: Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII) (Tarragona 2008)", p. 73-100, 2010, Fundació Privada Liber, Tarragona.
. “Licinio Craso en el Museo Marés de Barcelona”, a "Escultura romana en Hispania IV. Homenaje a Eva Koppel", vol. VI, p. 371-383, 2010, Ed. Tabularium, Múrcia.
. F. Puig; I. Rodà: “Las Murallas de Barcino: nuevas aportaciones al conocimiento de la evolución de sus sistemas de fortificación”, 2010, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona.
. F. Puig; I. Rodà: "Les Muralles de Barcino: noves aportacions al coneixement de l'evolució dels seus sistemes de fortificació", 2010, Museu d'Història de Barcelona, Barcelona.
. I. Rodà: “La promoción de las elites en las ciudades del conventus Tarraconensis”, a "Pluralidad e integración en el mundo romano", p. 177-188, 2010, Edicions Universitat de Navarra, Navarra.
. I. Rodà, A. Domènech: “Las gemas de Tarraco. Iconografía e identificación de los materiales”, a "Histria Antiqua", vol. 19, p. 37-46, 2011, Pula (Croàcia).
. I. Rodà, A. Gutiérrez: “El mármol de Luni-Carrara en la fachada Mediterránea de Hispania”, a "Ports Networks in the Roman Mediterranean (Siena 2008)", en premsa, Siena (Itàlia).
. R. Coll, I. Rodà: “Ulises en un plato de africana C hallado en Premià de Dalt (Barcelona)”, a "Actas del XI Coloquio Internacional de arte romano provincial. Roma y las provincias. Modelo y difusión", en premsa, Mèrida.
. “Epigraphy and the Media”, a "Proceedings of the Epigraphy Congress (Oxford 2007)", en premsa, Oxford.
. J. M. Nolla, I. Rodà: “Novedades en el tramo N de la vía Augusta”, a "Actas del simposio internacional Aspectos de la red hispano-romana (Mérida, 13-14 de noviembre)", en premsa, Museu Nacional d'Art Romà, Mèrida.
. “Sebastià Mariner i Bigorra”, a "La nissaga catalana del món clàssic", en premsa, Ed. Auriga, Barcelona.
. “Albert Balil i Illana”, a "La nissaga catalana del món clàssic", en premsa, Ed. Auriga, Barcelona.
. A. Àlvarez; A. Gutiérrez; I. Rodà: “Las rocas ornamentales en las provincias del imperio: el caso del Brocatello y la Piedra de Santa Tecla”, a "Actas de Ports Networks in the Roman Mediterranean (Siena, marzo 2008)", en premsa.
. A. Àlvarez; A. Gutiérrez; I. Rodà: “La caliza negra de Emporiae y Ruscio. Un problema no resuelto”, a "Actas del I Coloquio de Arqueología en Carranque (Carranque, marzo 2009)", en premsa.
. I. Rodà; J. Beltrán: “Las cupae de Tarraco y Barcino y el conjunto de cupae del Levante Peninsular: tipologías y contextos funerarios”, a "Actas del I Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales. Las cvpae hispanas: Origen, difusión, uso, tipología. (Los Bañales, abril 2010)", en premsa.
. “Imago Mortis: consideraciones acerca de la escultura y el retrato funerarios en la Roma antigua. El ejemplo de Barcino”, a "Actas del Seminario Internacional Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano (Tudela 2010)", en premsa.
. I. Rodà; D. Vaquerizo: “Corduba colonia patricia”, a "Archeo", en premsa.
. O. Reyes; C. Pérez; E. Illauregui; A. Àlvarez; A. Gutiérrez; I. Rodà: “Marmoreal representation of Las Pizarras (Coca, Segovia, Spain): a Roman Site”, a "Actas del Congreso Internacional ASMOSIA IX-Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity. Interdisciplinary studies on ancient stones, (Tarragona junio 2009)", en premsa.
. A. Àlvarez; I. Rodà; M. Riera; A. Gutiérrez; A. Domènech: “Provenance of some Roman marbles from El Pla de Ses Figueres (Cabrera, Balearic Islands, Spain)”, a "Actas del Congreso Internacional ASMOSIA IX-Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity. Interdisciplinary studies on ancient stones, (Tarragona junio 2009)", en premsa.
. “Marbres locals a Hispania”, a "Actes del Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild. Tarraco: construcció i arquitectura d’una capital provincial romana, (Tarragona, enero 2009)", en premsa.
. “Los seviri augustales de Narona”, a "Mélanges Emilio Marin", en premsa.
. “Les sarcophages chrétiens importés de Carthage à Tarraco. Un inventaire”, a "Actas del Colloque International Iconographie funéraire romaine et société: corpus antique, approches nouvelles? (Perpignan, noviembre 2010)", en premsa.

CONTRIBUCIONS A CONGRESSOS
. "Una gens barcelonesa del siglo II". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Simposio de la Sección de Barcelona de la SEEC". Publicació: Acta. Lloc celebració: Vilanova i la Geltrú, 1969.
. I. Rodà; J. O. Granados: "Nuevas investigaciones en el poblado ibérico de Sant Julià de Ramis (Gerona)". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XII Congreso Nacional de Arqueología". Publicació: Acta. Lloc celebració: Jaén, 1971.
. I. Rodà; F.-P. Verrié; J. Sol; A. M. Adroer: "Actividades arqueológicas del Museo de Historia de la Ciudad en los últimos cinco años (1966-1970)". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XII Congreso Nacional de Arqueología". Publicació: Acta. Lloc celebració: Jaén, 1971.
. "Un bronce monetiforme hallado en Barcelona". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "I Congreso Nacional de Numismática". Publicació: "Numisma", XXIII-XXIV. Lloc celebració: Saragossa, 1971.
. I. Rodà; M. Mayer: "El abastecimiento de aguas a la Barcelona romana. Reconstrucción de su trazado". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Simposio Internacional de Arqueología. Segovia y la Arqueología romana". Publicació: Acta. Lloc celebració: Segòvia, 1974.
. "La dispersión del poblamiento en el término de Barcelona en la época anterromana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "I Coloquio acerca del Pla de Barcelona". Publicació: "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad", XVII. Lloc celebració: Barcelona, 1975.
. I. Rodà; M. Mayer: "La influencia helénica en los antropónimos romanos de Cataluña". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Congreso Internacional de Estudios Mediterráneos". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1975.
. "Barcino. Su fundación y títulos honoríficos". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Symposium de Ciudades Augusteas". Publicació: Acta. Lloc celebració: Saragossa, 1976.
. I. Rodà; J. O. Granados: "Restos de una casa romana en el patio del palacio arzobispal de Barcelona". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XV Congreso Nacional de Arqueología". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lugo, 1977.
. "Le iscrizioni in onore di Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VII Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine". Publicació: "Dacia". Lloc celebració: Constanza (Itàlia), 1977.
. I. Rodà; M. Mayer: "Consideraciones sobre el topónimo Pollentia y el asentamiento romano en la bahía de Pollensa". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Symposium de Arqueología Pollentia y la romanización de las Baleares. XXI Centenario de la fundación de Pollentia". Publicació: Acta. Lloc celebració: L'Alcúdia, 1977.
. "Iconografia i distribució dels sarcòfags de tema pagà en les necròpolis de Barcino". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "IX Symposium de Prehistòria i Arqueologia Peninsular. II Reunió d'Arqueologia Paleocristiana Hispànica". Publicació: Acta. Lloc celebració: Montserrat, 1978.
. "Las dedicatorias a divinidades en la Barcelona romana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "La Religión romana en Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Madrid, 1979.
. I. Rodà; M. Mayer; G. Fabre: "Panorama religioso del Vallés en época romana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "La Religión romana en Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Madrid, 1979.
. I. Rodà; M. Mayer: "Epigrafia romana de la Cerdanya". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "IV Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà". Publicació: Acta. Lloc celebració: Puigcerdà, 1980.
. I. Rodà; M. Mayer: "Aelius Epaenetus, optumus rector". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "I Congreso Andaluz de Estudios Clásicos". Publicació: Acta. Lloc celebració: Jaén, 1981.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: "A propos du pont de Martorell: la participation de l'armée à l'amenagement du réseau routier de la Tarraconaise orientale sous Auguste". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Table Ronde Internationale. Epigraphie Hispanique, problèmes de méthode et d'édition". Publicació: Acta. Lloc celebració: Burdeus (França), 1981.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: "Epigrafia romana de la comarca del Bages". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos". Publicació: "Miscel·lània d'Estudis Bagencs", 3. Lloc celebració: Manresa, 1981.
. Congrés: "XVI Congreso Nacional de Arqueología". Lloc de celebració: Múrcia, 1982.
. "Consideracions sobre els retrats romans de Barcino". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "I Congrés del Pla de Barcelona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1982.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: "Epigrafia romana d'Osona". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XI Simposi de Prehistòria Peninsular". Publicació: "Ausa". Lloc celebració: Vic, 1982.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: "Bilan de l'épigraphie concernant l'actuelle province de Barcelone". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VII Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine".
Publicació: Acta. Lloc celebració: Atenes (Grècia), 1982.
. I. Rodà; M. Colega; A. Claridge: “Kipovi iz Augusteuma Narone. Opis, Tehnika, Ikonografija” (en premsa). Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VII Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine". Publicació: Acta. Lloc celebració: Atenes (Grècia), 1982.
. I. Rodà; M. Mayer: "Contactos entre la Liguria y el litoral norte de la Tarraconense a través de la Epigrafía". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Congreso Internacional I Liguri dall'Arno all'Ebro. Omaggio al Prof. Nino Lamboglia". Publicació: "Rivista di Studi Liguri", XLIX. Lloc celebració: Albenga (Itàlia), 1983.
. I. Rodà; M. Mayer: "La epigrafía republicana en Cataluña. Su reflejo en la red viaria". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Reunión sobre Epigrafía republicana hispana". Publicació: Acta. Lloc celebració: Saragossa, 1983.
. I. Rodà; M. Mayer; A. Àlvarez: "Los materiales lapídeos reaprovechados en construcciones medievales en Cataluña. La ciudad de Barcelona y su entorno". Tipus de participación: Comunicació. Congrés: "Colloque International Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age". Publicació: Acta. Lloc celebració: Rennes (França), 1983.
. "A propos de la sculpture grecque 'Emporion'". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XII Congrès International d'Archéologie Classique". Publicació: Acta. Lloc celebració: Atenes (Grècia), 1983.
. I. Rodà; M. Mayer: "Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Dertosa". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XVII Congreso Nacional de Arqueología". Publicació: Acta. Lloc celebració: Logronyo, 1983.
. I. Rodà; M. Mayer; G. Fabre: "La producción epigráfica de Isona". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XVII Congreso Nacional de Arqueología". Publicació: Acta. Lloc celebració: Logronyo, 1983.
. I. Rodà; M. Mayer: "La romanització de Catalunya. Algunes qüestions". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VI Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà". Publicació: Acta. Lloc celebració: Puigcerdà, 1984.
. "Estado actual de la epigrafía en Cataluña". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Table Ronde internationale. Epigraphie Hispanique, problèmes de méthode et d'édition". Publicació: Burdeus. Lloc celebració: París (França), 1984.
. "El retrato romano en el N.E. de la Tarraconense". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Conferenza Internazionale sul Ritratto romano". Publicació: Acta. Lloc celebració: Roma (Itàlia), 1984.
. I. Rodà; M. Mayer: "Les divinités feminines de la fertilité et de la fécondité en Hispania pendant l'époque romaine". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediterranean. Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean". Publicació: Acta. Lloc celebració: Malta, 1985.
. "Gentilicios etruscos de Tarraco". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Congreso Internazionale Etrusco". Publicació: Acta. Lloc celebració: Florència (Itàlia), 1985.
. I. Rodà; G. Fabre; M. Mayer: "Recrutement et promotion des elites municipales dans le nord-est de la Tarraconaise". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Colloque International de la AIEGL. Epigraphie et vie municipale". Publicación: Acta. Lloc celebració: Hammamet (Tuníssia), 1985.
. "Consideracions sobre la Barcino romana a propòsit dels seus monuments epigràfics". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Congrés sobre el Pla de Barcelona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1985.
. I. Rodà; M. Mayer; A. Àlvarez: "La importación del mármol en época romana. El ejemplo de Ventimiglia y su contraposición con el litoral norte de la Tarraconense". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Convegno di Studi Lunensi e prospettive sull'Occidente romano". Publicació: "Quaderni di Studi Lunensi", 10-12. Lloc celebració: Lerici (Itàlia), 1985.
. I. Rodà; M. Mayer: "Problemes de la romanització de la conca alta del Segre". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "7è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. Homenatge al Prof. Joan Maluquer". Publicació: Acta. Lloc celebració: Puigcerdà, 1986.
. I. Rodà; M. Mayer: "La recerca epigràfica per a la història de Rubí". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XXXII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos". Publicació: Acta. Lloc celebració: Rubí, 1986.
. Comunicació. Congrés: "I Jornades Internacionals d'Arqueologia Romana". Lloc celebració: Granollers, 1987.
. I. Rodà; M. Mayer: "La cuestura municipal en la costa oriental de la Hispania Citerior". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Coloquio Internacional AIEGL. Epigrafía jurídica". Publicació: Acta. Lloc celebració: Pamplona, 1987.
. Congrés: "IX Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine". Lloc celebració: Sofia (Turquia), 1987.
. I. Rodà; R. Ferrer; J. Ortega: "Aspectos formales de los pedestales tripartitos y monolíticos de la zona nororiental de la Tarraconense". Congrés: "Primeres Jornades per a la difusió de treballs d'investigació universitària". Lloc celebració: Barcelona, 1987.
. "Los primeros magistrados en colonias y municipios de la Hispania Citerior". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Simposio Internacional Vrso Colonia Iulia Genetiva". Publicació: Acta. Lloc celebració: Sevilla-Osuna, 1988.
. "La escultura romana importada en Hispania Citerior". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Coloquio Internacional sobre el comercio romano por vía marítima en el Mediterráneo Occidental. Homenaje al Prof. Nino Lamboglia". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1988.
. "L'iconographie d'Herakles en Hispania". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XIII Internationalen Kongresses für klassische Archäologie". Publicació: Acta. Lloc celebració: Berlín (Alemanya), 1988.
. "Balanç actual de l'epigrafia cristiana a Catalunya". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "III Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Maó 1988". Publicació: Acta. Lloc celebració: Maó, 1988.
. "Consideraciones sobre el sevirato en Hispania. Las dedicatorias ob honorem seviratus en el Conventus Tarraconensis". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Coloquio Internacional de Epigrafía. Culto y Sociedad en Occidente". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 1988.
. "El Pirineu català en època romana. Alguns problemes pendents". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "8è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà. La Romanització del Pirineu". Publicació: Acta. Lloc celebració: Puigcerdà, 1988.
. "Attualità e prospettive della scienza epigrafica tardo-antica". Tipus de participació: Workshop. Congrés: "Worksop: Attualità e prospettive della scienza epigrafica tardo-antica". Lloc celebració: Erice (Itàlia), 1989.
. I. Rodà; M. Mayer; J. M. Nolla: "Presentation", "Les stations routières" i "Bibliographie". Congrés: "Colloque Via Domitia et Via Augusta". Publicació: "La Vía Augusta de los Pirineos al Ebro". Lloc celebració: Perpinyà (França), 1989.
. "Uso y comercio del mármol". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Colloque International: L'iconographie divine de la Gaule celtique et romaine". Publicació: "Histria Antiqua". Lloc celebració: Nancy (França), 1989.
. "Sarcofagi della bottega di Cartagine a Tarraco". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VII Convegno Internazionale sull' Africa Romana". Publicació: Acta. Lloc celebració: Sasari (França), 1989.
. "Iconografía y epigrafía en dos mosaicos hispanos: las villas de Tossa y de Dueñas". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "VI Coloquio Internacional del Mosaico Antiguo". Publicació: Acta. Lloc celebració: Palència-Mèrida, 1990.
. "Escultura republicana en la Tarraconense: El monumento funerario de Malla". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "I Reunión sobre escultura romana en Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Mèrida, 1992.
. "La campanya d'excavacions a Santa Maria de Panissars (La Jonquera, Alt Empordà)". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "L'arqueologia a les terres gironines". Publicació: Acta. Lloc celebració: Sant Feliu de Guíxols, 1992.
. I. Rodà; M. Mayer: "Claudio e Hispania". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Colloque Claude de Lyon, empereur romain". Publicació: Acta. Lloc celebració: París-Nancy-Lyon (França), 1992.
. "Materiales de construcción". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "XIV Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 1993.
. I. Rodà; G. Castellví; J. M. Nolla: "Pompey's Trophies". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XIV Congrés Internacional d'Arqueologia Clàssica". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 1993.
. "Un cap de Venus recollit fortuïtament a Sarrià". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "III Congrés d'Història del Pla de Barcelona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1993.
. I. Rodà; A. Àlvarez; M. Mayer: "La pedra de Montjuïc i la seva utilització en època romana". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "III Congrés d'Història del Pla de Barcelona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1993.
. I. Rodà; J. O. Granados: "La Barcelona de l'època romana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "III Congrés d'Història del Pla de Barcelona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1993.
. "Conservació del patrimoni cultural i monumental". Tipus de participació: Ponència, a la taula rodona "Conservació del patrimoni cultural i monumental". Congrés: "Jornada-Col·loqui de Política en Medi Ambient". Lloc celebració: UAB, Bellaterra, 1993.
. "Monumentos públicos en el Conventus Tarraconensis". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XVI Workshop: Committenza e committenti tra Antichità e Alto Medioevo". Publicació: Acta. Lloc celebració: Erice (Itàlia), 1994.
. "Excavacions a Santa Maria de Panissars (La Jonquera, Alt Empordà). Una visió de conjunt". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Segones Jornades d'Arqueologia de les comarques de Girona". Publicació: Acta. Lloc celebració: Torroella de Montgrí, 1994.
. I. Rodà; M. Mayer: "Visigodos y cristianos en Barcino. A propósito de la inscripción pintada del baptisterio". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Congrès International d'Archéologie Chrétienne". Publicació: Acta. Lloc celebració: Split-Porec (Croàcia), 1994.
. I. Rodà; M. Mayer: "Militares en Aeso y Emporiae". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Colloque de la AIEGL. Rangordnung, la hierarchie militaire à l'époque romaine". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lyon (França), 1994.
. I. Rodà; J. M. Nolla: "El sector meridional dels Pirineus a l'època antiga. Unes reflexions". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "X Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà". Publicació: Acta. Lloc celebració: Puigcerdà, 1994.
. "Los mármoles de Itálica: su comercio y origen". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Jornadas del MMCC Aniversario de la Fundación de Itálica". Publicació: Acta. Lloc celebració: Sevilla, 1994.
. "L'ensenyament de l'arqueologia a la Universitat". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "I Jornades Arqueologia i Pedagogia". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1994.
. I. Rodà; E. M. Koppel: "Esculturas decorativas en los ámbitos público y privado de la zona noreste del Conventus Tarraconensis". Tipus de participació: Ponència i presidència de sessió. Congrés: "II Reunió sobre escultura romana a Hispània". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 1995.
. "The Use of marble and Decorative Stone in Roman Baetica". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "The Roman Archaeology Conference". Publicació: "Journal of Roman Archeology", suppl. sèrie núm. 29. Lloc celebració: University of Reading (Anglaterra), 1995.
. "Els marbres de la vil·la romana de Can Terrés". Tipus de participació: Conferència. Congrés: "II Jornades d'Història Local". Lloc celebració: la Garriga, 1995.
. "Los sarcófagos cristianos de Tarraco". Tipus de participació: Ponència i presidència de sessió. Congrés: "Symposium 125 Jahre Sarkophag-Corpus". Publicació: Acta. Lloc celebració: Marburg (Alemanya), 1995.
. "Epigrafia romana in area Adriatica". Tipus de participació: Presidència de sessió. Congrés: "IX Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain". Lloc celebració: Macerata (Itàlia), 1995.
. "Epigrafía y paisaje: el ejemplo de Barcino". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Urban and Landscape Archaeology". Publicació: Acta. Lloc celebració: Medulin (Croàcia), 1995.
. "Los mármoles romanos de Hispania". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "International Archaeological Symposium: Harmony in Stone. Shaping, Building, and Decoration Techniques through History". Publicació: "Histria Antiqua", 3. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 1996.
. "El papel de Agripa en la trama urbana de la Hispania augustea". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Congreso Internacional Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lugo, 1996.
. "La escultura del sur de la Narbonense y del norte de Hispania Citerior: paralelos y contactos". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "III Reunión sobre Escultura Romana de Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Còrdova, 1997.
. "Espacios de representación y de culto dinástico en la provincia de Hispania Citerior". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Imperial Cult in the Eastern Adriatic". Publicació: Acta. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 1997.
. I. Rodà; L. Gasperini: "La nueva propuesta de datación de la inscripción rupestre de Ferentino". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Saxa Scripta. III Simpósio ibero-itálico de epigrafia rupestre". Publicació: Acta. Lloc celebració: Viseu (Portugal), 1997.
. "La difícil frontera entre escultura ibérica y escultura romana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Congrés Internacional Els Íbers, prínceps d'Occident". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 1998.
. I. Rodà; E. Marin; M. Mayer; G. Paci: "Elementos para una puesta al día de las inscripciones del campo militar de Bigeste". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Les légions de Rome sous le Haut-Empire". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lyon (França), 1998.
. "Foros y epigrafía: Algunos ejemplos de Hispania Citerior". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "The Roman Forum: an Economic, Cultural and Cult Centre". Publicació: "Histria Antiqua", 5. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 1998.
. "La difícil frontera entre escultura ibérica y escultura romana". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "II Congreso Internacional de Historia de los Pirineos". Publicació: Acta. Lloc celebració: Girona, 1998.
. "Un nuevo cónsul suffectus en un pedestal del foro de Nesactium (Istria, Croacia)". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Taula rodona El Pont del Diable". Publicació: "Epigraphica", LXVII. Lloc celebració: Martorell-Castellbisbal, 1999.
. "Los estudios romanos en la Península Ibérica: presente y futuro". Tipus de participació: Taula rodona. Congrés: "Los estudios romanos en la Península Ibérica: presente y futuro". Lloc celebració: Mèrida, 1999.
. "Los sarcófagos cristianos de Barcino y su material". Tipus de participació: Ponència i presidència de sessió. Congrés: "Symposium Frühchrstliche Sarkophage". Publicació: Acta. Lloc celebració: Marburg (Alemanya), 1999.
. I. Rodà; A. Àlvarez; M. Mayer: "Mármoles y calizas de los Pirineos centrales y su utilización en época romana". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Table Ronde Internationale Explotation des Ressources naturelles dans les Pyrénées durant l'Antiquité". Publicació: Acta. Lloc celebració: Toulouse (França), 1999.
. "La cronología de las fortificaciones de las ciudades romanas en Hispania Citerior". Tipus de participació: Ponència i presidència de sessió. Congrés: "International Archaeological Symposium. Defence Systems through History". Publicació: Acta. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 1999.
. "Testimonios epigráficos de las termas". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "II Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón. Termas romanas en el occidente del Imperio". Publicació: Acta. Lloc celebració: Gijón, 1999.
. I. Rodà; M. Mayer: "Los formularios funerarios en las inscripciones latinas de Hispania". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "International Archaeological Symposium, The City of the Dead and the City of the Living". Publicació: Acta. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 2000.
. "Excursus hispanique: un monument funéraire républicain d'Espagne Citérieure avec la répresentation d'Hercule". Tipus de participació: Ponència, presidència de sessió i presentació dels dos primers volums del CSIR-Espanya. Congrés: "Symposium Sarkophag-Corpus". Publicació: Acta. Lloc celebració: Marburg (Alemanya), 2001.
. E. Koppel, I. Rodà: "La escultura de las villae de la zona del noreste hispánico: los ejemplos de Tarragona y Tossa de Mar". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Actas del IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función". Publicació: Acta. Lloc celebració: Gijón, 2001.
. "La figura de Agripa en Hispania". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Roman Military Archaeology in Europe". Publicació: Acta. Lloc celebració: Segòvia, 2001.
. "Datación e iconografía del 'Asclepio' de Emporiae". Tipus de participació: Ponència i presidència de sessió. Congrés: "IV Reuniao sobre Escultura romana da Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lisboa-Cascais (Portugal), 2002.
. "L'epigrafia de Can Modolell". Tipus de participació: Pòster i presidència de sessió. Congrés: "XII Congrés Internacional d'Epigrafia Grega i Llatina". Publicació: "Laietania". Lloc celebració: Barcelona, 2002.
. "Espacios de representación de los foros de Hispania". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "El foro como espacio regulador de la vida cívica religiosa de las ciudades romanas de Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Lorca, 2002.
. "La difusión de los mármoles pirenaicos en Hispania y la datación epigráfica de los inicios de la explotación de las canteras". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "L'Aquitaine et l'Hispanie septentrionale à l'époque juio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux". Publicació: Acta. Lloc celebració: Saintes (França), 2003.
. "El mármol como soporte privilegiado en los programas ornamentales de época imperial". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente". Publicació: Acta. Lloc celebració: Cartagena, 2003.
. "Los soportes privilegiados de las inscripciones romanas". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Archäologie und Epigraphik. Ein Dialog zum 150jährigen Bestehen des Corpus Inscriptionum Latinarum". Lloc celebració: Berlín (Alemanya), 2003.
. "Uso y comercio del mármol". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "International Archaeological Symposium. Economy a Trade through Historical Periods". Publicació: "Histria Antiqua". Lloc celebració: Pula (Croàcia), 2003.
. "Espacios de representación en los foros de Hispania". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "II Congreso Arqueología militar romana en Hispania". Lloc celebració: Lleó, 2004.
. "Una escultura de Venus hallada en Iluro". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "V Reunión sobre escultura romana en Hispania". Publicació: Acta. Lloc celebració: Múrcia, 2005.
. "¿Cómo pueden descubrirse unas thermae? Entre el culto y el placer". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Internacional Archaeological Symposium. Instrumentum domesticum". Publicació: "Histria Antiqua", 13. Lloc celebració: Pula (Croàcia), 2005.
. "Documentos e imágenes de culto imperial en la Tarraconense septentrional". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Congreso Internacional Culto imperial: política y poder-International Congreee Imperial cult: politic and power". Publicació: Acta. Lloc celebració: Mèrida, 2006.
. I. Rodà; E. M. Koppel; J. M. Noguera; T. Nogales: "Programas artísticos y decorativos de las villas romanas: la escultura". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Las villae tardorromanas en el Occidente del Imperio: arquitectura y función". Publicació: Acta. Lloc celebració: Gijón, 2006.
. I. Rodà; A. Àlvarez; R. Cebrián: "El mármol de Almadén de la Plata en los programas decorativos de Segobriga (Cuenca)". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Marmora Baeticae. La explotación, comercio y uso de los materiales pétreos en la Bética en el marco del Imperio romano". Lloc celebració: Sevilla, 2006.
. "Un nuevo lingote de plomo con la marca AGRIP". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "XIII Congrés Internacional d’Epigrafia grega i llatina". Publicació: Acta. Lloc celebració: Barcelona, 15-IX-2007.
. "Una nueva propuesta educativa: Máster en papirología (Tarragona, ICAC-URV)". Tipus de participació: Conferència. Congrés: "XII Congreso Español de Estudios Clásicos". Lloc celebració: València, 22-X-2007 al 26-X-2007.
. I. Rodà; J. M. Palet: "Gestion de l’eau et anthropisation des milieux au nord-est de la peninsule ibérique durant l’Antiquité: apports de l’archéologie du paysage". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Coloquio internacional Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord". Publicació: Acta. Lloc celebració: Cassino-Napoli (Itàlia), 5-V-2008 al 7-V-2008.
. "Tarragona, capital de la província romana de la Tarraconense en el segle primer". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Congrés internacional Pau, Fructuós i el Cristianisme Primitiu a Tarragona (segles I-VIII)". Lloc celebració: Tarragona, 19-VI-2008.
. "La promoción de la elites en las ciudades del conventus Tarraconensis". Tipus de participació: Conferència. Congrés: "Congreso Internacional de Epigrafía e Historia Antigua Italia-Ibera «El mundo romano, modelo de integración social y cultural»". Lloc celebració: Universitat de Navarra, Pamplona, 16-X-2008.
. "Marbres locals a Hispània". Tipus de participació: Comunicació. Congrés: "Tarraco: Construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild". Lloc celebració: Col·legi d’Enginyers Industrials, Tarragona, 28-I-2009 al 30-I-2009.
. "Marmora en Hispania: marmora importados e hispanos". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "I Coloquio de Arqueología en Carranque". Publicació: Acta. Lloc celebració: Carranque, 05-III-2009 al 07-III-2009.
. "Trobem Roma a cada pas". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "III Jornades de Didàctica de les Llengües Clàssiques". Lloc celebració: Barcelona, 13-III-2009.
. R. Coll; I. Rodà: "Ulises en un plato de africana C hallado en Premià de Dalt (Barcelona)". Tipus de participació: Pòster. Congrés: "XI Coloquio Internacional de Arte Romano provincial. Roma y las provincias: Modelo y difusión". Publicació: Acta. Lloc celebració: Mèrida, 18-V-2009 al 23-V-2009.
. O. Reyes; C. Pérez; E. Illauregui; A. Àlvarez; A. Gutiérrez; I. Rodà: "Marmoreal representation of Las Pizarras (Coca, Segovia, Spain): a Roman Site". Tipus de participació: Pòster. Congrés: "Congreso Internacional ASMOSIA IX «Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity. Interdisciplinary studies on ancient stones»". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 8-VI-2009 al 13-VI-2009.
. A. Àlvarez; I. Rodà; M. Riera; A. Gutiérrez; A. Domènech: "Provenance of some Roman marbles from El Pla de Ses Figueres (Cabrera, Balearic Islands, Spain)". Tipus de participació: Pòster. Congrés: "Congreso Internacional ASMOSIA IX «Association for the Study of Marbles and Other Stones In Antiquity. Interdisciplinary studies on ancient stones»". Publicació: Acta. Lloc celebració: Tarragona, 8-VI-2009 al 13-VI-2009.
. "Las ciudades romanas de la Tarraconense". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Hispania Citerior Tarraconensis. Ciudades y Territorios". Lloc celebració: Dènia, 29-VI-2009.
. "Imago Mortis: consideraciones acerca de la escultura y el retrato funerarios en la Roma antigua. El ejemplo de Barcino". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Seminario Internacional Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos, epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano". Lloc celebració: Tudela, 15-X-2009 al 18-X-2009.
. "El material de la gemas y camafeos de Tarragona (Tarraco, Hispania citerior)". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "International Archaeological Symposium. Arts and crafts from Prehistory to the Early Middle Ages". Lloc celebració: Pula (Croàcia), 17-XI-2009.
. "Infraestructuras para la investigación arqueológica en España y en Europa". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "Simposio Las humanidades en España y en Europa: Retos y oportunidades de la convergencia europea en la educación superior y en la investigación". Lloc celebració: Madrid, 24-III-2010 al 25-III-2010.
. I. Rodà; J. Beltrán: "Las cupae de Tarraco y Barcino y el conjunto de cupae del Levante Peninsular: tipologías y contextos funerarios". Tipus de participació: Ponència. Congrés: "I Coloquio de Arqueología e Historia Antigua de Los Bañales. Las cvpae hispanas: Origen, difusión, uso, tipología". Lloc celebració: Los Bañales, 16-IV-2010 al 18-IV-2010.
. "Sesión de conclusiones". Tipus de participació: Presidència de sessió. Congrés: "Coloquio Internacional Vino et Oleo Hisoaniae. Áreas de producción y procesos tecnológicos del vino y del aceite en la hispania romana". Lloc celebració: Múrcia, 05-V-2010 al 07-V-2010.
. "Augusta Emerita: producciones artísticas y artesanales". Tipus de participació: Taula rodona. Congrés: "Congreso Internacional 1910-2010. El Yacimiento Emeritense". Lloc celebració: Mèrida, 10-XI-2010 al 13-XI-2010.

ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I REUNIONS
. "VII Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana". Barcelona, 1969.
. "XI Congreso Nacional de Arqueología". Mèrida, 1969.
. "IV Congreso Nacional de Estudios Clásicos". Barcelona, 1972.
. "III Simposi de la Secció de Barcelona de la SEEC". Tarragona, 1973.
. "XIII Congreso Nacional de Arqueología". Huelva, 1973.
. "Congreso Internacional de la FIEC". Madrid, 1974.
. "IV Simposi de la Secció de Barcelona de la SEEC". Girona, 1975.
. "V Congreso Nacional de Estudios Clásicos". Madrid-Sevilla, 1976.
. "Simposi Internacional sobre Els Orígens del món ibèric". Barcelona, 1977.
. "XI International Congress of Classical Archaeology". Londres (Anglaterra), 1978.
. "I Simposi Numismàtic de Barcelona". Barcelona, 1978.
. "Disputationes Salonitanae II". Split (Croàcia), 1979.
. "VIII Congresso Internazionale di Studi sul drama antico, Seneca e il teatro latino". Siracusa (Itàlia), 1981.
. "5è Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà". Puigcerdà, 1982.
. "II Reunión de Economía de la Península Ibérica". Barcelona, 1982.
. "VIII Simposi de la Secció de Barcelona de la SEEC". Reus, 1985.
. "Col·loqui El Vi a l'Antiguitat". Badalona, 1985.
. "XXXIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos". Granollers, 1987.
. "IX Simposi de la Secció Catalana de la SEEC". Sant Feliu de Guíxols, 1988.
. "Ir Coloquio de Pintura mural romana en España". València, 1989.
. "La presencia de material etrusco en el ámbito de la colonización arcaica en la Península Ibérica. Mesa redonda". Universitat de Barcelona, 1990.
. "Marseille grecque i Marseille et la Gaule". Marsella (França), 1990.
. "Rencontres d'Epigraphie". Ecole Française de Rome (Itàlia), 1991.
. "Simposi Internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa". Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, 1991.
. "Produzione e distribuzione nell'economia romana: Il contributo dell'instrumentum domesticum". American Academy in Rom (Itàlia), 1992.
. "X Congrès International d'Epigraphie Grecque et Latine". Presidència sessió d'Hispània II. Nîmes (França), 1992.
. "Roma y las primeras culturas epigráficas del Occidente mediterráneo (siglos II-I a.C.)". Saragossa, 1992.
. "II Jornades sobre la situació professional dels arqueòlegs". Barcelona, 1993.
. "Historiae Augustae Colloquium Barcinonense". Barcelona-Empúries, 1993.
. "Reunión anual de la Association pour l'Antiquité tardive". Barcelona, 1993.
. "Rencontres d'Epigraphie. Les aquae salutares". Roma-Viterbo (Itàlia), 1993.
. "VI Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispánicas". Coimbra-Figueira da Foz (Portugal), 1994.
. "Cirene e la Cirenaica nell'Antichità". Roma-Frascati (Itàlia), 1996.
. "XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina". Roma (Itàlia), 1997.
. "VII Coloquio de Lenguas y Culturas Paleohispánicas". Saragossa, 1997.
. "ICEE Annual Conference". Barcelona, 1997.
. "II Col·loqui d'Arqueologia romana. El vi a l'Antiguitat". Presidència de sessió. Badalona, 1998.
. "Jornada organitzada pel Centre d'Estudis Ambientals", UAB, Bellaterra, 1998.
. "Tàrraco 1999. Jornades d'Arqueologia sobre intervencions a la ciutat antiga i al seu territori (1993-1999)". Tarragona, 1999.
. "XI Congrès International d'Études Classiques". Kavala (Grècia), 1999.
. "Teatres romans. Estudi i conservació del patrimoni monumental en ciutats actuals". Tarragona, 2000.
. "Mitos de fundación de ciudades en el mundo antiguo (Mesopotamia, Grecia y Roma)". Centre de Cultura Contemporània, Barcelona, 2000.
. "I Jornades Hispàniques d'Història del Vidre", Barcelona-Sitges, 2000.
. "II Congrés Internacional sobre Museïtzació de jaciments arqueològics". Barcelona, 2002.
. "Simulacra Romae. Imatges de Roma". Tarragona, 2002.
. "Jornades d'Arqueologia 2003" i "II Jornades d'Arqueologia del Baix Llobregat". Sant Boi de Llobregat, 2003.
. "III Jornada sobre la gestió del patrimoni sostenible: patrimoni cultural i turisme". Castellet del Foix, 2003.
. "VIII Simposi Internacional de la Societat Espanyola de Plutarquistes (IPS): Plutarc a la seva època: Paideia i Societat". Barcelona, 2003.
. "III Jornada d'Història Antiga. Ciutat pagana i ciutat cristiana. Simbiosi i transformació". Montserrat, 2003.
. "IV Jornada sobre la gestió del patrimoni sostenible: els parcs arqueològics". Barcelona, 2004.
. "La cervesa en el món antic". Membre del comitè científic organitzador. Barcelona, 2004.
. "Jornada sobre la gestió del Patrimoni de la Humanitat". Barcelona, 2005.
. "La producció i el comerç de les àmfores de la província Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual Guasch". Barcelona, 2005.
. "Èlits i arquitectura a l’antiguitat tardana". Presidència de sessió. Barcelona, 2006.
. "Culto Imperial : política y poder". Mèrida, maig 2006.
. "Seminario Internacional Hispania provincia romana". Codirecció del seminari. UNED. Tudela, abril 2007.
. "Xe Colloque international sur l’art provincial romain". Aix-en-Provence (França), maig 2007.
. "Simposio sobre a Vía XVIII do I. de A. ao seu paso pola provincia de Ourense". Codirecció del seminari. Universitat de Santiago de Compostel·la, juliol 2007.
. "La cerámica romana: metodologie per lo studio di produzione, circolazione e consumo". Summer School, Università di Catania (Itàlia), octubre 2007.
. "III Reunión Internacional sobre Poesía Epigráfica latina". Universitat de València, abril 2007.
. "Xe Colloque international sur l’Art Provincial Romain. Les ateliers de sculpture régionaux: technique, style et iconographie". Presidenta de la sessió dedicada a la Gaule Narbonnaise. Arles i Aix-en-Provence (França), maig 2007.
. "Per una comune cultura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord. Coloquio Internacional". Università degli Studi di Cassino (Itàlia), maig 2008.
. "VI Reunión de Escultura romana en Hispania". Parc Arqueològic de Segobriga, Conca, octubre 2008.
. "IV Forum Auriga Diàleg sobre la tradició grecorromana a Catalunya, capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008. El centenari de l’inici de les excavacions dels jaciments d’Empúries (Alt Empordà) i Ruscino (Rosselló). Homenatge a Rémy Marichal". Ruscino-Empúries, 8-XI-2008 al 9-XI-2008.
. "XI Coloquio Internacional de Arte romano Provincial. Roma y las provincias: Modelo y difusión". Museo Nacional de Arte Romano, Mèrida, maig 2009.
. "ASMOSIA IX International Conference. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone". Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, juny 2009.

CONGRESSOS
. Ponència i presidència de sessió. "International Archaeological Symposium. Defence Systems through History". Pula (Croàcia), 1999.
. Ponència, presidència de sessió i presentació dels dos primers volums del CSIR-Espanya. "Symposium Sarkophag-Corpus". Marburg (Alemanya), 2001.
. Direcció científica. "Seminario Internacional Hispania Provincia Romana. Hispania en las provincias occidentales del imperio romano". UNED, Tudela, 2008.
. Comitè organitzador. "IV Fòrum Auriga. Diàleg sobre la tradició grecorromana a Catalunya, capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008. El centenari de l’inici de les excavacions dels jaciments d’Empúries (Alt Empordà) i Ruscino (Rosselló). Homenatge a Rémy Marichal". Ruscino (França)-Empúries, 2008.
. Direcció científica. "XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial. Roma y las provincias: Modelo y difusión". Museu Nacional d'Art Romà, Mèrida, 2009.
. Presidenta del comitè organitzador. "ASMOSIA IX International Conference. Interdisciplinary Studies on Ancient Stone". Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2009.
. Presidència de sessió. "Coloquio Internacional Vino et Oleo Hisoaniae. Áreas de producción y procesos tecnológicos del vino y del aceite en la hispania romana". Múrcia, 2010.
. Membre del comitè organitzador. "Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité, societas amicorum of longstanding tradition, is celebrating its 64th world session". Barcelona, 2010.
. Co-coordinadora científica. "Jornades Internacionals EXEMPLUM: Quan el monument es converteix en símbol. Grans jaciments urbans declarats patrimoni". Tarragona, 1/3-XII-2010.
. Coordinadora científica. "Seminario Internacional Epigrafía, Cultura y Sociedad en la antigua Roma". Tarragona, 1/3-III-2011.

TESIS DOCTORALS DIRIGIDES
. "Los sarcófagos romanos figurados de tema pagano hallados y conservados en Catalunya". Montserrat Claveria Nadal. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. 1994.
. "Quarries in the northeast of the Iberian Peninsula (modern Catalonia)". Anna Gutiérrez. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. 17-XII-2007.

CONFERÈNCIES I CURSOS
. "Historia de Barcelona". Participació als cursos organitzats periòdicament pel Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, amb conferències referents a l'arqueologia de Barcino. Barcelona. 1974-1978.
. "La ciutat romana i visigòtica". Conferència al “V Curs d'Història de Catalunya. El govern de les ciutats catalanes”. Barcelona. Octubre-novembre 1981.
. "Les vies romanes a Catalunya". Conferència Societat Catalana d'Organització Territorial (SCOT). Març 1982.
. Curs d'Art Clàssic, organitzat per l'ICE de la UAB per a professors d'ensenyament mitjà. Universitat Autònoma de Barcelona. Gener-febrer 1984.
. "L'epigrafia romana de la província de Barcelona". Conferència a SEEC. Març 1984.
. Curs d'arqueologia grega i romana, organitzat per l'ICE de la Universitat de Barcelona (Delegació de Tarragona). Institut Gaudí de Reus. Maig 1984.
. Cursos d'epigrafia, organitzats per l'ICE de la UAB. Gener-febrer 1985 i 1986.
. "Les divinitats romanes a Catalunya", dins el Programa de Conferències per a l'any 1986 del Museu Arqueològic de Barcelona. 15-IV-1986.
. Curs d'arqueologia romana itàlica, a càrrec del Prof. Antonio Frova, de la Università di Genova i director de les excavacions de Luni. Organització del curs. ICE de la UAB. Maig 1986.
. Curs d'Epigrafia Llatina, organitzat per l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Juliol 1986.
. "L'epigrafia d'Empúries. Estat de la qüestió". Conferència pronunciada en el "40 Curs d'Arqueologia d'Empúries". Empúries. 17-VII-1986.
. "L'art de l'antiga Roma". Conferència pronunciada als dos cursos titulats "Per conèixer els estils". Secció de Ciències i Arts del Centre Excursionista de Catalunya. Novembre 1986 i novembre 1987.
. "La mujer en la Cataluña romana". Seminari organitzat pel Departament d'Història Antiga de la Universitat de Cantàbria. Universitat de Cantàbria. Gener 1987.
. "Un laboratori per a l'estudi de matèries primeres". Conferència i coordinació del curs "Noves tecnologies al servei de l'Arqueologia", organitzat per la Fundació Caixa de Pensions. Museu de la Ciència de Barcelona. 20-I al 3-II-1987.
. "Panorama general de l'escultura romana. Les seves manifestacions a Catalunya". Conferència del curs "Art i Arqueologia romana" organitzat per la Societat Catalana d'Arqueologia. Museu Arqueològic de Barcelona. 2-IV-1987.
. "Excavacions a Can Jufresa, Terrassa", a càrrec d'A. Moro (Tribuna d'Arqueologia). Moderació d'aquesta tribuna. Barcelona. 9-IV-1987.
. "L'épigraphie d'Ampurias (Emporiae)". Conferència pronunciada al "Seminar für Alte Geschichte der Universität Heidelberg". Universitat d'Heidelberg (Alemanya). 15-VI-1987.
. Curs "El passat romà de Catalunya I", organitzat per l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Juliol 1987.
. Curs sobre Arqueologia Clàssica. Participació al curs organitzat pel Seminari de Formació Permanent dels Professors d'Ensenyament Mitjà. Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona. Novembre 1987.
. Diverses conferències a Instituts de Batxillerat de Barcelona i de la província, com per exemple l'Institut de la Garriga, Isaac Albèniz de Badalona, o el de Sant Celoni. Cursos acadèmics 1987-88 a 1989-90.
. Curs "El passat romà de Catalunya II", organitzat per l'Escola d'Hivern del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Febrer 1988.
. Curs "Mètodes d'avui per a una nova arqueologia". Coordinació del curs organitzat per la Fundació Caixa de Pensions. Museu de la Ciència. 21-I al 5-II-1988.
. "Un recorregut arqueològic per Àsia Menor". Conferència pronunciada en el cicle "Sessions de diapositives comentades i video arqueològic", organitzades pel Museu Arqueològic de Barcelona. Barcelona. 8-III-1988.
. Participació en la sèrie de visites comentades organitzades per “Amics de Barcelona Històrica i Monumental”, amb el recorregut de la muralla romana de Bacelona. Barcelona. 8-V-1988.
. Curs "El passat romà de Catalunya III", organitzat per l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Barcelona. Barcelona. Juliol 1988.
. "L'anàlisi dels materials lapidis. Aplicació a l'Arqueologia". Conferència i coordinació del curs "Arqueometria: tècniques de tractament de materials arqueològics". Museu de la Ciència. 22-XI al 2-XII-1988.
. "L'influx de l'art egipci sobre l'art clàssic greco-romà". Conferència dins el curs "Egipte i Grècia. Fonaments de la cultura occidental", organitzat pel Centre Cultural de la Caixa de Pensions entre novembre i desembre 1988. Barcelona. 15-XII-1988 (traslladada al 7-XII).
. "II Curso Attualità e prospettive della scienza epigrafica tardo-antica". Participació en el curs organitzat per la Scuola Superiore di Archeologia e Civiltà Medievali d'Erice. Erice (Itàlia). 5-III al 9-III-1989.
. "Testimonios arqueológicos de la Hispania de finales del siglo III a.C. a finales del siglo II a.C.". Conferència pronunciada a l'Associació Numismàtica Espanyola (ANE). 6-VI-1989.
. Curs "Els romans a la Mediterrània Occidental". Organitzat per l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. 3-VII al 7-VII-1989.
. "Problemas de arqueología tardorromana en España". Conferència pronunciada en el curs "Hispania en la época tardorromana". Museu Nacional d'Art Romà, Mèrida. 10-11-XI-1989.
. "L'art grec". Conferència pronunciada en les "Jornades Culturals de l'IB Fort Pius". Barcelona. 22-XI-1989.
. "L'extracció i el comerç de la pedra". Conferència i coordinació del curs "Tecnología de la cultura material romana", organitzat per la Fundació Caixa de Pensions. Museu de la Ciència, Barcelona. Gener-febrer 1990.
. "Qui vivia a la ciutat". Conferència pronunciada al curs "La gestió del patrimoni: com fer viu el passat", organitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 2-V-1990.
. "Els romans a la Mediterrània Oriental". Curs organitzat per l'Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. 3-VII al 7-VII-1990.
. "La donna nella Società tardo-antica e alto-medievale". Direcció del curs organitzat per la Scuola di Archeologia e Civiltà Medioevali d'Erice i impartició d'una conferència sobre iconografia. Erice (Itàlia). 10-XI al 14-XI-1990.
. "L'archeologia d'Hispania" i "L'epigrafia romana della Catalogna". Conferències. Museu Nacional de Ljubljana (Eslovènia). 10-X-1990.
. "Pompeia". Conferència. Museu de Gavà. 22-X-1990.
. "L'art romà a Catalunya". Conferència. Museu Comarcal de Mataró i el Maresme. 16-XI-1990.
. "La epigrafía latina ante la nueva edición del CIL de Hispania". Conferència pronunciada en el "Seminari sobre llatí i cultura clàssica a l'Espanya antiga", organitzat per la Fundació Pastor d'Estudis Clàssics. Madrid. 30-XI-1990.
. "El Mèdol rehabilitat. I ara què?". Participació a la taula rodona celebrada a l'Arxiu Històric de Tarragona. Tarrragona. 11-XII-1990.
. "Indústries i productes de la Hispània romana". Coordinació del curs organitzat per la Fundació Caixa de Pensions. Museu de la Ciència de Barcelona. 22-I al 8-II-1991.
. "De epigrafía ampuritana". Conferència organitzada pel Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Salamanca. Universitat de Salamanca. 4-II-1991.
. "I patroni d'Emporiae". Conferència. Facoltà di Filosofia e Lettere de la Università di Macerata (Itàlia). 19-II-1991.
. "L'epigrafia di Barcino" i "I patroni d'Emporiae". Conferències al "Seminario epigrafico sulla Spagna romana" impartit a la Università di Roma II (Tor Vergata). Roma (Itàlia). 20 i 21-II-1991.
. "Seminari sobre Epigrafia d'Hispània". Facoltà di Magistero de la Università di Cassino (Itàlia). 22-II-1991.
. "El monument del Coll de Panissars (La Jonquera/El Pertús)". Conferència amb G. Castellví i J. M. Nolla a la "Tribuna d'Arqueologia 1990-1991". Barcelona. 27-II-1991.
. Participació a la taula rodona sobre el Pont de Martorell. Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. 11-IV-1991.
. "L'epigrafia de Barcino". Conferència pronunciada al curs "Poblament del Pla de Barcelona. Estat de la investigació", organitzat per l'Agrupació de Diplomats en Arqueologia Hispànica per la Universitat de Barcelona. Barcelona. 13-V-1991.
. "L'epigrafia de Barcino al Museu Arqueològic de Barcelona". Conferència pronunciada en el curs "El món clàssic als Museus de Catalunya" organitzat per la XVIII Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Barcelona. Barcelona. 1-VII-1991.
. "Los monumentos del Coll de Panissars". Conferència pronunciada al Curs d'Estiu de Saldanya (Palència). Saldanya. 12-VII-1991.
. "La Arqueología". Conferència pronunciada en el curs "La recuperación del pasado", organitzat per la Universitat de Navarra. 8-XI-1991.
. Curs de doctorat (1 crèdit), dins del programa "Arqueoloxia e Historia da Antiguidade", organitzat pel Departament d'Història I de la Universitat de Santiago de Compostel·la. 10-12/XII/1991.
. Seminari d'Arqueologia, dins del programa de Màster MRM i del pograma de Postgrau FAIPAC organitzat per la UPC. Barcelona. 22-XI-1991, 24-I-1992, 28-II-1992.
. "El retrat romà". Conferència. Museu d'Història de la Ciutat. Barcelona. 19-II-1992.
. "Interdisciplinarietat de l'arqueologia". Conferència i coordinació del curs “Apxaio o i: Fer Arqueologia avui”. Museu de la Ciència de Barcelona. 25-II a 13-III-1992.
. "Fons documentals per a la identificació de materials arqueològics". Coordinació, amb A. Àlvarez, del curs "Ciències aplicades a les Humanitats" organitzat per l'ICE de la UAB. Universitat Autònoma de Barcelona. 2-III a 25-III-1992.
. "Los orígenes de Cataluña". Conferència pronunciada al curs "Historia de Cataluña", organitzat pel Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona per a l'"American and International Women Club". Barcelona. 5-III-1992.
. "Les àmfores romanes". Coordinació del seminari impartit en el marc del programa Erasmus amb la University of Southampton, a càrrec dels professors S. Keay i D. Williams. UAB. 6/10-III-1992.
. "Parcs del Penedès i el seu entorn en època romana". Conferència pronunciada en el marc del cicle "Rutes per la història del Penedès". Institut d'Estudis Penedesencs. 28-III-1992.
. "L'Esculapi d'Emporion". Conferència pronunciada al "I Seminari d'Iconografia" organitzat per l'Estudi General de Lleida. Lleida. 1-IV-1992.
. "La Via Domitia et le trophée de Pompée" (amb G. Castellví i J. M. Nolla). Conferència en el marc del cicle "Histoire de la Catalogne". Musée de Tautavel (França). 2-VII-1992.
. "Les fronteres i el limes de les províncies europees de Roma". Conferència pronunciada al curs "Les províncies de l'Imperi romà", organitzat per la XIX Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. 3-VII-1992.
. Presentació de les excavacions de Panissars. Casa de Cultura de la Jonquera. 9-VII-1992.
. "El paisaje epigráfico urbano". Conferència en el marc del cicle de conferències organitzat per l'Àrea d'Arqueologia. Universitat de Sevilla. 19-I-1993.
. "Arqueología y Epigrafía romanas: el paisaje epigráfico en la ciudad hispano-romana". Conferència pronunciada en el marc del cicle organitzat pel Departament de Prehistòria i Ciències de l'Antiguetat i de l'Edat Mitjana. Universitat de Màlaga. 20-I-1993.
. "Els materials de construcció romans". Conferència pronunciada en el marc del programa de Màster "Restauració de monuments d'arquitectura i enginyeria civil", de la UPC. Barcelona. 28-I-1993.
. "L'art grec i Egipte". Conferència pronunciada en el curs d'Egiptologia organitzat per la Societat Catalana d'Egiptologia. Barcelona. 25-III-1993.
. "Les ciutats de l'Adriàtic". Conferència pronunciada al curs "Les províncies de l'Imperi romà II. Itàlia", organitzat per la XX Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. 5-VII-1993.
. Intervenció a la taula "Conservació del patrimoni cultural i monumental", a la I Jornada en Medi Ambient. Barcelona. 7-X-1993.
. "El retrato romano. El ejemplo de Barcino". Conferència al curs "El retrato romano" organitzat per la Universitat de Múrcia. Múrcia. 2-XII-1993.
. Curs d'Epigrafia, organitzat per l'ICE de la Universitat de Girona. Girona. Febrer 1994.
. Coordinació del Seminari "Ideologia i romanització", impartit pels Prof. Simon Keay (University of Southampton) i José d'Encarnaçao (Universidade de Coimbra), realitzat a la UAB. Barcelona. Abril 1994.
. "El uso del mármol en la monumentalización de la ciudad hispanorromana". Ponència pronunciada al seminari "Uso y Significación del mármol en Hispania", organitzat per la Universitat de Còrdova. Còrdova. Maig 1994.
. "El mito de Hércules en Hispania". Curs de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo "Héroes, mitos y ciudades", celebrat a Barcelona. Juliol 1994.
. "Els recursos naturals i la seva explotació" i "Govern i societat". Conferències al curs "Les províncies de l'Imperi romà III. Hispània" organitzat per la XXI Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Juliol 1994.
. "Epigrafia i fòrum". Conferència pronunciada al “XXXXVIII Curs Internacional d'Empúries”. Barcelona. Juliol 1994.
. "Las élites en las ciudades hispanorromanas de época alto imperial". Conferència pronunciada en el Seminari "Las élites urbanas hispanorromanas", organitzat per la Casa de Velázquez. Madrid. 6-III-1995.
. "La escultura romana, modelos y técnicas". Conferència pronunciada al curs "Difusión del Arte Romano en Aragón", organitzat per la Institució "Fernando el Católico". Saragossa. 29-III-1995.
. "La influència de l'art egipci a l'art clàssic greco-romà". Conferència pronunciada en el marc del "Diploma de Civilització egípcia", organitzat per la Societat Catalana d'Egiptologia. Barcelona. 4-IV-1995.
. "Els marbres de la vil·la romana de Can Terrés". Conferència pronunciada a les "II Jornades d'Història local". La Garriga. 10-VI-1995.
. "L'epigrafia del fòrum d'Emporiae". Conferència en el marc del "49 Curs d'Arqueologia d'Empúries". Empúries. Juliol 1995.
. "Graecia capta" i "El Danubi i el Mar Negre". Conferències en el marc del curs "Les províncies orientals de l'Imperi romà", organitzat per la XXII Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Juliol 1995.
. "Les inscripcions romanes. Els ciutadans de Barcino". Conferència. Museu d'Història de la Ciutat. Barcelona. 10-III-1997.
. "Epigrafia tardorepublicana i augustiana" i "Epigrafia altimperial". Conferències pronunciades en el curs "Epigrafia" organitzat per la XXIV Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Juliol 1997.
. "August i les ciutats d'Hispània". Conferència al curs "La moneda en temps d'August", organitzada pel Gabinet Numismàtic de Catalunya. Barcelona. 13-XI-1997.
. "El uso del mármol en la monumentalización de las ciudades hispanorromanas". Conferència en el marc de les "I Jornadas de Arte Clásico" organitzades per la UAM. Madrid. 16-XII-1997.
. "Tècniques i sensibilitats dels objectes arqueològics". Conferència pronunciada al Curs de Postgrau "Conservació preventiva a Museus", organitzat pel Departament d'Art de la UAB. Barcelona. 28-I-1998.
. "Mármoles importados y mármoles locales en la decoración de las villas de la Tarraconense". Conferència pronunciada en el marc del curs "La ornamentación de las villas hipano-romanas: arquitectura, escultura, frescos, mosaicos". Seminari d'Investigació de la Casa de Velázquez. Madrid. 10-II-1998.
. "Epigrafia romana di Catalogna". Conferència. Dipartamento di Storia della Università di Roma II-Tor Vergata (Itàlia), 23-IV-1998.
. "Tipologia delle iscrizione imperiali della Hispania Citeriore". Conferència. Facoltà di Lettere della Università di Macerata (Itàlia). 28-IV-1998.
. "I sarcofagi paleocristiani della necropoli di Tarraco". Conferència pronunciada en el marc del "Seminari di Archeologia Cristiana de l'Ecole Française de Rome". Roma (Itàlia). 30-IV-1998.
. "Les arts" i "Realitat i pervivència de la vida quotidiana". Conferències pronunciades en el marc del curs "Noves perspectives en la iniciació a la cultura i tradició clàssiques", organitzat per la XXV Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències. Barcelona. Juliol 1998.
. "La decoración de los espacios públicos y privados en Hispania Citerior". Conferència pronunciada en el marc del curs "Las provincias del Imperio romano", organitzat per la Universitat de Saragossa dins el programa Sòcrates. Saragossa. 14-IX-1998.
. Curs "L'art romà", organitzat pels Amics dels Museus de Catalunya. Barcelona. Octubre-novembre 1998.
. "Città romane della Spagna". Conferència. Archeoclub de Macerata (Itàlia). 26-I-1999.
. Curs "Art funerari romà". Professora visitant de la Universitat de Girona. Girona. 22-II a 12-III-1999.
. "Noves aportacions epigràfiques a Catalunya". Conferència dins el cicle de "Tribuna d'Arqueologia 1998-1999". Barcelona. 17-III-1999.
. "Discordances i concordances entre l'epigrafia i l'arqueologia romanes al Vallès". Conferència pronunciada al curs "Arqueologia del territori romà del Vallès", organitzat pel Museu d'Història de Sabadell. Sabadell. 25-III-1999.
. "Epigrafia e archeologia delle città della Spagna". Conferència. Universitat de Messina (Itàlia). 29-III-1999.
. Professora del curs de Postgrau "Conservació Preventiva del Patrimoni Cultural 1999", organitzat pel Departament d'Art de la UAB. Barcelona. Abril 1999.
. "Manifestacions artístiques de l'antiga Empúries". Conferència a les "Activitats Culturals de L'Escala 1999". L'Escala. 5-6-1999.
. "Les grans metròpolis del món grecoromà" i "Orient a Occident. La penetració i difusió dels cultes i ritus iniciàtics orientals en l'Imperi romà". Professora dels cursos organitzats per la XXVI Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. Juliol 1999.
. "Cuestiones en torno al siglo I a.C. en el norte de la Hispania Citerior". Conferència pronunciada al curs "Províncias do Império romano II. A República", organitzat per la Universitat de Coimbra i coordinat per la Universitat de Saragossa dins el programa Sòcrates. Saragossa. 13-IX-1999.
. "L'urbanesimo delle città romane di Hispania Citerior". Conferència. Arheoloski Muzej de Zagreb (Croàcia). 23-XI-1999.
. "La escultura helenística de Ampurias". Conferència pronunciada en el marc del cicle "Los griegos en España. Tras las huellas de Herakles", organitzat pel Museu Arqueològic Nacional. Madrid. 2-III-2000.
. "La circulación de sarcófagos y sus materiales". Conferència pronunciada en el curs "El sarcófago romano. Tipología, iconografía y centros de producción", organitzat per la Universitat de Múrcia. Múrcia. 8-V-2000.
. "Iberia in the Roman Empire: Past, Present and Future". Introducció a la "Inaugural Lecture". University of Southampton (Anglaterra). 16-V-2000.
. Seminari "Art grec", organitzat pels Amics dels Museus de Catalunya. Barcelona. Maig-juny 2000.
. "La cultura artística del món clàssic". Curs organitzat per la XXVII Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. Juliol 2000.
. "Algunas ciudades de Hispania Tarraconensis en la antigüedad tardía". Conferència pronunciada al curs "Province dell'Impero III. La tarda antichità", organitzat per la Universitat de Gènova i l'Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordighera) i coordinat per la Universitat de Saragossa dins el programa Sòcrates. Saragossa. 10-IX-2000.
. "La societat romana d'Iluro". Conferència. Caixa Laietana. Mataró. 26-X-2000.
. Cicle "Art Grec" organitzat per la secció col·legial de Metges Jubilats del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Barcelona. Octubre-desembre 2000.
. Professora del curs de Postgrau "Conservació preventiva i gestió del patrimoni", organitzat pel Departament d'Art de la UAB. Barcelona. Gener i març 2001.
. "Els inicis del fenomen urbà". Conferència dins l'"Aula d'Ecologia 2001", organitzada pel Centre de Recursos Barcelona Sostenible. Barcelona. 22-II-2001.
. "Barcino". Conferència dins el curs "Els orígens de les nostres ciutats. Íbers, itàlics i romans en els nuclis urbans del nordest peninsular", organitzat per la Societat Catalana d'Arqueologia. Barcelona. 24-IV-2001.
. "El ritual funerari en el món ibèric. Canvis i influències durant el procés de romanització". Moderació de la taula rodona, organitzada pel Museu de Badalona. Badalona. 23-V-2001.
. Curs "Els romans i el saber", organitzat per la XXVIII Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. Juliol 2001.
. "El papel de Agripa". Conferència de cloenda pronunciada al curs "Arqueología militar romana en Europa" organitzat per la Universidad SEK de Segòvia. Segòvia. 14-VII-2001.
. Professora del curs celebrat al Museu d'Arqueologia de Catalunya "Empúries" i coordinat per la Universitat de Saragossa dins el programa Sòcrates. Saragossa. 7-IX-2001.
. "Vies romanes". Conferència. Ateneu de Sant Just Desvern. 9-XI-2001.
. Curs "Llegir el món clàssic", organitzat per la XXIX Escola d'Estiu del Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 1 i 2-VII-2002.
. "El ejército romano y la promoción de las obras públicas en Hispania citerior". Conferència en el curs "O exército romano e a súa función civilizadora na Hispania setentrional", organitzat a Bande per la Universitat de Santiago i por la Fundació Aquae Querquennae-Via Nova. Universitat de Santiago. 15-VII-2002.
. "Foros y culto dinástico". Conferència pronunciada al curs "El foro como espacio regulador de la vida cívica y religiosa de las ciudades romanas de Hispania", organitzat a Lorca per la Universitat Internacional del Mar. 23/25-IX-2002.
. "Els mosaics de Bell-lloc". Conferència pronunciada al cicle de conferències "Girona a l'abast. X", organitzat per "Bell-lloc del Pla". Bell-lloc del Pla. 6-III-2003.
. "L'herència grega i romana". Conferència al "Curs d'Història de Catalunya", organitzat per l'Associació Conèixer Catalunya. Ateneu Barcelonès. 10-III-2003.
. "Can Terrés en el context de la romanització del Vallès i de Catalunya". Conferència pronunciada al "Curs de gestió, recuperació i divulgació del patrimoni local", organitzat per la Fundació Martí l'Humà. Estudis Universitaris de la Garriga. 10-VI-2003.
. "El teatro romano: la puesta en escena". Conferència pronunciada al curs "El teatro en Roma. Ludi scaenici: interpretación, espacio y realidad", organitzat pel Museu Nacional d'Art Romà de Mèrida. Mèrida. 15-VII-2003.
. "Barcino. Les restes romanes del Museu d'Història de la Ciutat". Conferència pronunciada dins el programa del curs 2003-2004 d'Amics dels Museus de Catalunya. Barcelona. 29-IX-2003.
. "Los principales centros helenísticos". Conferència al Departament de Filologia Grega i Lingüística Indoeuropea de la Universitat Complutense de Madrid. 31-X-2003.
. "Iconografía del poder imperial". Conferència pronunciada al "XI Seminario de Arqueología Clásica", Universitat Complutense de Madrid. 18-II-2004.
. "La comercialització d'obres d'art de l'Antiguitat". Conferència i co-coordinació del curs interuniversitari d'especialització 2003-2004 "Tendències actuals en Arqueologia Clàssica", ICAC, Tarragona. 25 a 27-II-2004.
. "El concepte de l'Emperador". Conferència pronunciada als "Cursos de Civilització Egípcia" de la Societat Catalana d'Egiptologia. Barcelona. 23-III-2004.
. Curs "Iconografia en els espais públics a les ciutats romanes". Co-coordinadora i professora d'aquest curs en el marc del Doctorat Interuniversitari en Arqueologia Clàssica, organitzat per l'ICAC, la URV i la UAB. Tarragona. 26 a 28-I-2005.
. Coordinadora de la secció de "Grècia i Roma" (30 hores) del Màster de Doctorat "Història, Arquitectura i Disseny", organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya, amb impartició a més de 8 hores lectives. Barcelona. Gener-març 2005.
. "El paso del retrato romano republicano al imperial". Conferència al "XII Seminario de Arqueología Clásica", Universitat Complutense de Madrid. 23-II-2005.
. "Militars a la Tarraconense". Conferència pronunciada en el marc de la taula rodona "Guerra i territori en el món romà: una discussió històrico-arquelògica", organitzada pel Departament d'Història Antiga de la UAB. Barcelona. 9-III-2005.
. "El culto imperial". Conferència. Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Navarra. 19-IV-2005.
. "Análisis de formas y estructuras dramáticas en la época romana". Conferència pronunciada al Seminari “La interpretación y el uso social de los espacios patrimoniales: el teatro romano de Mérida y su festival”, organitzat pel Consorci de la Ciutat Monumental de Mèrida i el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. 12-VII-2005.
. “El comercio del mármol. De Alejandría a Gadir”. Conferència pronunciada al XXVI Curs d'Estiu de la Universitat de Cadis a San Roque i en concret dins el Seminari “Carteia y el mar: un crucero universitario por el círculo del Estrecho”. Cadis. 15-VII-2005.
. “Entorn de la muralla romana de Barcelona”. Conferència organitzada pels Amics de Barcelona Històrica i Monumental. Barcelona. 14-I-2006.
. “L’Arqueologia avui”. Conferència pronunciada al curs organitzat per la Fundació Martí l'Humà. Estudis Universitaris de la Garriga. La Garriga. 25-I-2006.
. “L’ensenyament de l’arqueologia”. Conferència pronunciada dins el curs "El llegat grecoromà a Catalunya avui. Aproximació i recursos didàctics", organitzat pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 8-II-2006.
. “Marmora Hispaniae”. Conferència a les Universitats de Siena i de Florència (Itàlia). 27 i 28-II-2006.
. “Ultime indagine e scoperte archeologiche romane nella Penisola Iberica”. Conferència a la Università di Roma-Tor Vergara. Roma (Itàlia). 1-III-2006.
. “Roma tra Hispania e Dalmazia”. Conferència pronunciada a l'Ambaixada de Croàcia a la Santa Seu, Ciutat del Vaticà (Itàlia). 3-III-2006.
. Coordinadora de la secció de "Grècia i Roma" (30 hores) del "Màster de Doctorat Història, Arquitectura i Disseny", organitzat per la Universitat Internacional de Catalunya, amb impartició a més de 6 hores lectives. Barcelona. Gener-febrer 2006.
. “Líbia, cruïlla de civilitzacions”. Conferència organitzada pels Amics dels Museus de Catalunya al Cercle del Liceu. Barcelona. 6-III-2006.
. “Aspectos iconográficos del retrato romano”. Conferència pronunciada al XIII Seminari d'Arqueologia Clàssica, organitzat per la Universitat Complutense de Madrid. Madrid. 8-III-2006.
. "El teatro romano. La puesta en escena". Conferència pronunciada al curs “El teatro como elemento de civilización y cultura”. Universitat Internacional d'Andalusia. 20-III-2007.
. “Le due sculture inedite (nn. 3-4) dell’Augusteum di Narona”. Conferència pronunciada a la Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Roma (Itàlia). 29-III-2007.
. “Parlem amb les pedres. Els monuments escrits”. Conferència pronunciada dins el cicle dedicat a l'exposició ARTIFEX. Museu Arqueològic de Tarragona. 17-V-2007.
. "L’herència de Roma i del món clàssic". Conferència pronunciada dins el cicle “Diàlegs d’història”. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Barcelona. 28-V-2007.
. “Les vies romanes i la seva influència en les comunicacions del nostre entorn”. Conferència pronunciada a l'Ajuntament de Cassà de la Selva. 15-VI-2007.
. “Tecnología y comercio en el mediterráneo: la mirada del pasado al presente”. Conferència pronunciada dins el curs d'estiu “Ciencia y tecnología en el mundo antiguo”. Museu Nacional d'Art Romà-UNED. 5-VII-2007.
. "Mensaje y propaganda en el mundo romano". Conferència inaugural dins els “XVIII Cursos monográficos sobre el patrimonio histórico”. Reinosa. 3-VII-2007.
. “Revisión y actualidad del tema del erotismo en las letras romanas”. Taula rodona al curs d'estiu “Vida cotidiana en la Roma Imperial. Espectáculos, banquetes, sexualidad, homosexualidad”. Universitat de Màlaga. 1-VIII-2007.
. Conferència pronunciada sobre el temple romà de Vic. Museu de Vic. 11-XI-2007.
. "El Dios Mitra: nacido un 25 de diciembre". Conferència pronunciada al Museu d'Oiasso. Irún. 19-XII-2007.
. "Els marbres romans. Tipus i classificació amb materials arqueològics". Comunicació al congrés "Els materials arqueològics i la seva aplicació didàctica". Camp d'Aprenentatge de Tarragona. 18-II-2008. Amb A. Gutiérrez.
. "El teatro en la Antigüedad romana". Conferència pronunciada dins el cicle de conferències "Roma Antigua en Sevilla II. Diez semblanzas de la vida cotidiana". Sevilla. 24-IV-2008.
. "Gestion de l’eau et anthropisation des milieux au nord-est de la peninsule ibérique durant l’Antiquité: apports de l’archéologie du paysage". Conferència pronunciada a la Université Laval Québec (Canadà). 5-V-2008.
. "El impacto del mármol de Luni-Carrara en la fachada mediterránea de Hispania". Conferència pronunciada a la British School. Roma (Itàlia). 7-V-2008.
. "I trofei di Pompeo Magno nei Pirenei" al "Seminario per i dottorandi della Scuola di dottorato in studi storici". Conferència pronunciada a la Fondazione Luigi Firpo. Torino (Itàlia). 6-VI-2008.
. Conferència pronunciada dins la "III Semana Romana de Cascante. Territorio, Economía y Producción en Roma". UNED. 13 i 14-VI-2008.
. "Le cinque (ultime) sculture inedite dell’Augusteum di Narona". Conferència pronunciada a la Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Roma (Itàlia). 26-VI-2008.
. "Lo que nos cuentan las inscripciones. Un paseo por la epigrafía romana". Conferència pronunciada al Curs Internacional d'Estiu UNED-MNAR «Vivir en Roma». Mèrida. 2-VII-2008.
. "Llegir el territori de la ciutat". Conferència pronunciada al curs ‘La ciutat en el món antic’ per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics. Barcelona. 9-VII-2008.
. "A historia social e cultural dos balnearios e as termas a travésdos seus testeamuños escultóricos e epigráficos". Conferència pronunciada a la Universitat de Santiago de Compostel·la. 29-VII-2008.
. "Novedades en el tramo N de la vía Augusta". Conferència al Simposi Internacional «Aspectos de la red viaria hispanio-romana». Museu Nacional d'Art Romà, Associació d'Amics del Camí de Santiago de Mèrida. 14-XI-2008.
. "Noves troballes a la via Augusta". Conferència al "Col·loqui Internacional La Concepció de l’Espai a Grècia". Tarragona. 4-XI-2008.
. «L’aigua i cultura a l’antiga Roma». Conferència pronunciada al Museu Episcopal de Vic, Amics de la UNESCO de Barcelona. Barcelona. 1-XII-2008.
. "Seguim per camins romans". Conferència pronunciada dins el cicle “Històries del món antic” del Centre Cultural la Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana. 30-I-2009.
. "Pompeu Magne". Conferència pronunciada dins del cicle “Cinc grans figures de l’antiguitat grecollatina II”, organitzat per Caixafòrum de Tarragona. 10-II-2009.
. "L’urbanisme romà: Tàrraco i Emèrita Augusta". Dins el cicle “Conferències de Batxillerat”, organitzat per la Secció Catalana de la SEEC. Barcelona. 19-II-2009.
. "La monstruositat del poder: la llegenda negra dels emperadors romans". Conferència pronunciada dins el cicle “Els límits de l’humà, les cares del monstre en la mitologia clàssica”, organitzat per Caixafòrum de Lleida. 24-II-2009.
. "Marmora en Hispania: marmora importados e hispánicos". Conferència al "I Coloquio de Arqueología en Carranque: Marmora romanos en Hispania". Casa de Cultura de Carranque. Toledo. 5-III-2009.
. "Trobem Roma a cada pas". Conferència inaugural de les “III Jornades de didàctica de les llengües clàssiques”. Barcelona. 13-III-2009.
. "Cinc visons sobre Pau de Tars". Taula rodona a propòsit de l'exposició “Pau de Tars, de Jerusalem a Tarraco”. Tarragona. 4-VI-2009.
. "Aspectos de la moda y del culto a la imagen en la Roma antigua". Conferència a “Blaneum, Vinum et Venus. La buena vida en Roma. IV semana romana de Cascante”. Tudela. 22-VI-2009.
. "Las ciudades romanas de la Tarraconense". Conferència a “Hispania Citerior Tarraconensis. Ciudades y territorios. XX Edición de cursos de verano 2009”, organitzats per la UNED de Dènia. Dènia. 29-VI-2009.
. "Pompeu al Pirineu i la Via Augusta". Al "III curs d’Arqueologia a Guissona. Ciutat romana de Iesso", organitzat pel Patronat d'Arqueologia de Guissona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Guissona. 17-VII-2009.
. "Art i societat a la Catalunya romana". A "Roma, bressol de Catalunya. L’arqueologia catalana avui", organitzat per la Universitat Catalana d'Estiu. Barcelona. 17-VIII-2009.
. "Homenaje a Pedro Bosch Gimpera". Taula rodona d'homenatge a Pere Bosch Gimpera, dins la "XXI Feria del Libro de Antropología e Historia. Homenaje a la cultura catalana", organitzat per l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, CONACULTA i la Universitat Autònoma de Barcelona. Mèxic DF. 22-IX-2009.
. "El estado actual de la arqueología en Cataluña". Al "XIV Simposio Román Piña Chán", dins la "XXI Feria del Libro de Antropología e Historia. Homenaje a la cultura catalana", organitzat per l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, CONACULTA i la Universitat Autònoma de Barcelona. Mèxic DF. 23-IX-2009.
. "Pedres i marbres a l'antiguitat". Al seminari "Cinema i Història: Pedres a l'antiguitat", organitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili. Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Tarragona. 13-X-2009.
. "Vespasiano y la propaganda imperial". Cicle de conferències "Pioneros de Occidente. Vespasiano, XX centenario de su nacimiento", organitzat per la Societat Espanyola d'Estudis Clàssics, Delegació de Pamplona i l'Ateneu Navarrès. Pamplona. 20-X-2009.
. "L’ús de la imatge a Grècia i Roma". Curs "Artes ad humanitatem. Literatura, art i didàctica entorn al món clàssic". Tarragona. 24-X-2009.
. "Reliefs et inscriptions de l'espace funéraire de Barcino". Curs "Signa et Tituli. Monuments et espaces de representation en Gaule Meridionale sous le regard croise de la scuplture et de l'epigraphie", organitzat pel Centre Camillo Jullian i la Université de Provence. Aix-en-Provence (França). 30-X-2009.
. "Institut Català d'Arqueologia Clàssica: noves propostes 2008-2009". Conferència al "V Fòrum Auriga. Diàleg sobre la tradició grecorromana a Catalunya", organitzat per la Revista Auriga, l'Ajuntament de Figueres, la Càtedra Maria Àngels Anglada i Figueres Capital de la Cultura Catalana. Figueres. 8-XI-2009.
. "La escultura caesaraugustana". Conferència al curs "La Colonia Caesaraugusta", organitzat per la Institució "Fernando el Católico", la Càtedra Gàlia, la Diputació de Saragossa i el Museu de Saragossa. Saragossa. 17-XI-2009.
. "Pompeo Magno, tra Oriente e Occidente (a proposito dei trofei dei Pirenei)". Seminario di Storia Romana "Gli onori ai personaggi repubblicani e il culto agli imperatori", organitzat per la Università degli Studi di Genova. Gènova (Itàlia). 15-XII-2009.
. "Seguim per camins romans". Aula de la Universitat a l’Abast de la Fundació Universitària Martí l'Humà. La Garriga. 12-I-2010.
. "La modernitat en el món romà". Aula d'Extensió Universitària per a Gent Gran. Castellar del Vallès. 19-I-2010.
. "La ciutat de Tarraco. Lectura general". A l'acte: “L’estudi detallat dels principals monuments de Tàrraco i la seva aplicació didàctica”, organitzat pel Camp d'Aprenentage de Tarragona. Tarragona. 25-I-2010.
. "La imatge de poder a Grècia i a Roma". Cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Barcelona. 5-II-2010.
. "Acueductos romanos". Curs “Segovia y Roma”, organitzat per l'Obra Social i Cultural de Caixa Segòvia. Segòvia. 18-II-2010.
. "Les vies de comunicació en el Món Antic i la seva pervivència". Taula rodona "La Via Augusta com a eix de comunicació a Europa", dins l’acte de "Ciutats Europees pel Patrimoni i la Cultura". Tarragona. 24-II-2010.
. "Imatges de la dona a Roma". Seminari "La dona en l'Antiguetat" organitzat per l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Tarragona. 2-III-2010.
. "El pedestal de Quint Calpurni Flavi". Presentació del pedestal de Quint Calpurni Flavi, el Temple d'August i el pedestal de Pi. Museu d'Història de Barcelona. 18-III-2010.
. Presentació del "Catàleg i col·leccions del món antic. Fons del Museu Frederic Marès/5". Museu Frederic Marès. 23-III-2010.
. "Las Villae tardoantiguas de Centcelles y Milreu". A les "Jornadas de Historia del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid. Investigaciones y recepción de la arqueología clásica alemana (1954-2004). V. Mundo tardoantiguo y medieval". Madrid. 25-III-2010.
. "L’archeologia romana di Hipania in età republicana e alto-imperiale". Ciclo di lezioni seminariali, organitzat per la Università degli Studi di Messina. Catània (Itàlia). 25-IV-2010.
. "Archeologia Classica in Catalogna". Ciclo di lezioni seminariali, organitzat per la Università degli Studi di Messina. Catània (Itàlia). 26-IV-2010.
. "Epigrafia ispanica. Studio e conoscenza delle iscrizioni". Ciclo di lezioni seminariali, organitzat per la Università degli Studi di Messina. Catània (Itàlia). 26-IV-2010.
. Introducció a les jornades "Desarrollo urbano y arqueología del paisaje en los Pirineos romanos". Benasque. 31-V-2010.
. "Los mármoles y las ciudades romanas de la Meseta sur". Cursos d'estiu "Ciudades romanas en Castilla-La Mancha". Ciudad Real. 30-VI-2010.
. "Aqua romana". Al curs d'estiu "Aqua antiquae, el agua en Roma" del Museu Nacional d'Art Romà-UNED. Mèrida. 6-VII-2010.
. "Il commercio dei marmi nordafricani". Curs "Romani d’Africa, storia, cultura e commerci", Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Roma (Itàlia). 23-VII-2010.
. "Los proyectos del Instituto Catalán de Arqueología Clásica". Cursos d'estiu "Arqueología y desarrollo sostenible". Universitat de Saragossa. Calatayud. 27-VII-2010.
. "Welcome session". A “L’espai de la ciutat a l’Egipte grecoromà: imaginari i materialitat”, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. 2010.
. "Les sarcophages chrétiens importés de Carthage à Tarraco. Un inventaire". A "Colloque International Iconographie funéraire romaine et société: corpus antique, approches nouvelles?". Université de Perpignan Via Domitia. Perpinyà (França). 1-X-2010.
. "L’ull clínic dels romans". A "De la prehistòria a la romanització. Granollers i la comarca del Vallès Oriental en temps antics". Museu de Granollers. 6-X-2010.
. Presentació de la monografia "El papel de las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función". A "Congreso Internacional Las áreas suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función". Universitat de Còrdova. Còrdova. 20-X-2010.
. "Diàleg sobre Luci Minici Natal". A "Llegim Tàrraco. Literatura i Història". Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 11-XI-2010.
. "Pompeia, Herculà i la Torre Annunziata". A "Els dimarts dels patrimonis de la UNESCO en el Mediterrani", organitzat per Amics de la UNESCO. Barcelona. 16-XI-2010.
. "Quan Tàrraco va ser la capital de l’Imperi Romà. L’estada d’August durant els anys 25-27 aC". Jornades ‘10 anys Tarraco Patrimoni Mundial’. Tarragona. 19-XI-2010.
. "La mirada del siglo XX a la Cúpula, Croacia de Centcelles". Seminari Internacional "Der Kuppelbau von Centcelles. Neue Forschungen zu einem enigmatischen Denkmal von Weltrang". Institut Arqueològic Alemany. Madrid. 23-XI-2010.
. "Arqueologia i món antic a la Revista de Catalunya". Jornada sobre la "Revista de Catalunya (1924-2010)". Universitat Autònoma de Barcelona. 24-XI-2010.
. "Otium et negotium: dos conceptes contraposats". Curs "El món de l’otium a l’època romana", organitzat pel Camp d'Aprenentatge de Tarragona i l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. Tarragona. 16-II-2011.

BEQUES I AJUDES OFICIALS
1.- Premi Ciutat de Barcelona d'Investigació per a la tesi doctoral "El origen de la vida municipal y la prosopografía romana de Barcino" (1976).
2.- Accèsit al Premi Iluro pel treball "Inscripcions romanes de Mataró i la seva àrea" (1980) (amb G. Fabre i M. Mayer, publicat a Mataró el 1983).
3.- Ajuda d'Òmnium Cultural per estudiar l'epigrafia romana de 16 comarques catalanes.
4.- Ajuda d'investigació de la Caixa d'Estalvis de Sabadell per portar a terme l'estudi "La Romanització del Vallès segons l'epigrafia" (1980) (amb M. Mayer, publicat a Sabadell el 1984).
5.- Participació en una ajuda CIRIT per estudiar a l'Istituto Internazionale di Studi Liguri (Bordighera) els marbres romans de l'excavació d'Albintimilium (1983) (treball realitzat amb A. Àlvarez i M. Mayer).
6.- Ajuda de la Direcció General d'Ensenyament Universitari de la Generalitat de Catalunya per realitzar un viatge a Turquia (estiu de 1985) i recollir materials de les canteres d'explotació romana, materials dipositats al Laboratori per a l'Estudi dels Materials Lapidis en l'Antiguetat (LEMLA-UAB).
7.- Premi "Pròsper de Bofarull de l'Institut d'Estudis Catalans" pel treball "L'escultura romana dels Països Catalans i l'art de la colònia de Barcino" (1986).
8.- Accèsit al premi Carreras Candi de la Fundació Vives Casajoana pel treball "Aproximació preliminar a la xarxa viària de Catalunya. Corpus dels mil·liaris trobats a Catalunya" (1986, amb M. Mayer).
9.- Beca de la Fundació Von Humboldt de Colònia (1987).
10.- Premi ACCA de la Crítica d'Art 1988-1989 per l'exposició "Retratos antiguos en Yugoslavia" (1989).

ESTADES EN UNIVERSITATS I CENTRES D'INVESTIGACIÓ
. Girona. Professora visitant. Febrer-març 1999.
. Harvard (EUA). Professora visitant. Abril-juny 2004.
. Università degli Studi di Messina (Itàlia). Professora visitant. Contacte: Dra. Irma Bitto. Abril 2010.

OBRES DE DIVULGACIÓ
. “Resumen de la conferencia sobre los habitantes de Barcino”, a "Miscellanea Barcinonensia", XXVIII, 1971.
. “El deporte en la Barcelona romana”, a "La Vanguardia", 1972.
. “Resumen de la conferencia La vida en la Barcelona romana a través de sus inscripciones”, a "Información Arqueológica", 14, 1974.
. "L'època més feliç de la Colònia Barcino". Opuscle publicat amb motiu del "7º Cursillo de Historia de Barcelona: Momentos cruciales de la historia de Barcelona", 1978.
. “Delos”, a "La Vanguardia", 1984.
. “Testimonios del dominio catalán en la Grecia medieval”, a "La Vanguardia", 1984.
. “Pompeya y Herculano, sepultadas por el Vesubio”, a "Historia y Vida", extra 38, p. 54-62, 1985.
. “El primer filme histórico: la columna trajana”, a "Historia y Vida", 225, p. 4-19, 1986.
. “Londres en la Antigüedad”, a "Historia y Vida", extra 40, p. 6-12, 1986.
. “Curs d'epigrafia”, a "Diari Escola Estiu", 5, 1986.
. “El passat romà de Catalunya”, a "Diari Escola d'Estiu", 5, 1987.
. “Las religiones orientales en la España antigua”, a "Historia y Vida", 228, p. 17-27, 1987.
. “El Centro Internacional de Cultura Científica 'Ettore Majorana', Erice”, a "Historia y Vida", 241, p. 66-69, 1988.
. “Cuando Andalucía era la Bética”, a "Historia y Vida", extra 48, p. 26-33, 1988.
. “El passat romà de Catalunya”, a "Butlletí del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya", 63, p. 50-51, 1988.
. “Bulgaria antes de los eslavos”, a "Historia y Vida", 245, p. 72-79, 1988.
. “Livia, primera emperatriz romana”, a "Historia y Vida", extra 51, p. 10-13, 1989.
. “Itálica, cuna de emperadores”, a "Historia y Vida", 254, p. 55-65, 1989.
. “Túnez, encrucijada de culturas”, a "Historia y Vida", 258, p. 72-76, 1989.
. I. Rodà; J. M. Nolla: “Los trofeos de Pompeyo el Grande en Coll de Panissars”, a "La Vanguardia", 1990.
. “Los monumentos públicos de Roma”, a "Historia y Vida", extra 60, p. 27-36, 1991.
. “La primera ordenación territorial de Cataluña, legado de la antigua Roma”, a "El Observador", 1991.
. “El retrato romano”, a "Itinerarios del Museo de Historia de la Ciudad, Barcelona", 1992.
. I. Rodà; J. Castellví; J. M. Nolla: “Els trofeus de Pompeu el Gran”, a "Full d'Informació", Societat Catalana d'Arqueologia, 95, 1993.
. “Thera (Santorini): la Pompeya griega”, a "Historia y Vida", extra 82, p. 98-101, 1996.
. “El descubrimiento de la tumba de Filipo II”, a "Historia y Vida", extra 82, p. 102-113, 1996.
. “Arqueología romana. Vivir en Barcino”, a "Investigación y Ciencia", 258, p. 30-33, 1998.
. I. Rodà; M. Mayer: “Aiguafreda: de la Prehistòria a l'Edat Mitjana (apunts per a un estat de la qüestió)”, a "Aiguafreda 1.100 anys d'història", Aiguafreda, p. 27-30, 1998.
. “Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga”, a "Història. Memòria de la Recerca", Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1998.
. “En memòria de Joan Ainaud”, a "Miscel·lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte", Barcelona, p. 37-38, 1998.
. “La vida cotidiana de un romano de a pie, Panem et circenses y Un día de elecciones”, a "Historia y Vida", 379, p. 32-45, 1999.
. “La polis, Atenas "versus" Esparta, y Mileto”, a "Historia y Vida", 383, p. 32-40, 2000.
. “La forja de un mito: Alejandro, Alejandro y Aristóteles, Bucéfalo, Las esposas de Alejandro y Un héroe de novela”, a "Historia y Vida", 386, p. 24-33, 2000.
. “La descomposición de un Imperio, Adriano el principio del fin y El último intento de Diocleciano”, a "Historia y Vida", 396, p. 32-41, 2001.
. “Creta, cuna de la civilización minoica”, a "Historia y Vida", 399, p. 72-81, 2001.
. “La sociedad en la Roma de Nerón”, a "Historia y Vida", 405, p. 47-53, 2002.
. “Los fenicios, señores del mar”, a "Historia. National Geographic", 24, p. 48-59, 2005.
. “El agua y los romanos. La tecnología punta llegada a Occidente”, a "Historia y Vida", 448, p. 72-83, 2005.
. “Iconografia d’una làmina repussada, de bronze, del Museu de Reus”, a "Informatiu Museus. Revista de Recerca i de Divulgació Cultural dels Museus de Reus", 33, p. 16-20, 2006.
. “Aqua romana: técnica humana y fuerza divina”, a "Tecnología del Agua", 268, p. 72-77, 2006.
. “Terror en el trono imperial”, a "Historia y Vida", 475, p. 63-71, 2007.
. “Institut Català d'Arqueologia Clàssica: noves propostes 2008-2009”, a "Auriga", 57, p. 10-11, 2009.
. “Enea in Spagna”, a "Archeo", anno XXVI, núm. 5 (303), p. 41-43, 2010.

ACTIVITATS DIVERSES
. 1982 Elegida acadèmica corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per Aiguafreda (Barcelona) el 21 d'abril, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre Bertran, Josep Gudiol Ricart i Frederic Marès Deulovol.
. 1987 Membre del Comitè Espanyol CSIR.
. 1987 Directora del LEMLA (Laboratori per a l'Estudi dels Materials Lapidis de l'Antiguetat, ubicat a la UAB).
. 1989-2000 Membre de la comissió de Coordinació del Programa d'Arqueologia Urbana de la Generalitat de Catalunya.
. 1990-2009 Membre de l'equip que porta a terme l'edició del "Campus Inscriptionum Latinarum", vol. II, corresponent a Hispània, coordinat per l'Acadèmia de Ciències de Berlín.
. 1994-1996 Membre de la Comissió de Patrimoni de Catalunya.
. Membre de l'Internacional Research Centre for Archaeology, de Brjuni-Medulin (Croàcia).
. 2001-2002 Comissària de l'exposició “Tàrraco, porta de Roma”.
. 2002-2003 Comissària de l'exposició “Scripta manent. La memòria escrita dels romans”, organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
. 2002 Membre del Comitè Científic Internacional de Marmora, International Journal for Archaeology, History and Archeaeoletry of Marbles and Stones.
. 2003 Comissària de l'exposició “El teatro romano. La puesta en escena”, organitzada per l'Ajuntament de Saragossa.
. 2004 Membre del Consell de Redacció de la revista "QUARHIS. Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat", època II.
. 2004 Comissària de l'exposició “Divo Augusto” organitzada pel Museu d'Història de Barcelona.
. 2004 Membre Corresponent del Deutsche Archäologische Institut.
. 2004-2005 Comissària de l'exposició “Aqua romana. Tècnica humana i força divina”, organitzada pel Museu de les Aigües de Barcelona, el Museu Nacional d'Arqueologia de Lisboa, el Museu Nacional d'Art Romà (Mèrida) i el Museu Arqueològic Nacional (Madrid).
. Membre del Comitè Científic Internacional de Marmora de l'Arxiu Espanyol d'Arqueologia.
. Membre del Comitè de l'Advisory Committee del Journal of Roman Archaeolog (Portsmounth, EUA).
. 2006 Fins el curs 2006-2007, sis sexenis d'investigació reconeguts.
. 2006-2007 Comissària de l'exposició “Roma SPQR”, organitzada per la Fundació del Canal d'Isabel II.
. 2001 Membre del Comitè Científic del Curs "Roman Military Archaeology in Europe", organitzat per l'European Commission i per la Universitat SEK, celebrat a Segòvia entre el 3 i el 14 de juliol de 2001. Les Actes s'han publicat el 2005.
. 2005 Secretària Científica del Congrés Internacional i coeditora de "Ciudades romanas en Occidente del Imperio", celebrat a Lugo els dies 26-29 de novembre de 2005.
. 2005 Membre del Comitè Organitzador de la V Reunió sobre l'escultura romana a Hispània, celebrat a Múrcia els dies 9-11 de novembre de 2005.
. 2006 Membre del Comitè Organitzador del Congrés Internacional sobre la Frontera romana (Limes Kongres), celebrat a Lleó el mes de setembre de 2006.
. 2008 Direcció Científica del "Seminario Internacional Hispania Provincia Romana. Hispania en las provincias occidentales del imperio romano", celebrat a la UNED de Tudela del 18 al 20 d'abril de 2008.
. 2008 Comitè Organitzador del "IV Fòrum Auriga. Diàleg sobre la tradició grecorromana a Catalunya, Capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008. El centenari de l’inici de les excavacions dels jaciments d’Empúries (Alt Empordà) i Ruscino (Rosselló). Homenatge a Rémy Marichal". Celebrat a Ruscino-Empúries a l'octubre de 2008.
. 2009 Membre de la Comissió Assessora de Ciències Socials, Jurídiques i Humanitats del Ministeri de Ciència i Innovació.
. 2010 Membre del Consell de Redacció de la revista científica "Diadora", publicada a Zadar, Croàcia.
. 2010 Membre del Consell de Redacció de la revista científica "Archivo Español de Arqueología".
. 2010 Membre del Consell Assessor de la revista científica "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología" de la UAM.
. 2010 Membre del Comitè Científic de la revista "Melanges" de la Casa de Velázquez.
. 2011 Membre d'Honor de la Societat Arqueològica de Croàcia (CCA).

TRIBUNALS PER A PROVISIÓ DE PLACES I LECTURA DE TESIS I TESINES
Es detallen només els més recents:
. Presidenta del Tribunal de Tesi Doctoral: "Análisis antracológico de estructuras altimontanas en el valle de la Vansa-Sierra del Cadí (Alt Urgell) y en el valle del Madriu (Andorra): explotación de recursos forestales del Neolítico a época moderna", presentada per Itxaso Euba Rementeria. Tarragona, 9-06-2008.
. Vocal del Tribunal de Tesi Doctoral: "El hábito epigráfico urbano en la Península Ibérica", d'Ángel Antonio Jordán Lorenzo. Navarra, 16-07-2008.
. Presidenta del Tribunal de Tesi Doctoral: "L’arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial", d'Ada Cortés, dirigida pel professor Josep Guitart (UAB/ICAC). Tarragona, 2009.
. Secretària Titular del Tribunal de plaça de Professor Titular d'Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona). Barcelona, 2009.
. Vocal segona Tribunal de plaça de Catedràtic Universitari, especialitat d'Arqueologia, Universitat de Còrdova. Còrdova, 2009.
. President titular del Tribunal de plaça de professor titular universitari, de l'àrea de coneixement d'Arqueologia, Universitat de Sevilla (codi de plaça: G035/D13518). Sevilla, 2009.
. President titular del Tribunal per a plaça de Catedràtic d'Arqueologia, Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 2010.
. Vocal quarta Tribunal per a plaça de Catedràtic d'Arqueologia, Universitat de Màlaga (codi de plaça 047CUN09). Màlaga, 2010.
. President titular del Tribunal de Tesi doctoral: "Tarraco urbs opulentissima: Anàlisi de contextos ceràmics segles I a III d.C.", d'Arnau Trullén, dirigida pel Prof. Josep Anton Remolà (Universitat Rovira i Virgili). Tarragona, 2010.
. Tribunal de plaça de Professor Titular de l'àrea de coneixement d'Història Antiga a la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Madrid, 2010.
. Vocal segona titular del Tribunal de plaça de Catedràtic d'Universitat de l'àrea de coneixement d'Arqueologia (Concurs d'accés per a la provisió de plaça núm. 1/2011, codi de plaça 110375). Múrcia, 2011.

Març 2011


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook