Freixas i Camps, PereNascut a Girona, el 8 de març de 1949.

Títols
. Professor encarregat de curs. Universitat Autònoma de Barcelona i Col·legi Universitari de Girona.
. Delegat provincial del Patrimoni Artístic i Cultural de la província de Girona.
. Conseller provincial del Patrimoni Artístic i Cultural.
. Conservador del Museu de Girona. Actualment director.
. Vicesecretari de l'Institut d'Estudis Gironins.
. Vicepresident de la Comissió Provincial del Patrimoni Històrico-Artístic.
. Vocal del Patronat d'Amics de Vilabertran.
. Vocal del Patronat d'Arqueologia Submarina.
. Elegit acadèmic corresponent per Girona de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 12 de març de 1975, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Frederic Marès i Deulovol, i Eduard Ripoll i Perelló.

Estudis
. Batxillerat i Preu (1959-1966), INEM Girona.
. Estudis Comuns (1966-1968), Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Complutense de Madrid.
. Curs de doctorat (1971-1972), Universitat Complutense de Madrid. Qualificació: Excel·lent.
. Tesi de llicenciatura: "L'escultura gòtica a la catedral de Girona". Qualificació: Excel·lent.
. Tesi doctoral: "L'escultura gòtica catalana: Escola de Girona". Direcció Dr. Santiago Alcolea.

Experiència docent
. Curs 1972-1973, professor adjunt, assignatures impartides: història de l'art medieval, història de l'art modern i història de l'art a Espanya.
. Curs 1973-1974, professor encarregat de curs, assignatures impartides: història de l'art antic, història de l'art medieval i història de l'art a Espanya.
. Curs 1974-1975, professor encarregat de curs, assignatures impartides: història de l'art antic, història de l'art medieval i història de l'art modern (Renaixement a Itàlia).

Comunicacions
. "La Seo de Gerona. Antoni Cornet, arquitecto de la nave", al "XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte", Granada, 1974.

Conferències
. "La Seu de Girona. El concepte d'espai en l'arquitectura gòtica", a la Fontana d'Or, Girona, 1974.
. "La Porta Ferrada dins el context del preromànic gironí", al C. E. Montclar, Sant Feliu de Guíxols, 1974.
. "L'adveniment de l'estil gòtic en l'escultura catalana", al "II Seminari d'Art Medieval", Montblanc, 1974.
. "Aspectes de l'urbanisme medieval", al "III Cursillo de Iniciación a la Arqueología", organitzat per l'Associació Arqueològica de Girona, 1975.

Treballs publicats
. "Antoni Cornet, maestro mayor de la Seo de Gerona (1417-1426)", a "Revista de Gerona", núm. 60.
. "El castillo-palacio de Peralada", a "Revista de Gerona", núm. 62.
. "Immagine del Caravaggio", a "Revista San Jorge", Barcelona.
. "El monestir de Sant Daniel: reformes i ampliacions gòtiques", a "Estudi general: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona", núm. 1, 1, 1981, pàgs. 113-118.
. "Documents per a l'art renaixentista català: l'escultura gironina a la primera meitat del cinc-cents", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 28, 1985-1986, pàgs. 245-279.
. "El pintor Pere Fernàndez a Girona", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 32, 1992-1993, págs. 79-96.
. "Artistas y artesanos: los 'Maestros de obras'", a "Las artes en los caminos de Santiago", coord. per Carlos Cid Priego, 1993, pàgs. 91-108.
. "Documents per a l'art Renaixentista català: L'orfebreria a Girona de 1500-1550", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 33, 1994, pàgs. 563-580.
. "Museus i exposicions temporals", a "Revista de Girona", núms. 182, 1997, pàgs. 80-83.
. "Aportació documental sobre el pintor Ramón Solà I", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 42, 2001, pàgs. 237-242. (Exemplar dedicat al "I Congrés d'Història de Girona. Girona, dos mil anys d'història").
. "Geofísica i arqueologia. La catedral romànica de Girona a la vista". En col·laboració amb Josep Maria Nolla Brufau. A "Lambard: Estudis d'art medieval", núm. 14, 2001-2002, pàgs. 147-172.
. "Narcís Coromina, argenter quatrecentista de Girona", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 49, 2008, pàgs. 187-196. (Exemplar dedicat a "Treballs en homenatge al Dr. Enric Mirambell i Belloc, cronista oficial de la Ciutat de Girona").
. "La nau única en l'arquitectura medieval catalana: reflexions sobre la pervivència d'un model constructiu del preromànic al gòtic". En col·laboració amb Marc Sureda Jubany. A "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", núm. 50, 2009, pàgs. 41-52. (Exemplar dedicat a "IEG (1946-2009): 50 volums d'estudis oferts al servei de la cultura catalana").
. "L'art gòtic a Girona: segles XIII-XV", Institut d'Estudis Catalans.
. "La catedral de Girona: redescobrir la seu romànica. Els resultats de la recerca del 'Projecte Progress'", Ajuntament de Girona, Servei de Publicacions.
. "La catedral de Girona: una interpretació". En col·laboració amb Joaquim Nadal Farreras, Jordi Sagrera i Marc Sureda. Lunwerg Editores, SA.

Publicacions vàries
. "Caminos del románico gerundense", 4 volums, Ed. Audifilm, Girona, 1974.
. Organització i catàleg exposició Pons Martí, Girona, 1973.
. Organització i catàleg exposició "Artistes gironins (1800-1900)", Girona, 1974.
. Sèrie d'articles per a "Gran Enciclopèdia Catalana".
. "Los comienzos de la escultura gótica en Cataluña", a "Anales del Instituto de Estudios Gerundenses".
. "Notas sobre el pre-románico gerundense", a "Revista de Gerona".
. "Inventario artístico de la provincia de Gerona", per a la Direcció General del Patrimoni Artístic i Cultural.
. Catàleg de l'exposició "Prudenci Bertrana, dibuixant i pintor", Girona, 1975.
. Organització i catàleg de l'exposició "Milenario Beato de Gerona", Madrid-Girona, 1975-1976.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook