La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, sensible als greus darrers esdeveniments que sacsegen Catalunya, manifesta el seu suport a les seves legítimes institucions i als seus representants elegits i aboga per al reforçament de la democràcia, el diàleg i la llibertat d’expressió.

CercarAdmin

Patrocini Il·lm. Sr. Dr. Joan Uriach i Marsal