Muntañola i Thornberg, Josep1940. Neix a Barcelona, el 6 de juny.

1961-1963. Delegat de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) davant la Universitat i l'Estat.

1963-1969. Responsable per a Catalunya d'Organitzacions d'Educació de l'Adolescència i Joventut. Col·labora en nombroses publicacions pedagògiques.

1964. Títol d'arquitecte per l'ETSAB.

1965-1970. Treball professional com a arquitecte a Sabadell (Barcelona), en un equip d'arquitectes. President de la Reunió Internacional de Joventut a Estrasburg l'agost de 1970 sota el patrocini del Consell d'Europa.

1967-1968. Membre de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

1968. Títol de doctor arquitecte per l'ETSAB. Revisió del Pla General de Sabadell (Barcelona), juntament amb els economistes Nadal i Muntaner.

1968-1969. Professor ajudant de la Càtedra d'Urbanisme de l'ETSAB, tercer curs.

1970-1973. Investigador com a "Research Fellow" a la Universitat de Berkeley (Califòrnia, EUA). Projecte de construcció d'un complex de 90 habitatges per a la Caixa d'Estalvis de Sabadell, juntament amb els arquitectes Sauquet, Valls i Pedregosa. I també amb aquests mateixos arquitectes, projecte de construcció d'un complex de 240 habitatges per a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona). Projecte de construcció d'un complex d'escola i habitatges per a professors a Sabadell (Barcelona). Accessos pàrquing "La Gardunya", a Barcelona. Església parroquial de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

1973-1977. Professor adjunt a la Càtedra d'Estètica i Composició de l'ETSAB. Projecte de construcció de 120 habitatges per a la Cooperativa d'Habitatges Can Oriach, juntament amb els arquitectes Sauquet, Valls i Pedragosa.

1974-1975. Membre investigador de l'ICE a la Universitat Autònoma de Barcelona.

1975. "Visiting professor" a la Universitat de Guilford, Londres (Regne Unit), amb el tema "El coneixement del medi ambient a la infància". Disseny de la tenda "Jauja 2", al carrer de Santa Anna de Barcelona.

1976. Invitat com a expert a la "Conferència Internacional del Bicentenari dels Estats Units", a Washington (EUA); tema: "L'arquitectura i la relació cultural entre Europa i els EUA". Professor per dos mesos al "Laboratori Internacional d'Arquitectura i Urbanisme", a Urbino (Itàlia). Conferència com a "visiting scholar" invitat per la Universitat de Nova York (EUA), programa de "Psicologia del medi ambient". Presentació d'una ponència a la "III Conferència Internacional de Psicologia de Medi Ambient Construït", a Estrasburg (França).

1977. Professor invitat per la City University de Nova York (EUA) per donar una conferència sobre els propis dissenys. "Research Fellow" a la Universitat de Berkeley (EUA), per tres mesos. Professor invitat per la Universitat Politècnica de Zuric (Suïssa) pel "Seminari sobre la metodologia del disseny en l'arquitectura". Disseny de la tenda "Antigalles", al carrer de Casp de Barcelona.

1978. Professor agregat a l'assignatura de Projectes-I de l'ETSAB. Invitat a EDRA-9, a Arizona (EUA) al Congrés del Medi Ambient i el Disseny. Invitat al Congrés Internacional del Medi Ambient i el Nen a Atenes (Grècia). Invitat al Congrés sobre el Desenvolupament de la Ciutat, organitzat per la Universidad Complutense de Madrid.

1979. Catedràtic numerari de Projectes-1 a l'ETSAB. Invitat per donar conferències a les universitats de Nova York, Rhode Island i Milwaukee (EUA). Invitat al Congrés Internacional de Psicologia del Medi Ambient a Guildford (Regne Unit).

1980. Invitat al Congrés Internacional de l'Educació Preescolar al Canadà. Jornades de Disseny Escolar, BCD i ICE de la Universitat de Barcelona. Seminari a l'Escola Eina de Barcelona. Investigació internacional amb Roger Hart de la Universitat de Nova York (EUA) sobre la representació infantil de la ciutat.

1980-1984 Director de l'ETSAB.

1984. Investigació sobre ensenyament de l'arquitectura a la Comissió Assessora, Madrid. Conferències a la Universitat Menéndez Pelayo. Seminari "Arquitectura i participació", per a la Generalitat de Catalunya. Membre del Centre del Medi Urbà de l'Ajuntament de Barcelona.

1984-1986. Professor de l'Escola d'Arquitectura de Berkeley (EUA), cursos anuals de tres mesos sobre teoria i disseny d'arquitectura.

1985. "Visiting Lecturer" a l'Escola d'Arquitectura de Berkeley (Califòrnia, EUA). Invitat al Simposi Internacional sobre Teoria de l'Arquitectura a Andros (Grècia). Seminari Internacional sobre educació ambiental a "la Caixa".

1987. Estudi sobre la renovació del metro de Barcelona. Exposició d'educació ambiental per a l'Ajuntament de Barcelona, àrea de medi ambient. Realització per al COAC de tres vídeos didàctics sobre la didàctica de l'arquitectura.

1987-1989. "Educació i taller. El nen i la seva ciutat", Ajuntament de Barcelona.

1987-1990. Pla Especial de Sant Martí d'Empúries (Girona), amb F. Fernández de la Reguera i Magda Saura; finançat amb una beca de la Fundació Getty de Los Ángeles (Califòrnia, EUA).

1988. Exposició "Catalunya i Califòrnia, segle XVIII", a la Universitat de Berkeley (Califòrnia, EUA).

1988-1992 i 1999-2002. Director del departament de Projectes de l'ETSAB.

1989. Col·loqui sobre creativitat, amb Abraham Moles, a Barcelona. Exposició sobre Califòrnia i Catalunya al Palau Marc de la Generalitat de Catalunya. Investigacions sobre la ciutat vella de Barcelona i la comarca de l'Empordà (Girona). Membre del Consell Assessor de la rama "Who, Europea de l'Organització Mundial de la Salut", a proposta de l'Ajuntament de Barcelona. Membre del Consell Editor de la revista d'arquitectura de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, amb seu a Valladolid.

1989-1992. Parc de "Can Sunyer", a Martorelles (Barcelona), amb Magda Saura.

1990-1992. Autor, amb l'arquitecta Magda Saura Carulla, del passeig d'Empúries (Girona), on arribà la Flama Olímpica.

1990-1994. Autor, amb l'arquitecta Magda Saura Carulla, de l'Escola de la Generalitat de Catalunya a Martorelles (Barcelona), Premi FAD 1994.

1992-1995. Exposicions sobre "La forma urbana a Catalunya" a Barcelona, Granollers i Terrassa.

1993-1998. Representant d'Espanya als programes europeus d'investigació COST C-2 i COST C-4.

1995. Membre de la redacció de les revistes "Recerca" i "Àrea" d'investigació sobre l'arquitectura. Vicepresident de l'Associació Mundial de Semiòtica de l'Espai, Ginebra (Suïssa). Secretari del Comitè Organitzador del II Congrés dels Arquitectes de Catalunya sobre "Formació de l'arquitecte". Membre de l'equip internacional d'anàlisi de l'impacte ambiental d'un futur pont sobre el llac Leman, a Ginebra (Suïssa).

1995-1996. Organització del congrés internacional sobre "Arquitectura, Semiòtica i Ciències Socials", conjuntament amb l'Associació Mundial d'Arquitectes (UIA).

1995-2000. President de l'acció europea de coordinació per a la recerca (COST) sobre "Impacte de les infraestructures en la forma urbana".

1998. Invitat per les universitats de Rice University i Houston (EUA), i de Buenos Aires i Santa Fe (Argentina). Invitat al I Congrés Català sobre la Salut Mental (Barcelona).

1999. Conferència principal al Congrés Internacional sobre la "Història i la teoria de la màquina" a Dresden (Alemanya). President des llavors de l'Associació Internacional de l'Antropologia de l'Espai (10 països) i coordinador del doctorat europeu sobre el mateix tema. I també des llavors president de l'Associació Internacional sobre Semiòtica de l'Espai, amb seu a Ginebra (Suïssa).

2000. Nomenat membre del Pla Estatal d'Avaluació de les Universitats de l'Estat Espanyol. Conferenciant invitat per les Universitats de València i Ginebra (Suïssa). Conferenciant invitat al Seminari Internacional de Recerca (COST) sobre "Infraestructures i forma urbana" a la Universitat de Ginebra (Suïssa). Seminari Internacional Programa WINDS, a Ancona (Itàlia). Ponent i organitzador del "Congrés Internacional sobre el futur de l'arquitecte", a Barcelona. Conferenciant "key-speaker" al seminari internacional sobre "La Cultura del segle XXI" a la Universitat de Poznan (Polònia). Conferenciant invitat "key-speaker" a la Biennal d'Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás per a la celebració del seu 500 aniversari -la universitat més antiga d'Amèrica-, a Bucaramanga (Colòmbia).

2002. Elegit acadèmic de número de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per la secció d'arquitectura el 16 de gener, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Josep M. Fargas i Falp, i Leopoldo Gil Nebot. Ingressà llegint el seu discurs "L'arquitectura es pot ensenyar?" el 18 de desembre.

Llibres publicats:
. "La arquitectura como lugar", Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, 1974. (Revisada i augmentada a Edicions UPC, Barcelona, 1996).
. "Topogénesis dos", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1978.
. "Topos y logos", Editorial Kairós, Barcelona, 1978.
. "Topogénesis Uno", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1979.
. "Didáctica medioambiental: fundamentos y posibilidades", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1980.
. "La arquitectura de los 70", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1980.
. "Topogénesis tres", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1980.
. "Actividades didácticas para los 8-12 años de edad", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1981.
. "Poética y arquitectura", Editorial Anagrama, Barcelona, 1981.
. "Adolescencia y arquitectura: actividades didácticas sobre el medio ambiente para los 12-17 años de edad", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1984.
. "El niño y el medio ambiente: orientaciones para los niños de 7 a 10 años de edad", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1984.
. "El niño y la arquitectura", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1984.
. "Comprender la arquitectura", Editorial Teide, Barcelona, 1985.
. "Barcelona-New York", Ajuntament de Barcelona, 1987.
. "Descubrir el medio urbano: Barcelona mostrada a los niños", Ajuntament de Barcelona, 1987.
. "Traces de l'urbanisme català a Califòrnia en el segle XVIII", Editorial Oikos-Tau, Barcelona, 1988.
. "Arquitectura española de los años 80", GAAO, Almería, 1990.
. "Retórica y arquitectura", Editorial Hermann Blume, Madrid, 1990.
. "Barcelona: l'opinió dels infants", Ajuntament de Barcelona, 1992.
. "L'arquitectura com a patrimoni cultural a Catalunya i a Europa", Edicions UPC, Barcelona, 1995.
. "La topogénèse", Anthropos, París, 1996.
. "L'arquitectura de les presons: pautes de disseny II", Edicions UPC, Barcelona, 1997.
. "Places velles i noves de Barcelona: pautes de disseny III", Edicions UPC, Barcelona, 1998.
. "Antología de textos de Josep Muntañola Thornberg", Universidad de Santa Fe (Argentina), 2000.
. "Topogénesis: fundamentos de una nueva arquitectura", Edicions UPC, Barcelona, 2000.
. "Arquitectura, (modernidad) y conocimiento", Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook